Slow down! (3)

2020-11-30
Lamentations 1:12 NLT

At a Metro station in Washington D.C. on a cold January morning, a young violinist played several Bach compositions as people rushed by. After three minutes, a middle-aged man stopped briefly, then hurried away. Four minutes later the young man received his first dollar; a woman threw it in his hat without stopping. Six minutes later a man leaned against a wall to listen, looked at his watch, and walked on. After ten minutes a little boy stopped, but his mom hurried him along. Other kids did the same, but every parent, without exception, rushed them on.

The young musician played for forty-five minutes. During that time six people stopped and listened for a while, and twenty gave money as they walked past. He collected a total of $32, and when he stopped playing nobody noticed or applauded; there was no recognition at all.

What’s remarkable is this: The violinist was Joshua Bell, one of the world’s greatest musicians, and he played some of the most intricate pieces ever written, on a violin worth $3.5 million dollars. Two days before, he’d sold out a Boston theater where seats averaged $100 to listen to him play the same music he played at the Metro station that morning.

So here’s the question: If you’ve no time to stop and listen to one of the world’s best musicians playing the finest music ever written, on one of the most beautiful instruments ever made, what else are you missing as you barrel through life? It’s worth thinking about, isn’t it? (Note: Joshua Bell played incognito as part of a social experiment conducted by The Washington Post.)

Soul food: 2 Chr 35-36; 2 John; John 14:26-15:4; Ps 146; Prov 28:9-12

Draai briek aan! (3)


Klaagliedere 1:12 NLV

Op ‘n koue oggend in Januarie, het ‘n jong violis by ‘n moltrein stasie in Washington D.C. verskeie Bach komposisies gespeel terwyl mense verby gehaas het. Na drie minute het ‘n middeljarige man kortstondig gestop en toe verder geloop. Vier minute later het die jong violis sy eerste dollar ontvang; ‘n vrou het dit in sy hoed gegooi sonder om stil te staan. Na tien minute het ‘n jong seuntjie gestop, maar sy ma het hom aangejaag. Ander kinders het dieselfde gedoen, maar elke ouer, sonder uitsondering, het hulle aangejaag.

Die jong musikant het vir vyf-en-veertig minute lank gespeel. Gedurende daardie tyd het ses mense gestop en vir ‘n rukkie geluister en twintig mense het geld gegee soos hulle verbygeloop het. Hy het ‘n totaal van $32 ingesamel en toe hy ophou speel, het niemand daarvan notisie geneem of hande geklap nie. Wat egter wonderbaarlik is, is die volgende: Die violis was Joshua Bell, een van die wêreld se grootste musikante. Hy het ‘n paar van die ingewikkeldste musiekstukke wat ooit geskryf is, op ‘n viool wat meer as $3.5 miljoen dollar werd is, gespeel. Twee dae tevore was die kaartjies van een van sy vertonings in Boston uitverkoop. Hierdie kaartjies het ongeveer $100 gekos vir die voorreg om die musiek wat hy daardie oggend by die stasie gespeel het, te kon aanhoor.

Hier is die vraag: As jy nie tyd het om te stop en na een van die wêreld se beste musikante, wat die fynste musiek wat ooit geskryf is, op een van die mooiste instrumente wat ooit gemaak is, te luister nie, wat anders mis jy soos jy deur die lewe storm? Dis iets om oor na te dink, nie waar nie? (Nota: Joshua Bell het incognito as deel van ‘n sosiale eksperiment wat deur die Washington Post georkestreer is, gespeel).

Sielskos: 2 Kro 35-36; 2 John; Joh 14:26-15:4; Ps 146; Spr 28:9-12

Slow down (3)


Lamentations 1:12 NLT

A few years ago, The Washington Post conducted a social experiment. They asked world-famous violinist Joshua Bell to try busking at a busy metro station in Washington D.C., set up a camera to record the whole thing, and then waited to see what would happen.

As Bell started playing, he was mostly ignored. After about three minutes, a man slowed down briefly, but then hurried away. Another man stopped to listen for a few minutes before carrying on with his day. Every child who walked past tried to stop and listen, but each time, their parents hurried them along. During the 43 minutes that Bell was playing, 1,097 people passed him, but only seven stopped to listen, and only one person actually recognised who he was.

In our relationship with God, we can sometimes be like the passers-by in the experiment: 1) We can rush through our busy lives and neglect our time spent listening to God. Most people didn’t take even a moment to stop and listen to the beautiful music being played that morning. Our days might be packed with things to do, but it’s important to stop for God, and listen to what He has to say to us.

2) We can miss hearing from God because He’s not speaking to us in the way we expect. Nobody expected to hear one of the world’s best musicians busking in a station. If we have a fixed idea of when, where, or how God will speak to us, we might overlook other times when He’s tried to get our attention. So let’s ensure we take time to stop and listen out for God’s voice, whatever is going on around us and in our lives.

2 Chr 35-36; 2 John; John 14:26-15:4; Ps 146; Prov 28:9-12

Draai briek aan! (2)

2020-11-29
Romeine 12:2 NLV

Ons hoë-tegnologiese leefstyl produseer mense wat gestres is. Volgende jaar sal ons nog minder tyd hê, omdat tegnologie statisties twee ure van jou tyd opneem, vir elke uur wat dit jou spaar.

Keri Wyatt skryf: ‘Elke keer wat jy vir iets ‘ja’ sê, sê jy vir ander opsies ‘nee.’ Moenie die gedrag van hierdie wêreld namaak nie; ons wêreld is gejaagd. Neem tyd om te luister en te sorg. Die kenmerk van ‘n Christen is liefde, en jy kan nie iemand gejaagd liefhê nie.’

Om dus briek aan te draai, moet jy die volgende doen: 1) Vereenvoudig jou lewe. ‘…hou op om julle te bekommer oor… wat julle sal eet of drink; of… oor wat julle sal aantrek…’ (Matteus 6:25 NLV). Stel God eerste en alle ander dinge sal volg. Toe Marlene Eissens besluit het om van beroep te verander, het sy terug Universiteit toe gegaan met net die goed wat in haar kar kon pas. Vandag het sy ‘n bediening en ‘n huis, maar weerhou haar daarvan om dit vol besittings te maak en skenk alles wat sy nie in ses maande gebruik het nie, aan liefdadigheid. Sy sê: ‘Ek voel ware vryheid, omdat ek met minder goed meer tyd het om op God te fokus.’

2) Onderhou die Sabbat. Sit een dag ‘n week eenkant om te rus en tyd met jou geliefdes en in gemeenskap met jou kerkfamilie, te bestee.

3) ‘…Laat wat julle het, vir julle genoeg wees…’ (Hebreërs 13:5 NLV). Jy sal nog steeds in die versoeking kom om te jaag en vir meer en beter dinge te wens, maar jy sal nader aan God groei wanneer jy meer ruimte in jou lewe vir Hom maak. Soos J.I. Packer sê: ‘Ons bring God in oneer wanneer ons ‘n Redder wat voldoen aanroep, maar dan in ontevredenheid rondloop.’

Sielskos: Jos 1; Ps 27:11-14; 2 Tim 2:1-13

Slow down (2)


Romans 12:2 NLT

As we saw in yesterday’s reading, Martha was very busy when Jesus visited. Her intentions were good – she wanted to do everything a good host should do and make Jesus feel welcome. It was a cultural code of conduct for a host to show honour to a guest by offering them hospitality. If a host fell short, it could be considered an insult to the guest. But Martha made these customs a priority over spending time with Jesus.

We can be like Martha in some areas of our lives. For example, we’re very privileged to live in a world that’s so connected, but one of the downsides of this culture is that we can feel pressured to respond immediately to things, and get impatient if someone doesn’t reply to us quickly. We don’t want to miss out on the latest news and messages. But what if we felt just as afraid of missing out on a message that God has for us?

Romans 12:2 says: ‘Don’t copy the behaviour and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect’ (NLT). It’s a message that can apply to Martha and to us.

To hear and learn from God, we need to slow down and give Him our attention by: 1) Simplifying our lives. Put God first and everything else will follow. 2) Making space for God. If we’re filling our lives with worldly things we won’t have room for God to move. 3) Setting aside time for God. Sometimes He guides us to act in His name, but sometimes all He wants is for us to rest in His presence.

Josh 1; Ps 27:11-14; 2 Tim 2:1-13