Jy kan verander

2017-09-29
Jesaja 64:8 NLV

Het jy al ooit gesien hoe ‘n stuk klei in iets beeldskoon omskep word? Die klei kan nie self verander nie; die mag om dit te doen lê in die hande van die pottebakker. Jesaja sê, ‘…Ons is soos klei en U die Pottebakker. Deur u hand is ons gevorm.’ Dit beteken dat jy nie die res van jou lewe met jou vrese en fobies hoef saam te lewe nie; God kan jou verander. Selfs al bekommer jy jou al jou hele lewe lank, hoef jy jou nie die res van jou lewe te bekommer nie. Wat daarvan as jy in armoede of veroordeling gebore is? Jy hoef nie so dood te gaan nie. Waar het jy die idee gekry dat jy nie kan verander nie? Wat is die bron van opmerkings soos ‘Dis maar net in my aard om my te bekommer,’ of ‘Ek sal altyd pessimisties wees,’ of ‘Ek kom uit ‘n familie van alkoholiste en verslaafdes, so ek sal nooit vry wees nie’? Sal jy dieselfde stelling oor jou fisiese liggaam maak? ‘Dis maar net in my aard om ‘n gebreekte been te hê. Ek kan niks daaraan doen nie.’ Natuurlik nie. As jou liggaam iets oorkom, soek jy hulp. Moet jy dan nie dieselfde met jou sondige begeertes, suur houdings en selfsugtige tirades maak nie? Wat die wêreld as gemors sien, sien God as kosbaar. Soos die pottebakker kan Hy jou neem, jou vorm en jou in ‘n kosbare item verander (sien 2 Timoteus 2:21). Ons sing, ‘Doen slegs u wil Heer, u wil met my. U Pottebakker, met my die klei.’ Jy moet net jou lewe in sy hande plaas. Wanneer jy ophou om jouself te probeer verander en jouself aan God oorgee, sal ware en blywende verandering plaasvind.

Sielskos: 1 Kor 12-14; Mark 15:21-32; Ps 60; Spr 25:21-22

Wees passievol, proaktief en volhardend

2017-09-28
Jakobus 1:22 NLV

Toe Nehemia die eerste keer die puinhoop van Jerusalem gesien het, het hy gehuil. Toe het hy sy moue opgerol en begin werk. In die aangesig van oorweldigende opposisie, het hy die mure in slegs twee-en-vyftig dae herbou. Hoe? Omdat dit sy visie en sy passie was! Vraag: Is jy bang om te sê, ‘Here, ek sal enigiets doen wat U wil hê ek moet doen,’ vir ingeval Hy jou êrens heen stuur waar jy nie wil gaan nie, of jou vra om iets te doen waarvoor jy nie gereed is of voor gekwalifiseer is nie? Dan het jy dit verkeerd! Die Bybel sê God se wil is ‘…goed en aanvaarbaar en volmaak…’ (Romeine 12:2 NLV). God se wil mag dalk ‘goed’ wees, maar dit beteken nie dis maklik nie. Hy sal jou egter die passie daarvoor gee. Toe Jeremia probeer het om op te hou om oor die Here te praat, het hy gesê dat God se woord soos ‘…’n vuur wat brand, vasgevang in my skelet…’ (Jeremia 20:9 NLV), geword het. ‘n Godgegewe visie laat jou hart aan die brand slaan. Jy mag dalk in die verlede misluk het, maar God kan jou hoofstukke van mislukking neem en ‘n storie van sukses skryf. Die Bybel sê, ‘Julle moet mense word wat dóén wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie…’ Jy sal ‘n passie vir God se wil ontwikkel wanneer jy dit begin doen! Wanneer dit gebeur, sal jy sê, ‘Hierdie is waarvoor ek gemaak is.’ Wanneer jy ‘n gebiedende rede het om iets te doen, en jy weet dat God jou dophou en glimlag, sal dit al die verskil in die wêreld maak. Die woord vir jou vandag is dus: Wees passievol, proaktief en volhardend.

Sielskos: 1 Kor 10-11; Mark 15:12-20; Ps 68:19-35; Spr 25:17-20

Follow His call


James 1:22 NIV

When Nehemiah first saw the ruins of Jerusalem, he wept. Then he rolled up his sleeves and went to work. In the face of overwhelming odds and relentless opposition, he rebuilt the walls in just fifty-two days. How? Because he was driven by vision and passion. How many times have we been afraid to say, ‘Lord, I’ll do anything You want me to do,’ in case He sends us somewhere we don’t want to go, or asks us to do something we don’t feel ready or qualified to do? There’s something about giving up our control that can make us feel really uncomfortable. But God’s will for us is the best thing for our lives. The Bible says God’s will is ‘good, pleasing and perfect’ (Romans 12:2 NIV). It doesn’t necessarily mean it’s easy, but it’s definitely good and He’ll give us a passion for it. When Jeremiah tried to stop speaking about the Lord, he said God’s Word became ‘like a fire shut up in my bones’ (Jeremiah 20:9 NASB). A God-given vision sets our hearts on fire. We begin to see things we never saw before and get excited about them. We may have failed in the past, but God can take our chapters of failure and turn them into a story of success. The Bible says, ‘Do not merely listen to the word…Do what it says.’ When God shows us His will for our lives, we not only need to listen, but also act on it. Once we’re actively trying to do His will, we then become passionate about doing it. We find purpose for our lives and realise that we didn’t need to be afraid to follow God’s call because He really does have it all under control.

1 Cor 10-11; Mark 15:12-20; Ps 68:19-35; Prov 25:17-20

Be passionate, proactive, and persistent


James 1:22 NIV

When Nehemiah first saw the ruins of Jerusalem, he wept. Then he rolled up his sleeves and went to work. In the face of overwhelming odds and relentless opposition, he rebuilt the walls in just fifty-two days. How? Because it was his vision and his passion! Question: Are you afraid to say, “Lord, I’ll do anything You want me to do,” in case He sends you somewhere you don’t want to go, or asks you to do something you don’t feel ready or qualified to do? You’ve got it wrong! The Bible says God’s will is “good, and acceptable, and perfect” (Romans 12:2 KJV). Now, while God’s will is “good,” it’s not necessarily easy. But He will give you a passion for it. When Jeremiah tried to stop speaking about the Lord, he said God’s Word became “like a fire shut up in my bones” (Jeremiah 20:9 NAS). A God-given vision sets your heart on fire. You begin to see things you never saw before and get excited about them. You may have failed in the past, but God can take your chapters of failure and write a story of success. But it won’t happen if you’re just sitting on the side-lines. The Bible says, “Do not merely listen to the word…Do what it says.” You’ll get a passion for God’s will once you start doing it! And when it happens, you will say, “This is what I was made for.” When you have a compelling reason for doing something, and you know God is watching and smiling on you, it makes all the difference in the world. So the word for you today is: Be passionate, proactive, and persistent!

Soul food: 1 Cor 10-11; Mark 15:12-20; Ps 68:19-35; Prov 25:17-20

‘n Gebed vir vrede

2017-09-27
Jesaja 26:3 NLV

Hier is ‘n gebed vir vrede: ‘Here, u Woord sê, ‘U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is.’ U Woord sê, ‘Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede’ (Psalm 29:11 NLV). U Woord sê, ‘Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle… Julle moet regtig nie ontsteld of beangs word nie’ (Johannes 14:27 NLV). U Woord sê, ‘…Omdat julle aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en gedagtes soos ‘n veiligheidswag oppas’ (Filippense 4:7 NLV). Ek het vandag hierdie vrede wat rede te bowe gaan nodig om my senuwees en gedagtes te kalmeer. In plaas van om aan my vrese en bekommernisse te dink, help my om op u goedheid, u getrouheid, u helende krag, u oorvloedige bronne en u vergewende hart te fokus. Kom bly binne my en vul my met u vrede. Wys my wat dit is wat my vrede steel. Ek wil regtig weet, Vader, sodat ek spesifiek kan wees in dit wat ek bely, dit waaraan ek my moet toewy, en dit wat ek moet verander. Ek maak myself nou oop vir U. Leer my die geheim van oneindige vrede. Ek dank U reeds vir dit wat my sal help om die vrede wat U so mildelik aangebied het, te ontvang. U Woord sê, ‘Verder, laat die vrede wat Christus bewerk het, in julle lewe skeidsregter wees…’ (Kolossense 3:15 NLV). Vandag wil ek deur u vrede, in plaas van my vrese en bekommernisse, regeer word. Ek gee al my sorge dus aan U oor en vertrou dat U dit vir die goeie sal laat uitwerk tot u glorie. In Jesus se naam bid ek dit: Amen.’

Sielskos: 1 Kor 7-9; Mark 15:1-11; Ps 68:1-18; Spr 25:13-16