Vra God vir ‘n strategiese plan

2019-07-14
Jesaja 30:21 NLV

Jesus het God se strategiese plan vir sy lewe verstaan – die verlossing van die mensdom – en het elke dag van sy lewe in die lig daarvan gelewe. Aan die einde van sy lewe kon Hy bid: ‘Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U My gegee het om te doen’ (Johannes 17:4 NLV). Strategiese beplanning is krities vir sukses in enige taak wat mens aanpak. As ‘n verloste kind van God, moet jou strategie van God af kom, anders sal druk en mense jou in die verkeerde rigting kan neem. Jesus se aandag kon maklik deur die eise van die skare en die misleidende denke van sy dissipels afgetrek word. Hoe het Hy dit vermy? Deur nagte in gebed deur te bring en voor die son opkom met sy Vader te vergader om leiding te soek. Jesus het volgens hierdie beginsel geleef: ‘…Ek verseker julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat Hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, dit doen die Seun net so… Soos Ek dit van die Vader hoor, oordeel Ek en my oordeel is billik omdat dit nie my wil is wat Ek najaag nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het’ (Johannes 5:19, 30 NLV). Wanneer jy ‘n plan vir jou lewe soek, is die eerste boek wat jy moet lees die Bybel. Moenie iemand anders se plan aanneem tensy God vir jou gesê het om dieselfde ding te doen nie, anders gaan jy gefrustreerd opeindig. Jy vra: ‘Beteken dit dat God ‘n strategie en ‘n plan vir my lewe het en dat Hy dit aan my sal openbaar?’ Ja. ‘Jy sal ‘n stem hoor sê: ‘Hier is die regte pad. Draai om en loop hierlangs.’

Sielskos: 1 Sam 21:1-6; Hosea 6:4-6; Matt 12:1-14