Eindig sterk in die bediening (2)

2019-11-19
2 Korintiërs 11:28 NLV

Kom ons kyk weer hoekom meer as 50 persent van pastore uit die bediening uittree. Hulle is lief vir die skare, maar kan nie die druk hanteer nie. Die Nuwe Testamentiese kerk het ook die volgende probleme gehad: 1) Morele probleme. Een man het by sy stiefma geslaap en niemand in die kerk was ontsteld daaroor nie (sien 1 Korintiërs 5:1-2). 2) Doktrinale probleme. Sommige Joodse bekeerlinge het gevoel dat nie-Joodse bekeerlinge besny moes word. Die geskil het so hittig geraak dat dit amper die kerk in twee geskeur het (sien Handelinge 15). 3) Onvolwassenheid en probleme tussen verskillende persoonlikhede. Paulus skryf: ‘Broers en susters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos met geestelik volwassenes nie. Ek moes met julle praat soos met mense wat nog wêrelds is, soos met kindertjies in die Christelike geloof. Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterkers kon verteer nie… Julle is jaloers op mekaar en maak rusie. Is dit nie ‘n bewys dat julle nog deur wêreldse neigings oorheers word nie?.. As die een sê: ‘Ek volg Paulus,’ en die ander een sê: ‘Ek verkies Apollos,’ tree julle dan nie op soos mense wat nie aan die Here behoort nie?’ (1 Korintiërs 3:1-4 NLV). Hy gaan voort deur te sê: ‘Demas het my verlaat omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie lewe…’ (2 Timoteus 4:10 NLV). Dan voeg hy by: ‘Aleksander, die kopersmid, het my baie skade aangedoen…’ (2 Timoteus 4:14 NLV). Dus: As jy nie die pyn kan voel nie, kan jy nie die pyn genees nie! Pastoor, jy sal die wysheid kry om effektief te bedien in jou alledaagse probleme en die druk van die gemeente af. Moet dus nie ontmoedig word nie – hou aan!

Sielskos: 2 Kro 22-24; Joh 12:12-19; Ps 102:1-11; Spr 27:7-9

Dink wat jy sê

2019-11-16
Psalm 39:2 DB

Die Psalmdigter het baie oor die gevare van die tong te sê gehad. ‘Sit ‘n wag voor my mond, Here, hou wag oor wat ek sê’ (Psalm 141:3 NLV). ‘Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here…’ (Psalm 19:15 NLV). Net omdat ‘n gedagte by jou opkom, beteken dit nie dat jy dit moet uitblaker nie! ‘Wanneer ‘n dwaas kwaad is, dan sê hy alles wat hy dink, ‘n wyse mens bly kalm’ (Spreuke 29:11 ABA). Jy sê: ‘Maar ek het dit nie regtig bedoel nie. Ek het net afgekoel!’ Jy mag dalk dink dat jy dit nie bedoel het nie, maar die Bybel sê: ‘…Waar die hart van vol is, loop die mond van oor’ (Matteus 12:34 NLV). Wat in jou binneste weggesteek word, eindig onvermydelik aan die buitekant op. Plaas jouself in die ander persoon se plek, luister na wat jy sê en vra jouself af hoe jy sou reageer. Wanneer jy met iemand anders praat, hang hulle aanvaarding nie af van jou verhoogde desibelvlak nie, maar van jou vermoë om te luister, te verstaan, om te gee, te empatiseer en met wysheid te reageer. As geeneen van hierdie dinge werk nie, doen wat Jesus gedoen het toe Hy voor Pilates gestaan het: ‘…só het Hy sy mond nie oopgemaak nie’ (Handelinge 8:32 NLV). Wonderlik! Hy het die mag en gesag gehad om twaalf legioene engele (72,000 plus) tot sy verdediging te roep, maar Hy het dit nie gedoen nie. Dis krag, nie swakheid nie! Nog ‘n wyse woord: Moet nooit tot die vlak van ‘n gevloekery daal nie. ‘Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel’ (Efesiërs 4:29 NLV).

Sielskos: 2 Kro 16-18; Joh 11:38-57; Ps 81; Spr 27:1-3

Sê: ‘God seën jou!’

2019-11-14
Numeri 6:27 DB

God se Woord is deurtrek met lewe, wysheid, krag en potensiaal. Toe Hy die wêreld geskep het, het Hy eenvoudig gesê: ‘Laat daar wees.’ Elke woord wat Hy spreek bevat die mag om te skep. Elke belofte wat Hy maak bevat die saad vir daardie belofte se eie vervulling. Hierdie saad het ‘n geskeduleerde seisoen vir vervulling in jou lewe en wanneer hulle met geloofsgevulde gebed water gegee word, terwyl jy vas op die Skrif staan en geduldig op God se tydsberekening wag, kan sy Woord nie misluk nie. Sodra jy hierdie waarheid besef, word die woorde ‘God seën jou,’ gewigtige woorde! Deur hulle te spreek, stel jy God se seën in jou lewe vry. ‘…As [jy] dit so doen, sal Ek sorg dat dit met hulle goed gaan.’ As jy dus jou geliefdes wil seën, moet jy hierdie woorde van seën oor hulle uitspreek: ‘Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raaksien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee’ (verse 24-26 NLV). Deur iemand te vra: ‘Hoe gaan dit met jou’ is ‘n uitdrukking van hoflikeid en sorgsaamheid. Wanneer jy sê: ‘Ek hoop jy het ‘n lekker dag,’ bedoel jy dit opreg. Wanneer jy egter sê: ‘God seën jou,’ en die Skriftuurlike waarheid agter daardie woorde verstaan, kan God se seën daardie persoon se lewe verander! Die skrywer Kate Nowak sê: ‘Dit moet ‘n gewoonte word, hierdie besigheid om mekaar te seën. Ek het begin besef dat dit een van die kragtigste en praktieste maniere is om weer met mekaar, ons wêreld en die lewe self te konnekteer. Dis die wonderbaarlikse manier moontlik om ons na geluk en sukses toe te lei. ‘n Seëning is ‘n soete vrymaking van pyn… ‘n antieke sleutel tot ‘n suksesvolle en vervullende lewe.’

Sielskos: 2 Kro 8-11; Joh 11:17-27; Ps 8; Spr 26:23-26

Probeer om elke dag iets te leer

2019-10-18
Spreuke 2:10 ABA

Een Vrydagoggend het ‘n ywerige Stanford Universiteit student voor Louis Janin, ‘n bekende myningenieur, gestaan. Hy het werk gesoek. Janin het hom ingelig: ‘Al wat ek op die oomblik nodig het is ‘n stenograaf. Die jongman het gretig gesê: ‘Doodreg, ek sal die werk neem.’ Toe het hy bygevoeg: ‘Maar ek kan eers Dinsdag terugkom.’ Janin het ingestem en die volgende Dinsdag het die jongman soos afgespreek, by die werk gerapporteer, Janin het hom gevra: ‘Hoekom kon jy eers vandag terugkom?’ Die jongman het geantwoord: ‘Omdat ek eers ‘n tikmasjien moes gaan huur en leer om dit te gebruik.’ Hierdie jongman was Herbert Hoover, wie se houding hom uiteindelik deur die deure van die Withuis gelei het om een van Amerika se presidente te word. Deur kortpaaie te neem, loop jy die risiko om jou toekoms in te kort. Jou onwilligheid om vandag te leer sal jou onvoorbereid vir môre se geleenthede laat. Geen vaardigheid wat jy aanleer sal ooit verlore gaan nie. Om nuwe kennis in te neem en nuwe vaardighede aan te leer, bou selfvertroue en verskerp jou gedagtes. Suksevolle mense het een ding in gemeen: Hulle hou nooit op leer nie! God roep voorbereide mense, dus moet jy jouself voorberei. Die Bybel sê: ‘as jy goed luister na wysheid en regtig probeer verstaan… as jy dit so graag wil hê soos jy geld wil hê, en daarna soek soos jy na kosbare dinge sal soek… dan sal jy verstaan wat dit is om reg te lewe en reg te doen en regverdig te wees, jy sal altyd op die regte pad loop en die regte dinge doen. Die wysheid sal in jou kom woon en dit sal vir jou lekker wees om dinge te weet’ (Spreuke 2:2-10 ABA).

Sielskos: 1 Tim 1-3; Joh 5:16-30; Ps 5; Spr 24:8-9

Dis tyd om volwasse te word

2019-04-07
Hebreërs 6:1 NLV

Paulus skryf: ‘Mag God self, dié God wat vrede bewerk, julle volkome aan Hom toewy. Mag Hy julle heeltemal – gees, siel en liggaam – onberispelik bewaar tot wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sál dit doen!’ (1 Tessalonisense 5:23-24 NLV). Groei jy in geestelike volwassenheid? Voor jy antwoord, lees hierdie woorde: ‘Volwassenheid is die vermoë om jou woede te beheer en jou verskille sonder geweld of verwyte uit te stryk. Volwassenheid is geduld; dis die gewilligheid om korttermyn plesier vir langtermyn wins prys te gee. Dis die vermoë om ten spyte van hewige teenstand of ontmoedigende terugslae te volhard. Dis die kapasiteit om onplesierigheid en frustrasie sonder om te kla of ineen te stort, te hanteer. Volwassenheid is nederigheid. Dis om groot genoeg te wees om te sê: ‘Ek was verkeerd,’ en wanneer jy reg is, nooit te sê: ‘Ek het jou mos gesê,’ nie. Volwassenheid is die vermoë om ‘n besluit te neem en dit enduit deur te voer, in plaas daarvan om eindelose moontlikhede te verken en niks aan een van hulle te doen nie. Volwassenheid beteken betroubaarheid, die hou van jou woord en om deur ‘n krisis te kom. Die onvolwassenes is verward en ongeorganiseerd. Hulle lewens is ‘n doolhof van gebroke beloftes, voormalige vriende, onvoltooide besighed en goeie intensies. Volwassenheid is die kuns om vrede te hê met dit wat jy nie kan verander nie, om die moed te hê om dit te verander wat jy kan en die wysheid om die verskil tussen die twee te ken.’ Die woord vir jou vandag is dus: Dis tyd om geestelik volwasse te word.

Sielskos: 2 Kon 5:1-27; Matt 6:19-34; Hand 5:1-11