Geheime vir selfbeheersing (4)

2018-03-03
Filippense 4:13 NLV

Begin glo dat jy kan verander. Jou oortuigings beheer jou gedrag. Die manier waarop jy dink bepaal hoe jy voel. Wanneer jou gevoelens sterk genoeg word, kan dit die manier wat jy optree, bepaal. Die persoon wat sê, ‘Ek kan dit nie doen nie,’ en die persoon wat sê, ‘Ek kan dit doen,’ is altwee reg. Dikwels stel jy jouself oop vir mislukking deur dit wat jy sê. Jou woorde versterk óf jou regte óf jou verkeerde geloofsisteem. Drie keer in 1 Petrus, herinner God ons daaraan om helder van verstand te wees en selfbeheersing te hê. Hoekom? Omdat ‘n helder verstand noodsaaklik vir selfbeheersing is. God het ons die mag om ons gewoontes te verander gegee toe Hy vir ons die mag gegee het om ons gedagtes te kies. Sê Romeine twaalf vers twee vir ons om deur harde werk of pure wilskrag getransformeer te word? Nee. Waardeur word ons getransformeer? Deur ons denkpatrone te vernuwe. Wanneer jou selfbeheersing getoets word, moet jy jou gedagtes met God se beloftes vul. Hier is een: ‘…Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde-in die versoeking sal Hy vir ‘n uitweg sorg sodat julle kan volhou’ (1 Korintiërs 10:13 NLV). Jy moet God glo wanneer Hy sê dat daar vir jou ‘n uitweg is. Paulus skryf, ‘Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee.’ Dit beteken dat jy kan verander, dat jy anders kan wees. Hou op om jouself vir mislukking oop te stel deur jouself aanhoudend te kritiseer. ‘Ek is nie goed genoeg nie. Ek het eenvoudig geen beheer oor my lewe nie.’ Om aanhoudend te kla werk nie. Sê eerder, ‘…As ‘n mens glo, is álles moontlik!’ (Markus 9:23 NLV). ‘Ek glo!’

Sielskos: 1 Kon 21-22; Matt 20:1-16; Ps 66:13-20; Spr 6:23-25

‘n Klein verandering kan ‘n groot verskil maak

2018-01-28
Sagaria 4:10 NLV

Stel jou voor waar die tempel in ‘n puinhoop lê en van die grond af herbou moet word. Dis hoe dit was toe Sagaria sy visie met die mense van Israel gedeel het. Sommige van hulle het gedink dat dit nie gedoen kan word nie en ander het gedink dat hulle spesifieke bydraes nie ‘n verskil sou maak nie. Dus het Sagaria hulle met die volgende woorde uitgedaag: ‘Die werk wat nou aan die gang is, lyk miskien klein en nie waffers nie. Maar moenie die waarde daarvan onderskat nie. Die mense sal rede hê om bly te wees as hulle sien dat Serubbabel met die bouwerk aangaan.’ In 1963 het die metereoloog, Edward Lorenz, die hipotese voorgestel wat as die skoenlappereffek bekend sou word. Hy het bespiegel dat ‘n klein gebeurtenis, soos die klap van ‘n skoenlapper se vlerke in Brasilië, moontlik die windstrome so kon affekteer dat dit ‘n tornado in Texas kon veroorsaak. Lorenz het tot die eenvoudige dog diepsinnige gevolgtrekking gekom: ‘Miniskule veranderinge in insette kan makroskopiese veranderinge in uitsette veroorsaak.’ Hierdie eenvoudige ontdekking het die mag om jou lewe te verander. Dit kan jou geestelike, emosionele, verhoudings of finansiële vooruitskatting radikaal verander. Dit kan die atmosfeer van jou organisasie of jou huwelik verander. Een besluit. Een verandering. Een risiko. Een idee. Dis al wat dit verg. Jy hoef nie eenhonderd veranderinge te maak nie. Jy moet eenvoudig net 100 persent aan een verandering verbind wees. Dit sal al jou inspanning verg. Dit sal moontlik die moeilikste ding wees wat jy ooit sal doen. Daardie een verandering het egter die potensiaal om ‘n 100 persent verandering in jou lewe te maak.

Sielskos: Eks 20:8-11; Jes 58:13-14; Luk 4:16; Heb 10:19-25

Moenie mense stereotipeer nie, wees lief vir hulle

2018-01-12
2 Korintiërs 5:16 NLV

As jy geneig is om net met ‘jou eie soort’ om te gaan, dink hieroor na: ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Jesus het kilometers uit sy pad gegaan om ‘n Samaritaanse vrou by ‘n put te ontmoet. Vanuit ‘n kulturele en godsdienstige siening, was dit ‘n slegte idee. Eerstens, was sy al vyf keer geskei en het ‘n slegte reputasie gehad. Tweedens, was sy ‘n nie-Jood. In daardie dae kon Jode nie water drink of kos eet wat van ‘n nie-Jood af kom nie. Joodse geneeshere kon nie na nie-Joodse pasiënte omsien nie. Jode het inderwaarheid na nie-Jode as ‘onrein’ verwys en geglo dat hulle ook onrein sou word as hulle met hulle sou meng. Jesus het egter niemand uitgesluit nie: ‘En die Woord het mens geword en by ons kom woon…’ (Johannes 1:14 NLV). Jesus het melaatses aangeraak, vreemdelinge liefgehad en so baie tyd met partytjiegangers spandeer dat godsdienstige leiers hom ‘…’n vraat en ‘n dronklap, ‘n vriend van die liederlikste sondaars…’ (Matteus 11:19 NLV), genoem het. Jesus het nie mense tipeer nie; Hy het hulle liefgehad. Wanneer jy Hom volg, wys Hy jou vooroordele uit en sorg dat jy hulle hanteer. Dis omdat Hy die manier wat jy na ander mense kyk, wil verander, dat jy hulle nie as Jode of nie-Jode, binnestaanders of buitestaanders, liberales of konserwatiewes, ens sal sien nie. ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Vandag mag jy mense teëkom wat soos die vrou by die put deur die samelewing weggegooi is. Hulle is dalk uit die kerk gegooi of deur die kerk ontnugter. Jy sal die kans hê om hulle óf te tipeer, óf lief te hê. Eer God – en wees lief vir hulle!

Sielskos: Lev 18-20; Matt 6:9-18; Ps 71:1-16; Spr 2:1-2

Sleutels tot Bybelstudie (2)

2018-01-05
[three_fourth_las Psalm 119:18 NLV

Hier is ‘n paar waardevolle sleutels om meer uit jou Bybelstudietyd te kry: 1) Vra vrae. Hoe meer vrae jy vra, hoe meer sal jy daaruit kry. Aan wie is hierdie geskryf? Wat was die skrywer se situasie? Wat is die kernboodskap wat die skrywer wou oordra? Terwyl jy sulke vrae vra, sal jy dinge ontdek wat jy oorgesien het of nooit vantevore raakgesien het nie. Die Psalmdigter was ‘n mediteerder en ‘n in-diepte student van God se Woord. Dit is hoekom hy gebid het, ‘Maak oop my oë sodat ek die wonders kan sien wat opgeskryf is in u gebooie.’ 2) Skryf die antwoorde neer. Die doel daarvan om vrae te vra is om antwoorde te kry. Dawson Trotman het gesê, ‘Gedagtes ontknoop wanneer dit deur die lippe en vingerpunte reis.’ Hou dus jou notaboek gereed en skryf die stukkies waarhede wat God jou gee, neer. As jy dit nie doen nie, sal jy hulle verloor. 3) Moet dit nie net ontdek nie, doen dit! Die evangelis D.L. Moody het gesê, ‘Die Bybel is nie gegee om ons kennis te vermeerder nie, maar om ons lewens te verander.’ Jakobus het geskryf, ‘Julle moet mense word wat dóén wat die Woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie…’ (Jakobus 1:22 NLV). Vra jouself af, ‘Watter sienswyses moet ek verander? Wat moet ek ophou om te doen en wat moet ek begin doen? Wat moet ek begin glo, of ophou glo? Aan watter verhoudings moet ek werk? Hoe moet ek ander mense bedien?’ Moenie na jou Bybel toe gaan met die idee om ‘n waarheid te ontdek wat niemand nog ooit gesien het, of iets om ander mense mee te beïndruk nie. Vind uit wat God vir jou sê.

Sielskos: Lev 1-4; Matt 4:12-25; Ps 10:1-11; Spr 1:10-16

Oorkom jou vrese (1)

2017-11-11
Job 11:18 NLV

Bekende mense regdeur die geskiedenis het as gevolg van hulle fobies, gely. Napoleon het ‘n irrasionele vrees vir katte gehad. Koningin Elizabeth I is deur ‘n abnormale vrees vir blomme geterroriseer (sy het spesifiek rose gevrees). Die biljoenêr Howard Hughes het ‘n patologiese vrees vir kieme gehad. Edgar Allen Poe, Harry Houdini en Adolf Hitler was kloustrofobies. Selfs die vader van psigo-analise, Sigmund Freud, het met ‘n vrees vir skares en publieke plekke (agorafobia) gesukkel. Die moeilikheid is dat baie van ons weier om te erken dat ons enige oorweldigende vrese het en ons sien dit selde as ‘n ernstige probleem. Die feit bly egter staan dat ons vrese ons reis na verandering hinder en tensy ons ons vrese oorkom, sal ons nooit ons Godgegewe potensiaal bereik nie. Miskien sien jy nie die ding wat jou pla as vrees nie. Dit kan ‘n gevoel of situasie wees wat jy gewoonlik vermy of aan ander oorlaat om te hanteer. Wat dit ook al mag wees, die enigste manier om dit te oorkom, om dit te sien vir wat dit is, dit te konfronteer, is om krag by God te kry en ‘n besluit te maak om te verander. Vandag bied God sy krag vir jou aan om dit te doen. Hier is ‘n belofte waarop jy kan staan: ‘Jy sal vol moed wees omdat jy hoop sal hê. Jy sal beskerm wees en rus in veiligheid.’ Hier is nog ‘n belofte vir jou: ‘Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek hou jou vas met my reddende regterhand’ (Jesaja 41:10 NLV).

Sielskos: Rom 3:21-6:23; Joh 8:31-41; Ps 83:1-8; Spr 29:19-22