Laat God jou begeerte weer aanwakker

2019-01-05
Psalm 119:2 NLV

Die Bybel sê, ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart…” (Deuteronomium 6:5 NLV). ‘Vertrou op die Here met alles wat jy het…’ (Spreuke 3:5 NLV). ‘As julle heelhartig na My soek, sal julle My vind’ (Jeremia 29:13 NLV). Het jy die Here met jou hele hart lief? Vertrou jy Hom met alles wat jy het? Soek jy Hom met jou hele hart? Net die brandende effek van ‘n visie sal jou daarvan weerhou dat jy jou pad byster raak of deur die wêreldse dinge wat geen effek op die ewigheid het, ingesluk word nie. Dink aan die bed waarop geboorte gegee word; dis ontwerp om die ma in posisie te hou ten spyte van pyn en ongemak. Kan jy ‘n posisie van geloof handhaaf selfs wanneer dit jou aan pyn en druk blootstel? Aanhoudende gebed en Bybelstudie hou jou in plek wanneer jy in die versoeking kom om op te gee of buite die wil van God op te tree. God het vir Eva gesê, ‘…met pyn en lyding sal jy jou kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees…’ (Genesis 3:16 NLV). Let op, God het gesê dat Hy aan die einde van die kraamproses en pyn die verhouding tussen die vrou en man sal vernuwe deur haar begeerte te herstel. Die punt is: Daar is nie ‘n beter kuur vir pyn in die verlede soos huidige begeerte nie. Of jy dus deur jou oorwinnings uitgeput is of mismoedig oor jou nederlae is, laat God toe om jou na Hom toe terug te trek. Laat Hom toe om weer die begeerte om alles te wees wat Hy wil hê jy moet wees, aan te wakker.

Sielskos: Jes 12-16; Luk 1:39-56; Ps 10:12-18; Spr 1:17-19

Dis ‘n interne belewenis (1)

2018-12-01
Johannes 14:16 NLV

Onthou jy aandete sonder selfone? Jou familie wat mekaar se geselskap geniet, ononderbroke deur tegnologie? Ons is ‘n generasie wat besig is om die kuns van kommunikasie – en intimiteit – te verloor – en dit het ook ‘n impak op die tyd wat ons alleen saam met God spandeer. Alhoewel Jesus voor die tegnologiese era gelewe het, was Hy in konstante aanvraag; die skares het Hom alle ure van die dag en nag agtervolg. Nietemin, sê die Skrif vir ons, ‘Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ‘n stil plek gaan bid’ (Markus 1:35 NLV). Jesus het tyd gemaak om alleen met sy Vader te wees. Dit verg geestelike dissipline om stil te wees en te luister; om doelbewus die lewe se geraas te elimineer. As ons dit egter oefen, sal ons ‘n hartsbevredigende verhouding met die inwonende Heilige Gees ontdek. Belê ‘n paar minute daarin om Johannes hoofstukke 14-16 te lees en laat jou gees toe om Jesus se boodskap te absorbeer. Hy wil hê dat sy dissipels moet vrede hê en Hy troos hulle met die versekering dat hulle nooit alleen gelaat sal word nie. Hierdie is seëninge wat Hy ook met ons wil deel. Vraag: Hoe kan jy hierdie vrede en troos kry? Antwoord: ‘Dis ‘n interne belewenis,’ omdat die Heilige Gees in jou woon. Dit mag dalk die Christendom se bes-bewaarde geheim wees, dat die Heilige Gees beskikbaar is vir en in elke ware gelowige woon; en alles aan ons voorsien om die lewe se moeilikhede en geleenthede te hanteer. Die ‘Raadgewer’ is deur die Seun belowe, deur die Vader gestuur en vandag is Hy ons s’n deur geloof. Gryp Hom aan, vertrou op sy krag, ervaar sy vrede en volg sy leiding.

Sielskos: Gen 25:19-27:46; Joh 14:26-15:4; Ps 146; Spr 31:18-21

Leier, hier is God se manier

2018-11-20
Eksodus 18:23 NLV

Hoekom dring ons daarop aan om alles self te doen? Drie redes: 1) Ons is bang dat ander mense nie die werk so goed soos ons sal doen nie – maar hoe anders sal hulle leer? 2) Ons is bang dat hulle ons sal oorskadu. 3) Ons dink dat God van ons verwag om alles persoonlik te doen. Moses se skoonpa het vir hom gesê ‘Luister nou na goeie raad… Jy moet nog steeds namens die volk met die Here gaan praat… Vir die beslissing oor hulle verskille moet jy mans uit die volk aanstel wat as regters kan optree. Stel een man aan vir elke 1 000 mense of selfs vir elke 100 of 50 of tien mense… Stel hulle as voltydse regters oor die volk aan. Hulle kan die groter sake dan na jou verwys. Die kleiner sake kan hulle sommer self verhoor. So kan julle saam die vrag dra… As dit volgens God se wil is, kan jy die sake van nou af so hanteer. Dit sal jou werk maklik maak. Die volk sal terselfdertyd dan ook meer tevrede gestel kan word’ (Eksodus 18:19-23 NLV). Evalueer dus wat slegs jy kan doen en delegeer wat ander kan doen. As die taak te groot is vir jou, sien dit as ‘n teken dat God vir jou sê, ‘Moenie dit alleen probeer aanpak nie!’ Dit beteken nie dat jy die werk aan sommer net enigiemand kan gee nie. As jy die verkeerde persoon in ‘n werk, wat glad nie vir hulle sin maak nie, aanstel, sal dit rampspoedig wees. Jy moet: 1) die regte mense vind; 2) die regte werk vir hulle gee; 3) hulle vertrou om die regte ding te doen. As jy hierdie drie dinge doen, sal jy lank genoeg lewe om die vrugte van jou sukses te smaak.

Sielskos: Pred 5-8; Joh 11:38-57; Ps 81; Spr 30:11-14

Ten goede vir jou en tot sy glorie

2018-11-06
1 Petrus 2:20 NLV

Baie van die mense wat ons in die Skrif bewonder, is sleg behandel. En God het toegelaat dat dit gebeur. Dink aan Daniël wat vir die leeus gegooi is en Josef wat in die tronk beland het. Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. Die Bybel sê: ‘…Om egter die houe te vat wanneer julle goeddoen, dit is iets besonders voor God. Hierdie soort swaarkry maak juis deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gely het, is julle voorbeeld. Trap in sý spore’ (verse 20-21 NLV). Let op dat jy ‘geroep’ is om moeilikheid te oorkom. Daar is ‘n doel in die pyn. Niks kan jou aanraak as dit nie eers deur jou liefdevolle hemelse Vader se hande gegaan het nie. Hy het dit alles vooruit geweet en alles wat jy nou deurmaak, berei jou voor om Hom meer effektief te dien. Paulus het gesê, ‘Toe ek die eerste keer in die hof my saak moes gaan verdedig, was daar niemand by my nie. Almal het weggehardloop en my net so gelos… Maar die Here het my nie alleen gelos nie. Hy was by my en het my krag gegee. Daarom kon ek die boodskap oor Jesus vir almal vertel…’ (2 Timoteus 4:16-17 DB). Paulus het dit nie as iets gesien wat hy eenvoudig moes verduur nie, hy het dit as vooruitgang gesien! Wees dus bemoedig; jy is besig om in genade en kennis van die Here te groei (sien 2 Petrus 3:18). Jy is in die voorbereidingsfase. Of God jou nou uit die situasie of deur die situasie neem, vertrou Hom. Hy werk ten goede van jou en tot sy glorie.

Sielskos: Jes 45-48; Joh 8:21-30; Ps 86; Spr 28:21-24