Geposisioneer om God se seën te ontvang

2021-11-25
Eksodus 33:21 NLV

God het vir Moses gesê: ‘…Ek sal jou iets van my goedheid laat sien…’ (vers 19 NLV). Om egter hierdie belofte tot vervulling te sien kom, moes Moses reg geposisioneer wees, dus het God gesê: ‘…Kom staan… hier by My.’ Wanneer jy in die plek wat God vir jou aangewys het lewe, kan jy hierdie belofte van Hom opeis: ‘…Ek sal jou iets van my goedheid laat sien…’

Hoekom sou die Verlore Seun sy pa se huis verlaat het as alles wat hy nodig gehad het, daar was? Want: 1) Hy wou sy vader se seën gehad het, maar nie sy gesag nie. Jesus het gesê: ‘Waarom noem julle My dan ‘Here’ as julle My nie gehoorsaam nie?’ (Lukas 6:46 NLV).

Waarom inderdaad! 2) Hy het sy vader se seën as vanselfsprekend aanvaar. God het die Israeliete gewaarsku: ‘wees versigtig om nie die Here te vergeet nie. Dit is Hy wat jou van die slawerny in Egipte gered het’ (Deuteronomium 6:12 NLV). Toe hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God vir hulle gesê om twaalf klippe, een vir elke stam, saam te neem en ‘n gedenkteken op te rig. Hoekom? Om hulle te herinner wie hulle was, wie Hy was en om hulle aan sy verbond met hulle te herinner.

3) Hy het nie die gevaar besef wat daar buite vir hom gewag het nie. Gevolglik het hy in ‘n varkhok opgeëindig. Die pad wat jou van God af wegneem, mag dalk plesierig begin, maar dit eindig altyd in pyn op. Lewe volgens hierdie Skrifgedeelte: ‘Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige’ (Psalm 91:1 NLV). Posisioneer jouself om God se seën te ontvang.

Sielskos: 2 Kro 35-36; Joh 13:18-30; Ps 114; Spr 27:20-22