Wys hulle jy gee om

2020-11-10
Hebreërs 4:15 NLV

Alhoewel die inheemse Indiane in Amerika nie ‘n formele geskrewe alfabet gehad het voor hulle die Europeërs ontmoet het nie, was hulle taal alles behalwe primitief. Die woordeskat van baie inheemse tale was net so groot soos hulle Franse en Engelse oorwinnaars s’n en hulle uitdrukkings was dikwels baie meer welsprekend. In een taal, word die konsep van die woord ‘vriend’ byvoorbeeld gestel as ‘die een wat my sorge op sy of haar rug dra.’

Wat ‘n wonderlike definisie! Wanneer iemand na jou toe kom vir troos of raad, wil hulle dikwels net iemand hê wat gewillig is om te luister en met wie hulle hul sorge kan deel. Wanneer jou antwoord oppervlakkig is, neem hulle soms aan dat jy nie tyd vir hulle het nie. Een van die mooiste dinge wat in die Bybel van Jesus gesê is, is dat Hy ‘ten volle met ons in ons swakhede [kan] saamvoel.’ Partykeer wil ‘n vriend net weet dat jy verstaan waardeur hulle gaan en dat jy omgee. Hier is hoe jy kan help:

1) Luister met ‘n oop hart, eerder as om hulle probleem te probeer wegpraat.

2) As hulle huil, deel hulle trane. As hulle stil is, deel hulle stilte.

3) Laat hulle weet dat jy beskikbaar is, gereed is om te help en dat jy altyd vir hulle sal tyd hê.

4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen.

5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23).

Sielskos: 1 Kro 7:20-9:44; Joh 9:24-41; Ps 99; Spr 25:26-28

Be careful who you listen to

2020-10-21
Proverbs 2:6 NKJV

What are the people in your life telling you? Are they increasing your self-doubt or strengthening your faith? Just because people tell you something doesn’t make it so. In 1492 the people surrounding Columbus thought the earth was flat. The “experts” examined his travel plans and said his idea was impossible. But Columbus didn’t fall off the end of the earth as they predicted – instead, he discovered America!

Along the same lines, Thomas Edison tried to persuade Henry Ford to abandon his fledgling idea of a motorcar because he was convinced it would never work. He told Ford, “Come work for me and do something worthwhile.” Although Edison was a great inventor, it sounds like he was only positive about what he could do and rather pessimistic about what others could do. So the next time you get in your car to go somewhere, be glad Ford didn’t share Edison’s negative outlook about automobiles. Don’t let someone else’s limited thinking limit you.

Negativity is contagious; you have to pay attention if you don’t want to catch it! Even if you’re the only positive person in your family, be the one with an optimistic outlook in every situation. What we call “common knowledge” often is commonly wrong! “The Lord gives wisdom; from His mouth come knowledge and understanding.”

Have the people who are telling you “it can’t be done” factored God into the equation? If not, pay no attention. Instead of listening to people who increase your doubts, listen to the people to whom God has given wisdom, knowledge, and understanding.

Soul food: 2 Sam 22:31-24:25; John 5:16-30; Ps 5; Prov 24:8-9

Word ‘n voëlkyker!

2020-10-15
Matteus 6:26 NLV

Jy mag dalk nie van die politieke party wat tans aan bewind is hou nie, maar jy is baie beter af as die Joodse mense met wie Jesus hier gepraat het. Die land was deur die Romeine beset en hulle het buitensporige belasting betaal om hulle aan bewind te hou. Hulle het as slawe gelewe, dus het hulle hul baie bekommer.

Toe het Jesus gekom en gesê: ‘Hou die voëls in die lug dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan al julle bekommernis julle lewe een sekonde langer rek? Vanselfsprekend nie!’ (vers 26-27 NLV).

Voëls weet nie waar hulle volgende maaltyd vandaan kom nie, maar tog sien jy nooit een wat op ‘n tak sit, besig om ‘n angsaanval te kry nie.

‘n Man was werkloos, despondent en het gewonder hoe hy vir sy gesin gaan sorg, toe hy ‘n paar voëls sien wat koek uit ‘n asblik eet. Meteens het hy besef – ‘As God vir die voëls koek kan voer, sal Hy verseker vir my ook sorg!’ Selfs as jy ‘n lae selfbeeld het en dink dat jy nie waardig is om voor gesorg te word nie, is jy nie steeds meer waardevol as ‘n voël nie?

Kyk dus hoe jou hemelse Vader vir hulle sorg en herinner jouself daaraan dat Hy vir jou ook sal sorg. As angs jou geluk deur die dag en jou slaap in die nag steel, moet jy besluit om volgens hierdie Skrifgedeelte te lewe: ‘Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om’ (1 Petrus 5:7 NLV).

Sielskos: 2 Sam 7:18-11:27; Joh 4:1-12; Ps 100; Spr 23:22-28

Discovering your calling (1)

2020-06-01
1 Samuel 10:1 NIV

Here’s how Saul became Israel’s first king. He was out in the countryside looking for his father’s lost donkeys when he met the prophet Samuel. ‘Samuel said to Saul, “Tell the servant to go on ahead of us…but you stay here for a while, so that I may give you a message from God.” Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul’s head and kissed him, saying, “Has not the LORD anointed you ruler over his inheritance?”‘ (1 Samuel 9:27-10:1 NIV). Saul went out looking for donkeys and instead discovered his calling in life. And it can happen like that for us too. God has a habit of calling people who are busy doing other things. James and John were mending their fishing nets, Matthew was collecting taxes, Elisha was farming, and Saul was out looking for his father’s lost donkeys. It was just another day for them. We can spend a lot of time worrying and stressing about what we should be doing with our lives. But sometimes God’s purpose for our lives become apparent when we least expect it. When the call comes, we can struggle to accept it. We doubt whether we’re really the right person. Saul did that too. He had said: ‘But am I not a Benjamite, from the smallest tribe of Israel, and is not my clan the least of all the clans of the tribe of Benjamin?’ (1 Samuel 9:21 NIV). Our social status and education levels don’t limit God. Neither does our fear. When He has a plan in mind for us, He’ll let us know and equip us to be able to do it. So if we’re stressing about what our purpose is, let’s stay faithful, keep serving Him, and believe that our time will come.

1 Kings 12-13; Mark 13:12-23; Ps 117; Prov 12:20-22

What are you looking at?

2020-05-27
Colossians 3:2 NIV

The things we’re focusing on will determine how we feel. If we’re looking at all the problems and struggles we’re facing, we’ll feel stressed and overwhelmed. If we’re focusing on the negatives, then we’ll probably feel negative. But if we’re looking at God, and fixing our minds on Him, then we’ll be able to keep going through whatever lies ahead, because we’ll see that He’s bigger than anything we’ll ever face. The Bible says: ‘Set your minds on things above, not on earthly things.’ Sometimes we can get caught up with looking at our own lives, and forget that not only is God bigger, but that His plan is bigger too. We need to have a godly perspective. We should be looking for the bigger picture, rather than just focusing on our small part of it. We also need to have vision for the future. When we ask God to show us His plans and purposes for us, we’re accepting His invitation to join Him in bringing His kingdom to earth. When we have a vision of how our lives can be, and what part we can play in God’s kingdom, we have something to focus on and work towards. This helps us to keep going when things get tough. And having a vision helps us hold on to hope when nothing seems to be changing. The Bible says: ‘So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal’ (2 Corinthians 4:18 NIV). So let’s lift our eyes from what we can see around us, and look to the vision He’s given us. Let’s focus on Him, and see how our attitudes change.

1 Kings 6-7; Mark 12:1-27; Ps 101; Prov 12:12-14