Jy gaan deur hierdie storm kom!

2019-02-04
Handelinge 27:25 NLV

Op pad na Rome het Paulus ‘n verwoestende storm ervaar. Sy verhaal leer ons drie waardevolle lesse: 1) Jou ongehoorsaamheid kan ‘n storm veroorsaak. Omdat die kaptein nie na Paulus se waarskuwing wou luister nie, het hy sy skip, sy vrag en amper sy lewe verloor. Jou ongehoorsaamheid kan ‘n storm in jou gesondheid, jou finansies, jou familie of jou loopbaan ontketen. God begin nie sy gebooie met, ‘As jy lus is, moet jy die volgende doen,’ nie. Nee. Hy bedoel wat Hy sê en Hy sê dit vir jou eie beswil, gee dus aandag! 2) Jy is nie alleen in die storm nie. God is met jou. Paulus het gesê: ‘Verlede nag het daar ‘n engel van die God aan wie ek behoort en wat ek dien, langs my gestaan en vir my gesê: ‘Hou op bang wees, Paulus… om jou ontwil spaar God almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom, hou moed, manne!..’ (verse 23-25 NLV). Met God aan boord, is daar nie ‘n storm wat sterk genoeg is om jou te sink nie. 3) Wanneer jy op God se beloftes staan, het jy sy outoriteit. Paulus het dalk soos ‘n gevangene gelyk, maar in realiteit het hy meer mag as die kaptein gehad. Alhoewel hy met kettings geboei was, was hy die vryste man op die skip. Wanneer jy duidelik van God gehoor het, kan jy enige situasie hanteer, omdat sy Woord sê: ‘Maar geen wapen wat teen jou gemik word, sal iets teen jou kan uitrig nie. Elke aanklag teen jou, sal jy weerlê. Dit is die erflating van die dienaars van die Here…’ (Jesaja 54:17 NLV). Die woord vir jou vandag is dus: Hou aan om op God te vertrou en Hy sal jou deur hierdie storm bring!

Sielskos: Gen 10-12; Luk 8:1-15; Ps 108; Spr 3:31-32

Verdiep in Christus

2019-01-26
Matteus 28:19 NLV

Tensy jy daar toe verbind is om Christus in elke area van jou lewe te volg, beteken die doop net dat jy droog in die water ingaan en nat en onveranderd weer uitkom. Let noukeurig op wat Jesus gesê het: ‘Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle… Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet verseker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis’ (verse 19-20 NLV). Met die doop verklaar jy in die openbaar dat jy op die dood en opstanding van Christus, vir jou verlossing vertrou. Dit beteken egter meer as om net in water gedompel te word. Dit beteken dat jy: 1) In die beginsels van Christus verdiep moet wees. ‘…Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het…’ Let wel: ‘alles.’ Dis nie ‘n à la carte spyskaart waarvan jy kan kies wat vir jou lekker lyk en die res kan los nie. Onvolledige gehoorsaamheid – is ongehoorsaamheid. 2) In die doelwitte van Christus verdiep moet wees. ‘Gaan dan, maak al die nasies my dissipels…’ Die doop kan in ‘n oomblik plaasvind, maar dissipelskap verg dat jy Jesus vier-en-twintig uur ‘n dag, sewe dae ‘n week, twee-en-vyftig weke ‘n jaar moet volg. 3) In die teenwoordigheid van Christus verdiep moet wees. ‘…En weet verseker: Ek is altyd by julle…’ Dit beteken dat jy in alles wat jy doen ‘n aanvoeling vir sy teenwoordigheid moet ontwikkel. Sy inwonende teenwoordigheid moet jou bestuur, jou motiveer en jou daarop fokus om sy wil uit te voer.

Sielskos: Rom 15-16; Luk 6:17-26; Ps 104:24-35; Spr 3:11-12

Laat God jou begeerte weer aanwakker

2019-01-05
Psalm 119:2 NLV

Die Bybel sê, ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart…” (Deuteronomium 6:5 NLV). ‘Vertrou op die Here met alles wat jy het…’ (Spreuke 3:5 NLV). ‘As julle heelhartig na My soek, sal julle My vind’ (Jeremia 29:13 NLV). Het jy die Here met jou hele hart lief? Vertrou jy Hom met alles wat jy het? Soek jy Hom met jou hele hart? Net die brandende effek van ‘n visie sal jou daarvan weerhou dat jy jou pad byster raak of deur die wêreldse dinge wat geen effek op die ewigheid het, ingesluk word nie. Dink aan die bed waarop geboorte gegee word; dis ontwerp om die ma in posisie te hou ten spyte van pyn en ongemak. Kan jy ‘n posisie van geloof handhaaf selfs wanneer dit jou aan pyn en druk blootstel? Aanhoudende gebed en Bybelstudie hou jou in plek wanneer jy in die versoeking kom om op te gee of buite die wil van God op te tree. God het vir Eva gesê, ‘…met pyn en lyding sal jy jou kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees…’ (Genesis 3:16 NLV). Let op, God het gesê dat Hy aan die einde van die kraamproses en pyn die verhouding tussen die vrou en man sal vernuwe deur haar begeerte te herstel. Die punt is: Daar is nie ‘n beter kuur vir pyn in die verlede soos huidige begeerte nie. Of jy dus deur jou oorwinnings uitgeput is of mismoedig oor jou nederlae is, laat God toe om jou na Hom toe terug te trek. Laat Hom toe om weer die begeerte om alles te wees wat Hy wil hê jy moet wees, aan te wakker.

Sielskos: Jes 12-16; Luk 1:39-56; Ps 10:12-18; Spr 1:17-19

Dis ‘n interne belewenis (1)

2018-12-01
Johannes 14:16 NLV

Onthou jy aandete sonder selfone? Jou familie wat mekaar se geselskap geniet, ononderbroke deur tegnologie? Ons is ‘n generasie wat besig is om die kuns van kommunikasie – en intimiteit – te verloor – en dit het ook ‘n impak op die tyd wat ons alleen saam met God spandeer. Alhoewel Jesus voor die tegnologiese era gelewe het, was Hy in konstante aanvraag; die skares het Hom alle ure van die dag en nag agtervolg. Nietemin, sê die Skrif vir ons, ‘Nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op ‘n stil plek gaan bid’ (Markus 1:35 NLV). Jesus het tyd gemaak om alleen met sy Vader te wees. Dit verg geestelike dissipline om stil te wees en te luister; om doelbewus die lewe se geraas te elimineer. As ons dit egter oefen, sal ons ‘n hartsbevredigende verhouding met die inwonende Heilige Gees ontdek. Belê ‘n paar minute daarin om Johannes hoofstukke 14-16 te lees en laat jou gees toe om Jesus se boodskap te absorbeer. Hy wil hê dat sy dissipels moet vrede hê en Hy troos hulle met die versekering dat hulle nooit alleen gelaat sal word nie. Hierdie is seëninge wat Hy ook met ons wil deel. Vraag: Hoe kan jy hierdie vrede en troos kry? Antwoord: ‘Dis ‘n interne belewenis,’ omdat die Heilige Gees in jou woon. Dit mag dalk die Christendom se bes-bewaarde geheim wees, dat die Heilige Gees beskikbaar is vir en in elke ware gelowige woon; en alles aan ons voorsien om die lewe se moeilikhede en geleenthede te hanteer. Die ‘Raadgewer’ is deur die Seun belowe, deur die Vader gestuur en vandag is Hy ons s’n deur geloof. Gryp Hom aan, vertrou op sy krag, ervaar sy vrede en volg sy leiding.

Sielskos: Gen 25:19-27:46; Joh 14:26-15:4; Ps 146; Spr 31:18-21