Belydenis van ‘n geheime sondaar (2)

2017-11-18
Spreuke 28:13 DB

Julie Ann Barnhill gaan voort: ‘Die vader van die leuen (sien Johannes 8:44) wil hê dat ons glo dat daar dinge is wat ons gedoen het wat kan veroorsaak dat God nie meer vir ons lief is nie. By geleentheid het ek al drie van sy gunsteling leuens geglo: Leuen nommer een: Jy is die enigste persoon wat dit al ooit gedoen het. Min dinge kan my op die pad van veroordeling en skuldgevoelens plaas, soos woede. Terwyl ek uiterlik kalm voorgekom het, het ek die verbale en fisiese grense geken waaroor ek agter geslote deure getree het. Ek het dit aan vriende bely, met die hoop dat ek nie die enigste een is nie. Ek is egter met doodse stilte begroet en die vyand het gefluister, ‘Ek het jou gesê niemand anders het al sulke dinge gedoen nie.’ Ek het dit geglo totdat God my teruggetrek het tot die Bybelse waarhede wat ek van kindsbeen af geleer en geglo het. a) As ek my sondes bely, sal Hy my elke keer vergewe. b) As ek Hom toelaat, sal Hy my denkwyses verander en my krag gee om te doen wat reg is. c) Selfs as ek misluk, bly Jesus getrou. Drie jaar later, voor ‘n groot gehoor, het ek vir honderde moeders vertel waar ek was, en hulle verseker dat hulle nie die enigstes was wat al gesê, gedoen of gedink het waaroor hulle tans hulself verwyt het nie. Vrouens het tougestaan om met my daaroor te praat. Ek raak nooit moeg om te hoor dat iemand sê, ‘Dankie dat jy eerlik was!’ nie. Die Here het my gewys dat ek nie die enigste een is wat die dinge doen wat ek gedoen het nie.’ Dit is ware vryheid!

Sielskos: Pred 4-6; Joh 10:11-21; Ps 76; Spr 30:15-17

Geregverdige woede (1)

2017-11-08
Efesiërs 4:26 NLV

Daar is ‘n regte en ‘n verkeerde manier om jou woede te hanteer. Moses het sy woede op die verkeerde manier hanteer en dit het hom die Beloofde Land gekos. Jesus het sy woede op die regte manier hanteer en sodoende diegene wat die armes benadeel het, ontbloot en uit die tempel uit gegooi. Jy moenie net rondloop en oor die probleem kla nie. Jy is veronderstel om iets daaraan te doen. In plaas daarvan dat almal rondom jou op hete kole moet rondloop terwyl jou woede stadig brand, kom by die kern van jou woede uit en druk dit op die regte manier uit. Die pastoor en skrywer, dr Jack Hyles, het geskryf oor sy kind wat ‘n voorgeskrewe boek op skool gekry het – een vol vuil taal en twyfelagtige situasies. Hoe meer dr Hyles die boek ondersoek het, hoe kwater het hy geword. Uiteindelik het hy na die hoof se kantoor gemarsjeer en vriendelik maar ferm gesê, ‘My seun gaan nie hierdie boek lees nie; ‘n ander boek sal aan hom voorgeskryf word om te lees en hy sal nie hiervoor gepenaliseer word nie.’ Die hoof was stomgeslaan en het met dr Hyles probeer stry, ‘Maar…’ Dr Hyles het hom onderbreek en sag maar streng gesê, ‘Geen maars nie. Hy sal nie geforseer word om hierdie boek te lees nie en ‘n ander een sal aan hom voorgeskryf word. Is dit duidelik?’ Die hoof het geantwoord, ‘Nou maar goed, dr Hyles, maar ek verstaan nie waaroor die bohaai gaan nie. Die taal in hierdie boek is nie erger as dit wat op die seunsbadkamer se mure geskryf staan nie.’ Dr Hyles het geglimlag en gesê, ‘Ja, en wanneer dit voorskrewe leeswerk word – sal ek terug wees!’

Sielskos: Jes 58-62; Joh 7:45-53; Ps 115; Spr 29:7-10

Trek skoon klere aan

2017-10-15
Efesiërs 4:24 NLV

Wanneer jy verkeerde denke in die privaatheid van jou gedagtes vermaak, mag jy dalk in die versoeking kom om jouself te verskoon deur te sê, ‘Watter skade kan dit doen?’ Meer skade as wat jy dink! Jy word dit waaraan jy dink. Die Bybel sê, ‘Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan…’ Jy mag dit dalk nie wil erken dat jy steeds sommige van die ‘ou’ klere aanhet nie (houdings, tydsverdrywe en gewoontes), maar die waarheid is dat jy nie die skoon klere kan aantrek totdat jy die oues uitgetrek het nie. Jy kan verder ook nie die ou klere in die kas hang vir ‘n reëndag nie, of hulle op die vloer los waar jy oor hulle kan struikel nie. Jy moet van hulle ontslae raak. ‘…dat julle, wat julle vroeëre leefstyl betref, die ou, sondige mens soos vuil klere moet uittrek… Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is… Daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid teenoor mekaar praat… Moenie tot die aand toe kwaad bly, en die duiwel so ‘n houvas gee nie. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie… Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar… Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het’ (verse 22-32 NLV). Trek vandag jou skoon klere aan.

Sielskos: Joel 2:23-32; Hand 2:1-21

Onthou om te vergeet

2017-09-18
Markus 11:25 NLV

Dit maak nie saak hoe lief twee persone mekaar het nie, daar sal altyd konflik wees waar julle genade aan mekaar moet bewys en mekaar moet vergewe. Het jy geweet dat paartjies wat gelukkig is en getroud bly dieselfde hoeveelheid rusies en konflik het as paartjies wat ongelukkig is en skei? Dis nie die afwesigheid van konflik wat ‘n huwelik in stand hou nie, maar die vermoë om die konflik te bestuur wanneer dit voorkom. Hoe bestuur mens dus konflik? Deur die tipe selfbeheersing te beoefen wat keer dat konflik uitbrei tot rusies wat seermaak en verdeel. Dit beteken ook dat jy weet hoe om gevoelens wat jou seermaak soos woede, teleurstelling en verwagtige waaraan nie voldoen is nie, te hanteer. Met ander woorde, dit beteken dat jy weet hoe om dit te vergewe en te vergeet. Emosionele seer en spanning is egter amper onmoontlik om te vergeet; hoe harder ons probeer, hoe meer onthou ons dit. Wat is dus die antwoord? Onthou om te vergeet! Probeer om soos God op te tree, wat kies om nie dit wat Hy van ons weet, teen ons te hou nie. Hy sê in sy Woord: ‘Ek, ja, Ek alleen, is die Een wat julle sondes uitwis. Ek doen dit ter wille van Myself en dink nie weer daaraan nie’ (Jesaja 43:25 NLV). Dit beteken as jy iets teen jou eggenoot hou, daar net een oplossing is: Vergewe dit en vergeet daarvan. Jy mag dalk nooit vergeet hoe jy seergemaak is nie, maar jy kan kies om dit te vergewe en aan te beweeg. Nee, dis nie maklik nie, maar jy kan dit doen. Hoe? Deur die dinge te onthou, waarvan ander mense weet of nie weet nie, waarvoor God jou vergewe het en dieselfde genade dan aan jou eggenoot te bewys.

Sielskos: 2 Tim 1-4; Mark 13:24-37; Ps 3; Spr 24:23-25

Woedebeheer (5)

2017-06-05
Spreuke 11:13 NLV

As jy ernstig daaroor is om jou woede te beheer, is daar twee dinge wat jy in gedagte moet hou: 1) Moenie jou vuil wasgoed in die openbaar was nie. Wanneer jy seergemaak en kwaad is, is dit natuurlik om oor jou oortreder te wil skinder. Moet dit nie doen nie. Die Bybel sê, “‘n Geskinder lap geheime uit; betroubare mense bewaar geheime.” Vuil wasgoed word gewoonlik op twee maniere gewas: a) Vernedering: Jy sê dinge wanneer jy weet dat ander mense dit sal hoor. b) Subtiel: Jy maak grappe oor hulle voorkoms, hulle familie en vriende, hulle persoonlike gewoontes en kwessies, om hulle sodoende te verneder. Dit vergroot die gaping tussen julle, wat versoening bykans onmoontlik maak. Die Bybel sê, ‘…Liefde bedek wat verkeerd gedoen is’ (Spreuke 10:12 NLV). 2) Moenie op ‘n onchristelike manier optree nie. Moet byvoorbeeld nie sê, ‘Hy het dit oor homself gebring, dus moet hy maar self daaroor kom nie.’ Dit mag dalk waar wees, maar as ‘n volgeling van Christus kan jy nie wegstap en wonde los om te sweer nie. ‘Vergewe mekaar soos God julle vergewe het…’ (Efesiërs 4:32 NLV). Hoe het Christus jou vergewe? Was dit nadat jy jou foute erken, bely, berou en genade verdien het? Nee. Paulus sê, ‘God laat blyk sý liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was’ (Romeine 5:8 NLV). Net soos God die inisiatief geneem het, word jy geroep om genade te bewys aan mense, voordat hulle vergifnis vra. Selfs as hulle kies om jou vyand te bly, moet jy hulle steeds vergewe. Slegs dan sal jy vrede hê, sal jou wonde gesond word en sal jy in staat wees om dit agter jou te sit.

Sielskos: Eseg 10-13; Mat 14:13-21; Ps 129; Spr 14:25-28