Die gevaar om te vinnig opgang te maak

2021-11-26
1 Timoteus 5:22 NLV

Voor Dawid Israel se koning geword het, het hy vir jare lank na skape in die woestyn omgesien. Dis nie ‘n baie indrukwekkende begin nie. Dis egter daar waar hy sy verhouding met God opgebou het en sy vaardighede as ‘n strateeg en vegter geslyp het.

As jy sukses wil behaal, moet jy hierdie onveranderlike beginsel verstaan: God sal jou op ‘n plek waar daar aan jou swakhede gewerk kan word, waar jou gawes ontwikkel kan word en waar jou foute ander mense nie te veel sal affekteer nie, laat oefen.

Een Bybelonderwyser vertel van ‘n vlieënier wat instruksies van die beheertoring ontvang het: ‘Jy kan tot vyfduisend voet styg.’ Toe hy daar kom, is daar vir hom gesê om sy hoogte te hou tot verdere instruksies. Toe kom die woorde: ‘Jy kan tot tienduisend voet styg.’ Geleidelik het die beheertoring hom tot by dertigduisend voet gebring, van waar hy reg was om tot by sy bestemming te vlieg. Daardie dag het God met hom gepraat en gesê: ‘Ek wens jy wil my ook so vertrou. Jy wil egter met een slag dadelik tot op dertigduisend voet styg!’

God sien die einde van die begin af en Hy het ook reeds jou roete uitgewerk. Hy weet dat indien jy te vinnig opstyg, daar gevare kan wees. Jy mag dalk in die kajuit wees – maar God is in die beheertoring! Vandag sê Hy vir jou: ‘Vertrou my en Ek sal jou veilig by jou bestemming uitbring.’ God se plan vir jou lewe kan nie aangejaag word nie. Wanneer jy te vinnig probeer opgang maak: 1) maak jy duur en pynlike foute, 2) beïnvloed jy die mense wat op jou staatmaak se lewens op ‘n negatiewe wyse, en 3) beland jy in ‘n toutrekkery met God, wat jy gaan verloor!

Sielskos: 3 Joh; Judas; Joh 13:31-38; Ps 118:1-9; Spr 27:23-27