Leer om te lei (1)

2017-10-21
Eksodus 18:18 NLV

President Theodore Roosevelt het eenkeer gesê, ‘Die beste bestuurder is die een wat genoeg begrip het om bekwame mense te kies om te doen wat hy gedoen wil hê, en die selfbeheersing het om homself te weerhou om in te meng terwyl hulle dit doen.’ Tensy jy leer om te delegeer, sal jou leierskap agteruitgaan en jou visie sal stagneer. In Eksodus was Moses besig om homself fisies, emosioneel en geestelik uit te put terwyl hy aan die eise en probleme van twee miljoen Israeliete probeer aandag gee het. Dit is toe wat sy skoonpa vir hom sê, ‘…Jy kan dit nie alles op jou eie doen nie. Luister nou na my raad…’ (verse 18-19 NLV). Dit neem wysheid, volwassenheid en nederigheid om hulp te vra. Dis ‘n teken van krag, nie van swakheid nie. Die waarheid is, Moses was nie goed vir homself of die mense wat op hom staatgemaak het nie. As ‘n leier, is dit maklik om jou eie belangrikheid en bekwaamheid te oorskat. Dit is hoekom Paulus waarsku, ‘…Jy moenie dink jy is belangriker as wat jy regtig is nie. Jy moet verstandig dink oor jouself en oor alles…’ (Romeine 12:3 ABA). God het mense met sekere gawes en talente rondom jou geplaas. Wanneer jy hierdie mense herken en betrek, word hulle vervul en word die werk reg gedoen. God het ons geskep om interafhanklik te wees, nie onafhanklik nie. Deur outoriteit aan die regte mense te delegeer, is Moses in sy leierskapstaak versterk, soos God dit wou hê. Wanneer jy probeer om alles vir alle mense te wees, voel jy op die ou einde gefrustreerd. Jy is nie geroep om dit alles te doen nie, maar om dit deur ander mense gedoen te kry. Dit is waaroor leierskap gaan.

Sielskos: Jes 4-7; Joh 5:1-15; Ps 126; Spr 27:17-19

Verander jou denke

2017-10-12
Filippense 4:8 NLV

Om jou lewe te verander, moet jy eers jou denke verander. Dis nie maklik as jy jou hele lewe lank al op ‘n sekere manier dink nie. Die dominee en skrywer, dr Frank Crane, het gesê, ‘Ons gedagtes is ons beste vriende en ons grootste vyande.’ Koning Salomo het dit so gestel: ‘Want soos [die mens] in sy siel bereken, so is hy…’ (Spreuke 23:7 AFR53). Om jou denke te verander, moet jy dit doen – een gedagte op ‘n slag. Dit benodig dissipline en vasberadenheid. Dis egter die moeite werd. As jy ‘n marathon wil hardloop, sal jy mos nie heeldag lekkers eet nie? Die brandstof wat jy insit bepaal die prestasie. Tog verontagsaam ons hierdie basiese stukkie wysheid: Wat jy jou liggaam voer is niks in vergelyking met wat jy jou gedagtes voer nie! Hier is ‘n waarheid wat jou sal transformeer: Dink uitstekende gedagtes! Wat jou gedagtes aanhoudend binnedring, besit hulle, vorm hulle, beheer hulle en druk hulle op die ou einde uit in dit wat jy word en wie jy is. Jou gedagtes sal dit waaraan jy blootgestel word, absorbeer en reflekteer. Die geleenthede wat jy bywoon, die verhoudings wat jy bou, die boeke wat jy lees, die musiek waarna jy luister, die mediaboodskappe waaraan jy blootgestel word, die gesprekke waaraan jy deelneem en die gedagtes wat jy het vorm jou denke en uiteindelik jou karakter en jou lotsbestemming. Wat moet jy dus doen? Begin elke dag deur te bid: ‘Here, ek wil die tipe gedagtes hê wat u Woord beskryf. Denke wat gevul word deur alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is’ (sien Filippense 4:8). Kan jy jou indink hoe jou lewe sal wees as jy aanhoudend so bid en jou denke ooreenstemmend programmeer?

Sielskos: Eks 22-24; Joh 2:12-25; Ps 89:15-37; Spr 26:20-22

Hoe om ‘n toets te oorkom

2017-09-01
Jakobus 1:4 NLV

Jakobus skryf: ‘…wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ‘n mens se geloof ‘n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie. Vra vir God as jy nie kan agterkom wat Hy wil hê jy moet doen nie… Maar, as ‘n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag… word. So iemand kan mos nie dink dat jy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot ‘n besluit kan kom nie; op so iemand kan jy nie peil trek nie’ (verse 2-8 NLV). Let drie dinge oor hierdie Skrifgedeelte op: 1) Jou geloof groei wanneer dit getoets word. Jy sal nooit die krag van jou anker ken totdat jy deur die storm oorval word nie. 2) God sal vir jou wysheid gee om die toets te hanteer. Hy sal nie noodwendig al jou ‘hoekoms’ beantwoord nie. In plaas van om Hom te bevraagteken, bid eerder, ‘Here, hoe wil U hierdie toets gebruik om my te help om geestelik te ontwikkel? Hoe kan ek saam met U werk om die maksimum voordeel hieruit te trek? Watter veranderinge wil U hê moet ek in my lewe maak?’ 3) Jy moet gewillig wees om gehoorsaam te wees. Dis moontlik om God vir wysheid te vra en dan daaroor te debatteer, te wag of ander dinge te doen terwyl jy besluit of jy gehoorsaam gaan wees. Wanneer God jou sy wysheid gee, moet jou eerste reaksie ‘…Ja Here, u dienaar luister’ (1 Samuel 3:10 NLV), wees.

Sielskos: Jos 8:30-10:43; Mark 9:30-37; Ps 111; Spr 23:4-6

God se voorskrif teen stres

2017-08-05
1 Petrus 5:7 NLV

Voel jy gestres? Word jou gedagtes deur bekommernisse oorheers? Indien dit die geval is, wil God jou daarvan genees. Lees die volgende Skrifgedeeltes stadig en met gebed: ‘…Ek soek skuiling by U. In die skaduwee van U vlerke sal ek skuil totdat die onheil verby is’ (Psalm 57:1 NLV). ‘Maar vir die armes is U, Here, ‘n toevlug in die storm. Vir die behoeftiges in nood is U ‘n skuilplek…’ (Jesaja 25:4 NLV). ‘Ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan… Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat Ek beloof het’ (Genesis 28:15 NLV). ‘Die ewige God is jou skuilplek en onder jou is sy ewige arms…’ (Deuteronomium 33:27 NLV). ‘Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek hou jou vas met my reddende regterhand’ (Jesaja 41:10 NLV). ‘…Tot julle stokoud is, sal Ek julle dra… Ek sal julle ondersteun en julle red’ (Jesaja 46:4 NLV). God se raad en voorskrif teen stres is dus: 1) God gee waarlik vir jou om. 2) Maak ‘n bewustelike besluit om al jou laste op Hom te werp. As jy voel dat jy te veel hooi op jou vurk het, vra Hom vir die wysheid om jou skedule te verander. Wanneer die probleem te groot is vir jou om te hanteer, gee dit vir God – en moenie dit terugvat nie. Laat Hom sy denke deur jou dink, en laat sy vrede, krag en geduld toe om beheer oor jou gedagtes te neem. Oefen elke oggend om dit te doen en soveel keer gedurende die dag soos wat jy nodig het. Dis God se voorskrif teen stres!

Sielskos: 1 Kron 4:24-5:26; Mark 2:13-22; Ps 119:9-16; Spr 20:19-21

Wees versigtig wie jy in jou vertroue neem

2017-08-04
Spreuke 11:13 NLV

As jy hulp met ‘n probleem in jou persoonlike lewe, jou loopbaan of jou familie benodig, hou die volgende in gedagte: 1) Slegte nuus word dikwels langer as goeie nuus onthou. Lank nadat jy die kwessie opgelos het en aanbeweeg het, kan die verkeerde mense nog aanhou om daarop te fokus en daaroor te praat. Dit is hoekom God se Woord sê, ‘…betroubare mense bewaar geheime.’ 2) Wees versigtig wie se raad jy volg. ‘Die planne van die regverdiges staan vas. Die raad van goddeloses is vol bedrog’ (Spreuke 12:5 NLV). Maak seker dat jy na die regte persoon uitreik. Daar is baie bronne van wysheid in hierdie wêreld, ‘Maar die wysheid wat van Bo kom, is in die eerste plek suiwer. Verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam. Dit is bereid om deernis te bewys, en het goeie gevolge. Dit diskrimineer nooit en is altyd opreg’ (Jakobus 3:17 NLV). Neem slegs ‘n raadgewer wat volgens die beginsels van God se Woord wandel, in jou vertroue. 3) Maak seker dat die persoon wat jy vertrou, nie onbetroubare mense in sy/haar vertroue neem nie. Daar word gesê dat jy iemand aan die geselskap wat hulle opsoek, kan ken. Dis waar! Die Bybel sê, ‘Gelukkig is die mense wat nie optree volgens die raad van goddeloses [nie]…’ (Psalm 1:1 NLV). 4) As jy aanhoudend oor jou probleme praat, kan jy as ‘n slagoffer, eerders as ‘n oorwinnaar, gesien word. Toe Job alles verloor het, het amper almal hom vermy. Dit is eers nadat God Job se seëning verdubbel het, wat hulle teruggekeer het om deel aan sy lewe te hê en vir hom geskenke te bring. Dit is altyd wys om jou mond, jou gedagtes en jou fokus te beheer. Onthou, stilte kan nooit verkeerd aangehaal word nie.

Sielskos: 1 Kron 3:1-4:23; Mark 2:1-12; Ps 119:1-8; Spr 20:15-18