Konfronteer hulle!

2017-03-31
2 Samuel 12:7 NLV

“Kan jy jou die moed en integriteit indink wat dit van Natan moes verg om koning
Dawid oor sy verhouding met Batseba te konfronteer? Die meeste van ons vermy
konfrontasie, omdat ons afkeer en verwerping vrees. Deur sy sonde weg te steek, het
Dawid homself van die Here se seën afgesny. Toe hy terugkyk daarop, het hy geskryf,
‘As ek kwaad in my hart bedink het, sou die Here nie na my luister nie. Maar God het tog
geluister; Hy het my gebede verhoor’ (Psalm 66:18-19 NLV). Die klein vergroeisel wat
jy nie nou wil aanspreek nie, kan later ‘n kanker word wat jou hele toekoms verswelg.
Dit is ‘n te hoë prys om te betaal. As jy lief is vir iemand, moet jy moedig wees en
hulle in liefde konfronteer. Konfrontasie is ‘n geleentheid om daardie persoon te help
ontwikkel – mits jy dit met respek doen en hulle beste belange op die hart dra. Hier is
tien riglyne om jou te help om iemand op ‘n positiewe manier te konfronteer: 1) Doen
dit so gou moontlik. 2) Spreek die verkeerde dade, nie die persoon nie, aan. 3) Spreek
net dit wat die persoon kan verander aan. 4) Gee hulle die voordeel van die twyfel. 5)
Wees spesifiek. 6) Vermy sarkasme. 7) Probeer om nie die woorde ‘altyd’ en ‘nooit’ te
gebruik nie, want dis nie waar nie. 8) Wanneer dit toepaslik is, vertel hulle hoe jy oor
die verkeerde optrede voel. 9) Voorsien hulle van ‘n plan om die probleem mee op te
los. 10) Bevestig hom of haar as ‘n vriend. Die Bybel sê, ‘Die Here bestraf hulle wat Hy
liefhet…’ (Spreuke 3:11 NLV). As jy dus vir iemand lief is, sal jy hulle op die regte manier
konfronteer.”