Hou vas totdat jou vreugde kom

2021-02-22
Psalm 30:6 NLV

Pyn is ‘n onvermydelike deel van die lewe en van groei; ‘n voordelige deel! Stop en dink oor die voordele daarvan na:

1) Dit laat jou weet wanneer daar iets in jou liggaam is wat verkeerd is en wat reggestel moet word.

2) Dit forseer jou om te erken dat daar ‘n toestand is waarvan jy nie geweet het nie; een wat moontlik jou lewe kan neem.

3) Dit laat jou jou prioriteite en skedule herrangskik en hulp soek.

4) Dit maak jou gewillig om behandeling wat jy nie noodwendig geniet nie, te ondergaan, met die geloof dat dit jou weer heel sal maak.

Kry jy die idee? Vreemd as wat dit mag voorkom, hoe meer jy pyn vrees en teenstaan, hoe groter is die effek daarvan op jou. Dit wat ons teenstaan, duur voort en hoe meer ons pyn teenstaan, hoe sterker word dit. Wanneer ‘n swanger vrou in kraam gaan, is die raad van haar mediese span gewoonlik om te ‘ontspan.’ Hulle weet dat hoe meer sy die pyn beveg, hoe sterker dit sal word en dat die bevalling dan al hoe langer sal neem. Wanneer jy dus pyn ervaar, moet dit nie beveg nie. Stap daardeur en laat dit toe om die doelwit te bereik.

Die Bybel sê: ‘…wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ‘n mens se geloof ‘n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie’ (Jakobus 1:2-4 NLV). Die woord vir jou vandag is dus – leer om hierdie seisoen van pyn te verduur, met die wete dat God jou vreugde aan die ander kant daarvan beloof het!

Sielskos: Gen 13-16; Matt 17:1-13; Ps 40:1-8; Spr 6:1-5

Hou aan verbeter

2021-01-30
Lukas 12:48 NLV

Die skrywer H. Jackson Brown Jnr het geskerts: ‘Talent sonder dissipline is soos ‘n seekat op rolskaatse. Daar is baie beweging, maar jy weet nooit of dit vorentoe, agtertoe of kant toe gaan nie.’ As jy weet dat jy talent het en al baie beweging sonder veel konkrete resultate gesien het, mag jy dalk selfdissipline kort. Kyk na verlede week se skedule. Hoeveel tyd het jy aan gereelde, gedissiplineerde aktiwiteite toegewy? Het jy enigiets gedoen om te groei en jouself te verbeter? As jy dit aanhou uitstel en vir jouself sê dat jy dit later sal doen, moet jy aan jou selfdissipline werk. ‘n Kwekery in Kanada het ‘n plakkaat op die muur wat lui: ‘Die beste tyd om ‘n boom te plant is vyf-en-twintig jaar gelede. Die tweede beste tyd, is vandag.’ Begin vandag om jouself te dissiplineer. Hoekom?

Omdat: 1) Daar ‘n prys daaraan verbonde is om die volgende vlak te bereik. Die Amerikaanse dramaturg Sidney Howard het opgemerk: ‘Die een helfte van weet wat jy wil hê, is om te weet wat jy moet opgee om dit te kan kry.’

2) Wees gewillig om klein te begin. Aan die begin sal jou wins min wees, maar dit sal groei. Die verskil tussen die wenner van die goue medalje en die res, is dikwels net ‘n honderdste van ‘n sekonde.

3) Kies die regte omgewing. Omdat verbetering altyd ‘n graad van risiko en mislukking verg, kies ‘n plek waar groei en eksperimentasie aangemoedig word.

4) Glo dat jy dit altyd beter kan doen. Enigiets wat jy op ‘n spesifieke manier vir ‘n gegewe tydperk gedoen het, kan altyd beter gedoen word. Jy kan dus, met God se hulp, aanhou verbeter.

Sielskos: Jes 42-44; Matt 11:10-19; Ps 107:17-22; Spr 3:21-24

Groei is belangriker as doelwitte

2020-12-13
Spreuke 4:18 NLV

Phil Cooke skryf: ‘Groei is wat ons met kennis doen. Groei is waar ons ons kennis neem, hoe ons dit toepas en hoe ons dit in ons alledaagse lewe gebruik. Die leierskapskundige, John Maxwell, het my lank gelede geleer om my uitgangspunt van doelwitte na groei te verander. Dit was ‘n openbaring. Ek het altyd geleer dat doelwitte belangrik was en ek het ‘n sisteem gebruik waar ek oor en oor doelwitte probeer bereik het, maar aanhoudend daarmee gesukkel het. Ek kan sien dat doelwitte baie mense motiveer, maar dit het my leeg en onbevredig laat voel.

Toe John my egter wys hoe om my aandag op groei te fokus, het alles skielik in plek geval. Die proses het my geleer dat doelwitte goed is, maar wanneer ons ‘n doelwit bereik, is dit klaar.

Groei is egter ‘n nimmereindigende proses – waar jy altyd leer, altyd vorentoe beweeg en altyd presteer. Ek hoop dat wanneer ek die einde van my lewe bereik, daar ‘n paar goeie boeke op my bedkassie sal wees, want ek wil tot met my laaste asem nog leer en groei.

Kyk na mense in jou vriendekring. Hoekom behaal party van hulle sukses, terwyl ander stagneer? Hoekom beweeg sommige van hulle na hoër prestasievlakke, terwyl ander jare lank op dieselfde plek bly? Baie mense blameer die sisteem, die maatskappy of hulle baas. Hulle blameer die samelewing, hulle opvoeding of hulle verlede. ‘n Lewenslange plan vir groei kan egter grense breek en amper enige struikelblok oorkom.’

Die Bybel stel dit so: ‘Die pad van die regverdiges is soos die lig met dagbreek. Dit word al helderder totdat die volle dag aanbreek.’

Sielskos: Eseg 37:1-14; Matt 27:50-53; 1 Tess 4:13-18

Vermy ‘n ongesonde fokus op jouself (1)

2020-11-23
2 Korintiërs 13:5 NLV

Dis nie noodwendig sleg om op jouself te fokus nie, mits dit tot geestelike groei lei. Sommige mense neem egter verkeerdelik aan dat dit ‘n Bybelse mandaat is! Het God ons nie immers beveel om onsself te ondersoek nie? Met dit in gedagte begin ons wonder – ‘Is ek geestelik genoeg? Het ek waarlik berou oor my sondes? Bid ek genoeg? Is God tevrede met my?’ Die waarheid is dat wanneer jy op jouself fokus, dit jou mismoedig en oorwonne kan laat voel.

Kom ons kyk wat God regtig sê. Daar is net twee gevalle waar selfondersoek in die Bybel genoem word en nie een van die twee leer ons om op onsself te fokus nie.

Eerstens, het Paulus die Korintiërs aangespreek omdat hulle groot sonde in hulle kerk toegelaat het. ‘n Man het ‘n verhouding met sy stiefma gehad en niemand was daaroor ontsteld nie. Omdat hulle nie berou oor hulle onreinheid, seksuele vergrype en losbandigheid gehad het nie (sien 2 Korintiërs 12:21), het Paulus geskryf: ‘Ondersoek julleself of julle in ‘n egte geloofsverhouding met Christus staan…’ Dis nie ‘n uitnodiging om op jouself te fokus nie, maar ‘n geestelike ondersoek.

Tweedens, het Paulus die Korintiërs se gedrag gedurende die nagmaal gekorrigeer. Omdat sommige van hulle van die nagmaalwyn dronk geraak het, het hy gesê: ‘Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink’ (1 Korintiërs 11:28 NLV). Paulus bedoel nie dat jy op jou foute moet fikseer nie, maar op die bevrydende waarheid dat Jesus die prys vir al jou sonde betaal het – in die verlede, die hede en die toekoms.

Groei, vreugde en oorwinning lê daarin om ‘n ongesonde fokus op jouself agter te laat en op Christus gefokus te bly!

Sielskos: 2 Kro 16-18; Joh 12:37-50; Ps 102:18-28; Spr 27:13-16

Leer om ‘reg’ te dink

2020-10-18
Spreuke 12:5 ABA

Jou gedagtes kan vir of teen jou werk. Wanneer dit vir jou werk, help dit jou om positief te bly, jou doelwitte te bereik en elke dag te geniet. Wanneer dit egter teen jou werk, kan dit jou negatief en moedeloos laat voel, jou terughou en jou gedagtes laat dink wat self-sabotasie tot gevolg het. Leer dus jou gedagtes om vir jou en nie teen jou nie, te werk.

‘n Belangrike manier om dit te doen, is om ‘n bewustelike besluit te neem om positief te begin dink – in terme van geloof en nie van vrees nie. Jou brein sal nie hierdie nuwe rol oornag begin vervul nie. Jy verwag dalk van jou brein om ‘n radikale transformasie te ondergaan, wat tyd sal neem. Besluit egter dat tesame met jou ywer en God se hulp, jou brein vir jou sal begin werk en ‘n positiewe dryfkrag in jou lewe sal word.

Dr Caroline Leaf, ‘n kognitiewe neurowetenskaplike, wys uit dat die brein agtien jaar neem om volwasse te word en ‘n leeftyd neem om te groei. Moenie die punt mis nie! Terwyl elke orgaan in jou liggaam tydens jou geboorte ten volle gevorm was en groter geword het soos jou liggaam gegroei het, het jou brein ‘n volle agtien jaar nodig gehad om volwasse te word. Sodra dit volledig gevorm is, hou dit aan groei – maak nie saak hoe oud jy is nie. Dis wonderlike nuus, omdat dit beteken dat jy nie in ‘n ou of verkeerde gedagtepatroon vasgevang hoef te bly nie. Jou brein groei steeds, wat beteken dat jy steeds jou denke kan verbeter.

Soos die Bybel sê: ‘Mense wat reg lewe, dink reg…’

Sielskos: Matt 21:18-22; Matt 8:5-13; Mark 6:1-6