God sal in alles wat jy nodig het voorsien

2021-04-10
Romeine 8:32 NLV

George Müller word as een van die grootste geestelike reuse van die kerk geag. Doen jouself ‘n guns en gaan lees op oor sy lewensverhaal. Hy het keer op keer voor oorweldigende behoeftes te staan gekom, na God toe in gebed gedraai, sy beloftes opgeëis en wonderbaarlike wonderwerke ervaar. Groot geloof word egter nie oornag verkry nie; dit word deur ‘n leeftyd van wandel met God gebou.

Müller het gesê: “My geloof is dieselfde geloof wat in elke gelowige te vinde is. Dit het bietjie-vir-bietjie oor die afgelope ses-en-twintig jaar vermeerder. Baie kere wat ek mal van bekommernis moes geword het, het ek vrede gehad omdat my siel die waarheid van God se beloftes geglo het. God se Woord, tesame met die hele karakter van God soos Hy Homself openbaar, beantwoord alle vrae. Sy onveranderende liefde en sy oneindige wysheid het my kalmeer. Ek het geweet: ‘God is in staat en gewillig om my hierdeur te bring.’ Daar staan geskrywe: ‘As God werklikwaar nie sy eie Seun gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal aan die dood oorgegee het, is daar tog geen manier waarop Hy nie ook alle ander goeie dinge aan ons sal skenk nie.”

Jy vra: ‘Hoe kry ek hierdie tipe geloof?’ Die Bybel sê: ‘Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap…’ (Romeine 10:17 NLV). Net soos ‘n daaglikse dieet van goeie kos jou fisies versterk, so versterk lees, mediteer, bestudeer, verbaliseer en staan op God se Woord jou geestelik.

Die ‘geheim’ tot ‘n suksesvolle Christelike lewe is glad nie ‘n geheim nie – bestudeer God se Woord en ontvang God se Woord in jou. Jy kan nie situasies in die lewe wat angs veroorsaak vermy nie, maar wanneer jou geloof sterk is, kan jy hulle oorkom.

Sielskos: Lev 18-20; Mark 1:21-28; Ps 25:16-22; Spr 10:2

Hoe om twyfel te hanteer (1)

2021-04-07
Johannes 20:25 NLV

Tomas was nie daar toe Jesus die eerste keer aan sy dissipels na die opstanding verskyn het nie. Soos baie van ons, was ander mense se ervarings nie goed genoeg vir Tomas nie – hy moes sy eie hê. Jesus het seker gemaak dat hy dit kry. Let op dat Hy nie Tomas verwyt het omdat hy getwyfel het nie. Hy het verstaan dat enige vraag wat in ‘n eerlike hart ontstaan, nie ‘n skeptiese vraag is nie, maar ‘n soeke na die waarheid.

Die Bybel sê vir ons: ‘Agt dae later was Jesus se dissipels weer saam, en Tomas was by hulle… Jesus het tussen hulle kom staan en aan hulle gesê: ‘Vrede vir julle!’ Daarna sê Hy vir Tomas: ‘Bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar glo.’ Tomas het vir Jesus gesê: ‘My Here en my God!’ (verse 26-28 NLV).

Ons kan twee belangrike lesse uit hierdie verhaal leer: 1) Jou twyfel kan jou na ‘n nuwe vlak van geloof lei. Wanneer die bodem uit jou wêreld val, wanneer die pyn van jou omstandighede ondraaglik voel, wanneer ‘n verwoestende gebeurtenis plaasvind en twyfel onaangekondig instap, moenie dit ontken nie – erken dit. Tye van vertwyfeling word klaskamers van onderrig wanneer hulle jou na God vir antwoorde dryf. Soos jy deur hulle werk, sal jy ‘n nuwe vlak van geloof bereik.

2) Jou twyfel kan jou na ‘n dieper verhouding met Jesus lei. Die getuienis van ander sal jou net sover dra, maar uiteindelik het jy jou eie persoonlike ervaring met die Here nodig. Jy kan dit hê! Tomas het begin deur Jesus in twyfel te trek en het opgeëindig as ‘n martelaar wat vir Jesus se koninkryk gesterf het. Dink daaroor!

Sielskos: Lev 11:1-13:37; Mark 1:1-8; Ps 32; Spr 9:10-16

Hanteer vrees (2)

2021-03-16
Genesis 3:10 NLV

Ons dink dat suksesvolle mense van vrees gevrywaar is. Niks kan egter verder van die waarheid af wees nie. Elke generasie in die geskiedenis het vrees ervaar. Die eerste mens wat God geskep het, was Adam en die eerste aangetekende woorde van Adam is as volg: ‘…Ek het U hoor aankom en kruip nou weg. Ek was bang omdat ek sonder klere is.’

Vrees is geneties; dis deel van die menslike natuur. Studies bevestig dat ons sewe grootste areas van vrees die volgende is: 1) finansies, 2) gesondheid, 3) kommer oor ons loopbane, 4) ouerskap, 5) familieverhoudings, 6) die bereiking van persoonlike doelwitte, en 7) die dood. Is jy in enige van hierdie areas angstig of vol vrees? Vrees kan ‘n vernietigende krag in jou lewe wees.

Een van die ou Engelse woorde vir vrees beteken ‘skielike aanval.’ Dit stem ooreen met ‘n ou Duitse woord vir vrees wat ‘hinderlaag of lokval’ beteken. Dis wat vrees doen; dit val ons aan en hou ons gevange.

Wat is dus die antwoord? Geloof in God! Vrees verswak, maar geloof versterk. Vrees neem gevange, maar geloof maak vry. Vrees verlam, maar geloof bemagtig. Vrees stel teleur, maar geloof bemoedig. Vrees maak siek, maar geloof genees. Daar word gesê dat die woorde ‘moenie bang wees nie,’ 366 verskillende kere in die Skrif aangeteken is. As dit die geval is, het God vir ons ‘n ‘moenie bang wees nie’ vir elke dag van die jaar gegee – en een vir ‘n skrikkeljaar! Hier is een van die Skrifgedeeltes: ‘…Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne’ (Jesaja 43:1 NLV).

Vandag is God by jou en Hy belowe om jou in elke situasie waar voor jy te staan kom, te versterk en te lei.

Sielskos: Job 11-14; Matt 23:13-22; Ps 11; Spr 8:4-5

Wanneer jou familie jou nie verstaan nie

2021-03-03
Markus 3:35 DB

Die Bybel sê: ‘Die mense het om Jesus gesit toe hulle Hom kom roep. ‘Jou ma en broers wag hier buite vir jou,’ sê hulle. Jesus sê toe: ‘Wie is regtig my ma en broers?’ Hy kyk toe na die mense wat om Hom sit en sê: ‘Hier is my regte familie. Elkeen wat doen wat God van hom verwag, is deel van my familie. Hulle is regtig my broer, my suster, my ma’ (verse 32-35 DB).

Een van die grootste toetse van jou geloof sal familielede wees wat nie jou waardes of visie verstaan of deel nie. Dit sal wysheid en genade van jou kant af verg. Ten spyte van sy familie se onvermoë om Hom te verstaan, het Jesus aangehou om vir hulle om te gee en hulle te respekteer. Hy het egter geweier dat hulle Hom voorsê of om sy opdrag van God, te verander. Sy prioriteit was die mense wat byeen gekom het om te hoor wat Hy vir hulle wou sê.

Voel jy vandag verwerp en misken deur jou familie? Bid dan die volgende gebed: ‘Vader, help my om te lewe soos Jesus geleef het; deur diegene wat my misverstaan in die oë te kyk. Deur hulle woorde aan te hoor en die angel van hulle beskuldigings te voel, maar te leer om dit te bowe te kom. Help my om genadig teenoor die een te wees wie se lewe deur wrokkigheid verteer word en deur vrees verlam word. Bring my volsirkel na ‘n plek van vrede, sodat dit nie sal saak maak wie my misverstaan nie, maar dat ek in staat sal wees om aan te gaan soos Jesus aangegaan het – al die pad na die kruis, die opstanding en die prys toe. In Christus se naam bid ek dit. Amen.’

Sielskos: Gen 35-36; Matt 20:17-28; Ps 77; Spr 6:29

Dink realisties (1)

2021-01-27
Lukas 14:28 NLV

Realiteit is die verskil tussen dit waarvoor jy wens – en dit wat is. As jy van nature ‘n optimistiese persoon is, mag jy dit moeilik vind om realisties te dink. Jy mag inderwaarheid dink dat dit die teenoorgestelde van geloof is. Nee, geloof ontken nie die probleem nie, dit konnekteer jou met God deur wie se krag jy dit kan oorkom. Hier is twee dinge wat realistiese denke vir jou sal doen:

1) Onnodige risiko’s minimaliseer. Alle aksies het gevolge. Realistiese denke kan jou help om te bepaal wat daardie gevolge mag wees. Dis veral belangrik wanneer jou aksies ander mense affekteer. Die ou gesegde: ‘Verwag die beste maar beplan vir die ergste,’ het waarde. Deur so te dink, minimaliseer jy onnodige risiko’s. Dit gee jou ‘n doelwit, met ‘n plan om dit te bereik. Hier is die goeie nuus: Jy het ‘n sin van hoop nodig om sukses te behaal. Hier is die slegte nuus: Hoop is nie ‘n strategie nie.

2) Jou wys wat verander moet word. Mense wat alleenlik op hoop vir hulle sukses vertrou, maak selde verandering ‘n hoë prioriteit. As jy slegs hoop het, impliseer jy dat sukses uit jou hande is. Dis ‘n saak van kanse en geluk – hoekom sal jy dus verander? Daar is niks soos realiteit wat jou in die gesig staar, wat jou help sien wat verander moet word nie. Verandering alleen bring nie groei mee nie, maar jy kan nie groei sonder verandering nie.

Om Christus te volg is die mees geseënde en vreugdevolle lewe wat jy kan lei, maar daar is ‘n prys aan verbonde. Jesus was realisties daaroor: ‘En jy kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis dra en My volg nie. Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie…’ (verse 27-28 NLV).

Sielskos: Jes 30-33; Matt 10:21-31; Ps 104:24-35; Spr 3:11-12