When Jesus prayed (5)

2017-06-30
Luke 22:41-42 NIV

Jesus prayed before He faced the greatest crisis in His life. The Bible says: “Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place… He withdrew about a stone’s throw beyond them, knelt down and prayed, ‘Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.’ An angel from heaven appeared…and strengthened him” (vv. 39-43 NIV). Jesus didn’t wait until the hour of His greatest crisis before He prayed. For three and a half years during His earthly ministry, He had built a life of prayer. Before He raised Lazarus from the dead, we read, “Jesus looked up and said, ‘Father, I thank you that you have heard me…that you always hear me'” (John 11:41-42 NIV). Jesus had such an intimate relationship with His Father that in times of pressure and pain He could go to God, confident He would receive His sustaining grace. Can you do that? Until you do, you’ll be vulnerable to people and situations beyond your control. Consider this question: Do you think Jesus prayed so much because He wanted to, or because He thought He should? The answer is – He wanted to! And if you want to follow in His footsteps and enjoy God’s richest blessings, you need to move from “should” to “want to.” Here’s a truth that people who pray know: The less you pray, the less you want to pray. And the more you pray, the more you want to pray. The power behind Christ’s amazing success in life was the power of prayer. Starting now, commit to praying each day.

Soul food: 1 Sam 11-13; Mat 22:23-33; Ps 98; Prov 17:1-3

Wanneer Jesus gebid het (5)


Lukas 22:41-42 NLV

Jesus het gebid voor Hy voor die grootste krisis in sy lewe te staan gekom het. Die Bybel sê: ‘Jesus het uit die stad gegaan na die Olyfberg, soos Hy gewoond was om te doen. En die dissipels het Hom gevolg… Jesus het Hom toe van hulle afgesonder… Daar het Hy gekniel en gebid: ‘Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geld!’ Daar het ‘n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en Hom versterk’ (verse 39-43 NLV). Jesus het nie gewag tot die uur van sy grootste krisis aanbreek, voor Hy gebid het nie. Vir drie-en-‘n-half jaar gedurende sy aardse bediening, het Hy ‘n lewe van gebed gebou. Voor Hy Lasarus uit die dood opgewek het, lees ons, ‘…Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê: ‘Vader, Ek is dankbaar teenoor U dat U na My geluister het. Ek weet dat U altyd na My luister…’ (Johannes 11:41-42 NLV). Jesus het so ‘n intieme verhouding met sy Vader gehad dat Hy in tye van druk en pyn na God toe kon gaan, met die vertroue dat Hy sy ondersteunende genade sou ontvang. Totdat jy dieselfde kan doen, sal jy weerloos teenoor ander mense en situasies buite jou beheer wees. Dink jy Jesus het so baie gebid omdat Hy wou, of omdat Hy gedink het dat Hy veronderstel is om dit te doen? Hy wou! Mense wat baie bid weet: Hoe minder jy bid, hoe minder wil jy bid en hoe meer jy bid, hoe meer wil jy bid. Die krag agter Christus se wonderbaarlike sukses was die krag van gebed. Begin vandag en wy jouself daaraan toe om elke dag te bid.

Sielskos: 1 Sam 11-13; Mat 22:23-33; Ps 98; Spr 17:1-3

When Jesus prayed (5)


Luke 22:41-42 NIV

After Jesus prayed His prayer in John 17, He then went to a garden to pray again. He was just about to face the greatest crisis in His life. The Bible says: ‘Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place…  He withdrew about a stone’s throw beyond them, knelt down and prayed, “Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” An angel from heaven appeared… and strengthened him’ (vv. 39-43 NIV). He didn’t wait until He was in the middle of the crisis to pray. He knew what was coming and chose to turn to prayer in advance. For three and a half years during His ministry on Earth, He had built a life of prayer. Before He raised Lazarus from the dead, ‘Jesus looked up and said, “Father, I thank you that you have heard me… that you always hear me”‘ (John 11:41-42 NIV). Jesus had such an intimate relationship with His Father that in times of pressure and pain He could go to God. We can have that too. When we spend time in prayer, we develop that relationship with God. We can turn to God as soon as we see a crisis coming and know for sure that God will help us through. Yes, prayer can be hard. It can feel like an uphill climb. But the more we pray, the more we want to pray. The power behind Jesus’ amazing success in life was the power of prayer. Starting now, let’s commit to living each day powered by prayer and an increasingly intimate relationship with our Father.

1 Sam 11-13; Mat 22:23-33; Ps 98; Prov 17:1-3

When Jesus prayed (4)

2017-06-29
Luke 22:31-32 NIV

Perhaps the times we pray the most are the times the people we love and care for need our prayers. Praying pastorally, basically praying for the needs of others, is really important. Jesus often prayed when He was concerned about the people He loved. He told Peter: ‘Satan has asked to sift you as wheat. But I have prayed for you… that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers.’ He also prayed for others just before His crucifixion. This was a time when it would be understandable to just pray about His own circumstances, but He moved His focus to other people even at this time, praying: ‘They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me.I pray for them’ (John 17:8-9 NIV). Jesus knew the power of praying for other people. The Bible tells us about four men who carried their sick friend and laid him at the feet of Jesus (have a read of Mark 2:3-5). That’s what we do when we pray for someone. We take them to the feet of Jesus. It’s not always easy to pick up the weight of another person and carry them to God each day in prayer. Sometimes we promise to pray and then forget to follow through. Other times we’ve got so much going on in our lives that we don’t feel like we can carry someone else to God too. And when people disappoint us or hurt us, the last thing we can feel like doing is praying for them. But prayer is the most effective thing we can do for anyone, no matter what the circumstance.

1 Sam 8-10; Mat 22:15-22; Ps 95; Prov 16:31-33

Wanneer Jesus gebid het (4)


Lukas 22:31-32 NLV

Wanneer Jesus gebid het, was Hy bekommerd oor die mense wat Hy liefgehad het. Hy het vir Petrus gesê: ‘…Satan het ernstig geëis om julle soos koring te kan sif, maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges gaan ondersteun.’ Petrus het weer tot inkeer gekom. Die dissipel wat sy Here in ‘n oomblik van swakheid verloën het, het uiteindelik voor skares van duisende mense gestaan en die evangelie aan hulle verkondig; en drieduisend van hulle is vir Christus gewen. Jesus het nie net sy dissipels geleer nie, Hy het hulle ook oor gevaar gewaarsku. Hy het egter besef dat die grootste geskenk wat Hy vir hulle kon gee, was om vir hulle te bid. Dit is ongelukkig ‘n waarheid wat ons gewoonlik later, eerder as vroeër, besef. Ons belowe, ons red, ons dreig en wanneer al ons ander pogings misluk het, bid ons. Gebed moet nie jou laaste uitweg wees nie, dit moet jou eerste reaksie wees. Gebed neem die situasie uit jou hande en plaas dit in God s’n. Onthou jy die vier mans wat hulle siek vriend gedra het en hom voor Jesus se voete neergelê het? (sien Markus 2:3-5). Dit is wat jy doen wanneer jy vir iemand bid. Dit is nie maklik om die gewig van iemand anders op te tel en hulle elke dag in gebed na God toe te dra nie. Dit is egter die effektiefste guns wat jy vir hulle kan doen. Wanneer ‘n geliefde jou teleurstel of seermaak, lig hulle in gebed op eerder as wat jy hulle terug kwets. Nooi God in die situasie in en staan dan terug en laat Hom toe om te werk.

Sielskos: 1 Sam 8-10; Mat 22:15-22; Ps 95; Spr 16:31-33