Sommige mense kan nie gehelp word nie (2)

2019-03-09
Sagaria 7:11 NLV

Aanvaar dit maar – sommige mense is eenvoudig nie gereed om te verander nie! Hulle sal jou tyd en energie opeis, maar op die ou einde nie bereid wees om die prys vir vooruitgang te betaal nie. Wie is hierdie mense? 1) Mense wat wil praat, maar nie wil luister nie. Jakobus sê: ‘Julle moet mense word wat dóén wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself’ (Jakobus 1:22 NLV). In plaas van om eindeloos daarna te strewe om aan ander mense se behoeftes te voldoen, probeer hulle aan die Een koppel wat dit kan doen. Hulle moet van die Here afhanklik wees, nie van jou nie. 2) Mense wat dink dat jy nie gekwalifiseerd genoeg is om hulle te help nie. Jesus is nie deur die wêreld aanvaar nie en tog was Hy die presiese persoon wat hulle nodig gehad het (sien Johannes 1:11-12). Wanneer mense onwillig is om jou hulp en raad te aanvaar, is die kans goed dat hulle nie gereed is om te groei en hulle probleme aan te pak nie. 3) Mense wat dit wat jy het, wil hê, maar nie dit wat jy weet nie. Hierdie mense wil gered word, maar nie opgelei word nie; getroos word, maar nie reggehelp word nie. Wanneer jy aanhou om hulle uit hulle gemors te help, in plaas daarvan om hulle te leer hoe om te leef, help jy hulle nie regtig nie. Dawid het gesê: ‘Die lyding was goed vir my, want toe het ek u voorskrifte geleer’ (Psalm 119:71 NLV). Dikwels moet mense eers die pyn van dit wat verkeerd is ervaar, voordat hulle die wysheid van dit wat reg is, kan waardeer. Wees dus oordeelkundig wanneer jy mense help.

Sielskos: Eks 39-40; Luk 15:11-32; Ps 135; Spr 7:21-23

Voor jy leen

2019-02-02
Spreuke 30:8 NLV

Wanneer jy daaroor besin, kan jou rykdom op twee maniere bepaal word: óf die hoeveelheid wat jy besit, óf die hoeveelheid waarmee jy tevrede is. Baie van die huidige skuldkrisis is deur ons onvermoë om met genoeg tevrede te wees, veroorsaak. In ‘n briljante deel van Spreuke vind ons hierdie gebed: ‘Twee dinge wil ek van U vra. Moenie dit weier solank ek leef nie. In die eerste plek, keer tog dat ek lieg. In die tweede plek, laat my nie arm of ryk wees nie. Gee asseblief vir my net dit wat reg is. As ek te veel het, sal ek U verloën en vra: ‘Nou wie is die Here?’ As ek te arm is, sal ek steel en God se Naam beswadder’ (verse 7-9 NLV). Na aanleiding van hierdie Skrifgedeelte, moet ons die volgende ses riglyne volg wanneer ons geld wil leen. Skuld is verkeerd: 1) Wanneer jy dit nie op ‘n tydige basis kan terugbetaal nie. 2) Wanneer dit jou daarvan weerhou om God se regmatige deel vir Hom te gee. 3) Wanneer die skuldlas so swaar is dat jy nie vir die toekoms kan spaar nie. 4) Wanneer dit vir die luukshede in die lewe gebruik word. 5) Wanneer jy ander mense in gevaar stel deur hulle vir jou te laat borg staan (sien Spreuke 6:1-5). 6) Wanneer dit jou huwelik onder finansiële druk plaas. Die finansiële kundige, Larry Burkett, het gesê dat skuld die motiverende faktor in amper 80 persent van alle skeisake is. Dit beteken egter nie dat jy nie familieprobleme sal hê as jy ryk is nie. Dit beteken eenvoudig dat wanneer jy geld eerste en jou familie tweede stel, dit jou niks meer as ‘n ryk mislukking kan maak nie. Voor jy dus geld leen, bid en vra God vir wysheid.

Sielskos: Gen 7-9; Luk 7:36-50; Ps 111; Spr 3:29-30

Wees beslis

2019-01-27
Jakobus 1:8 NLV

As jy bang is om ‘n besluit te neem omdat dit dalk verkeerd kan wees, lees die volgende Skrifgedeelte: ‘Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat Hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee… Maar, as ‘n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot ‘n besluit kan kom nie; op so iemand kan jy nie peil trek nie’ (verse 5-8 NLV). President Reagen het dit geniet om te vertel hoe hy geleer het om besluite te maak. Toe hy ‘n seun was, het sy tannie hom na ‘n skoenmaker gestuur. Toe die skoenmaker vra of hy ‘n ronde of vierkantige toon wil hê, het hy onseker gestotter tot die skoenmaker gesê het, ‘Kom in ‘n dag of twee terug en sê vir my wat jy wil hê.’ Later het die skoenmaker Reagan in die straat raakgeloop en hom gevra wat hy oor die skoene besluit het. ‘Ek kon nog nie kies nie,’ het hy geantwoord. ‘Nou maar goed,’ het die skoenmaker gesê, ‘jou skoene sal môre gereed wees.’ Toe Reagan die skoene kry, het een skoen ‘n ronde toon en die ander skoen ‘n vierkantige toon gehad! Reagan het gesê, ‘Elke dag wat ek vir daardie skoene moes kyk het my ‘n les geleer. As jy nie jou eie besluite kan neem nie, sal iemand anders dit vir jou neem.’ Om sukses in die lewe te behaal, moet jy vir wysheid bid en dan ‘n besluit neem.

Sielskos: Ese 47:1-12; Op 21:22-22:5

Om God se wil te ken is kragtig!

2018-11-02
Efesiërs 1:9 NLV

Wat ‘n vreugde is dit nie wanneer die wil van God nie meer ‘n geheim is nie, omdat Hy dit aan ons bekend gemaak het! Skielik is jou uitkyk anders, jou houding verander en vrees kan nie meer speletjies met jou gedagtes speel nie. Nou weet jy – kennis is mag! Die Bybel sê, ‘…Dié wat in hulle God glo, sal… sterk staan en doen wat reg is’ (Daniël 11:32 NLV). Daar is tye wat jy dinge in jou gees weet wat jy nie in jou kop kan uitpluis nie. Dit kan veroorsaak dat jy verkeerd verstaan word. Jy kan die kennis van ‘n deurbraak of ‘n seëning lank voor dit gebeur, in jou gees saamdra. Die Bybel sê, ‘maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het…’ (1 Korintiërs 2:10 NLV). Wanneer God wysheid met jou deel, plaas dit jou in ‘n posisie om suksesvol te wees. Wat onderskei die president van die bank van die skoonmaker? Dit wat hy of sy weet! Hulle mag dalk gelykes in alle ander sin van die woord wees, maar een het ‘n prys betaal om dinge te leer wat hom of haar in ‘n ander posisie geplaas het, wat ander belonings meebring. God kan veroorsaak dat jy iets weet wat die koers van jou lewe verander. Hy kan jou iets in die nag wys wat jou gevoel in die oggend kan beïnvloed. In sy teenwoordigheid ontvang jy insigte wat jou ‘n doelwit, hoop, waardigheid, rigting en die krag om op te staan en te baklei vir dit wat Hy jou in sy Woord beloof het, gee. Kom dus vandag in sy teenwoordigheid – en bly daar totdat Hy sy wil in die saak aan jou geopenbaar het.

Sielskos: Jes 34-37; Joh 7:25-44; Ps 104:24-35; Spr 28:9-12

Hartseer en hartsiek (1)

2018-06-11
Spreuke 13:12 NLV

Depressie kan jou laat opgee. Toe die werk te groot vir Moses geword het, het hy vir God gesê, ‘As U dit van my verwag, maak my dan asseblief maar liewer dood as wat ek na hierdie ellende moet sit en kyk’ (Numeri 11:15 NLV). Elia was seker dat Isebel haar dreigemente teen hom sou uitvoer en het vir God gevra om sy lewe te neem. Daar word gesê dat die boek Job oor ‘n tydperk van slegs nege maande strek, maar Job se verliese was so verwoestend dat hy gesê het, ‘Ek haat my lewe!..’ (Job 10:1 NLV). In plaas daarvan om te stry of ‘n Christen wat sy of haar eie lewe neem hemel toe gaan of nie, moet ons eerder vir God vir wysheid vra om te weet wanneer ‘n geliefde so hooploos of emosioneel siek geword het dat hulle dit nie meer langer kan verduur nie. Wie is hierdie mense? Jong mense wat hulself sny as ‘n uitroep om hulp. Oorlogsveterane wat aan post-traumatiese stres ly en nie van die demone van oorlog kan ontsnap nie. Slagoffers van seksuele mishandeling wat hulself tot die dood toe ooreet, drink en dwelms gebruik. Goeie mense wat met seksuele kwessies sukkel maar te vreesbevange is om daaroor te praat. Agt-en-vyftig miljoen Amerikaners stry daagliks met depressie. Hulle slaap in herehuise en onder brûe. Sommige van hulle is Christene met selfdoodgedagtes, wat dit vrees om te hoor dat hulle swak is en nie genoeg geloof het nie. As jy hulle met ‘n vinnige Skrifgedeelte, ‘n kort gebed en ‘n ‘God seën jou’ op hulle pad stuur, gooi jy hulle vir die wolwe. Jesus het jou gestuur, want jy het die Woord, die Gees en die krag om hulle te help.

Sielskos: Eseg 20-21; Mark 14:66-72; Ps 48; Spr 14:33-35