Wees wys; moenie vergelyk nie!

2019-07-11
2 Korintiërs 10:12 NLV

Jesus het gesê: “Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. Die Fariseër het stelling ingeneem en by homself gebid: ‘O God, ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos die ander mense is nie – diewe, onregverdiges, ontugtiges of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas twee keer gedurende die week, en ek gee ‘n tiende van alles wat ek verdien!’ Die tollenaar het op ‘n afstand stelling ingeneem en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my as sondaar genadig!’ ‘Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is…'” (Lukas 18:10-14 NLV). God het die Fariseër se kleed van eiegeregtigheid as ‘vuil klere’ gesien en hom verwerp (sien Jesaja 64:6). ‘n Onbekende digter het geskryf: ‘I dreamed death came the other night and heaven’s gates swung wide. With kindly grace an angel ushered me inside. And there to my astonishment stood folks I’d known on earth; some I’d judged and labelled as unfit or of little worth. Indignant words rose to my lips but never were set free; for every face showed stunned surprise – no one expected me!’ Ons almal word deur genade, nie dade nie, gered (sien Titus 3:5). Ons kom nie in die hemel as gevolg van ons optrede nie, maar op grond van Christus se optrede aan die kruis. Moenie jouself probeer ophef deur op iemand anders neer te kyk nie. Moenie aanneem dat jy die reg het om hulle karakter, hartsmotiewe of geestelikheid te oordeel nie. Wanneer jy dit doen, sê die Bybel dat jy nie insig het nie.

Sielskos: Hand 8-9; Matt 8:28-34; Ps 118:10-18; Spr 15:31-32