Gebed kan jou lewe verander

2021-06-14
1 Timoteus 2:1 NLV

Gebed is eenvoudig kommunikasie met God. Kommunikasie kan gesproke of stil wees. Dit kan selfs in ‘n liedjie uitgedruk word. Baie van die Psalms is net gebede wat getoonset is. Gebed gaan daaroor om met God te skakel. Of dit nou die belydenis van sonde, lofprysing van sy Naam, om sy wil te vra, om vir ‘n vriend in te tree of om jou eie behoeftes te kommunikeer is, moet jou gebede Godgesentreerd en nooit selfgesentreerd wees nie. Dus moet jy genoeg tyd toelaat om te luister en aandagtig voor jou hemelse Vader te wag.

Gebed moet ook jou eerste prioriteit wees. Paulus het vir Timoteus opdrag gegee: ‘Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid. Terwyl jy jou versoeke rig, smeek God se onverdiende goedheid daaroor af en dank Hom’ (vers 1 NLV). Let die woord ‘Eerstens’ op. Voor jy uit die bed klim, voor jy gaan stort, voor jy werk toe gaan, voor jou eerste afspraak: bid, bid, bid!

Elke middag om drieuur het Petrus en Johannes na die tempel toe gegaan om te bid. Hulle het hulle skedule in die middel van die dag vir een doelwit onderbreek: gebed. Wanneer jou dag dus op sy eie pas verbygaan en in sy eie rigting beweeg, onderbreek dit met gebed. Soos jou dag na ‘n krisis toe opbou, stop opsetlik om te bid. Wanneer jou oggend begin verkeerd loop, onttrek jouself vir ‘n paar oomblikke van stilte om God se wil te soek en Hom vir sy instruksies te vra. Wanneer jou houding begin suur word, neem ‘n oomblik om jou houding deur gebed te verander. Moenie wag nie – bid onmiddellik.

Maak gebed jou eerste prioriteit in alle dinge en ten alle tye. As jy dit doen, sal jy uitvind dat gebed jou lewe ten goede verander.

Sielskos: 2 Kon 18:17-20:21; Mark 16:1-20; Ps 80:12-19; Spr 13:13-16

Hoekom moet jy bid?

2021-03-08
Matteus 21:22 NLV

Jy sê: ‘As God lief is vir my en weet wat ek nodig het, hoekom moet ek Hom dan daarvoor vra?’ Omdat gebed beteken dat jy met God praat en na God luister, wat daartoe lei dat jy ‘n verhouding met Hom bou. Jesus het gesê: ‘Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle heel eerste prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge as ‘n bonus byvoeg’ (Matteus 6:33 NLV).

Wanneer jou gebede op jou verhouding met God gebaseer is, word daar aan jou behoeftes voldoen. Wanneer jy vir God lief is en tyd met Hom deurbring, sê sy Woord: ‘…Wat geen oog gesien het; wat geen oog gehoor het; wat in niemand se hart opgekom het nie – dit het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet’ (1 Korintiërs 2:9 NLV). God het ‘n vlak van seën vir jou in gedagte wat geen aardse oog kan sien of wat geen aardse gedagtes kan verstaan nie.

Wanneer jy bid, openbaar Hy dinge deur sy Gees aan jou. Wanneer dit gebeur, groei jou geloof en is jy in staat om dit te ontvang wat God vir jou wil voorsien. Ontwikkel dus ‘n leefstyl van gebed – deur voortdurend te bid, orals waar jy gaan, te midde van jou daaglikse roetine. ‘Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om’ (1 Petrus 5:7 NLV).

God gee oor elke detail van jou lewe om. Wanneer jy dus angstig oor iets raak, praat met Hom daaroor. Moet ook nie vergeet om sy Woord te lees nie. Wanneer ‘n probleem dus opduik, kan jy die volgende sê: ‘Vader, U het in u Woord gesê dat U dit vir my sal doen,’ en dan die belofte aanhaal en daarop staan.

Sielskos: Gen 44-46; Matt 21:18-32; Ps 106:24-48; Spr 7:3-5

Krag deur mededeling

2021-02-02
Handelinge 19:18 NLV

Met betrekking tot die kerk in Efese, skryf Paulus: ‘Baie van dié wat gelowig geword het, het hulle aangemeld en al hulle praktyke openlik bely… So het die Woord van die Here kragtig gegroei en sterk geword’ (verse 18-20 NLV). Geestelike genesing vind in kerke soos dié plaas. Wanneer jy dus in dieselfde patroon van sonde en mislukking vasgevang is, moet jy volwasse, toegewyde Christene soek wat nie deur jou probleem geskok sal word nie, wat nie jou vertroue sal skend nie en wat weet hoe om vir jou en saam met jou te bid.

Jesus het sy volgelinge die outoriteit gegee om belydenisse aan te hoor en genade uit te spreek. ‘Wie se sondes julle ook al vergewe, dit word hulle vergewe; wie s’n julle ook al handhaaf, word gehandhaaf’ (Johannes 20:23 NLV). ‘n Geestelike katarsis vind plaas wanneer iemand jou in die oë kyk en sê: ‘God vergewe jou, ek vergewe jou, vergewe nou jouself en wandel in God se vergifnis!’ Vergifnis is so ‘n sterk krag dat dit genesing kan fasiliteer.

Jakobus skryf: ‘Is daar van julle wat siek is? Dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die Naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. En ‘n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word; die Here sal hom laat opstaan. En watter sondes die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het ‘n kragtige uitwerking’ (Jakobus 5:14-16 NLV). Indien jy nie seker is met wie jy moet praat, of wie jy kan vertrou nie, begin by jou pastoor.

Sielskos: Jes 49-52; Matt 12:1-14; Ps 107:33-43; Spr 3:27-28

Glo dat God jou gehoor het

2020-12-17
Johannes 11:41 NLV

Voordat Jesus vir Lasarus uit die dood opgewek het, het Hy gebid: ‘…Vader, Ek is dankbaar teenoor U dat U na My geluister het.’ Wanneer jy weet dat jou gebed in harmonie met God se wil is, kan jy jou gebed met dieselfde woorde afsluit. Nadat jy gebid het, wil die duiwel hê dat jy daarvan moet weggaan en wonder of God jou gehoor het en of Hy gewillig is om jou versoek toe te staan. Wanneer jy egter weet dat God jou gebed gehoor het, dink, praat en tree jy anders op. Angs word met vrede vervang.

Hier is ‘n paar Skrifgedeeltes waarop jy kan mediteer: ‘Maar as ‘n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie’ (Jakobus 1:6-7 NLV). ‘Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, Hy na ons luister. As ons dan met die wete leef dat Hy na ons luister, na wat ons ook al vra, weet ons ook dat Hy die versoek wat ons gevra het, sal toestaan’ (1 Johannes 5:14-15 NLV). ‘…julle kan vir hierdie berg sê: ‘Mag God jou oplig en in die see gooi,’ en dit sal so gebeur. Al wat nodig is, is dat julle regtig sal glo en nie in julle harte twyfel nie… alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou’ (Markus 11:23-24 NLV).

Begin vandag om God te dank dat Hy na jou gebed geluister het en dat Hy dit op ‘n manier wat die beste vir jou is, sal antwoord.

Sielskos: Neh 11-13; Joh 20:10-18; Ps 57; Spr 30:24-28

Wees lief vir wat jy doen

2020-10-20
Kolossense 3:23 NLV

Jy sal weet dat jou werk jou ‘roeping’ is wanneer jy doen waarvoor jy lief is en lief is vir wat jy doen.

Die filantroop en nyweraar, Andrew Carnegie, het gesê: ‘Die gemiddelde persoon sit slegs 25 persent van hul energie en vaardigheid in hul werk. Die wêreld haal hulle hoed af vir diegene wat meer as 50 persent insit en staan op hulle koppe vir die enkele siele wat 100 persent aan hulle werk toewy.’

Thomas Edison was mal oor sy werk. In sy latere jare het hy Menlo Park, die wêreld se eerste fabriek wat niks anders as uitvindings gemaak het nie, gestig. Dit was ‘n voorloper tot die private navorsingslaboratoriums wat nou deur so baie groot maatskappye onderhou word. Op een tydstip was Edison besig om aan sewe-en-veertig dinge gelyk te werk. Ander uitvinders mag dalk ryker gewees het, maar geen uitvinder was meer entoesiasties of suksesvol nie.

Wanneer jy glo dat dit wat jy doen, ‘n verskil maak, sal jy anders voel oor wat jy doen. As jy glo dat jou werk waarde in God se oë het, sal jy nie meer oor die kritici omgee of van die rasieleiers afhanklik wees nie.

Paulus het gesê: ‘Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie…’ (Handelinge 20:24 NLV).

Een van die laaste gebede wat Jesus gebid het, was: ‘Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U my gegee het om te doen’ (Johannes 17:4 NLV). As jy ernstig daaroor is om God te behaag, moet jy dit ook jou gebed maak.

Sielkos: 2 Sam 20:1-22:30; Joh 5:1-15; Ps 15; Spr 24:7