Try to be kind today

2017-02-27
Proverbs 15:1 NIV

If you’re an organized, time-conscious, purpose-driven, make-it-happen kind of
person you can get upset with incompetence and low productivity in others. And you
can end up speaking words that hurt them and don’t bring the result you hope for.
In Proverbs chapter thirty-one here’s how Solomon describes a wise woman: “On her
tongue is the law of kindness” (v. 26 NKJV). Speaking kindly to and about others was
one of this woman’s core principles. And when you think about it, there’s never any
justification for being harsh or unkind in your communication. Certainly not if you’re a
Christian! Hasn’t God been gracious with you? Then extend that same grace to others.
The old adage, “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt
me,” isn’t true. Harsh words can impact a person for a lifetime. Many so-called “social
outcasts” have been victims of verbal abuse at some point in their lives. They have
suffered at the hands of parents, teachers, insecure spouses, and others battling their
own emotional issues. If you find you’re prone to speaking harshly to people, pray for
God’s help. Whatever it takes, including seeking help from a pastor or counsellor, do it.
The Bible says, “He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his
spirit than he who takes a city” (Proverbs 16:32 NKJV). Decide today to “rule your spirit”
and make kindness a hallmark and guiding principle of your life.

Try to be kind today


Proverbs 15:1 NIV

If you’re an organised, time-conscious, purpose-driven kind of person, you might
find yourself getting upset with others who have more of a laid back, spontaneous
attitude to life. And in the middle of all that frustration and those conflicting
personalities, we can end up speaking words that hurt each other. Here’s how
Solomon describes a wise woman: ‘On her tongue is the law of kindness’ (Proverbs
1:26 NKJV). Speaking kindly to and about others was one of this woman’s core
principles. And when we stop and think about it, there’s never any justification for
being harsh or unkind in our words.. Certainly not if we ‘re Christians. God’s been
gracious with us, so we should extend that same grace to others. We’ve all heard
the old saying: ‘Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt
me.’ It isn’t true. Harsh words can impact a person for a lifetime. Many so-called
‘social outcasts’ have been victims of verbal abuse at some point in their lives. They
might have suffered at the words of parents, teachers, insecure partners and others
battling their own emotional issues. So if we find we’re tempted to speak harshly to
others, we need to ask God to help us control our words, and then do whatever He
tells us to do. The Bible says, ‘He who is slow to anger is better than the mighty, and
he who rules his spirit than he who takes a city’ (Proverbs 16:32 NKJV). Today, make
the decision to ‘rule your spirit’ and make kindness the thing you’re famous for.

Probeer vandag om goedhartig te wees


Spreuke 15:1 NLV

As jy ‘n georganiseerde, tydsbewuste en doelgerigte tipe mens is, kan jy oor die
onbevoegdheid en lae produktiwiteit van ander mense ontsteld raak. Jy mag dan dalk
dinge sê wat hulle seermaak en nie die resultaat meebring waarop jy gehoop het nie.
In Spreuke 31 vers 26, beskryf Salomo ‘n wyse vrou as volg: ‘Sy praat met wysheid, sy
gee raad saam met liefde…’ (NLV). Om op ‘n goedhartige wyse van en met ander mense
te praat, was een van hierdie vrou se kernbeginsels. Wanneer jy mooi daaroor dink, is
daar nooit enige regverdiging daarvoor om hard of ongevoelig in jou kommunikasie te
wees nie. Definitief nie as jy ‘n Christen is nie! Was God nie al met jou genadig nie? Dan
behoort jy dieselfde genade aan ander te bewys. Die ou gesegde, ‘Sticks and stones
may break my bones but words will never hurt me’ is nie waar nie. Harde woorde kan
vir ‘n leeftyd ‘n impak op ‘n persoon hê. Baie sogenaamde ‘sosiale buitestaanders’ was
al op ‘n sekere punt in hulle lewens slagoffers van verbale mishandeling. Hulle het al
onder die woorde van hulle ouers, onderwysers, eggenote wat onseker is of ander
mense wat met hulle eie emosionele probleme sukkel, deurgeloop. As jy geneig is
om hard met ander mense te praat, bid tot God vir hulp. Doen wat ook al nodig is,
insluitend om die hulp van jou pastoor of berader op te soek. Die Bybel sê, ‘Dis beter
om geduldig te wees as dapper. Selfbeheersing is beter as om ‘n stad in te neem’
(Spreuke 16:32 NLV). Besluit vandag om geduldig te wees, en maak goedhartigheid ‘n
kenmerk en ‘n leidende beginsel in jou lewe.

All kinds of people

2017-02-26
Romans 12:16 NIV

The Bible tells us: Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing
to associate with people of low position. Do not be conceited’ (Romans 12:16 NIV).
Another way of saying this is that we shouldn’t look down on others, but always try to
get along with people, no matter who they are. God simply asks us to treat everyone
with respect, and do our best to live in harmony with them. That’s not always easy. We
can get impatient when others don’t think or act the same way we do. We might find
ourselves looking down on others who are different from us. It takes a lot of maturity
to get along with absolutely everyone, and it’s a difficult thing to do. One thing that’s
helpful to keep in mind is that we don’t have God’s insight on things; we can’t see
what’s in other people’s hearts.1 Samuel 16:7 reminds us: ‘People look at the outward
appearance, but the LORD looks at the heart’ (NIV). When God looks at us, He doesn’t
see our position in life, or how much money we’ve got, or the job we do. He sees
what’s in our heart. He sees our inner, hidden feelings. Jesus ministered to all kinds
of people, from tax collectors and prostitutes to teachers and noblemen. They were
all vastly different. But the thing they had in common was that they recognised God,
and had hearts that were open to him. The person we’re tempted to judge because
of their outward appearance or their lifestyle might actually have a stronger faith
and trust God more than we do. We don’t know what God’s working on inside others,
we’re just called to treat them with respect and love, just like Jesus would.

‘n Skoonma se gebed


Romeine 12:16 ABA

‘n Ma van ‘n paar seuns het die volgende gebed geskryf: ‘Here, laat my bly wees
wanneer my seun ‘n maat kies. As hy ‘n meisie met twee koppe huis toe bring, laat my
vir altwee koppe ewe lief wees. Wanneer hy sê, ‘Ma, ek wil trou,’ weerhou my daarvan
om ‘Hoe ver is sy swanger?’ te laat uitglip. Help my om sonder struwelinge met die
‘ander kant’ deur die huweliksvoorbereidings te gaan. Dryf die idee dat my kind beter
kon doen as hulle maar net gewag het, uit my gedagtes uit. Herinner my wanneer ek ‘n
ouma word, dat my kinders nie raad oor hoe om hulle kinders groot te maak, enigsins
meer sal waardeer as wat ek gedoen het nie. As U my met hierdie dinge help, sal my
kinders my dalk ‘n plesier vind om rondom te wees, en sal ek nie op die ou einde nog
‘n gebed skryf waarin ek kla dat hulle my afskeep nie.’ ‘n Pastoor sê, ‘Net omdat iemand
nie dinge op dieselfde manier as ek doen nie, beteken dit nie dat hulle verkeerd is
nie. Ons is net verskillend. Dit neem volwassenheid om oor die weg met iemand wat
anders is te kom, en geduld om nie met hulle te stry of te na gekom te voel nie.’ Paulus
sê, ‘Julle moet altyd gereed wees om saam te werk met mekaar. Julle moenie dink dat
julle baie belangrik is en dat julle nie by mense kan wees wat nie so belangrik soos
julle is nie. Julle moenie dink julle weet alles nie.’ Dit neem nederigheid om stil te bly
en jouself daarvan te weerhou om ongevraagde raad aan jou volwasse kinders te gee.