Christus is binne-in jou (2)

2017-03-30
Kolossense 1:27 NLV

“Paulus skryf, ‘…Christus lewe in my…’ (Galasiërs 2:20 NLV). Geen ander geloof maak so
‘n aanspraak nie. Geen ander beweging impliseer die lewende teenwoordigheid van
die stigter in sy volgelinge nie. Geen wonder Paulus het dit ‘n geheim genoem nie. Ons
begryp die idee van Christus vir my, of saam met my, of voor my. Paulus sê egter dat
dit beter is as dit – Christus is binne-in my! In sy geskrifte verwys Paulus 216 keer na
hierdie eenheid met Christus. Johannes maak 26 keer melding daarvan. Hulle beskryf
‘n Christus wat ons nie net na Hom toe aantrek nie, maar wat waarlik een word met
ons. Johannes skryf, ‘As mense sê hulle glo dat Jesus die Seun van God is, dan is God
by hulle en hulle is by God’ (1 Johannes 4:15 ABA). Net soos jy die huis besit waarin jy
bly, so bly Christus in jou en besit jou. Wanneer jy jou eie huis het, rig jy dit in soos jy
wil. Net so trek Jesus in en kommandeer jou hande en voete en eis jou gedagtes en
tong op. Voel jy vandag asof dinge in jou lewe herrangskik word? Dan leef Christus in
jou! Eugene Peterson parafraseer Paulus se woorde so: ‘God het elkeen wat Hy vir Hom
uitgesoek het se lewe nuutgemaak. Nou kan hulle die beeld van sy Seun weerkaats’
(Romeine 8:29 DB). Jy slaan ‘n nuwe blaadjie om wanneer Jesus in jou hart kom bly. Hy
het ‘n plan vir jou lewe, en Hy voorsien ook die krag om dit te vervul. Wat is jou taak?
Om in totale oorgawe met Hom saam te werk.”