Onpartydigheid moet ‘n ‘huisreël’ wees

2020-06-15
Genesis 25:28 NLV

Wedywering tussen broers en susters is normaal en dit verg sensitiwiteit en wysheid om dit te hanteer. Ongelukkig het Isak en Rebekka nie hierdie twee kwaliteite gehad nie. ‘Isak het ‘n voorkeur vir Esau gehad oor die wildsvleis wat hy vir hom gebring het. Rebekka weer, was liewer vir Jakob.’ Josef se moeilikheid het met hierdie woorde begin: ‘Jakob het vir Josef liewer gehad as al sy ander kinders omdat hy gebore is toe Jakob reeds bejaard was. Eendag gee hy vir Josef ‘n besondere geskenk, ‘n pragtige kleed’ (Genesis 37:3 NLV). Dit hoef egter nie so in jou familie te wees nie. Dis nie nodig of gesond om toe te laat dat jou kinders mekaar aanval en mekaar se lewens moeilik maak nie. Jy mag dalk nie in staat wees om hulle verhouding heeltemal te harmoniseer nie, maar wanneer jy onpartydig is, kan jy ten minste verhoed dat dit erger raak deur nie die natuurlike jaloesie tussen jou kinders aan te blaas nie. Sedert die begin van dae, het sibbe mekaar se suksesse verkwalik en om hulle ouers se aandag meegeding. Jy moet dus daarteen waak om opmerkings te maak wat een kind bo ‘n ander stel, veral in die volgende drie areas: 1) Fisiese aantreklikheid. 2) Intelligensie. 3) Vaardighede en atletiese talente. Dit is die drie rou senuwees waaraan selfwaarde hang. Wanneer jy na jou dogter as: ‘My mooi dogter,’ of na jou seun as: ‘Die slim ene,’ verwys, kan dit tierende emosies in die ander kinders veroorsaak wat hulself dan as lelik of dom sien. Paulus het vir Timoteus gesê: ‘…[voer] hierdie opdragte uit… sonder om kant te kies of besondere guns aan enigeen te bewys’ (1 Timoteus 5:21 NLV). Dit was ‘n ‘kerkreël,’ maar dit is ook ‘n ‘huisreël!’

Sielskos: 2 Kon 7-9; Luk 1:1-10; Ps 73:1-16; Spr 13:17-19

Begin oefen

2020-06-14
1 Timoteus 4:8 NLV

Soos jy in jou veertigs, vyftigs en sestigs inbeweeg, is jy geneig om meer te sit. Een vrou het ‘n lewenslange verbintenis gemaak om nooit te sweet nie. ‘n Ander een het gegrap dat die enigste rede hoekom mense draf is om beter by hulle begrafnis te lyk. ‘n Bestuurder het ‘n plakker op sy motor geplak: ‘Die vyftigs kruip nader en dis genoeg oefening vir my.’ Die Bybel sê: ‘Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker, want dit hou die belofte in van beloning, sowel in hierdie lewe as in die volgende.’ Beteken dit dat dit nie belangrik is om na jou liggaam om te sien nie? Nee, dit beteken dat jy in balans moet bly! Wat is die punt daarvan om die deugde van ‘n heilige te hê as jy voor jou tyd met geblokte are sterf? Jy sê: ‘Maar ek hou nie daarvan om te draf of gewigte op te tel nie.’ Dan is daar goeie nuus vir jou. ‘n Onlangse mediese studie het bevind as jy vyf-en-veertig minute ‘n dag aan huishoudelike take soos grassny spandeer, sal jy groter langslewendheid geniet as diegene wat onaktief is. Dis wel nog beter as jy ‘n paar opsitte en opstote by jou roetine kan inwerk, maar dis nie nodig nie. As jy nie jou kar onderhou nie, het jy geen reg om die vervaardiger te blameer nie. As jy nie jou liggaam, wat die tempel van die Heilige Gees is, onderhou nie, het jy geen reg om God te blameer nie. Jy sê: ‘Maar ek glo in goddelike genesing.’ God beloof dit wel in sy Woord aan jou (sien Jakobus 5:14-15). Hy verwag egter van jou om geloof – en wysheid – te gebruik. Jou huis sal dus nie net beter lyk nie, jy sal waarskynlik ook langer lewe.

Sielskos: Op 19:11-16; Hand 3:1-16; Fil 2:5-11

Vertraadge verhoudingsontwikkeling (4)

2020-06-07
Spreuke 13:20 NLV

Kom ons kyk na vertraagde verhoudingsontwikkeling. God se plan vir jou lewe vereis dat jy met die regte mense skakel – en van die verkeerdes ontkoppel. Tydens die paasmaaltyd het Johannes, wat Hom liefgehad het en Judas, wat Hom verraai het, weerskante van Jesus gesit. Dis noodsaaklik om te weet wie aan jou tafel sit! Dus moet jy bid: ‘Here, ek bid vir die mense wat U in my lewe gebring het en op my hart geplaas het. Seën die gesonde verhoudings en gee my die wysheid om die moeilike verhoudings op ‘n manier wat U behaag, te hanteer. As daar vriendskappe is waarvan ek moet wegstap, wat skadelik is, maak nie saak wat ek doen nie, wys my wat om daaromtrent te doen en gee my die genade en moed om dit te doen. As daar verhoudings is wat my aandag van u plan en doelwit aftrek, vertrou ek U om dit tot ‘n einde te bring of om dit te verbeter. Wanneer ek die een is wat moet verander, wys my hoe en werk deur u wonderbaarlike krag in my lewe. Ek het u wysheid nodig om die vriende en kennisse wat ek moet kies, te herken. Help my om weg te bly van verhoudings wat my weglei van die pad wat U vir my gekies het. Stuur mense wat goddelik en wys is in my lewe in en help ons om mekaar te seën, aan te moedig en tot mekaar se lewenskwaliteit by te dra. Wys my watter vriendskappe ek voor moet veg en ek doen dit graag. Wees die Here van al my verhoudings, sodat hulle sal wees wat U wil hê hulle moet wees. In Jesus se Naam bid ek dit. Amen.’

Sielskos: Op 7:13-17; Ps 23; Luk 15:1-7

Voel jy vandag oorweldig?

2019-11-26
Jeremia 45:3 NLV

Sommige mense in die Skrif wat ons bewonder, het soms uitgemergel gevoel, maar kon nie rus kry nie. Jeremia het gesê: ‘…Dit is klaarpraat met my! Ek kry alreeds so swaar en dan maak die Here my pyn net nog meer. Ek is al so moeg van my eie gesug, ek kan net nie rus vind nie’ (vers 3 NLV). Die Psalmdigter het dit so gestel: ‘Dis net my geloof in die Here wat my staande hou. Sy goedheid dra my elke dag van my lewe. As ek dit darem nie geglo het nie…’ (Psalm 27:13 DB). Hy gaan voort om te sê: ‘…Vanaf die einde van die aarde roep ek tot U om hulp, want ek is moedeloos verby. Lei my na die rots hoër as ek… Laat my vir altyd in u woning bly, en onder die beskerming van u vleuels skuil! (Psalm 61:2-5 NLV). As jy vandag oorweldig voel, neem ‘n oomblik om hierdie gebed te bid: ‘Here, dit voel of die wêreld se probleme op my skouers rus en ek weet dat dit nie u wil is nie. Leer my om my bekommernisse vir U te gee, met die wete dat U beloof het om vir my te sorg (sien 1 Petrus 5:7). Gee my die moed om die dinge te verander wat ek kan verander, die genade om die dinge wat ek nie kan verander nie te aanvaar en die wysheid om die verskil te ken. Moet my nooit so besig laat wees dat ek my stiltetyd met U prysgee nie. Leer my om stil te wees en te weet dat U my God is (sien Psalm 46:11). Dankie dat U my skuiling is, ‘n hulp in tye van nood (sien Psalm 46:2). In Jesus se Naam bid ek dit. Amen.’

Sielskos: Jos 1-4; Joh 14:1-14; Ps 118:10-18; Spr 28:1-4

Eindig sterk in die bediening (2)

2019-11-19
2 Korintiërs 11:28 NLV

Kom ons kyk weer hoekom meer as 50 persent van pastore uit die bediening uittree. Hulle is lief vir die skare, maar kan nie die druk hanteer nie. Die Nuwe Testamentiese kerk het ook die volgende probleme gehad: 1) Morele probleme. Een man het by sy stiefma geslaap en niemand in die kerk was ontsteld daaroor nie (sien 1 Korintiërs 5:1-2). 2) Doktrinale probleme. Sommige Joodse bekeerlinge het gevoel dat nie-Joodse bekeerlinge besny moes word. Die geskil het so hittig geraak dat dit amper die kerk in twee geskeur het (sien Handelinge 15). 3) Onvolwassenheid en probleme tussen verskillende persoonlikhede. Paulus skryf: ‘Broers en susters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos met geestelik volwassenes nie. Ek moes met julle praat soos met mense wat nog wêrelds is, soos met kindertjies in die Christelike geloof. Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterkers kon verteer nie… Julle is jaloers op mekaar en maak rusie. Is dit nie ‘n bewys dat julle nog deur wêreldse neigings oorheers word nie?.. As die een sê: ‘Ek volg Paulus,’ en die ander een sê: ‘Ek verkies Apollos,’ tree julle dan nie op soos mense wat nie aan die Here behoort nie?’ (1 Korintiërs 3:1-4 NLV). Hy gaan voort deur te sê: ‘Demas het my verlaat omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie lewe…’ (2 Timoteus 4:10 NLV). Dan voeg hy by: ‘Aleksander, die kopersmid, het my baie skade aangedoen…’ (2 Timoteus 4:14 NLV). Dus: As jy nie die pyn kan voel nie, kan jy nie die pyn genees nie! Pastoor, jy sal die wysheid kry om effektief te bedien in jou alledaagse probleme en die druk van die gemeente af. Moet dus nie ontmoedig word nie – hou aan!

Sielskos: 2 Kro 22-24; Joh 12:12-19; Ps 102:1-11; Spr 27:7-9