When God sends someone to help you

2016-11-30
‘May the Kind One correct me.’ Psalm 141:5 MSG

If we look at it in the right way, every experience in life is an opportunity to learn something new, and every person we meet can potentially teach us something. That means we always need to be open to new experiences so we can grab every chance to learn. And we also need to try and recognise when God’s put someone in our life who can teach us something important. They’ll probably be people who help us keep things in perspective, who aren’t afraid to ask the hard questions (when appropriate) and keep us on track. Solomon said, ‘Timely advice is lovely, like golden apples in a silver basket. To one who listens, valid criticism is like a gold earring’ (Proverbs 25:11-12 NLT). When God sends someone to help us, we should try to do these three things: 1) Show our appreciation. Never take others for granted and never forget to say thank you to them. If we have an attitude of ‘I don’t expect appreciation so I don’t give it’ we’ll only end up getting hurt and closing doors to our future. 2) Understand the boundaries. If we find ourselves going to the same person every time we need help, we need to be careful we’re not overloading them and pushing them towards compassion fatigue. Which leads us on to: 3) Do what we can to help those who’ve helped us, and look out for ways to reciprocate. Even if it’s only in a small way, it shows that we respect the person helping us, we understand their needs, and we’re not trying to take advantage of them. God has called us to be a community. A community where we all support each other no matter what. Let’s be a generation who lives this out well.

Wanneer God iemand stuur om jou te help


“Regverdiges kan my slaan in liefde, en my ook teregwys...” Psalm 141:5 NLV

Wanneer jy nie leer nie, sal jy ook nie weet nie. As jy op die regte manier daarna kyk, is elke ervaring in die lewe ‘n skool, en elke nuwe kennis ‘n onderwyser. Gebruik dus elke geleentheid om te leer. Maak net seker dat jy die regte onderwysers kies; diegene wat die reg verdien het om wanneer nodig, die moeilike vrae te vra, perspektief te bring en jou op die regte pad te hou. Salomo het gesê, ‘Woorde op die regte tyd gesê, is soos goue appels in ‘n silwer houer. Soos ‘n goue ring by goue juwele, so is die wyse vermaning by die oor wat bereid is om daarna te luister’ (Spreuke 25:11-12 NLV). Wanneer God iemand stuur om jou te help: 1) Wys jou waardering. Moet iemand nooit as vanselfsprekend aanvaar nie, en moet nooit vergeet om dankie te sê nie. ‘n Houding van ‘Ek verwag nie waardering nie, so ek gaan dit ook nie gee nie’ sal jou seermaak en deure in die toekoms toemaak. 2) Doen jou deel. Moenie selfsugtig en opportunisties wees nie. Kyk uit vir maniere om jou teenwoordigheid ‘n bate, nie ‘n las nie, te maak. Die lewe skuld jou niks behalwe ‘n geleentheid om te groei nie. 3) Verstaan die grense. Ander mense mag dalk iemand goed genoeg ken om hulle op hulle voornaam te noem, maar dit beteken nie dat jy dit moet doen nie – veral nie ‘n potensiële mentor nie. Bewys respek, en moenie die protokol probeer verander om in te pas by die omgewing waaraan jy gewoond is nie. Behou die grense, respekteer ander, luister, en jy sal altyd mense hê wat gewillig is om jou te help om te kom waar jy moet wees.

When God sends someone to help you


“May the Kind One correct me.” Psalm 141:5 MSG

The greatest indictment against not knowing is not learning. If you look at it the right way every experience in life is a school, and every new acquaintance is a teacher. So seize every opportunity to learn. Just make sure you pick the right teachers: those who’ve earned the right to come alongside, and when appropriate ask the hard questions, bring perspective, and keep you on track. Solomon said, “Timely advice is lovely, like golden apples in a silver basket. To one who listens, valid criticism is like a gold earring” (Proverbs 25:11-12 NLT). When God sends someone to help you: (1) Show your appreciation. Never take others for granted and never forget to say thank you. An attitude of “I don’t expect appreciation so I don’t give it” will hurt you and close doors to your future. (2) Pull your weight. Don’t be self-serving and opportunistic. Look for ways to make your presence an asset, not a liability. Life owes you nothing except an opportunity to grow. (3) Understand the boundaries. Other people may know someone well enough to address them by their first name, but that doesn’t mean you should—especially not a potential mentor. If someone says, “Hello, my name is Charles,” don’t come back with, “What’s up, Charlie!” Show respect, and don’t try to change the protocol to suit the environment you’re used to. Observe boundaries, respect others, listen, and you’ll always have people willing to help you get where you need to go.

Don’t doubt God’s Word

2016-11-29
‘Faith comes from hearing.’ Romans 10:17 NIV

We live in a world that relies on (and even demands) evidence. Physical evidence. Personal experience. A scientist might have a theory about how something works, but until it’s been tested thoroughly and physical proof found, other scientists won’t believe it. It’s sound practice, but it means that even in the rest of life, if we can’t physically sense something for ourselves, we tend to be sceptical. When someone says they believe something without having physical evidence, we find it easy to be cynical and dismiss them. The problem is, we can fall into the habit of automatically disbelieving everything. Sometimes God really does ask us to just have faith in Him and trust what He’s saying, without yet having physical proof. And that can be difficult. Even though Thomas had lived with Jesus for almost three years and heard His promise that He’d rise again from the dead, he still said, ‘Unless I can see his wounds and touch him, I will not believe’ (John 20:25). Did Jesus turn His back on Thomas because of his doubts? No. He never rejects a sincere, doubting heart. Jesus showed up in person and resolved all of Thomas’ doubts. And as we read His word and seek His face, He’ll gently put our doubts to rest too. When we stop living in the ‘sense’ realm and learn to ‘walk by faith,’ our doubts will begin to die (2 Corinthians 5:7).

Moenie God se Woord betwyfel nie


“Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap...” Romeine 10:17 NLV

Jy mag dalk jou eie vermoë betwyfel, maar moet nooit God s’n in twyfel trek nie – of sy beloftes en sy bereidwilligheid om hulle te vervul nie. Die Psalmdigter het geskryf, ‘…U het u Naam en u woord bo alle dinge verheerlik’ (Psalm 138:2 NLV). Die enigste item in die heelal wat God bo sy Naam geplaas het, is sy Woord. Vul dus jou gedagtes daarmee, spreek dit daagliks, en moet dit nooit bevraagteken nie. Twyfel se oorsprong kom dikwels van ons neiging om onsself as selfversekerd voor te doen. Selfversekerheid moedig ons aan om op ons eie vaardighede en vermoë te vertrou. Die Bybel sê egter, ‘Wie op sy eie insig vertrou, is ‘n dwaas…’ (Spreuke 28:26 NLV). Na bewering is die vers in die middel van die Bybel die volgende: ‘Dit is beter om by die Here te skuil as om staat te maak op mense’ (Psalm 118:8 NLV). Plaas dus jou vertroue in God, nie in ander mense of jouself nie. Twyfel jy soms in jouself en jou waarde? Bevraagteken jy jou vermoë om jou beroep na te streef? Ten spyte daarvan dat hy amper drie jaar saam met Jesus geleef het en sy belofte gehoor het dat Hy weer uit die dood sou opstaan, het Tomas gesê, ‘…As ek nie die merk van die spykers in sy hande sien… en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie’ (Johannes 20:25 NLV). Het Jesus sy rug op Tomas gedraai as gevolg van sy vertwyfelinge? Nee, Hy verwerp nooit ‘n opregte, vertwyfelende hart nie. Soos jy sy Woord lees en sy aangesig soek, sal Hy al jou twyfel ook aanspreek. Wanneer jy ophou om te lewe deur te sien en begin lewe deur te glo, sal al jou twyfel verdwyn (Sien 2 Korintiërs 5:7).