Soek God se ‘vrede’ daaroor

2021-06-05
Jesaja 55:12 NLV

God sal sy wil op verskeie maniere openbaar. Een daarvan is om vir ons ‘n sin van ‘vrede’ te gee, wanneer ons die regte ding doen. Paulus skryf: ‘Verder, laat die vrede wat Christus bewerk het, in julle lewe skeidsregter wees…’ (Kolossense 3:15 NLV). Weer skryf hy: ‘…Hierdie vrede is wonderliker as wat ‘n mens ooit kan dink. Omdat julle aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en gedagtes soos ‘n veiligheidswag oppas’ (Filippense 4:7 NLV).

Jy hoef nie al die antwoorde te hê om vrede daaroor te hê nie. Generaal Eisenhower het voor die verantwoordelikheid te staan gekom om een van die grootste besluite te maak; om die datum van V-dag op die laaste oomblik te verander. As hy die verkeerde besluit gemaak het, kon duisende geallieerde soldate sterf. Hy was egter die hoogste bevelvoerder en die enigste man wat die besluit kon maak.

Toe hy daarop terugkyk, het hy geskryf: ‘Ek het geweet dat ek nie die nodige wysheid gehad het nie en na God toe gedraai. Ek het Hom gevra om vir my wysheid te gee. Ek het myself aan Hom oorgegee en Hy het vir my duidelike leiding gegee. Hy het my die insig gegee om te weet wat reg is en vir my die moed gegee om my besluit te maak. Uiteindelik het Hy vir my die vrede gegee in die wete dat, omdat God my gelei het om die besluit te maak, ek die resultaat aan Hom kon oorlaat.’

Voel jy vandag angstig omdat daar van jou verwag word om ‘n besluit te maak; een wat nie net jou nie, maar ander mense ook sal affekteer? Die woord vir jou vandag is – bid, vertrou op God vir leiding, vra Hom vir vrede, maak die besluit en vertrou Hom vir die regte resultaat.

Sielskos: Op 19-22; Mark 14:27-42; Ps 129; Spr 12:27-28

Ware insig word in die Bybel gevind

2020-12-15
Psalm 119:104 NLV

Ware insig kom van God af – dis ‘n gawe wat slegs Hy kan gee. Dis hoekom Salomo vir God vir insig gevra het, eerder as om op sy eie staat te maak. God sal vir jou insig deur sy Woord gee. ‘Dit is tog die Here wat wysheid gee. Sy woorde gee kennis en insig’ (Spreuke 2:6 NLV). Dawid het gesê: ‘Deur u bevele kry ek insig…’ Die Bybel is geskryf sodat ons insig kan hê en die lewe kan interpreteer soos God dit doen.

Paulus, wat ‘n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het, het vir Timoteus gesê: ‘Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou help om al hierdie dinge beter te begryp’ (2 Timoteus 2:7 NLV). Soos jy jouself in die Skrif verdiep, praat God met jou. Hy sê in wese: ‘Dis hoe Ek dit sien, en dis hoe Ek wil hê jy dit moet sien.’ In die Bybel sal jy leer hoe om waarlik suksesvol te wees. Jy sal die antwoord op jou finansiële probleme kry, hoe om jouself van angs te genees en hoe om verhoudingsprobleme op te los. Dit sal jou gesinsverhoudings rig – die vloei van gesag in die huis, insluitend die posisie van die man, die vrou en die kinders. Dit bevat die kuur vir senuweeagtigheid en depressie. Dis selfs ‘n reinigingsmiddel om jou te help om sonde uit jou gedagtes en lewe te verwyder. ‘Hoe kan ‘n jongmens ‘n skoon lewe lei? Deur gehoorsaam te wees aan u woord’ (Psalm 119:9 NLV).

In kort, is die Bybel die beste handleiding vir sukses in die wêreld! Die psalmdigter het gesê: ‘Begrip van u woord bring lig; dit gee insig aan die eenvoudige’ (Psalm 119:130 NLV). As jy dus ware insig wil hê, mediteer vandag oor die Skrif.

Sielskos: Neh 5-7; Joh 19:31-42; Ps 105:23-36; Spr 30:15-19

Laat jou woorde tel

2020-11-02
Spreuke 18:4 NLV

Wanneer Salomo van ‘diep waters’ praat, verwys hy na die water in die bodem van die put wat die skoonste en die koelste is. As jy wil weet watse tipe water ‘n put het, moet jy na die bodem toe gaan. As jy wil weet wat in ‘n persoon se hart is, moet jy na sy of haar woorde luister. ‘n Ou boer het dit so gestel: ‘Wat onder in die put is, kom altyd in die emmer uit!’

Een van die sekerste bewyse van wysheid en volwassenheid is die vermoë om die regte ding, op die regte manier, op die regte tyd, aan die regte persoon te sê – of om niks te sê nie. Soos jy wyser word, sal jy minder praat en meer sê.

Wanneer iemand in Amerika gearresteer word, word daar van die polisie vereis om hulle Miranda regte aan hulle voor te lees: ‘You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.’ Tensy jou woorde dus bedoel is om iemand op te bou eerder as om hulle af te kraak, is stilte ‘n reg wat jy elke dag moet uitoefen. Soms is die wysste woorde dié wat nooit gespreek word nie.

Iemand het gesê: “‘n Wyse man is iemand wat twee keer dink voordat hy niks sê nie.” Salomo sê ook: ‘Iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig bly kalm. Wanneer ‘n dwaas stilbly, kan dit lyk of hy wys is; en as hy sy mond toehou, lyk hy soos iemand met insig’ (Spreuke 17:27-28 NLV). Dis dus beter om jou mond toe te hou en mense te laat dink dat jy ‘n dwaas is, as om jou mond oop te maak en enige twyfel daaromtrent uit die weg te ruim.

Sielskos: Esra 6-8; Joh 7:45-53 Ps 9; Spr 24:30-34

Sê die regte ding

2020-10-30
Spreuke 15:23 NLV

William Penn, die stigter van die Britse kolonie in Pennsylvania in 1677 (die Amerikaanse staat van Pennsylvania is na hom vernoem), het ses beginsels vir gesprekke geformuleer:

‘1) Vermy geselskap waar dit nie winsgewend of noodsaaklik is nie, maar wanneer jy jou in so ‘n gesprek bevind, praat min en praat laaste.

2) Stilte is wysheid, waar om te praat dwaasheid sal wees. Stilte is altyd veilig.

3) Sommige mense is so dwaas dat hulle die gesprek onderbreek en aanneem wat die een wat praat wil sê, in plaas daarvan om te luister en te dink voor hulle antwoord. Dis nie net ongeskik nie, maar dom.

4) As jy twee keer dink voor jy praat, sal jy twee keer beter praat.

5) Dis beter om niks te sê as om nie tot die punt te kom nie. 6) Laat die waarheid altyd jou doelwit in alle gesprekke wees, nie oorwinning of onregverdige selfbelang, winsbejag of om jou kritici te ontbloot nie.’

In kort: Dink voor jy praat! Gee jouself tyd om wysheid in jou woorde te inkorporeer en vermy woorde wat ander mense minderwaardig laat voel of wat hulle sal intimideer.

Een van die beste manier om ander mense te oortuig, is om na hulle te luister. ‘n Skinderbek praat oor ander mense en ‘n vervelige mens praat oor homself, maar ‘n goeie gesprekvoerder praat oor dit wat jou interesseer en luister aandagtig na wat jy te sê het.

Die waarheid is dat mense soms minder onthou hoe meer jy praat. Hulle is meer geneig om jou woorde te onthou as hulle voel dat jy genoeg omgee om na hulle gedagtes en bekommernisse te luister. Die Bybel sê: ‘Daar is vreugde daarin om die regte antwoord te hê; wat is beter as die regte woord op die regte tyd?’

Sielskos: Esra 3-5; Joh 7:25-44; Ps 108; Spr 24:29

‘Die hemelse dinge’

2020-10-29
Kolossense 3:2 NLV

Die Bybel sê: ‘Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur dinge op hierdie aarde nie.’ Daar is baie dinge wat in hierdie wêreld kan gebeur wat maklik ons gedagtes en emosies kan affekteer. Ons moet leer om bo hulle uit te rys. Wanneer negatiewe gedagtes opbou en beheer van jou emosies probeer neem, moet jy ‘n paar minute neem om jou gedagtes op ‘die hemelse dinge’ te fokus. Dit help dikwels om op ‘n positiewe manier oor dit wat jou pla, te praat.

Gesels byvoorbeeld as volg met jouself: ‘My familie mag dalk nie alles wees wat ek wil hê hulle moet wees nie, maar ek is dankbaar dat ek ‘n familie het. My huis mag dalk nie so mooi en netjies wees soos ek dit sal verkies nie, maar dis steeds ‘n goeie plek om te bly. Ek mag dalk tans deur ‘n moeilike tyd gaan, maar Jesus is met my en gaan my hierdeur bring.’

Die duiwel weet watter knoppies om te druk om ‘n emosionele reaksie te ontlok. Wat moet jy dus doen? Staan op God se Woord: ‘Geseënd is hulle vir wie U vermaan, Here, vir wie U uit u gebooie onderrig. U gee hom verligting in moeilike tye…’ (Psalm 94:12-13 NLV).

Hoe meer jy jouself dissiplineer om nee vir jou gevoelens en ja vir God se wysheid te sê, hoe makliker word dit om die Vyand in ‘n geestelike stryd te oorwin. Besluit dus vandag dat jy nie jou lewe rondom onbetroubare emosies gaan rangskik nie en fokus eerder op ‘die hemelse dinge’!

Sielskos: Esra 1-2; Joh 7:14-24; Ps 104:24-35; Spr 24:28