Vertrou op God en moenie bang wees nie

2021-03-01
Jesaja 41:10 NLV

Vrees sal jou kreatiwiteit en selfwaarde by jou steel. Vrees is die vyand van grootheid en die antitese van geloof. Hoe langer dit binne-in jou leef, hoe sterker word dit. Dit word deur woorde bemes, nie net deur die woorde wat ander mense sê nie, maar deur die woorde wat jy vir jouself sê. Wanneer jy vir jouself sê: ‘Daar is nie ‘n manier wat ek dit gaan maak nie,’ duik jy jou wapenrusting en ondermyn jy jou effektiwiteit. Wanneer jy dit in jou laat sweer, sal dit jou soos ‘n plaag affekteer.

Om vrees te oorkom, moet jy dit eers identifiseer en dit blootstel. Dit sal in jou beweegsredes wegkruip. Dit sal met oorbeskerming, woede, kleinlikheid, jaloesie en spogpraatjies, beklee word. Dit sal jou met ‘n gevoel van verantwoordelikheid dat jy vir jouself moet sorg, jouself moet beskerm en jouself moet verdedig, aftrek. Wanneer jy vol vrees is, wat moet jy dus doen?

Daar is net een gewaarborgde koers van aksie: Staan teen jou vrese op. Hier is ‘n belofte uit God se Woord wat net so waar is vandag soos toe Hy dit die eerste keer gespreek het: ‘Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek hou jou vas met my reddende regterhand.’ In die Skrif spreek die terme: ‘God se regterhand’ tot sy gewilligheid en mag om namens jou te werk. Twee hoofstukke later in Jesaja, het God vir dieselfde mense gesê: ‘Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is Myne’ (Jesaja 43:2 NLV). God sorg vir wat syne is.

Sielskos: Gen 30:25-31:55; Matt 19:15-30; Ps 66:13-20; Spr 6:23-25

Staar die dood sonder vrees in die gesig (2)

2020-12-02
1 Korintiërs 15:55 NLV

Toe Carolyn Arends se pa sterwend in die hospitaal gelê het, het ‘n suurstofmasker dit amper onmoontlik vir hom gemaak om met sy familie te kommunikeer. Hulle was dus verras om hom ‘n ou liedjie wat hy in die Sondagskool geleer het, te hoor neurie: ‘With Christ in the vessel we can smile at the storm, as we go sailing home.’ Ure voor hy na sy huis in die hemel toe vertrek het, het ‘n lied wat hy sestig jaar gelede geleer het, hierdie sterwende man vertroos en krag gegee.

Arends skryf: ‘Ek hoop dat ek aan die einde oor Jesus sal sing, praat en dink. Die dood is die monster in die kelder; dit laat ons oor ons skouer kyk en weerhou ons daarvan om die dae wat aan ons gegee is, vreugdevol te bestee. Wanneer ons egter die dood uit die skaduwees bring en dit in die lig van die evangelie ophou, verloor die dood nie net sy angel nie, dit word ook ‘n aanmaning om ons tyd wys te gebruik (sien Psalm 90:12).

Wanneer ‘n gelowige besef dat hy op pad is na die dood (oormôre of oor 50 jaar), kan hy ophou om die geweldige energie te gebruik om sy eie mortaliteit te ontken en dit aanwend om sy ewige lotsbestemming hier en nou te begin leef. Hy kan doelbewus begin om in die dinge wat hy aan die einde by hom wil hê, te belê. Die dood maak seer, maar dis nie die einde nie. Ons rou nie soos diegene wat geen hoop het nie. Ek weet nie hoeveel dae ek oor het nie, maar ek wil elkeen van hulle gebruik om die waarheid oor wie Jesus is – en wie ek in Hom is – in myself in te prent.’

Sielskos: Jos 1-4; Joh 15:18-27; Ps 65;
Spr 28:17-20

Leer om ‘reg’ te dink

2020-10-18
Spreuke 12:5 ABA

Jou gedagtes kan vir of teen jou werk. Wanneer dit vir jou werk, help dit jou om positief te bly, jou doelwitte te bereik en elke dag te geniet. Wanneer dit egter teen jou werk, kan dit jou negatief en moedeloos laat voel, jou terughou en jou gedagtes laat dink wat self-sabotasie tot gevolg het. Leer dus jou gedagtes om vir jou en nie teen jou nie, te werk.

‘n Belangrike manier om dit te doen, is om ‘n bewustelike besluit te neem om positief te begin dink – in terme van geloof en nie van vrees nie. Jou brein sal nie hierdie nuwe rol oornag begin vervul nie. Jy verwag dalk van jou brein om ‘n radikale transformasie te ondergaan, wat tyd sal neem. Besluit egter dat tesame met jou ywer en God se hulp, jou brein vir jou sal begin werk en ‘n positiewe dryfkrag in jou lewe sal word.

Dr Caroline Leaf, ‘n kognitiewe neurowetenskaplike, wys uit dat die brein agtien jaar neem om volwasse te word en ‘n leeftyd neem om te groei. Moenie die punt mis nie! Terwyl elke orgaan in jou liggaam tydens jou geboorte ten volle gevorm was en groter geword het soos jou liggaam gegroei het, het jou brein ‘n volle agtien jaar nodig gehad om volwasse te word. Sodra dit volledig gevorm is, hou dit aan groei – maak nie saak hoe oud jy is nie. Dis wonderlike nuus, omdat dit beteken dat jy nie in ‘n ou of verkeerde gedagtepatroon vasgevang hoef te bly nie. Jou brein groei steeds, wat beteken dat jy steeds jou denke kan verbeter.

Soos die Bybel sê: ‘Mense wat reg lewe, dink reg…’

Sielskos: Matt 21:18-22; Matt 8:5-13; Mark 6:1-6

Lag meer!

2020-10-17
Psalm 126:2 NLV

God het elke menslike emosie wat jy voel, geskep. Hy het jou ontwerp om te huil wanneer jy hartseer is en te lag wanneer jy gelukkig is: ‘Daar is ‘n vaste tyd vir alles… ‘n Tyd om te huil en ‘n tyd om te lag…” (Prediker 3:1,4 NLV). Jesus het gesê: ‘Dit het Ek vir julle gesê sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees’ (Johannes 15:11 NLV).

Vraag: Hoe gereeld lag jy? Dokters sê dat lag ‘n wonderlike genesende effek op jou liggaam het. Dit het ook wonderlike genesende effekte op jou gedagtes en siel. Stop en dink aan die dae wat jy gelag het, selfs al het jy nie regtig iets gehad om oor te lag nie. Jy was ver van God af en deur jou sondige gewoontes gebonde, maar Hy het jou vrygemaak, nie waar nie?

In die Ou Testament lees ons: ‘Toe die Here die bannelinge teruggebring het na Sion toe, was dit soos ‘n droom. Ons het gelag en van vreugde gesing. Die ander nasies het gesê: ‘Die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen.’ Die Here het groot dinge vir ons gedoen en ons is vol vreugde!’ (Psalm 126:1-3 NLV).

As God jou vrygemaak het, het jy waarlik iets om oor te lag. Hou op om so hard op jouself te wees – omdat jy nie perfek is nie, jou stadige groei in God, jou gebedslewe wat aandag kort, dat jy nie meer Skrifgedeeltes kan memoriseer nie, jou vrees om jou geloof met ander te deel, ens. Ons dra sulke swaar laste rond. Dis maklik om baie dinge te vind om oor bekommerd te wees, maar jy moet soms ‘n bietjie daaraan werk om gelukkig te wees. Die woord vir jou vandag is dus – lag meer!

Sielskos: 2 Sam 14:21-17:13; Joh 4:27-38; Ps 87; Spr 24:1-4

Klim uit jou boot uit

2020-06-30
Matteus 14:29 ABA

Matteus skryf: ‘…Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe.’ Vra jouself vandag drie vrae af: 1) Wat is my boot? Dit is dit wat jou jou grootste sin van sekuriteit gee. Dis waarop jy jou vertroue wil plaas wanneer die lewe stormagtig raak. Om uit te vind wat jou boot is, vra jouself af: ‘Wat is dit wat die meeste vrees in my veroorsaak, veral wanneer ek daaraan dink om dit agter te laat en in geloof uit te tree? 2) Wat weerhou my daarvan om uit my boot te klim? Vrees. Vrees vir mense, vrees vir mislukking, vrees vir kritiek, vrees vir te min. Om te groei, moet jy nuwe gebiede binnegaan en elke keer wanneer jy dit doen, sal jy vrees ervaar. Dit gaan nooit weg nie. Elke keer wat jy egter uit jou boot uitklim, word jy meer in staat om dit volgende keer weer te doen en begin jy besef dat dit nie die mag het om jou te vernietig nie. As Jesus dus vir jou sê: ‘Kom,’ begin loop. Hy sal nie toelaat dat jy verdrink nie. 3) Wat sal ek prysgee as ek in my boot bly? Jou lotsbestemming. Om te bereik wat jy nog nie bereik het nie, moet jy probeer wat jy nog nie probeer het nie. Sal daar risiko’s wees? Ja. Bofbal se beste kolwers misluk twee uit drie keer. Hulle weet egter dat indien hulle nie op die veld is nie, sal hulle nooit die vreugde ervaar om ‘n tuislopie te slaan nie. As jy in jou boot bly, sal jy uiteindelik daarin sterf; en wonder wat jou lewe kon gewees het as jy maar net gewillig was om uit jou boot te klim.

Sielskos: Jer 10-13; Luk 3:21-38; Ps 95; Spr 14:29-33