Die strik van vergelyking (1)

2018-09-12
Galasiërs 6:4 NLV

Niks sal jou sin van vrede so vinnig soos vergelyking vernietig nie. Dit wys ‘n gebrek aan begrip en laat jou onverstandig optree (sien 2 Korintiërs 10:12). Toe die dissipels notas vergelyk het om te sien wie van hulle sou ly en wie van hulle sou gespaar bly, het Jesus vir hulle gesê, ‘…wat gaan dit jou aan?’ (Johannes 21:23 NLV). Let op: 1) Vergelykings kan jou meerderwaardig laat voel, wat tot trots lei. Onthou die Fariseër wat ‘n groot gedoente daarvan gemaak het om God te bedank dat hy beter as almal anders is? (sien Lukas 18:11). Trots was Satan se ondergang, daarom hou hy daarvan wanneer jy in dieselfde strik trap. 2) Vergelykings kan jou minderwaardig laat voel, wat tot lae self-waarde lei en jou op jouself gefokus hou. Jy vergeet dat ‘…God nie sekere mense bo ander voortrek nie’ (Handelinge 10:34 NLV), en begin glo dat Hy dinge weerhou waarop jy geregtig is. Die samelewing skep ‘n sin van geregtigheid; dan herinner Satan jou aan al die mense wat dit wat jy wil hê, al gekry het, wat jou verder op die pad van onvergenoegdheid afstuur. 3) Ons probeer om God af te bring na ons vlak toe deur te vergelyk hoe Hy in die verlede te werk gegaan het, met hoe Hy nou werk. Hou op om God te probeer uitpluis en vertrou Hom net! ‘Soos die wolke ver bo die aarde is, is die manier waarop Ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe Ek dink, is ook baie ver van die manier waarop julle dink’ (Jesaja 55:9 DB). In plaas daarvan om vergelykings te tref, begin om dit waarmee God jou geseën het, te gebruik en te waardeer.

Sielskos: Kol 1-2; Luk 20:41-47; Ps 78:1-8; Spr 23:19-21