Die strik van vergelyking (1)

2018-09-12
Galasiërs 6:4 NLV

Niks sal jou sin van vrede so vinnig soos vergelyking vernietig nie. Dit wys ‘n gebrek aan begrip en laat jou onverstandig optree (sien 2 Korintiërs 10:12). Toe die dissipels notas vergelyk het om te sien wie van hulle sou ly en wie van hulle sou gespaar bly, het Jesus vir hulle gesê, ‘…wat gaan dit jou aan?’ (Johannes 21:23 NLV). Let op: 1) Vergelykings kan jou meerderwaardig laat voel, wat tot trots lei. Onthou die Fariseër wat ‘n groot gedoente daarvan gemaak het om God te bedank dat hy beter as almal anders is? (sien Lukas 18:11). Trots was Satan se ondergang, daarom hou hy daarvan wanneer jy in dieselfde strik trap. 2) Vergelykings kan jou minderwaardig laat voel, wat tot lae self-waarde lei en jou op jouself gefokus hou. Jy vergeet dat ‘…God nie sekere mense bo ander voortrek nie’ (Handelinge 10:34 NLV), en begin glo dat Hy dinge weerhou waarop jy geregtig is. Die samelewing skep ‘n sin van geregtigheid; dan herinner Satan jou aan al die mense wat dit wat jy wil hê, al gekry het, wat jou verder op die pad van onvergenoegdheid afstuur. 3) Ons probeer om God af te bring na ons vlak toe deur te vergelyk hoe Hy in die verlede te werk gegaan het, met hoe Hy nou werk. Hou op om God te probeer uitpluis en vertrou Hom net! ‘Soos die wolke ver bo die aarde is, is die manier waarop Ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. Hoe Ek dink, is ook baie ver van die manier waarop julle dink’ (Jesaja 55:9 DB). In plaas daarvan om vergelykings te tref, begin om dit waarmee God jou geseën het, te gebruik en te waardeer.

Sielskos: Kol 1-2; Luk 20:41-47; Ps 78:1-8; Spr 23:19-21

Wat is in ‘n naam? Alles (4)

2018-09-06
Rigters 6:16, 23 NLV

Die naam Jehova Salom: Die Here is ons vrede, is deur Gideon ontdek toe die Here hom beveel het om Israel teen die Midianiete te lei – ‘n posisie wat hy gevoel het ver bo sy vuurmaakplek is. ‘…hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes… Ek is die onbelangrikste lid van my gesin’ (vers 15 NLV). Hier is hoe die Here gereageer het: ‘Ek is dan saam met jou!… Jy sal al die Midianiete verslaan asof jy net teen een man veg.’ ‘n Bang Gideon het God geglo en voor die geveg plaasgevind of gewen is, het hy deur geloof reeds die vrede gesien wat die Here verseker het. Dus het hy ‘n altaar vir Jehova Salom gebou: ‘…Die Here is Vrede…’ (vers 24 NLV). Ons aanvaar dikwels dat ons eers vrede sal hê wanneer ons omstandighede verander. Dan leer ons soos Gideon dat innerlike vrede nie van die verandering van ons uiterlike omstandighede afhang nie; dit hang van ons geloof af dat God met ons is en dat ons sy innerlike vrede ervaar. Jesus belowe: ‘Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet regtig nie ontsteld of beangs word nie’ (Johannes 14:27 NLV). Hoe onbeholpe jy vandag dalk mag voel om jou uitdagings te trotseer, onthou Christus se woorde: ‘Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin’ (Johannes 16:33 NLV). Let op, jou werk is om moed te skep en Jehova Salom te vertrou om die res te hanteer!

Sielskos: Jos 14-15; Luk 20:1-8; Ps 142; Spr 23:7-9

Wat is in ‘n naam? Alles! (3)

2018-09-05
Eksodus 14:13 NLV

Kom ons gaan voort met Jehova Nissi: Die Here is my banier. Net omdat God jou gevegte veg, beteken nie dat jy nie betrokke is nie. Dis nie maklik om beheer aan die Here oor te gee en Hom toe te laat om namens jou te veg nie. Jy mag dalk voel dat jy opgee en onverantwoordelik is. Jy is geprogrammeer om te dink, ‘Moenie net daar sit nie – doen iets!’ Jy is soos ‘n drenkeling wat nie kan ophou om na die persoon wat jou red te gryp nie en sodoende sy taak amper onmoontlik maak. In wese het jy jou redder se ergste nagmerrie geword. Die moeilikste deel van die bevel om net daar te staan waar jy is en te kyk hoe die Here jou red, is dat die meeste van ons stilstaan met niksdoen verwar. Vrees sê vir ons, ‘Doen iets – enigiets!’ Geloof sê, ‘Staan in geloof. Laat God dit doen!’ ‘Hoekom het ek gevegstoerusting nodig as ek nie veg nie? Paulus sê, ‘Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied…’ (Efesiërs 6:11 NLV). Jy moet God se gevegstoerusting aantrek – nie jou eie nie. Jy moet staan – nie veg nie. ‘Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie…’ (2 Korintiërs 10:4 NLV). Ons menslike metodes is in God se pad. Natuurlike kragte is nutteloos teenoor bonatuurlike kragte. Die larwe van die naaldekoker wat op die bodem van die dammetjie bly, mag dalk ‘n lewenskragtige larwe wees. Wanneer dit egter ‘n naaldekoker word, sal al die krag en vaardighede van sy lewe as larwe hom nie help om ‘n lewe in die lug te leef nie. Eens op ‘n tyd het jy deur jou eie inspanning geleef, nou lewe jy deur op Jehova Nissi te vertrou en staat te maak!

Sielskos: Jos 11-13; Luk 19:41-48; Ps 111; Spr 23:4-6

Hoekom jy jou Bybel moet lees

2018-06-04
2 Timoteus 3:16 DB

Paulus het aan Timoteus geskryf: ‘Die klomp skelms gaan net woester en slegter word… Hulle lei ander op die verkeerde pad omdat die duiwel húlle op die verkeerde pad gelei het. Maar jy, Timoteus, moet jou nie ‘n duim van koers af laat bring nie. Bly by die dinge wat vir jou geleer is en wat jy weet waar is…Toe jy nog klein was, het jy al die Skrif gelees. Jy kan baie daaruit leer, soos hoe ‘n mens se saak met God weer reggemaak kan word deur op Christus Jesus te vertrou. Die hele Skrif kom direk van God af… Dit help ons om te wys waar mense die pad byster raak en om hulle weer reg te help. Uit die Skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Op dié manier sal iemand wat God s’n is, weet wat God van hom verwag en só reg wees om behoorlik vir God te kan werk’ (verse 13-17 DB). Hier is hoekom jy jou Bybel moet lees: 1) Sodat jy nie die pad byster raak nie. God sal nooit iets vir jou sê wat nie in lyn is met dit wat Hy duidelik in sy Woord bekend gemaak het nie. 2) Sodat jy weet dat jy waarlik gered is. Die apostel Johannes skryf: ‘Ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle met die wete kan leef dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe, julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God’ (1 Johannes 5:13 NLV). 3) Om jou roeping te identifiseer. Paulus sê, ‘…Uit die Skrif… sal iemand wat God s’n is, weet wat God van hom verwag en só reg wees om behoorlik vir God te kan werk’ (2 Timoteus 3:16-17 DB). Die Bybel is jou handleiding om ‘n Christelike lewe te lei, lees dit dus elke dag!

Sielskos: Amos 5:18-9:15; Mark 13:24-37; Ps 117; Spr 14:9-12

‘n Gebed vir sukses by die werk

2018-05-24
Spreuke 22:29 NLV

Hier is ‘n gebed vir sukses by die werk: ‘Here, ek dank U vir die manier wat U my gemaak het, vir die baie gawes en talente wat U in my geplaas het en ek vertrou dat ek die beste persoon vir die werk is. Ek is dankbaar vir ieder en elke persoonlikheid waarmee ek werk, selfs diegene wat ek nie regtig van hou of verstaan nie. Ek vra dat my fokus gedurende my tyd in hierdie posisie, op die doelwitte wat U vir my gestel het, sal wees. Gee my die wysheid en insig om die werk te kan doen, selfs te midde van ‘n vyandige omgewing. Help my om te verstaan wat U my hier wil leer en gee my geduld soos U my vir die toekoms voorberei. Help my om my beste te lewer en altyd positief en hoopvol te bly. Stil die klagtes en teleurstellings van my hart deur U perfekte vrede en laat my toe om U met my werk te vertrou. Klee my in die kledingstukke van lof en die regverdigheid van Christus sodat ek U by die werk kan verheerlik. Laat my toe om my ware identiteit te ken, om in U guns te wandel en om U, meer as die mense waarmee ek werk, te probeer tevrede stel. Waar daar twis is, laat my ‘n vredemaker wees. Waar daar bedrog is, laat my die waarheid praat. Waar daar wanhoop is, laat my hoop bring. Waar daar vrees is, laat my geloof bring. Waar daar donkerte is, laat my lig bring. Waar daar hartseer is, laat my vreugde bring. Hierdie dinge vra ek in Jesus se Naam. Amen.’

Sielskos: Rig 9:34-11:40; Mark 10:35-52; Ps 129; Spr 20:25; Pred 5:4-6