Keer terug na Bet-El!

2020-12-30
Genesis 35:15 NLV

Wat moet jy doen wanneer jy moedeloos voel en bang is dat jy jou pad byster geraak het? Dit is die vraag waarvoor Jakob te staan gekom het. Toe hy sy hart na God toe draai, het hy die volgende antwoord gekry: “…’Trek verder en gaan woon by Bet-El. Bou daar vir My ‘n altaar. Ek is die God wat aan jou verskyn het toe jy destyds weggevlug het van jou broer Esau af.’ Jakob beveel toe almal in sy huishouding: ‘Raak ontslae van julle afgodsbeelde, was julle en trek skoon klere aan. Ons gaan nou na Bet-El toe waar ek ‘n altaar wil bou tot eer van die God wat my gebede verhoor het toe ek in die verknorsing was. Hy was oral by my waar ek gegaan het'” (verse 1-3 NLV).

Jy mag dalk nie noodwendig afgode aanbid nie, maar waarvan moet jy ontslae raak? Bet-El beteken: ‘huis van God.’ Jakob het dus teruggekeer na die plek waar hy God ontmoet het, waar hy ‘n visie vir sy toekoms gekry het en waar hy eerste die vreugde van ‘n lewe in ‘n verbondsverhouding met God, beleef het.

Het jy ‘n gemors van jou lewe gemaak? Keer dan terug Bet-El toe. Bou ‘n altaar en plaas jou lewe daarop. Doen wat die Skrif sê: ‘…As julle dink aan alles wat God in sy groot ontferming vir julle gedoen het, gee dan julleself aan Hom as ‘n lewende en heilige offer. Dit is dié soort offer waarvan Hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is’ (Romeine 12:1-2 NLV).

Sielskos: 2 Kor 6:14-7:1; Matt 3:1-10; Ps 116; Spr 31:30-31