Think unselfishly. Give anonymously.

2019-04-30
Philippians 2:4 TLB

Paul writes: “Don’t be selfish; don’t live to make a good impression on others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don’t just think about your own affairs, but be interested in others, too, and in what they are doing. Your attitude should be the kind that was shown us by Jesus” (vv. 3-5 TLB). Becoming more unselfish begins with the decision to stop thinking about yourself so much and start looking for ways to help others. If you want to become more Christlike and unselfish, start doing these two things: (1) Put yourself in situations where people have needs. Is that risky? Sure. You risk rejection. You risk being misunderstood. You risk making mistakes. But becoming unselfish requires putting yourself in a position where you can see a person’s need and do something about it. In other words, get involved! (2) Give quietly or anonymously. Jesus said: “Don’t do your good deeds publicly, to be admired…for you will lose the reward from your Father in heaven…Give your gifts in private, and your Father, who sees everything, will reward you” (Matthew 6:1-4 NLT). It’s easier to give when you receive recognition than when no one knows about it. But those who give for recognition and applause have already received any reward they will get (See Matthew 6:2). There are spiritual, mental, and emotional benefits that come to those who give anonymously. Try it. The fulfillment you’ll receive will encourage you to make it a lifestyle.

Soul food: Num 16-18; Mark 3:7-19; Ps 37:8-15; Prov 11:3

Dink onselfsugtig. Gee anoniem.


Filippense 2:4 NLV

Paulus skryf: ‘Moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste sodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos Hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel’ (verse 3-5 DB). Om minder selfsugtig te wees begin met die besluit om op te hou om so baie aan jouself te dink en te begin oplet na maniere om ander mense te help. As jy onselfsugtig en meer soos Christus wil word, moet jy hierdie twee dinge begin doen: 1) Plaas jouself in situasies waar mense behoeftes het. Is dit riskant? Natuurlik. Jy loop die gevaar om verwerp te word, misverstaan te word en foute te maak. Om egter onselfsugtig te word beteken dat jy jouself in ‘n posisie moet plaas waar jy ‘n ander persoon se behoefte kan sien en iets daaraan doen. Met ander woorde, raak betrokke! 2) Gee stilweg of anoniem. Jesus het gesê: ‘…Moenie julle praktiese godsdiens in die openbaar beoefen sodat almal julle bewonder nie. Anders gaan julle julle beloning by julle hemelse Vader misloop… Maar as jy mense in nood help, doen dit sonder groot vertoon. So sal jou hulpbetoon geheim bly, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon’ (Matteus 6:1-4 NLV). Dis makliker om te gee wanneer jy erkenning ontvang as wanneer niemand daarvan weet nie. Diegene wat egter gee om erkenning en applous te kry, het reeds hulle beloning ontvang (sien Matteus 6:2). Daar is geestelike, verstandelike en emosionele voordele verbonde aan diegene wat anoniem gee. Probeer dit. Die vervulling wat jy sal ontvang, sal jou aanmoedig om dit ‘n leefstyl te maak.

Sielskos: Num 16-18; Mark 3:7-19; Ps 37:8-15; Spr 11:3

Selfless giving


Philippians 2:4 NLT

Paul writes: ‘Don’t be selfish; don’t try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too. You must have the same attitude that Christ Jesus had’ (vv.3-5 NLT). Becoming more selfless begins with the decision to stop thinking about ourselves so much and start looking for ways to help others. If we want to become more Christlike and selfless, here are two things we should start doing: 1) We need to put ourselves in situations where people have needs. That can feel risky. We risk facing rejection and we risk being misunderstood. We also risk making mistakes. But becoming unselfish requires putting ourselves in a position where we can see a person’s need and do something about it. We need to start noticing when people need our help, and start valuing their needs above our own. 2) We need to give quietly or anonymously. Jesus said: ‘Don’t do your good deeds publicly, to be admired…for you will lose the reward from your Father in heaven…Give your gifts in private, and your Father, who sees everything, will reward you’ (Matthew 6:1-4 NLT). Sometimes we can find it easier to give when we know we’ll receive recognition than when no one knows about it. But there are spiritual, mental, and emotional benefits that come to those who give anonymously. We shouldn’t be giving just to please others, or to look good. We should be giving because we want to help someone else. It’s all in the heart. Is our heart looking for affirmation or to genuinely meet someone’s needs? Let’s make selfless giving our lifestyle.

Num 16-18; Mark 3:7-19; Ps 37:8-15; Prov 11:3

Sit of dien?

2019-04-29
Lukas 22:27 NLV

Die wêreld vereer rykdom, mag, talent en roem. Soms sien dit diensbaarheid as minderwaardig. Jesus het egter ‘n ander maatstok gebruik toe Hy vir sy dissipels gevra het: ‘Wie is die belangrikste: die een wat aan tafel is of die een wat bedien?..’ Hy het die vraag as volg beantwoord: ‘…Ek is egter in julle midde soos een wat dien.’ Paulus het gesê dat Jesus alles prysgegee het: ‘Hy het Homself verneder en Hy het geword soos ‘n slaaf, Hy het ‘n mens geword soos ons….’ (Filippense 2:7 NLV). Ons as Christene hou daarvan om onsself diensknegte te noem, maar hoe reageer jy as jy soos een behandel word? In die bovertrek het al die dissipels ‘n prominente sitplek gesoek, maar Jesus ‘n plek om te dien! Soos hulle gewag het om bedien te word, het Jesus ‘n waskom geneem en hulle vuil, eelterige voete gewas. Kan jy jou indink hoe hulle gevoel het? Die wêreld baseer belangrikheid op die aantal mense wat jou dien, maar God is meer geïnteresseerd in die aantal mense wie jy dien. Hy eer diegene wat onbaatsugtig, sonder om te kla of erkenning te soek, dien. Die waarheid is dat dit meer karakter verg om ander mense te dien as om rond te sit en te wag om bedien te word. Hier is dus die vraag: Sit jy deesdae meer as wat jy dien? As dit die geval is, is dit tyd om God vir ‘n onbaatsugtige gees en ‘n dienaar se hart te vra; en op soek te wees vir geleenthede om te dien waar Hy jou ook al plaas. Hoekom? Omdat Jesus gelewe het om te dien en sy Woord aan jou is: ‘…’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie…’ (Johannes 15:20 NLV).

Sielskos: Num 14-15; Mark 3:1-6; Ps 37:1-7; Spr 11:1-2

Sitting or serving?


Luke 22:27 NKJV

The world often celebrates wealth, power, talent, and fame. And sometimes it regards serving others as being beneath us. But Jesus asked His disciples, ‘Who is greater, he who sits at the table, or he who serves?’ Then He answered the question by saying, ‘I am among you as the One who serves.’ Paul said that Jesus ‘made himself nothing by taking the very nature of a servant’ (Philippians 2:7 NIV). To be a servant we must first humble ourselves and get rid of self-centredness. We must want other people’s needs to be met above our own. We often look for a prominent place to sit, but instead we should be looking for places to serve. Jesus gave us a great example of this when He washed the disciples’ feet. He took a basin and washed their dirty, dusty feet. Imagine how they must have felt to have their teacher serving them in this way (you can read the full story in John 13:1-20). The world often places importance on the number of people serving us, but God’s much more interested in the number of people we’re serving. He honours those who serve selflessly without complaining or seeking recognition. The truth is, it takes more character to serve others than to sit around waiting to be served. So we need to ask ourselves this question: are we trying to find places to sit above finding places to serve? If so, it’s time for us to ask God for a selfless spirit and a servant’s heart, and start looking for opportunities to serve wherever He places us.

Num 14-15; Mark 3:1-6; Ps 37:1-7; Prov 11:1-2