Die antwoord is op pad!

2017-11-30
2 Konings 4:8 DB

Die Bybel verwys na hierdie vrou as “‘n vooraanstaande vrou.” Dis omdat sy ‘n ‘vooraanstaande’ strategie vir haar lewe gehad het! Sy het ‘n slaapkamer in haar huis vir die profeet Elisa voorberei om te gebruik wanneer hy deur haar dorp gereis het. Gevolglik het sy haar hartswens ontvang: ‘n babaseuntjie. Later jare, toe haar seun skielik gesterf het, het God vir Elisa gebruik om haar seun uit die dood op te wek. Let drie dinge oor hierdie vrou se verhaal op: 1) Sy het ruimte vir God gemaak. 2) Haar droom is vervul. 3) Toe haar droom sterf, het God dit weer lewendig gemaak (sien verse 36-37). Sy het geweier om die opinies van ongelowige mense te aanvaar of om haar situasie met mense wat ongekwalifiseerd is om te help, te bespreek. Wees versigtig teenoor wie jy in ‘n krisis oopmaak! Maak seker dat hulle God ken en dat hulle woorde in lyn met Syne is. Hierdie vrou het geglo dat as God dit begin het, Hy dit kon beëindig. As Hy dit gemaak het, kon Hy dit regmaak. Die Bybel vertel ons dat Elisa homself oor die liggaam van die dooie seun uitgestrek het en hom warm gemaak het. Hierdie seun het egter meer as warmte nodig gehad – hy het lewe nodig gehad. Dus het Elisa weer op hom gaan lê en hy het lewendig geword. Maak nie saak hoe sleg dinge lyk nie, bly bo-op die situasie deur aan te hou om in God te glo. Bid die hele nag as jy moet, maar hou aan om op sy Woord te staan. Jou droom mag dalk nog nie ten volle lewendig wees nie, maar dit word warm. Dinge is aan die verbeter… God is aan die beweeg… die antwoord is op pad!

Sielskos: Gen 24:1-25:18; Joh 12:20-36; Ps 14; Spr 31:22-24

The answer’s on the way!


2 Kings 4:8 NIV

The Bible refers to this woman as “a great woman.” That’s because she had a “great” strategy for her life! She prepared a bedroom in her house for Elisha the prophet to use when he passed through town. As a result she got her heart’s desire: a baby boy. And later when her son died suddenly, God used Elisha to raise him from the dead. Notice three things in this woman’s story: (1) She made room for God. (2) Her dream came to pass. (3) When her dream died, God brought it back to life (See vv. 36-37). When her son died, the neighbours probably told her, “It’s over. Go ahead and bury him.” But she refused to accept the opinions of unbelieving people or discuss her situation with those who were unqualified to help. Be careful who you open up to in a crisis! Make sure they know God, and that their words line up with His. This woman believed that if God started it, He could finish it. If He made it, He could fix it. The Bible tells us Elisha stretched out his body on top of the dead boy, and he got warm. But this boy needed more than warmth – he needed life. So Elisha stretched out on top of him again, and he became fully alive. There’s a lesson here for you. No matter how bad things look, stay on top of the situation by believing God. Walk the floor and pray all night if you have to, but keep standing on His Word. Your dream may not yet be fully alive, but it’s getting warm. Things are improving…God is moving…the answer’s on the way!

Soul food: Gen 24:1-25:18; John 12:20-36; Ps 14; Prov 31:22-24

Persistent faith


2 Kings 4:8 NIV

When things start going wrong in our lives, what happens to our faith levels? Do we start losing hope and give up praying because the breakthrough isn’t coming? Or do we expectantly and persistently keep the faith knowing that God will come through for us, even if it’s not in the way we expect Him to? The Bible tells the story of a woman and her husband who welcomed the prophet Elisha into their home. In return for their hospitality, Elisha asked what they wanted – a son. And they had one. But when their son was taken ill and died, the woman faced a crucial decision. Would she lose hope and blame God for not providing a healthy child? Or would she keep the faith? This woman knew that Elisha was a man of God, and that God could raise her son back to life. Her faith was so strong that she even told her husband ‘Don’t ask questions; I need to go right now. Trust me’ (1 Kings 4:23 MSG). God came through for her; her son was brought back to life. And He can do the same in our lives too. Where there are things in our lives which have died, maybe a dream, relationship or even our hope in God, He can bring them back to life. God’s faithful and can breathe new life into us, and our situations. So when we’re faced with our own crucial decision, when everything we’ve longed for is falling apart or we’re facing the toughest situation we’ve ever had to face, what will we do? Will we lose hope or will we be like the woman who persistently trusted God for the breakthrough?

Gen 24:1-25:18; John 12:20-36; Ps 14; Prov 31:22-24

Leer om binne jou vermoë te lewe

2017-11-29
Spreuke 22:7 NLV

Hier is ‘n idee om uit skuld uit te kom en daaruit te bly. In plaas van om daarna as jou ‘kredietkaart’ te verwys, begin om dit as jou ‘skuldkaart’ te sien. Volgende keer wat jy die lus kry om iets te koop wat jy nie nodig het of kan bekostig nie, sal dit dalk jou lus demp. Daar is ‘n verhaal oor ‘n nutsman wat na ‘n miljoenêr se huis uitgeroep is om die vloere te teël. Die ryk man se vrou het gesê, ‘Wees veral versigtig met die eetkamertafel. Dit gaan terug na Louis XVI se tyd.’ Die nutsman het geantwoord, ‘Dis niks. As ek nie teen volgende Vrydag ‘n betaling maak nie, gaan my hele woonkamer terug na die meubelwinkel toe!’ Daar word gesê dat die gemiddelde mens vandag ‘n kar bestuur wat deur die bank gefinansier is, met petrol wat met ‘n kredietkaart gekoop is, na die winkel om nog ‘n rekening oop te maak, om hulle huis waarop hulle ‘n verband van dertig jaar by die bank uitgeneem het, vol te maak met meubels wat op ‘n paaiementplan gekoop is. Die Bybel keur nie skuld af nie, maar waarsku ons teen die gebruik daarvan. ‘Soos rykes oor armes heers, so is die man wat geld leen. Hy is die slaaf van die man by wie hy leen.’ Dis in orde om vir noodsaaklikhede te leen, maar jy moet altyd vir luukshede betaal. Waar moontlik, betaal kontant of moet dit nie koop nie. ‘Die goddelose leen en betaal nie terug nie…’ (Psalm 37:21 NLV). Dis nie verkeerd om geld te leen nie, maar dit is wel verkeerd om geld te leen en dit nie terug te betaal nie. Die woord vir jou vandag is dus: Leer om binne jou vermoë te lewe.

Sielskos: Gen 20-23; Joh 12:12-19; Ps 146; Spr 31:18-21

Spending and borrowing


Proverbs 22:7 ESV

Getting your first credit card can be an exciting experience. But with it comes a lot of responsibility, and as Christians, we also have to behave with integrity. And that includes being sensible with our money and what we spend. The Bible actually has a lot to say about how we should manage our money. Here are a few things we should bear in mind to help us: 1) Think about your money as God’s rather than yours. We’re called to be good stewards of the resources He’s given us, one of which is money. He’s trusted each if us with a certain amount of resources, and expects us to use them wisely, whatever the amount. (Have a read of the Parable of the Three Servants in Matthew 25:14-30 for an example.) 2) Remember the warning in Proverbs 22:7: ‘the borrower is the slave of the lender’ (ESV). When we borrow something, we then have an obligation to give it back, fulfilling any conditions that the lender’s imposed on us. We have a choice to say no and not borrow if we don’t agree with them. 3) If you borrow or buy something on a credit card, only do it if you honestly intend to pay it back (and are pretty certain you’ll be able to). It’s tempting for us to think ‘I can buy this £200 item now, and only have to pay £5 for it at the end of the month.’ But thinking like this can get us dragged into even bigger debts, and isn’t a good demonstration of our integrity. Proverbs 10:9 reminds us that ‘whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out’ (NIV). 4) Get God involved. If we make Him the centre of our decisions about our money, we’ll have the best guidance possible.

Gen 20-23; John 12:12-19; Ps 146; Prov 31:18-21