Verdiep in Christus

2019-01-26
Matteus 28:19 NLV

Tensy jy daar toe verbind is om Christus in elke area van jou lewe te volg, beteken die doop net dat jy droog in die water ingaan en nat en onveranderd weer uitkom. Let noukeurig op wat Jesus gesê het: ‘Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle… Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet verseker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis’ (verse 19-20 NLV). Met die doop verklaar jy in die openbaar dat jy op die dood en opstanding van Christus, vir jou verlossing vertrou. Dit beteken egter meer as om net in water gedompel te word. Dit beteken dat jy: 1) In die beginsels van Christus verdiep moet wees. ‘…Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het…’ Let wel: ‘alles.’ Dis nie ‘n à la carte spyskaart waarvan jy kan kies wat vir jou lekker lyk en die res kan los nie. Onvolledige gehoorsaamheid – is ongehoorsaamheid. 2) In die doelwitte van Christus verdiep moet wees. ‘Gaan dan, maak al die nasies my dissipels…’ Die doop kan in ‘n oomblik plaasvind, maar dissipelskap verg dat jy Jesus vier-en-twintig uur ‘n dag, sewe dae ‘n week, twee-en-vyftig weke ‘n jaar moet volg. 3) In die teenwoordigheid van Christus verdiep moet wees. ‘…En weet verseker: Ek is altyd by julle…’ Dit beteken dat jy in alles wat jy doen ‘n aanvoeling vir sy teenwoordigheid moet ontwikkel. Sy inwonende teenwoordigheid moet jou bestuur, jou motiveer en jou daarop fokus om sy wil uit te voer.

Sielskos: Rom 15-16; Luk 6:17-26; Ps 104:24-35; Spr 3:11-12