Gaan verder na volwassenheid

2018-05-30
Hebreërs 6:1 NLV

Ons almal kry dieselfde 168 ure per week. As die enigste tyd wat jy aan jou geestelike groei spandeer egter die tyd is wat jy in die kerk op ‘n Sondagoggend is, sal jy nooit verder as geestelike kinderskoene beweeg nie. Dink daaroor. ‘n Baba kan nie homself voed nie; hy verkies lekkers bo wortels; val gereeld en moet opgetel word; kruip rond en kom in die moeilikeid; hy is basies self-gesentreerd en moet gedissiplineer en opgelei word. Kry jy die prentjie? Die wedergeboorte is opwindend, maar dit moet jou wegspringplek wees, nie jou wiegie nie. Die Bybel sê, ‘Kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christenskap. Kom ons gaan verder en word geestelik volwasse…’ Dit hang van jou af! Op ‘n sekere punt moet jy vir jouself sê, ‘Van vandag af gaan ek doen wat nodig is om geestelik te groei en God se plan vir my lewe te ontdek.’ Een dag aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog, het generaal Louis Lyautey sy tuinier gevra om ‘n spesifieke soort boom op sy landgoed te plant. Die tuinier het hom ingelig dat die boom besonder stadig groei en dat dit amper ‘n eeu sou neem om volwassenheid te bereik. ‘In daardie geval,’ het die generaal geantwoord, ‘is daar geen tyd om te verspeel nie. Plant hom sommer vanmiddag nog!’ Hier is ‘n rotsvaste plan om tot geestelike volwassenheid te groei: ‘Gelukkig is die mense wat… vreugde vind in die gebooie van die Here en sy voorskrifte dag en nag oordink. Hulle is soos bome geplant langs ‘n rivier, wat vrugte dra op die regte tyd. Hulle blare verwelk nie; in alles wat hulle doen, is hulle voorspoedig’ (Psalm 1:1-3 NLV).

Sielskos: Gal 4-6; Mark 12:13-27; Ps 101; Spr 13:20-23

Die opstanding – jy kan dit glo!

2018-05-29
Handelinge 1:3 NLV

Bewyse van Christus se opstanding is deegliker as enige ander feit in die geskiedenis ondersoek! Dit is deur sommige van die grootste geleerdes in die wêreld geweeg en oorweeg, onder andere deur Simon Greenleaf, ‘n gesiene professor wat van 1833 tot 1848 by Harvard se regskool gedoseer het. Hy het gehelp om Harvard se regskool bekend te maak en word gesien as een van die grootste gesaghebbendes rakende wetlike bewyse in die wêreldsgeskiedenis. Toe Greenleaf die opstanding begin ondersoek het, het hy tot die gevolgtrekking gekom dat dit ‘n realiteit is, dat dit ‘n historiese gebeurtenis was en dat enigiemand wat die bewyse eerlik ondersoek, ook daarvan oortuig sal wees. Dit was ook dan die geval met dr Frank Morison, ‘n Britse prokureur/ingenieur wat ‘n boek wou skryf wat die idee van die opstanding van Christus sou verwerp. Hy het toe ‘n boek geskryf – maar dit was nie die boek wat hy bedoel het om te skryf nie! Soos hy die bewyse ondersoek het, het hierdie skeptiese prokureur dit so oorweldigend gevind dat hy geforseer was om dit te aanvaar en het hy ‘n gelowige geword. Die boek wat hy geskryf het, Who Moved the Stone, gee gedetailleerde bewyse van die opstanding. Die eerste hoofstuk van die boek is getiteld The Book That Refused to Be Written. ‘n Generaal in die Amerikaanse burgeroorlog, die prokureur Lew Wallace, het ook besluit om ‘n boek te skryf wat die goddelikheid van Christus en die opstanding sou verwerp, maar op die ou einde het hy dit in sy beroemde boek, Ben-Hur, wat as die ‘invloedrykste boek van die negentiende eeu’ beskryf is, verdedig. Christus het opgestaan! Jou verloste geliefdes sal ook opstaan en jy sal die ewigheid saam met hulle in God se teenwoordigheid deurbring.

Sielskos: Gal 1-3; Mark 12:1-12; Ps 128; Spr 13:17-19

The resurrection – you can believe it!


Acts 1:3 NKJV

Evidence of Christ’s resurrection has been examined more carefully than evidence of any other fact in history! It has been weighed and considered by some of the greatest scholars, among them Simon Greenleaf, who held first the Royall, and then the Dane professorships of law at Harvard University from 1833 to 1848. He helped bring Harvard Law School to prominence, and is viewed as one of the greatest authorities on legal evidence in the history of the world. When Greenleaf turned his mind to the resurrection and examined it in light of all the laws of evidence, he concluded that it was a reality, that it was a historical event, and that anyone who honestly examined the evidence would be convinced this was the case. And it was for Dr. Frank Morison, a British lawyer/engineer who set out to write a book repudiating the resurrection of Christ. He did, in fact, write his book – but it wasn’t the book he intended to write! As he examined the evidence, this skeptical lawyer found it so overwhelming that he was forced to accept it, and became a believer. The book he wrote, Who Moved the Stone? details evidence of the resurrection, and the opening chapter is entitled “The Book That Refused to Be Written.” A Union general in the Civil War, attorney Lew Wallace, also set out to write a book disproving the deity of Christ and His resurrection – and ended up defending it in his famous book Ben-Hur, described as “the most influential book of the nineteenth century.” Christ arose! Your redeemed loved ones will too, and you can spend eternity with them in God’s presence.

Soul food: Gal 1-3; Mark 12:1-12; Ps 128; Prov 13:17-19

The resurrection


Acts 1:3 NLT

People have argued about the truth of the resurrection for centuries. And it can seem like an unbelievable story. If it happened in our lifetime, would we really believe that someone who had been executed would rise from the dead, fully alive, a few days later? It sounds impossible. It’s not really surprising that Thomas the disciple refused to believe Jesus had risen until he’d seen Jesus and touched the nail holes for himself (take a look at John 20:24-29), or that the disciples on the road to Emmaus didn’t recognise Jesus (you’ll find this in Luke 24:13-35). But all kinds of people have gone over the evidence of the resurrection, and time after time, they come to the same answer – it really happened. Author Lew Wallace, had set out to write a book disproving the resurrection. But he actually ended up defending it, and the result was Ben-Hur, now a world-famous classic. A similar thing happened to the British lawyer and engineer Dr Frank Morison. He set about writing a book that rejected the truth of the resurrection. But after he’d carefully examined the evidence, his scepticism became faith, and he was convinced that the resurrection definitely happened. He became a believer, and his book Who Moved the Stone? gives details of all the evidence he found, and why it’s so overwhelmingly true. When we’re having doubts and feeling unsure of God, let’s hold on to the fact that the resurrection refuses to be disproved. When we have moments of uncertainty, let’s ask God to step into those doubts and make us completely aware of His truth. And let’s be comforted knowing that Jesus really did conquer death and made certain of our salvation.

Gal 1-3; Mark 12:1-12; Ps 128; Prov 13:17-19

Wees daar (4)

2018-05-28
Galasiërs 6:2 NLV

Dr Raymond Vath het gesê, ‘Ons moet vir ander doen wat hulle nie vir hulleself kan doen nie, maar ons moet nie vir hulle doen wat hulle nie vir hulleself wil doen nie. Die probleem is om die wysheid te vind om die verskil te weet.’ Jy kan te veel help! Deur vir iemand dinge te doen wat hulle vir hulself kan doen, ondermyn jy hulle selfstandigheid en skep jy ‘n ongesonde afhanklikheid. In plaas daarvan om dus in te storm en oor te neem: 1) Wys vir hulle hanteerbare stappe van aksie. Deur hulle te help om beheer van hulle lewens te neem, bewapen jy hulle teen wanhoop en magteloosheid. Jy help ook so om hulle brose selfvertroue op te bou. ‘n Woord van waarskuwing: Wanneer die krisis onomkeerbare verlies soos ‘n skeisaak of die dood behels, is die werk om eenvoudig deur een dag op ‘n slag te kom, genoeg aksie. 2) Gee hulle hoop. In die diepte van die krisis voel dit of daar geen lig aan die einde van die tonnel is nie – ‘n gevoel dat die lyding vir ewig gaan aanhou. Groei en verbetering kan nie sonder hoop plaasvind nie. Hoop verskaf energie en bring verligting gebaseer op die geloof dat dinge sal verbeter, mee. God belowe, ‘…Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê’ (Jeremia 29:11 NLV). 3) Maak seker dat jy opvolg. Krisisse word selde vinnig opgelos. Alhoewel ‘n lewe uiteindelik ‘n mate van normaliteit sal aanneem, kan daar steeds episodes wees waar die persoon terugval in hartseer, hulpeloosheid en eensaamheid. Jou woorde mag troos bring, maar jou deurlopende aandag sal die persoon help om hulle geloof te behou en te vorder op hulle reis na genesing.

Sielskos: Rig 19:16-21:25; Mark 11:27-33; Ps 45; Spr 13:13-16