Laat jou woorde tel

2020-11-02
Spreuke 18:4 NLV

Wanneer Salomo van ‘diep waters’ praat, verwys hy na die water in die bodem van die put wat die skoonste en die koelste is. As jy wil weet watse tipe water ‘n put het, moet jy na die bodem toe gaan. As jy wil weet wat in ‘n persoon se hart is, moet jy na sy of haar woorde luister. ‘n Ou boer het dit so gestel: ‘Wat onder in die put is, kom altyd in die emmer uit!’

Een van die sekerste bewyse van wysheid en volwassenheid is die vermoë om die regte ding, op die regte manier, op die regte tyd, aan die regte persoon te sê – of om niks te sê nie. Soos jy wyser word, sal jy minder praat en meer sê.

Wanneer iemand in Amerika gearresteer word, word daar van die polisie vereis om hulle Miranda regte aan hulle voor te lees: ‘You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.’ Tensy jou woorde dus bedoel is om iemand op te bou eerder as om hulle af te kraak, is stilte ‘n reg wat jy elke dag moet uitoefen. Soms is die wysste woorde dié wat nooit gespreek word nie.

Iemand het gesê: “‘n Wyse man is iemand wat twee keer dink voordat hy niks sê nie.” Salomo sê ook: ‘Iemand wat kennis het, praat nie baie nie. Iemand met insig bly kalm. Wanneer ‘n dwaas stilbly, kan dit lyk of hy wys is; en as hy sy mond toehou, lyk hy soos iemand met insig’ (Spreuke 17:27-28 NLV). Dis dus beter om jou mond toe te hou en mense te laat dink dat jy ‘n dwaas is, as om jou mond oop te maak en enige twyfel daaromtrent uit die weg te ruim.

Sielskos: Esra 6-8; Joh 7:45-53 Ps 9; Spr 24:30-34

Sê die regte ding

2020-10-30
Spreuke 15:23 NLV

William Penn, die stigter van die Britse kolonie in Pennsylvania in 1677 (die Amerikaanse staat van Pennsylvania is na hom vernoem), het ses beginsels vir gesprekke geformuleer:

‘1) Vermy geselskap waar dit nie winsgewend of noodsaaklik is nie, maar wanneer jy jou in so ‘n gesprek bevind, praat min en praat laaste.

2) Stilte is wysheid, waar om te praat dwaasheid sal wees. Stilte is altyd veilig.

3) Sommige mense is so dwaas dat hulle die gesprek onderbreek en aanneem wat die een wat praat wil sê, in plaas daarvan om te luister en te dink voor hulle antwoord. Dis nie net ongeskik nie, maar dom.

4) As jy twee keer dink voor jy praat, sal jy twee keer beter praat.

5) Dis beter om niks te sê as om nie tot die punt te kom nie. 6) Laat die waarheid altyd jou doelwit in alle gesprekke wees, nie oorwinning of onregverdige selfbelang, winsbejag of om jou kritici te ontbloot nie.’

In kort: Dink voor jy praat! Gee jouself tyd om wysheid in jou woorde te inkorporeer en vermy woorde wat ander mense minderwaardig laat voel of wat hulle sal intimideer.

Een van die beste manier om ander mense te oortuig, is om na hulle te luister. ‘n Skinderbek praat oor ander mense en ‘n vervelige mens praat oor homself, maar ‘n goeie gesprekvoerder praat oor dit wat jou interesseer en luister aandagtig na wat jy te sê het.

Die waarheid is dat mense soms minder onthou hoe meer jy praat. Hulle is meer geneig om jou woorde te onthou as hulle voel dat jy genoeg omgee om na hulle gedagtes en bekommernisse te luister. Die Bybel sê: ‘Daar is vreugde daarin om die regte antwoord te hê; wat is beter as die regte woord op die regte tyd?’

Sielskos: Esra 3-5; Joh 7:25-44; Ps 108; Spr 24:29

‘Die hemelse dinge’

2020-10-29
Kolossense 3:2 NLV

Die Bybel sê: ‘Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur dinge op hierdie aarde nie.’ Daar is baie dinge wat in hierdie wêreld kan gebeur wat maklik ons gedagtes en emosies kan affekteer. Ons moet leer om bo hulle uit te rys. Wanneer negatiewe gedagtes opbou en beheer van jou emosies probeer neem, moet jy ‘n paar minute neem om jou gedagtes op ‘die hemelse dinge’ te fokus. Dit help dikwels om op ‘n positiewe manier oor dit wat jou pla, te praat.

Gesels byvoorbeeld as volg met jouself: ‘My familie mag dalk nie alles wees wat ek wil hê hulle moet wees nie, maar ek is dankbaar dat ek ‘n familie het. My huis mag dalk nie so mooi en netjies wees soos ek dit sal verkies nie, maar dis steeds ‘n goeie plek om te bly. Ek mag dalk tans deur ‘n moeilike tyd gaan, maar Jesus is met my en gaan my hierdeur bring.’

Die duiwel weet watter knoppies om te druk om ‘n emosionele reaksie te ontlok. Wat moet jy dus doen? Staan op God se Woord: ‘Geseënd is hulle vir wie U vermaan, Here, vir wie U uit u gebooie onderrig. U gee hom verligting in moeilike tye…’ (Psalm 94:12-13 NLV).

Hoe meer jy jouself dissiplineer om nee vir jou gevoelens en ja vir God se wysheid te sê, hoe makliker word dit om die Vyand in ‘n geestelike stryd te oorwin. Besluit dus vandag dat jy nie jou lewe rondom onbetroubare emosies gaan rangskik nie en fokus eerder op ‘die hemelse dinge’!

Sielskos: Esra 1-2; Joh 7:14-24; Ps 104:24-35; Spr 24:28

Wees versigtig na wie jy luister

2020-10-21
Spreuke 2:6 NLV

Wat sê die mense in jou lewe vir jou? Versterk hulle jou geloof of laat hulle jou aan jouself twyfel? Net omdat mense vir jou iets sê, beteken nie dat dit so is nie.

In 1492 het die mense rondom Columbus gedink dat die aarde plat is. Die ‘kundiges’ het sy reisplanne ondersoek en gesê dat sy idee onmoontlik was. Columbus het egter nie van die kant van die aarde afgeval soos hulle voorspel het nie – hy het Amerika ontdek!

In dieselfde trant het Thomas Edison vir Henry Ford probeer oortuig om sy idee van ‘n motorkar te laat vaar, omdat hy oortuig was dat dit nie sou werk nie. Hy het vir Ford gesê: ‘Kom werk vir my en doen iets wat die moeite werd is.’ Alhoewel Edison ‘n groot uitvinder was, klink dit asof hy positief was oor wat hy kon doen en negatief was oor wat ander mense kon vermag. Die volgende keer wat jy in jou kar klim om êrens heen te gaan, moet jy bly wees dat Ford nie Edison se negatiewe uitkyk oor karre gehad het nie.

Moenie dat iemand anders se beperkende denke jou beperk nie. Selfs al is jy die enigste positiewe persoon in jou familie, wees die een wat ‘n optimistiese uitkyk in elke situasie het. Wat ons ‘algemene kennis’ noem, is oor die algemeen dikwels verkeerd! ‘Dit is tog die Here wat wysheid gee. Sy woorde gee kennis en insig.’

Het die mense wat vir jou sê: ‘Dit kan nie gedoen word nie,’ vir God by die situasie ingereken? Indien hulle nie het nie, moenie daaraan aandag gee nie. In plaas daarvan om na mense te luister wat jou laat twyfel, moet jy na die mense luister aan wie God wysheid, kennis en begrip gegee het.

Sielskos: 2 Sam 22:31-24:25; Joh 5:16-30; Ps 5; Spr 24:8-9

Dra altyd ‘n boek met jou saam

2020-10-19
1 Timoteus 4:13 NLV

Wat jy lees en bestudeer, is wat jy word. Wanneer jy die regte boeke met jou saamdra, onderhou jy ‘n aanhoudende vloed van waarheid en informasie na jou hart en gedagtes toe.

1) Lees ontmoedig onproduktiewe gesprekke. Jy moet altyd gereed wees om jou geloof te deel en ander mense te dien. Het jy egter al ooit langs iemand gesit wat nie wou ophou praat nie? Baie keer het mense wat daarvan hou om te praat, nie regtig iets beduidends om te sê nie. Hulle praat net om stilte te vermy, maar wanneer jy ‘n boek beskikbaar het, los dit daardie probleem op.

2) Maak ‘n lys van boeke wat jy elke maand wil lees. Dit voorkom onwyse keuses in oomblikke van verveeldheid, versoeking of moegheid. Kies aan die begin van die jaar twee-en-vyftig boeke wat jy teen die einde van die jaar wil lees – een per week.

3) Dra boeke saam wanneer jy reis. Wanneer jy weg van jou besige skedule is, kan jy droom, fokus en beplan.

Toe hy Timoteus gementor het, het Paulus geskryf: ‘…konsentreer daarop om die Skrif aan die gemeente voor te lees, die gelowiges te bemoedig en om hulle te onderrig. Moenie die geestelike gawe verwaarloos wat jy ontvang het… nie. Gee jou volle aandag aan hierdie sake. Werp jouself in jou werksaamhede sodat almal jou vordering kan sien’ (verse 13-15 NLV).

Die eerste boek wat jy moet lees is die Bybel – en dis ook die een wat jy die meeste moet lees. Lees egter ander boeke ook, omdat God die bron van alle ware wysheid en kennis is. Om Salomo aan te haal: ‘Die verstandige ding om te doen, is om eers te bekom… Stel dit hoog op prys en dit sal aan jou eer gee’ (Spreuke 4:7-8 NLV).

Sielskos: 2 Sam 17:14-19:43; Joh 4:39-54; Ps 41; Spr 24:5-6