Hoe om jou doelwitte te stel (3)

2019-12-14
Spreuke 3:5 NLV

Vertrou meer op God as op jouself. Dit beteken nie dat jy deur die lewe moet gaan en jouself die hele tyd moet betwyfel nie, of bang wees om aan te beweeg vir ingeval jy ‘n fout maak nie. Wanneer jy God se plan in jou lewe herken en aanvaar, ontvang jy die krag wat jy nodig het om dit te vervul. Valse nederigheid sal jou geestelik en emosioneel strem en jou daarvan weerhou om vorentoe te beweeg. Toe God Jeremia ‘n profeet genoem het, het hy geprotesteer: ‘…ek is ‘n kind’ (Jeremia 1:6 ABA). Luister egter wat het God vir hom gesê: ‘…Jy moenie sê jy is ‘n kind nie…’ (vers 7 ABA). So seker as wat die tong mag het oor lewe en dood (sien Spreuke 18:21), so moet jy leer om God se Woord oor die visie wat Hy vir jou gegee het, te spreek. Ja, dis ‘n fout om te dink dat jy God se rol kan vervul of dat Hy joune sal vervul. Sodra jy egter jou persoonlike opdrag verstaan en krag uit Hom put, kan jy begin glo dat jy sukses sal behaal, ongeag watter struikelblokke daar in jou pad mag staan. Wanneer jy weet dat jy binne God se wil is en doen wat Hy jou aangesê het om te doen, kan jy vol vertroue op hierdie Skrifgedeeltes staan: ‘…Nie met mag of krag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige’ (Sagaria 4:6 NLV). ‘Een van julle kan selfs duisend van hulle op loop jaag, want die Here julle God veg aan julle kant. Dit is wat Hy julle beloof het’ (Josua 23:10 NLV). ‘Wanneer ek roep, antwoord U my; U bemoedig my en gee my krag’ (Psalm 138:3 NLV). Jy is nie vandag alleen nie – God is by jou!

Sielskos: 2 Tim 1-4; Joh 20:1-9; Ps 105:37-45; Spr 30:20-23

Hou aan bid en vertrou op God

2019-12-01
Psalm 3:3 NLV

Bid jy al vir jare dat God jou man, jou vrou, jou kinders of jou vriende moet red? Smag jou hart daarna om te sien hoe die mense vir wie jy lief is Hom dien? Raak jy mismoedig? Het iemand al vir jou gesê: ‘Jy mors jou tyd. Hulle sal nooit verander nie’? Indien dit die geval is, lees wat die Psalmdigter geskryf het: ‘So baie sê: ‘God sal hom nooit red nie!’ Maar U Here, is ‘n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep. Vanaf sy heilige berg het Hy geantwoord’ (verse 3-5 NLV). Let spesifiek op die frase: ‘So baie sê…’ Almal het ‘n opinie, maar totdat God oor die kwessie gepraat het, is dinge nog lank nie verby nie! So lank as wat Hy nog op die troon is en sy beloftes steeds waar is, hou aan bid en vertrou op God vir ‘n wonderwerk. ‘Maar hulle is so ver van God af op die oomblik!’ sê jy. Hulle mag dalk wees, maar lees die volgende teksvers en verbly jouself: ‘Die Here is nie te swak om julle te red nie. Hy is nie te doof om julle te hoor nie’ (Jesaja 59:1 NLV). Jou geliefde is nie te ver heen vir God nie. Hulle mag dalk aan alkohol of dwelms verslaaf wees, ‘n buite-egtelike verhouding hê of selfs in die tronk wees. Waar hulle ookal vandag is, die lang arm van God se genade kan uitreik en hulle red. Satan weet dit en wil hê dat jy mismoedig moet word en tou moet opgooi. Moenie dit doen nie! Net soos krag deur ‘n elektriese draad vloei, so vloei God se krag deur jou gebede. Hou dus aan bid en vertrou op God!

Sielskos: Jer 31:31-37; Heb 8:1-13

Hy hou die hele wêreld in sy hande

2019-10-28
Daniël 4:25 NLV

As iemand wat in die Bybel glo, is daar drie woorde wat nie in jou woordeskat moet wees nie: geluk, toeval en lot. Vervang hulle eerder met die woord voorsienigheid, wat beteken dat daar vooruit gesien en voorsien word. Die Westminster geloofsbelydenis, wat in die sewentiende eeu geskryf is, verklaar: ‘God, die groot Skepper van alle dinge, dra, bestuur, skik en regeer alle skepsels, dade en dinge, van die grootste tot selfs die kleinste, deur sy alwyse en heilige voorsienigheid, volgens sy onfeilbare voorkennis…’ Dit beteken dat God, nie ons nie, in beheer is! Wat dan van die menslike wil? Kan ons nie onafhanklik optree nie? Die teoloog dr R.C. Sproul het geskryf: ‘God se soewereine voorsiening is verhef bo ons dade. Hy werk sy wil uit deur die optrede van menslike wil, sonder om die vryheid van daardie menslike wil te oortree.’ Kyk na Josef. Sy broers het hom probeer vernietig, maar in plaas daarvan het hulle aksies hom op die troon van Egipte geplaas en God se wil vervul. Later het hy gesê: ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is’ (Genesis 50:20 NLV). Judas se gruwelikste daad het die beste ding wat ooit gebeur het meegebring – Christus se versoening van ons sondes aan die kruis. Voel jy verward deur die dinge wat om jou aan die gang is? Een rede is omdat ons net omtrent 10 persent van ons geestelike potensiaal gebruik. Paulus wys ons ook daarop dat ons maar net ten dele ken (sien 1 Korintiërs 13:9 NLV). Wanneer ons in die hemel kom mag God dit dalk alles verduidelik – of nie. Tot dan, vertrou Hom. Verbly ook jouself, want Hy hou die hele wêreld in sy hande – insluitend vir jou!

Sielskos: 1 Joh 3:11-5:21; Joh 7:25-44; Ps 104:27-35; Spr 24:29

Bid en stel ‘n wag aan

2019-10-07
Nehemia 4:9 DB

God se soewereiniteit onthef ons nie van enige verantwoordelikheid nie. Die teenoorgestelde is waar. Dit bekragtig dit. Wanneer ons God vertrou, dink ons helder en reageer ons meer beslissend, soos Nehemia wat gesê het: ‘Maar ons het aanhoudend tot ons God gebid en dag en nag soldate op die mure laat wag staan.’ Nehemia het twee dinge gedoen. Hy het God vir sukses vertrou en op dit wat God vir hom gesê het om te doen, gereageer. Gebed nooi God uit om dinge te doen wat jy nie kan doen nie. Paulus het geskryf: ‘Moenie ophou bid nie’ (1 Tessalonisense 5:17 NLV). God kom die situasie deur uitnodiging binne. Totdat jy God se leiding soek, is jy aan die genade van jou eie en almal anders se gedagtes, uitgelewer. Hoekom sal jy met menslike kennis tevrede wees wanneer jy bonatuurlike insae kan hê? God het gesê: ‘Vra My, en Ek sal jou ‘n antwoord gee. Ek sal jou van ongelooflike dinge vertel. Dit is nou nog vir jou ‘n geheim, en jy weet niks daarvan nie’ (Jeremia 33:3 NLV). Wanneer God dan sy wil aan jou openbaar, moenie talm nie en moenie debatteer nie – doen dit! Voor God vir jou sy volgende stel instruksies gee, wil Hy weet dat jy sy vorige instruksies gehoorsaam het. Hoekom? Omdat Hy jou nie verder as jou laaste daad van ongehoorsaamheid kan seën nie. Stop dus en dink daaroor. As jy die verkeerde ding gedoen het, bely dit, verander jou koers en kom weer so gou as moontlik op die regte pad. “Wat Ek beveel het, was die volgende: ‘Wees aan My gehoorsaam en Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. As julle doen wat Ek sê, sal dit met julle goed gaan'” (Jeremia 7:23 NLV).

Sielskos: 2 Sam 12:1-14:20; Joh 2:12-25; Ps 89:1-14; Spr 23:10-14

God werk in jou lewe

2019-04-25
Job 23:10 NLV

Dis ‘n fout om jou met ander mense te vergelyk, omdat God ‘n plan vir jou het wat uniek en persoonlik is. Sy metodes mag dalk soms vreemd en sy opleiding moeisaam lyk, maar sy resultate is altyd die wag werd. Sonder swendelary en speletjies vervul Hy sy doel in ons lewens en al wat Hy van ons vra, is om te vertrou en gehoorsaam te wees. Dis so eenvoudig. Let drie dinge op wat Job, te midde van onnoembare hartseer en moeilikheid, oor God gesê het: 1) ‘Maar Hy weet waarheen ek gaan!’ Die pad waarop jy vandag is, is die een wat God vir jou gekies het en Hy maak nooit foute nie. Selfs wanneer jy nie weet waar Hy is nie, weet Hy waar jy is omdat Hy nooit sy oë van jou afhaal nie. 2) ‘Wanneer Hy my toets.’ Die woord ‘wanneer’ beteken dat God ‘n spesifieke tyd gekies het waarin jy getoets sal word en dat daar ‘n spesifieke tyd is wanneer jy uit die toets gebring sal word. Is jy nie bly dat dit Hy, eerder as mense, is wat jou toets nie? Sal jy enigiemand anders as Hom vertrou om jou deur hierdie leerkurwe te bring? Natuurlik nie. 3) ‘Soos goud in ‘n vuur sal Hy my onskuldig verklaar.’ Wanneer God jou klaar gesuiwer het en die onsuiwerhede uit jou lewe verwyder het, sal jy soos helder en kosbare goud skyn. Die proses volg altyd op die belofte. Ander mense mag dalk selfs vra of jy dieselfde persoon is. Wanneer hulle dit vra, antwoord net eenvoudig: ‘Nee!’

Sielskos: Num 7; Mark 1:21-45; Ps 94:12-23; Spr 10:27