Neem dit in gebed na God toe

2021-04-18
Psalm 55:23 NLV

Nadat hy gepreek het oor hoe ons ons bekommernisse in gebed na God toe moet neem, het ‘n dame die groot prediker G. Campbell Morgan genader en gesê: ‘Ek pla God nie met die klein goedjies nie; ek neem slegs die groot bekommernisse na Hom toe.’ Morgan het geantwoord: ‘My liewe dame, alles wat ons na God toe neem is klein.’

Die Bybel sê: ‘Gee jou kommer oor aan die Here. Hy sal vir jou sorg…’ God weet dat jy nie gebou is om die gewig van bekommernis te dra nie, dus nooi Hy jou vandag uit om dit vir Hom te gee. Enigiets wat groot genoeg is om ‘n bron van bekommernis te wees, moet in ‘n gebed omskep word. Petrus skryf: ‘Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om’ (1 Petrus 5:7 NLV).

Die oomblik wat jy vind dat ‘n bekommernis op jou begin neerdruk, gee dit vir die Here met die wete dat Hy vir jou omgee. As Hy ‘n ver af God was wat nie vir jou omgegee het nie, sou jy rede gehad het om bekommerd te wees. Of as Hy ‘n swak God was wat niks daaraan kon doen nie, sou jy rede gehad het om daaroor bekommerd te wees.

Die waarheid is dat wanneer jy jou sorge aan God oorgee, jy ontdek hoe groot Hy werklik is. Die liedjieskrywer Joseph Scriven het dit so gestel: ‘Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer.’

Sielskos: 2 Kon 6:8-23; Matt 5:43-48; Luk 6:27-36

Wys hulle jy gee om

2020-11-10
Hebreërs 4:15 NLV

Alhoewel die inheemse Indiane in Amerika nie ‘n formele geskrewe alfabet gehad het voor hulle die Europeërs ontmoet het nie, was hulle taal alles behalwe primitief. Die woordeskat van baie inheemse tale was net so groot soos hulle Franse en Engelse oorwinnaars s’n en hulle uitdrukkings was dikwels baie meer welsprekend. In een taal, word die konsep van die woord ‘vriend’ byvoorbeeld gestel as ‘die een wat my sorge op sy of haar rug dra.’

Wat ‘n wonderlike definisie! Wanneer iemand na jou toe kom vir troos of raad, wil hulle dikwels net iemand hê wat gewillig is om te luister en met wie hulle hul sorge kan deel. Wanneer jou antwoord oppervlakkig is, neem hulle soms aan dat jy nie tyd vir hulle het nie. Een van die mooiste dinge wat in die Bybel van Jesus gesê is, is dat Hy ‘ten volle met ons in ons swakhede [kan] saamvoel.’ Partykeer wil ‘n vriend net weet dat jy verstaan waardeur hulle gaan en dat jy omgee. Hier is hoe jy kan help:

1) Luister met ‘n oop hart, eerder as om hulle probleem te probeer wegpraat.

2) As hulle huil, deel hulle trane. As hulle stil is, deel hulle stilte.

3) Laat hulle weet dat jy beskikbaar is, gereed is om te help en dat jy altyd vir hulle sal tyd hê.

4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen.

5) As hulle jou toelaat, bid vir hulle en saam met hulle. So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23).

Sielskos: 1 Kro 7:20-9:44; Joh 9:24-41; Ps 99; Spr 25:26-28

Wat om op jou lewensreis te verwag (4)

2020-10-04
Hebreërs 12:1 NLV

Hier is nog twee dinge wat jy moet weet:

1) Die verkeerde mense sal jou seermaak. Daar is ‘n paar tipes mense waardeur jy nooit beïnvloed moet word nie: mense wat altyd jou hulp en aandag nodig het, negatiewe mense, bitsige mense, dreinerende mense, twyfelende mense en mense wat jou aandag aftrek. Wees lief vir hulle en help hulle op enige manier wat jy kan, maar moet nooit deur hulle beïnvloed of gelei word nie. Moedig hulle aan, maar wanneer hulle begin om jou af te trek eerder as om jou op te hef, moet jy jouself van hulle losmaak en hulle aan God oorgee.

2) Die regte mense sal jou help. Wanneer God ‘n taak het wat gedoen moet word, roep Hy ‘n man of ‘n vrou om dit te doen. Hy roep hulle egter selde alleen. Hy roep ander om hulle by te staan en hulle te ondersteun. Dit beteken dat jou gewilligheid om na hulp uit te reik nie ‘n teken van swakheid is nie, maar van krag. Paulus het ‘n hele hoofstuk in die Nuwe Testament gebruik om erkenning te gee aan die mense wat hom gehelp het om sy visie te vervul. Hy het die volgende vir die mense in Filippi gesê: ‘Elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Ek bid altyd in al my gebede met blydskap vir julle almal omdat julle, van die eerste dag wat julle die Goeie Nuus gehoor het, tot vandag toe saamgewerk het om dit verder uit te dra’ (Filippense 1:3-5 NLV).

As jy wys is, sal jy die dinge wat God jou nie gegee het nie erken, dit aan gekwalifiseerde mense delegeer en met jou kernsterkpunte werk. Dit verg nederigheid van jou, maar in die langtermyn betaal dit goeie dividende!

Sielskos: Est 4:9-5:3; Heb 4:7-16

Volharding

2020-07-18
Hebreërs 12:2 NLV

Jakobus skryf: ‘Gelukkig is die mens wat in beproewings volhard! As die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang…’ (Jakobus 1:12 NLV). Dink jy daaraan om tou op te gooi? As jy egter jou huwelik, jou loopbaan of jou droom laat vaar, mag jy dalk vir die res van jou lewe daaroor spyt wees. God kan jou versterk en jou ‘n wenner maak, maar slegs wanneer jy op die pad bly. F.B. Meyer het gesê: ‘Jy kan nie die hulpbronne van God toets, as jy nooit die onmoontlike aanpak nie.’ Om tou op te gooi bou nie karakter nie, maar volharding doen. Dit ontwikkel iets in jou wat niks anders kan nie; dis hoekom God dit as iets goeds sien (sien Jakobus 5:11 NLV). Dit ontwikkel moed en dissipline en verander drome in realiteit. Niemand het meer as Jesus van volharding geweet nie. Hy het al die pad tot by Golgota volhard; waar hulle die hare uit sy gesig gepluk het, waar hulle sy vlees met ‘n sweep verskeur het, waar hulle Hom aan die kruis vasgespyker het, waar sy vriende Hom verlaat het, waar omstanders Hom gespot het, waar God sy gesig weggedraai het en waar die hel opgedoem het en geroep het: ‘Gee op!’ Die Bybel sê: ‘…Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur…’ God beloon diegene wat Hom daadwerklik soek (sien Hebreërs 11:6). Hy beloof dat jy Hom sal vind as jy Hom met jou hele hart soek (sien Jeremia 29:13). Hierdie belofte is op jou van toepassing. Sê dus vir God: ‘Ek is van plan om aan te hou en U te vertrou vir die krag om ‘n deurbraak te maak.’ Wanneer jy so bid, sal jy vind dat dit nie so maklik is om tou op te gooi nie.

Sielskos: Hand 6-7; Luk 8:16-25; Ps 140; Spr 16:3

Bid vir geestelike insig

2020-07-17
Spreuke 20:5 NLV

Die mense wat Simon geken het, het geweet dat hy impulsief was en geneig was om te praat voor hy dink. Jesus het egter iets anders in hom gesien; dis hoekom Hy hom Petrus hernoem het, met die implikasie dat hy ‘n rots is wat vir ‘n fondasie geskik was. Kan jy jou die kyk op die ander dissipels se gesigte indink toe Jesus gesê het: ‘…Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie’ (Matteus 16:18 NLV)? Petrus het toe ‘n steunpilaar, ‘n gerespekteerde leier en stigter van die kerk geword, as gevolg van Christus se vermoë om verby die oppervlak te kyk en te sien wat aan die binnekant is. Ons het wonderbaarlike potensiaal omdat ons volgens God se ewebeeld gemaak is, maar soms moet ‘n ‘verstandige’ persoon dit herken en na vore bring. Te veel van ons sien net wat op die oppervlak is. Ons is dus vinning om iemand as arrogant, of humeurig, of swak te etiketteer. Wanneer jy egter geestelike insig het, kyk jy verby dit, na die hoop en vrese agter die persoon se gedrag. Ons het nie nog selfaangestelde kritici nodig nie, ons het die volgende nodig: 1) Ouers wat vir hulle kinders bid, verby hulle foute kyk en hulle uniekheid na vore bring. 2) Eggenote wat na die verborge skatte in hulle huweliksmaats soek. 3) Besigheidsleiers wat hulle werkers met respek behandel en hulle verantwoordelikhede by hulle talente laat pas. 4) Gelowiges wat onvolwasse, struikelende mede-Christene vergewe en werk om hulle te ontwikkel. 5) Gelowiges wat verlore mense deur Jesus se oë sien en weet wat sy transformerende krag kan vermag. Bid dus vir geestelike insig.

Sielskos: Hand 3:11-5:42; Luk 8:1-15; Ps 133; Spr 16:2