Hanteer jou sonde

2019-03-11
1 Johannes 3:5 NLV

Wanneer jy weier om jou sonde te konfronteer en dit te hanteer, word jy ‘n maklike teiken vir die vyand. ‘…as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot ‘n val kom nie’ (1 Korintiërs 10:12 NLV). Jy het nooit gedink jy kan so kwaad word, of ‘n buite-egtelike verhouding hê, of vir jou baas jok, of iemand finansieel verkul nie. Omdat jy nooit gedink het dat jy dit kon doen nie, het jy niks gedoen om jou daarteen te beskerm nie. So seker as wat die visse swem en die voëls vlieg, sal jou sondige natuur jou mislei, tensy jy dit beslis en Skriftuurlik hanteer. Paulus het geskryf: ‘Inderdaad, omdat hulle geweier het om aan God die erkenning te gee wat Hy verdien, het Hy hulle oorgegee aan hulle skewe ingesteldheid. Gevolglik doen hulle allerlei onbehoorlike dinge’ (Romeine 1:28 NLV). Die ergste ding wat God kan doen is om jou aan jou eie vleeslike impulse oor te gee en te sê, ‘Doen wat jy wil!’ Dis wonderbaarlik hoe ons ons sonde met ander mense s’n vergelyk en tot die gevolgtrekking kom dat ons sonde nie so erg is nie. Die Bybel sê: ‘Ons het immers almal gesondig…’ (Romeine 3:23 NLV). As jy oor ‘n afgrond probeer spring, maak dit nie saak of jy die ander kant met ‘n sentimeter of ‘n kilometer mis nie, jy val ewe ver en land ewe hard. Daar is egter goeie nuus. ‘Julle weet tog dat Hy verskyn het om die sonde weg te neem…’ Vandag sal Jesus jou sonde vergewe en jou die krag gee om met ‘n berouvolle hart na Hom te kom en sy genade te ontvang.

Sielskos: Job 1-4; Luk 16:1-18; Ps 24; Spr 7:24-25

Beëindig dadelik die konflik!

2019-02-22
Spreuke 10:12 NLV

Wanneer jy aan jou wrokkigheid vasklou, is daar ‘n oorlog binne-in jou aan die gang. Jy is in ‘n stryd met jouself, sowel as ander mense, gewikkel. Hoe meer jy veg, hoe meer grond verloor jy. Jy kan nie in hierdie situasie wen nie. Jy sukkel om uit te klaar wie reg en wie verkeerd is. Jy spandeer so baie tyd om wraak te neem, te skree en te baklei dat jy jou vrede en vreugde verloor. Beëindig dadelik die konflik! Weier om nog ‘n dag so te leef. Moenie toelaat dat iemand anders se aksies jou reaksie bepaal nie. ‘Wees versigtig! Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind’ (1 Petrus 5:8 NLV). Moenie Satan se volgende maaltyd word nie. Laat die liefde en vrede van God jou gedagtes so baie vul dat dit na ander mense toe oorvloei – insluitend diegene wat jou ontstel het. Stop en dink: Wil jy regtig soos die persoon wees wat jou seergemaak het? Wat sou Jesus gedoen het? Hy sou sy ander wang gedraai het (sien Matteus 5:39). ‘Maar wat van die mense wat my verkeerd behandel het?’ vra jy. Wat daarvan? Dis nie jou plig om oordeel oor hulle te fel nie. Daar is net een gekwalifiseerde regter; laat Hom toe om dit te hanteer (sien Jakobus 4:12). Vra God om jou te help om jou woede te laat gaan, om die ander wang te draai en die mense wat jou verkeerd behandel het, te vergewe. Bid hierdie eenvoudige gebed: ‘Here, ek is kwaad. Help my om dit te laat gaan. Dankie vir die genade wat U my gegee het om die persoon wat my seergemaak het te vergewe. In Jesus se Naam: Amen.’

Sielskos: Eks 1-3; Luk 11:29-44; Ps 40:9-17; Spr 6:6-8

Wees gereed. Wees wys. Wees duidelik.

2019-02-09
Handelinge 8:35 NLV

In Handelinge 8, lees ons die verhaal van ‘n hoë-profiel leier wat vir Christus gewen is. Hierdie man het ‘n posisie soortgelyk aan die staatsekretaris van Amerika beklee. Hy is egter deur ‘n persoon met ‘n lae profiel, genaamd Filippus, ‘n ouderling, na Christus toe gelei (sien verse 26-40). Kom ons kyk hoe dit gebeur het en wat ons daaruit kan leer: 1) Filippus was gereed. Toe hierdie man iemand nodig gehad het om die evangelie aan hom te verduidelik, was Filippus gereed om dit te doen. Sou jy dit kon doen? Wanneer God ‘n taak het om gedoen te word, kan Hy jou roep? Sal jy voorbereid en gewillig wees? ‘…As iemand julle uitvra oor die dinge wat God julle beloof het en waarna julle so uitsien, gryp die kans aan. Vertel hulle daarvan’ (1 Petrus 3:15 DB). 2) Filippus was wys. Hy het nie sommer met die deur in die huis geval en begin preek nie. Let twee dinge van Filippus op: a) Hy is deur God se gees gelei (sien Handelinge 8:29) b) Hy het die regte oomblik herken (sien verse 34-35). Mense wat siele vir Christus wen, is sensitief en strategies. 3) Filippus was duidelik. Hy het nie ‘n vae gesprek oor godsdiens met die man gehad nie, hy het direk oor Jesus gepraat. Dis wat mense nodig het – ‘n verhouding met die Here Jesus Christus! Hulle moet weet dat Hy lewe en dat Hy lief is vir hulle. Dat Hy magtig genoeg is om oor die heelal te heers, maar steeds persoonlik genoeg is om hulle sondes te vergewe en hulle twyfel op te los. Jou werk is om die uitnodiging uit te reik. Het jy ‘n strategie nodig om siele te wen? Probeer hierdie een – dit werk!

Sielskos: Gen 25:19-27:46; Luk 9:18-27; Ps 138; Spr 4:14-17

Wanneer iemand jou irriteer

2019-01-16
Efesiërs 4:32 NLV

Sommige van ons blink uit in ons loopbane, maar tree soos ‘n bul in ‘n glashuis op wanneer dit by ons verhoudings kom. Dan rasionaliseer ons dit deur te sê: ‘Ek het nie bedoel om iemand seer te maak nie,’ of ‘Dis maar net hoe ek is.’ Jammer. God laat ons nie so maklik daarvan afkom nie. Wanneer iemand jou irriteer, verwag God van jou om twee dinge te doen: 1) Wees die eerste een om uit te reik. Jy mag dalk reg wees, maar as jy wrokkig voel, watse nut het dit dan? Dink daaroor: As jy net ‘n jaar oorgehad het om te lewe, sou jy nog een sekonde van jou tyd aan sulke dinge spandeer het? Nee! Die Bybel sê: ‘Vergewe mekaar soos God julle vergewe het…’ (Efesiërs 4:32 NLV). God het die eerste tree geneem om ons te vergewe, sodat ons weet hoe om dit vir ander mense te doen. 2) Jy moet begrip hê. Wanneer sommige van ons ons punt probeer bewys, stoomroller ons oor almal en alles in ons pad. Doelgerigte, tydsbewuste mense kan hieraan skuldig wees. Die Bybel sê: ‘Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het.’ Die kans is goed dat die mense wat onder jou vel kom nie probeer om jou lewe moeilik te maak nie; hulle sukkel om hulle eie lewens te hanteer. Sodra jy begryp dat hulle nie kwaadwillig is nie, sal jy deernis vir hulle begin kry. Dis hoe dit met God is. ‘Hy sal ‘n geknakte riet nie verder afbreek nie. Mense wat dof brand soos ‘n lamppit sal hy nie uitdoof nie…’ (Jesaja 42:3 NLV). Vra Hom vandag om jou te wys hoe om sy liefde aan diegene wat jou irriteer, te bewys.

Sielskos: Jes 49-52; Luk 3:11-20; Ps 81; Spr 2:11-15

Jou sondepatroon (2)

2018-10-22
Efesiërs 4:32 NLV

As gevolg van die manier wat ons aanmekaar gesit is, vind ons onsself tot sekere sondes aangetrokke. Gevolglik is ons areas van swakheid dikwels konsekwent en voorspelbaar. Dis soos om ‘n ‘sondeprofiel’ te hê. In sy boek, Signature Sin: Taming Our Wayward Hearts, identifiseer dr Michael W. Mangis nege van hierdie patrone, deur ‘n antieke sisteem genaamd die Enneagram te gebruik. Dis ietwat kontroversieel omdat dit deur baie geestelike tradisies gebruik word. Daar word egter geglo dat dit uit die sewe dodelike sondes en die vrug van die Gees sy oorsprong het, dus kan dit ook binne ‘n Christelike raamwerk toegepas word. Kom ons kyk vir die volgende paar dae na hierdie nege sondepatrone en die mense wat heel waarskynlik daarmee sal sukkel, om jou sodoende te help om meer bewustelik te word en ‘n skans teen jou spesifieke area van weerloosheid op te bou. 1) Hervormers. Hervormers word deur perfeksie aangetrek. Hulle het ‘n hoë standaard van uitnemendheid en hulle grootste vrees is om swakplekke te hê. (Hulle maak goeie chirurge – en uitstekende gholfspelers). Op hulle beste is hulle kruisvaarders, waghonde en profete. Omdat hulle egter met perfeksionisme en self-regverdiging sukkel, is hulle geneig om ander wie se standaarde nie heeltemal so hoog is nie, te oordeel. Die profeet Amos is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Hy praat van ‘n ‘skietlood’ wat wys hoe ver mense van God se standaarde te kort skiet (sien Amos 7:7-8). Paulus het die hervormers aangespreek deur te sê, ‘Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het.’ As ‘n hervormer, is jou grootste uitdaging om liefde, geduld en genade aan diegene met wie jy omgaan, te demonstreer. Met God se hulp kan jy dit doen.

Sielskos: Eks 39-40; Joh 5:1-15; Ps 41; Spr 27:7-9