Jou droomhuis (1)

2020-08-31
2 Korintiërs 5:1 NLV

Min dinge in die lewe kom naby die opgewondenheid daarvan wanneer jy in jou droomhuis intrek. As jy egter ‘n verloste kind van God is, kan jy seker wees hiervan: Maak nie saak hoe pragtig jou droomhuis hier op aarde mag wees nie, dis niks in vergelyking met die een wat jy in die ewigheid sal hê nie. Dis hoekom Jesus gesê het: ‘My Vader het ‘n huis. Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik Ek sou dit gesê het as dit nie so was nie?’ (Johannes 14:2 DB). Daar is sekere vrae wat by ons opkom as ons aan die huis waarin ons wil bly, dink. Eerstens, wat is die prys? Antwoord: Meer as wat jy ooit sal kan bekostig! God het sy ‘enigste Seun’ (Johannes 3:16 NLV), gegee om jou te verlos en jou hemel toe te neem. Niemand in die hemel sal ooit sê: ‘Kyk wat het Jesus en ek vermag’ nie. Dit sal jou ‘n mede-verlosser saam met Christus maak. Dit sal ‘n belediging vir die kruis wees. Jy sal skuldig aan ‘n vlak van trots wees wat dit onmoontlik vir jou sal maak om daar te lewe. Die gesangeskrywer, Horatius Bonar, het geskryf: ‘Upon a life I have not lived, upon a death I did not die; Another’s life; another’s death, I stake my whole eternity.’ Die Bybel sê dat jy vir God se koninkryk moet werk, maar moet dit nie verkeerd verstaan nie. Jy werk nie sodat jy gered kan word nie; jy werk omdat jy gered is. ‘So sal God ook, in die tye wat kom, bewys dat Hy heeltemal oorloop van onverdiende goedheid. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien’ (Efesiërs 2:7 NLV).

Sielskos: Amos 1:1-5:17; Luk 19:1-10; Ps 103:1-12; Spr 19:12-16

Dream house (1)


2 Corinthians 5:1 NIV

What’s your dream house like? How many rooms does it have? Is it contemporary and new, or old, with lots of history? Does it have a garden? It can be fun to imagine our dream house, and maybe some of us will have the chance to live in a house that comes close to it. But when we’re children of God, it doesn’t matter how beautiful our dream house might be; our place in heaven is even better. It can be difficult to grasp just how perfect heaven is, so for the next few days, let’s take a look at some of the things the Bible says about heaven. Jesus said, ‘There are many rooms in my Father’s house; I would not tell you this is it were not true. I am going there to prepare a place for you’ (John 14:2 NCV). If we were buying a house, one of the first questions we’d ask would be ‘How much does it cost?’ Our place in heaven costs more than we could ever afford, but God already paid the price for us when ‘he gave his one and only Son’ (John 3:16 NIV). We don’t get to heaven because we deserve it, but because Jesus deserves it. We don’t work for God’s kingdom to be saved or to earn His love, we work for His kingdom because we are saved and we already have His love. That’s so ‘God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of his grace and kindness towards us’ (Ephesians 2:7 NLT).

Amos 1:1-5:17; Luke 19:1-10; Ps 103:1-12; Prov 19:12-16

Your dream house (1)


2 Corinthians 5:1 NIV

Few things in life compare to the excitement of moving into your dream house. But if you’re a redeemed child of God, here’s the score: No matter how beautiful your dream house on earth may be, it’s nothing compared to the one you will have in eter¬nity. That’s why Jesus said, “In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you” (John 14:2 NKJV). When it comes to the house we want to live in, certain questions arise. First, what’s the price? Answer: More than you could ever afford! In order to redeem you and take you to heaven, God gave “his only begotten Son” (John 3:16 KJV). Nobody in heaven will ever say, “Look what Jesus and I accomplished.” That would make you a co-redeemer with Christ. It would be an insult to the cross. You’d be guilty of a level of pride that would make it impossible for you to live there. Hymnist Horatius Bonar wrote, “Upon a life I have not lived, upon a death I did not die; Another’s life; another’s death, I stake my whole eternity.” The Bible speaks of “laboring” and “working” for God, but don’t get it mixed up. You don’t work to be saved; you work because you are saved. You don’t labor for your redemption; you labor for your reward. That’s so “God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of his grace and kindness toward us” (Ephesians 2:7 NLT).

Soul food: Amos 1:1-5:17; Luke 19:1-10; Ps 103:1-12; Prov 19:12-16

Hoe om goed te onderhandel (2)

2020-08-30
1 Kronieke 29:12 NLV

Om goed te onderhandel, moet jy die volgende drie dinge doen: 1) Praat met God voor jy met ander mense praat. Betrek Hom by al jou besluite. Die Bybel sê: ‘Rykdom en eer kom van U alleen, want U heers oor alles. Krag en mag is in u hand, om te verhoog en te versterk.’ ‘En as God aan mense rykdom en besittings gee, en die vermoë om dit te geniet, is dit ook ‘n geskenk uit sy hand’ (Prediker 5:18-19 NLV). As God oor die prys van ons redding aan die kruis kan onderhandel, dink jy nie dat Hy gekwalifiseerd is om jou te help om in besigheid suksesvol te onderhandel nie? 2) Dink langtermyn. Wanneer iemand nie van jou houding hou wanneer hulle met jou besigheid doen nie, mag jy dalk die produk verkoop, maar ‘n langtermyn kliënt verloor. Die biljoenêr, Sam Walton, het gesê dat hy selde in maatskappye met ‘n goeie vooruitsig van 18 maande belê. Hy belê eerder in maatskappye wat tien jaar later steeds suksesvol sal wees. Jy mag dalk vandag onvervangbaar wees – maar dit sal nie altyd die geval bly nie. As jy jou baas vir ‘n verhoging druk deur te dreig om te bedank, mag jou korttermyn wins dalk in langtermyn verlies ontaard. 3) Moenie in iets gedwing word nie. Hardloop weg van die verkoopsman wat aandring: ‘Dis die laaste dag van hierdie uitverkoping!’ Oor die algemeen sal jy dieselfde winskopie oor ‘n maand weer raakloop. In baie gevalle het hulle jou kopie meer nodig as wat jy hulle produk nodig het. Jou opinie is waardig om gehoor en gerespekteer te word. Maak net seker dat dit op die regte tyd, in die regte atmosfeer en met die regte houding is.

Sielskos: Dan 1:1-20; Dan 6:1-28

Negotiation (2)


1 Chronicles 29:12 NIVUK

Yesterday, we looked at practical negotiation. Today, we’re thinking about the way that God has negotiated the greatest price for us. Think about when Peter meets Jesus after the resurrection in John 21. Not long before this conversation, Peter had disowned Jesus, denying Him three times. But Jesus’ sacrifice at the cross covered everything that Peter had done. Jesus could love him for who he was, and give him the chance to step into who he was made to be. Peter got to tell Jesus that he loved Him three times, negating the times that he’d denied Jesus. Through death on a cross and through the resurrection, God had negotiated Peter’s freedom from the hurtful things that he’d done, allowing him to rebuild his relationship with Jesus. He offers the same to us, every day. As Hebrews 9:14 tells us, ‘He offered himself through the eternal Spirit[a] as a perfect sacrifice to God. His blood will make our consciences pure from useless acts so we may serve the living God.’ (NCV). Because of this, God sees us for who we are, even for who we want to be, not for what we’ve done. Thanks to Jesus, we get the chance to stand before God and become everything that we were made to be. We stand worthy and forgiven in the sight of the God who created the universe, and we get to live life alongside Him, hearing from Him and reading His Word. What greater riches or honour could we hope to negotiate than that?

Dan 1:1-20; Dan 6:1-28