Dis ‘n interne belewenis (1)

2018-12-01
Johannes 14:16 NLV

Onthou jy aandete sonder selfone? Jou familie wat mekaar se geselskap geniet, ononderbroke deur tegnologie? Ons is ‘n generasie wat besig is om die kuns van kommunikasie – en intimiteit – te verloor – en dit het ook ‘n impak op die tyd wat ons alleen saam met God spandeer. Alhoewel Jesus voor die tegnologiese era gelewe het, was Hy in konstante aanvraag; die skares het Hom alle ure van die dag en nag agtervolg. Nietemin, sê die Skrif vir ons, ‘Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ‘n stil plek gaan bid’ (Markus 1:35 NLV). Jesus het tyd gemaak om alleen met sy Vader te wees. Dit verg geestelike dissipline om stil te wees en te luister; om doelbewus die lewe se geraas te elimineer. As ons dit egter oefen, sal ons ‘n hartsbevredigende verhouding met die inwonende Heilige Gees ontdek. Belê ‘n paar minute daarin om Johannes hoofstukke 14-16 te lees en laat jou gees toe om Jesus se boodskap te absorbeer. Hy wil hê dat sy dissipels moet vrede hê en Hy troos hulle met die versekering dat hulle nooit alleen gelaat sal word nie. Hierdie is seëninge wat Hy ook met ons wil deel. Vraag: Hoe kan jy hierdie vrede en troos kry? Antwoord: ‘Dis ‘n interne belewenis,’ omdat die Heilige Gees in jou woon. Dit mag dalk die Christendom se bes-bewaarde geheim wees, dat die Heilige Gees beskikbaar is vir en in elke ware gelowige woon; en alles aan ons voorsien om die lewe se moeilikhede en geleenthede te hanteer. Die ‘Raadgewer’ is deur die Seun belowe, deur die Vader gestuur en vandag is Hy ons s’n deur geloof. Gryp Hom aan, vertrou op sy krag, ervaar sy vrede en volg sy leiding.

Sielskos: Gen 25:19-27:46; Joh 14:26-15:4; Ps 146; Spr 31:18-21

Leier, hier is God se manier

2018-11-20
Eksodus 18:23 NLV

Hoekom dring ons daarop aan om alles self te doen? Drie redes: 1) Ons is bang dat ander mense nie die werk so goed soos ons sal doen nie – maar hoe anders sal hulle leer? 2) Ons is bang dat hulle ons sal oorskadu. 3) Ons dink dat God van ons verwag om alles persoonlik te doen. Moses se skoonpa het vir hom gesê ‘Luister nou na goeie raad… Jy moet nog steeds namens die volk met die Here gaan praat… Vir die beslissing oor hulle verskille moet jy mans uit die volk aanstel wat as regters kan optree. Stel een man aan vir elke 1 000 mense of selfs vir elke 100 of 50 of tien mense… Stel hulle as voltydse regters oor die volk aan. Hulle kan die groter sake dan na jou verwys. Die kleiner sake kan hulle sommer self verhoor. So kan julle saam die vrag dra… As dit volgens God se wil is, kan jy die sake van nou af so hanteer. Dit sal jou werk maklik maak. Die volk sal terselfdertyd dan ook meer tevrede gestel kan word’ (Eksodus 18:19-23 NLV). Evalueer dus wat slegs jy kan doen en delegeer wat ander kan doen. As die taak te groot is vir jou, sien dit as ‘n teken dat God vir jou sê, ‘Moenie dit alleen probeer aanpak nie!’ Dit beteken nie dat jy die werk aan sommer net enigiemand kan gee nie. As jy die verkeerde persoon in ‘n werk, wat glad nie vir hulle sin maak nie, aanstel, sal dit rampspoedig wees. Jy moet: 1) die regte mense vind; 2) die regte werk vir hulle gee; 3) hulle vertrou om die regte ding te doen. As jy hierdie drie dinge doen, sal jy lank genoeg lewe om die vrugte van jou sukses te smaak.

Sielskos: Pred 5-8; Joh 11:38-57; Ps 81; Spr 30:11-14

Ten goede vir jou en tot sy glorie

2018-11-06
1 Petrus 2:20 NLV

Baie van die mense wat ons in die Skrif bewonder, is sleg behandel. En God het toegelaat dat dit gebeur. Dink aan Daniël wat vir die leeus gegooi is en Josef wat in die tronk beland het. Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. Die Bybel sê: ‘…Om egter die houe te vat wanneer julle goeddoen, dit is iets besonders voor God. Hierdie soort swaarkry maak juis deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gely het, is julle voorbeeld. Trap in sý spore’ (verse 20-21 NLV). Let op dat jy ‘geroep’ is om moeilikheid te oorkom. Daar is ‘n doel in die pyn. Niks kan jou aanraak as dit nie eers deur jou liefdevolle hemelse Vader se hande gegaan het nie. Hy het dit alles vooruit geweet en alles wat jy nou deurmaak, berei jou voor om Hom meer effektief te dien. Paulus het gesê, ‘Toe ek die eerste keer in die hof my saak moes gaan verdedig, was daar niemand by my nie. Almal het weggehardloop en my net so gelos… Maar die Here het my nie alleen gelos nie. Hy was by my en het my krag gegee. Daarom kon ek die boodskap oor Jesus vir almal vertel…’ (2 Timoteus 4:16-17 DB). Paulus het dit nie as iets gesien wat hy eenvoudig moes verduur nie, hy het dit as vooruitgang gesien! Wees dus bemoedig; jy is besig om in genade en kennis van die Here te groei (sien 2 Petrus 3:18). Jy is in die voorbereidingsfase. Of God jou nou uit die situasie of deur die situasie neem, vertrou Hom. Hy werk ten goede van jou en tot sy glorie.

Sielskos: Jes 45-48; Joh 8:21-30; Ps 86; Spr 28:21-24

Waar om aan te klop vir hulp

2018-11-01
Psalm 25:1 NLV

Wanneer jy hulp nodig het, blaai na Psalm 25 en let op wat Dawid gedoen het. 1) Hy het geweet waarheen om te gaan. ‘Ek rig my tot U, Here.’ Onlangs het ‘n leser ons gevra om te bid vir ‘n familielid wat pas met fase vier kanker gediagnoseer is. Hoe vinnig kan ons lewens nie verander nie! Waarheen kan ons in sulke oomblikke draai? Na God toe. Hy word deur baie name in die Skrif geken waarvan een Jehovah-Rapha is – die Here wat genees. Hoe wonderlik is dit nie! Sy Woord sê, ‘Hy…genees al jou siektes’ (Psalm 103:3 NLV). By God is geen siekte ongeneeslik nie, wat beteken dat jy vandag in vertroue na Hom toe kan gaan. 2) Hy het geweet Wie om te vertrou. ‘Ek vertrou op U, my God!..’ (Psalm 25:2 NLV). ‘n Man of vrou sonder God moet self die rol van God in sy of haar lewe vervul. Dit mag dalk doenbaar in die goeie tye wees, maar wat van kwaadaardige selle, foutiewe hartkloppe, afdankings by die werk of finansiële probleme? Na wie toe draai jy dan? ‘Ek rig my tot U, Here.’ 3) Hy het geweet hoe om te bid: ‘Wys my, leer my, lei my.’ ‘Here, wys my die weg… leer my u paaie. Lei my deur u waarheid… want U, o God is my redder…’ (verse 4-5 NLV). Die teoloog, Richard Foster, sê, ‘Om te bid is om te verander. Dit is die sentrale manier wat God gebruik om ons te transformeer. As ons nie gewillig is om te verander nie, sal ons gebed gou prysgee.’ Het jy daaroor gebid? Indien nie, gaan dadelik in God se teenwoordigheid in. Dis waar jy die hulp sal kry wat jy nodig het.

Sielskos: Jes 30-33; Joh 7:14-24; Ps 104:1-23; Spr 28:5-8

Die strik van vergelyking (1)

2018-09-12
Galasiërs 6:4 NLV

Niks sal jou sin van vrede so vinnig soos vergelyking vernietig nie. Dit wys ‘n gebrek aan begrip en laat jou onverstandig optree (sien 2 Korintiërs 10:12). Toe die dissipels notas vergelyk het om te sien wie van hulle sou ly en wie van hulle sou gespaar bly, het Jesus vir hulle gesê, ‘…wat gaan dit jou aan?’ (Johannes 21:23 NLV). Let op: 1) Vergelykings kan jou meerderwaardig laat voel, wat tot trots lei. Onthou die Fariseër wat ‘n groot gedoente daarvan gemaak het om God te bedank dat hy beter as almal anders is? (sien Lukas 18:11). Trots was Satan se ondergang, daarom hou hy daarvan wanneer jy in dieselfde strik trap. 2) Vergelykings kan jou minderwaardig laat voel, wat tot lae self-waarde lei en jou op jouself gefokus hou. Jy vergeet dat ‘…God nie sekere mense bo ander voortrek nie’ (Handelinge 10:34 NLV), en begin glo dat Hy dinge weerhou waarop jy geregtig is. Die samelewing skep ‘n sin van geregtigheid; dan herinner Satan jou aan al die mense wat dit wat jy wil hê, al gekry het, wat jou verder op die pad van onvergenoegdheid afstuur. 3) Ons probeer om God af te bring na ons vlak toe deur te vergelyk hoe Hy in die verlede te werk gegaan het, met hoe Hy nou werk. Hou op om God te probeer uitpluis en vertrou Hom net! ‘Soos die wolke ver bo die aarde is, is die manier waarop Ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe Ek dink, is ook baie ver van die manier waarop julle dink’ (Jesaja 55:9 DB). In plaas daarvan om vergelykings te tref, begin om dit waarmee God jou geseën het, te gebruik en te waardeer.

Sielskos: Kol 1-2; Luk 20:41-47; Ps 78:1-8; Spr 23:19-21