Waar om aan te klop vir hulp

2018-11-01
Psalm 25:1 NLV

Wanneer jy hulp nodig het, blaai na Psalm 25 en let op wat Dawid gedoen het. 1) Hy het geweet waarheen om te gaan. ‘Ek rig my tot U, Here.’ Onlangs het ‘n leser ons gevra om te bid vir ‘n familielid wat pas met fase vier kanker gediagnoseer is. Hoe vinnig kan ons lewens nie verander nie! Waarheen kan ons in sulke oomblikke draai? Na God toe. Hy word deur baie name in die Skrif geken waarvan een Jehovah-Rapha is – die Here wat genees. Hoe wonderlik is dit nie! Sy Woord sê, ‘Hy…genees al jou siektes’ (Psalm 103:3 NLV). By God is geen siekte ongeneeslik nie, wat beteken dat jy vandag in vertroue na Hom toe kan gaan. 2) Hy het geweet Wie om te vertrou. ‘Ek vertrou op U, my God!..’ (Psalm 25:2 NLV). ‘n Man of vrou sonder God moet self die rol van God in sy of haar lewe vervul. Dit mag dalk doenbaar in die goeie tye wees, maar wat van kwaadaardige selle, foutiewe hartkloppe, afdankings by die werk of finansiële probleme? Na wie toe draai jy dan? ‘Ek rig my tot U, Here.’ 3) Hy het geweet hoe om te bid: ‘Wys my, leer my, lei my.’ ‘Here, wys my die weg… leer my u paaie. Lei my deur u waarheid… want U, o God is my redder…’ (verse 4-5 NLV). Die teoloog, Richard Foster, sê, ‘Om te bid is om te verander. Dit is die sentrale manier wat God gebruik om ons te transformeer. As ons nie gewillig is om te verander nie, sal ons gebed gou prysgee.’ Het jy daaroor gebid? Indien nie, gaan dadelik in God se teenwoordigheid in. Dis waar jy die hulp sal kry wat jy nodig het.

Sielskos: Jes 30-33; Joh 7:14-24; Ps 104:1-23; Spr 28:5-8

Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie (2)

2018-05-08
Romeine 8:33 NLV

Paulus skryf: ‘Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die Een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die Een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit’ (verse 33-34 NLV). Satan se aanklagte sputter en val soos ‘n ballon wat afblaas. Hoekom hoor ons hulle dan nog? Hoekom voel ons as Christene steeds skuldig? Nie alle skuldgevoelens is sleg nie. God gebruik toepaslike dosisse skuld om sonde vir ons uit te wys. Ons weet dat skuldgevoelens van God af kom wanneer dit ‘…die verantwoording, dringendheid om reg te maak, ontsag… en erns om die oortreder te straf…’ (2 Korintiërs 7:11 NLV) meebring. God se skuldgevoelens bring net genoeg spyt mee om ons te verander. Satan se skuldgevoelens bring genoeg spyt mee om ons tot slaaf te maak. Moenie dat hy sy boeie om jou sluit nie! Onthou: ‘…julle lewe is saam met [Christus] veilig by God weggesteek’ (Kolossense 3:3 NLV). Wanneer God na jou kyk, sien Hy eerste vir Jesus. In Chinees is die woord vir geregverdig ‘n kombinasie van twee karakters: die figuur van ‘n lam en ‘n persoon. Die lam is bo-op en bedek die persoon. Wanneer God na jou kyk, is dit wat Hy sien: die perfekte Lam van God wat jou bedek. Net een keer in die Skrif word melding gemaak dat Jesus iets skryf. Hy skryf in die sand om vir die aangeklaagde sondaar wat Hy pas vergewe het, te sê, ‘…Ook Ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie’ (sien Johannes 8:10-11). Die woord vir jou vandag is dus: Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie!

Sielskos: Deut 14-17; Mark 7:1-13; Ps 37:25-31; Spr 12:1-3

Geheime vir selfbeheersing (4)

2018-03-03
Filippense 4:13 NLV

Begin glo dat jy kan verander. Jou oortuigings beheer jou gedrag. Die manier waarop jy dink bepaal hoe jy voel. Wanneer jou gevoelens sterk genoeg word, kan dit die manier wat jy optree, bepaal. Die persoon wat sê, ‘Ek kan dit nie doen nie,’ en die persoon wat sê, ‘Ek kan dit doen,’ is altwee reg. Dikwels stel jy jouself oop vir mislukking deur dit wat jy sê. Jou woorde versterk óf jou regte óf jou verkeerde geloofsisteem. Drie keer in 1 Petrus, herinner God ons daaraan om helder van verstand te wees en selfbeheersing te hê. Hoekom? Omdat ‘n helder verstand noodsaaklik vir selfbeheersing is. God het ons die mag om ons gewoontes te verander gegee toe Hy vir ons die mag gegee het om ons gedagtes te kies. Sê Romeine twaalf vers twee vir ons om deur harde werk of pure wilskrag getransformeer te word? Nee. Waardeur word ons getransformeer? Deur ons denkpatrone te vernuwe. Wanneer jou selfbeheersing getoets word, moet jy jou gedagtes met God se beloftes vul. Hier is een: ‘…Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde-in die versoeking sal Hy vir ‘n uitweg sorg sodat julle kan volhou’ (1 Korintiërs 10:13 NLV). Jy moet God glo wanneer Hy sê dat daar vir jou ‘n uitweg is. Paulus skryf, ‘Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee.’ Dit beteken dat jy kan verander, dat jy anders kan wees. Hou op om jouself vir mislukking oop te stel deur jouself aanhoudend te kritiseer. ‘Ek is nie goed genoeg nie. Ek het eenvoudig geen beheer oor my lewe nie.’ Om aanhoudend te kla werk nie. Sê eerder, ‘…As ‘n mens glo, is álles moontlik!’ (Markus 9:23 NLV). ‘Ek glo!’

Sielskos: 1 Kon 21-22; Matt 20:1-16; Ps 66:13-20; Spr 6:23-25

‘n Klein verandering kan ‘n groot verskil maak

2018-01-28
Sagaria 4:10 NLV

Stel jou voor waar die tempel in ‘n puinhoop lê en van die grond af herbou moet word. Dis hoe dit was toe Sagaria sy visie met die mense van Israel gedeel het. Sommige van hulle het gedink dat dit nie gedoen kan word nie en ander het gedink dat hulle spesifieke bydraes nie ‘n verskil sou maak nie. Dus het Sagaria hulle met die volgende woorde uitgedaag: ‘Die werk wat nou aan die gang is, lyk miskien klein en nie waffers nie. Maar moenie die waarde daarvan onderskat nie. Die mense sal rede hê om bly te wees as hulle sien dat Serubbabel met die bouwerk aangaan.’ In 1963 het die metereoloog, Edward Lorenz, die hipotese voorgestel wat as die skoenlappereffek bekend sou word. Hy het bespiegel dat ‘n klein gebeurtenis, soos die klap van ‘n skoenlapper se vlerke in Brasilië, moontlik die windstrome so kon affekteer dat dit ‘n tornado in Texas kon veroorsaak. Lorenz het tot die eenvoudige dog diepsinnige gevolgtrekking gekom: ‘Miniskule veranderinge in insette kan makroskopiese veranderinge in uitsette veroorsaak.’ Hierdie eenvoudige ontdekking het die mag om jou lewe te verander. Dit kan jou geestelike, emosionele, verhoudings of finansiële vooruitskatting radikaal verander. Dit kan die atmosfeer van jou organisasie of jou huwelik verander. Een besluit. Een verandering. Een risiko. Een idee. Dis al wat dit verg. Jy hoef nie eenhonderd veranderinge te maak nie. Jy moet eenvoudig net 100 persent aan een verandering verbind wees. Dit sal al jou inspanning verg. Dit sal moontlik die moeilikste ding wees wat jy ooit sal doen. Daardie een verandering het egter die potensiaal om ‘n 100 persent verandering in jou lewe te maak.

Sielskos: Eks 20:8-11; Jes 58:13-14; Luk 4:16; Heb 10:19-25

Moenie mense stereotipeer nie, wees lief vir hulle

2018-01-12
2 Korintiërs 5:16 NLV

As jy geneig is om net met ‘jou eie soort’ om te gaan, dink hieroor na: ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Jesus het kilometers uit sy pad gegaan om ‘n Samaritaanse vrou by ‘n put te ontmoet. Vanuit ‘n kulturele en godsdienstige siening, was dit ‘n slegte idee. Eerstens, was sy al vyf keer geskei en het ‘n slegte reputasie gehad. Tweedens, was sy ‘n nie-Jood. In daardie dae kon Jode nie water drink of kos eet wat van ‘n nie-Jood af kom nie. Joodse geneeshere kon nie na nie-Joodse pasiënte omsien nie. Jode het inderwaarheid na nie-Jode as ‘onrein’ verwys en geglo dat hulle ook onrein sou word as hulle met hulle sou meng. Jesus het egter niemand uitgesluit nie: ‘En die Woord het mens geword en by ons kom woon…’ (Johannes 1:14 NLV). Jesus het melaatses aangeraak, vreemdelinge liefgehad en so baie tyd met partytjiegangers spandeer dat godsdienstige leiers hom ‘…’n vraat en ‘n dronklap, ‘n vriend van die liederlikste sondaars…’ (Matteus 11:19 NLV), genoem het. Jesus het nie mense tipeer nie; Hy het hulle liefgehad. Wanneer jy Hom volg, wys Hy jou vooroordele uit en sorg dat jy hulle hanteer. Dis omdat Hy die manier wat jy na ander mense kyk, wil verander, dat jy hulle nie as Jode of nie-Jode, binnestaanders of buitestaanders, liberales of konserwatiewes, ens sal sien nie. ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Vandag mag jy mense teëkom wat soos die vrou by die put deur die samelewing weggegooi is. Hulle is dalk uit die kerk gegooi of deur die kerk ontnugter. Jy sal die kans hê om hulle óf te tipeer, óf lief te hê. Eer God – en wees lief vir hulle!

Sielskos: Lev 18-20; Matt 6:9-18; Ps 71:1-16; Spr 2:1-2