Deur God se genade kan jy oorkom

2021-02-01
Romeine 8:31 NLV

Sommige van die wêreld se bekendste mense het die grootste uitdagings ervaar, maar hulle het dit oorkom. Hier volg ‘n paar voorbeelde: kreupel: sir Walter Scott. In die tronk: John Bunyan. In volslae armoede grootgeword: Abraham Lincoln. Bittere godsdienstige veroordeling: Benjamin Disraeli. Verlam: Franklin Roosevelt. Grootgemaak in ‘n gemeenskap vol rasse-diskriminasie: Booker T. Washington, Harriet Tubman, Marian Anderson en George Washington Carver. Die eerste kind uit ‘n arm Italiaanse familie van agtien lede om te oorleef: Enrico Caruso. Ouers wat die Nazi konsentrasiekampe oorleef het, verlam vanaf die middel ondertoe vanaf sy vierde jaar: die onvergelykbare violis, Itzhak Perlman. ‘n Stadige leerder, verstandelik gestrem en ononderrigbaar: Albert Einstein. Helen Keller is blind en doof gebore, maar tog het sy haar Universiteitopleiding met die hoogste eer geslaag en ‘n impak op die wêreld gehad. Margaret Thatcher, Engeland se eerste vroulike Eerste Minister, het bo haar pa se kruidenierswinkel gewoon. Vir ‘n tydperk het hulle huis geen lopende water of binnenshuise loodgieterswerk gehad nie. Golda Meier, Israel se eerste en enigste vroulike Eerste Minister, was ‘n geskeide ouma van Milwaukee.

Wat kan ons uit hierdie mense se lewens leer? Dat sukses nie van ons omstandighede afhang nie, maar van ons vermoë om ons omstandighede te oorkom! Met God aan ons kant, kan ons dit doen! Paulus, wat voor groot struikelblokke in sy lewe te staan gekom het, het geskryf: ‘…As God aan ons kant is, wie kan ooit téén ons wees?’

Sielskos: Jes 45-48; Matt 11:20-30; Ps 107:23-32; Spr 3:25-26

Areas van sukses, areas van sukkel

2021-01-16
Romeine 12:6 NLV

Die Bybel leer ons dat God vir ons elkeen sekere gawes gegee het, sowel as die genade om hierdie gawes te gebruik. Wanneer ons nie binne die area van ons gawes optree nie, sukkel ons. Ons moet dit in gedagte hou wanneer ons iemand sien wat presteer, of self ‘n groot presteerder word.

Paulus het vyf tale gepraat en die helfte van die Nuwe Testament geskryf, maar hy het konstant met dit wat hy as ‘die doring in sy vlees’ beskryf het, geworstel. Toe hy tot God bid en Hom vra om dit te verwyder, het God nee gesê: ‘…My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking’…’ (2 Korintiërs 12:9 NLV).Ons het dus genade nodig in die areas waarin ons begaafd is, sowel as genade vir die areas waarin ons glad nie begaafd is nie.

Daar is ‘n verhaal van ‘n man wat na ‘n bekende spreker gaan luister het en op die stoel langs die spreker se vrou beland het. Gedurende die praatjie, het die man opgelet dat die bekende spreker geborduurde kouse aan het. Met nadere ondersoek het die man gesien dat die letters op die spreker se kouse ‘TGIF’ gelees het. Toe die praatjie verby is, het hy die spreker gekomplimenteer en toe na die spreker se vrou gedraai en gevra: ‘Hoekom sê jou man se kouse, TGIF: Thank Goodness It’s Friday?’ Sy het geantwoord: ‘O, dis nie waarvoor die letters staan nie; dis om hom te help aantrek. Die letters staan vir ‘Toes Go In First’.’

Solank as wat jy lewe sal jy in sekere areas uitblink en in ander areas sukkel. Jy sal egter vind dat God se genade genoeg is vir enige uitdaging waarvoor jy te staan sal kom. Dis die woord vir jou vandag.

Sielskos: Eks 36-38; Matt 8:1-9; Ps 81; Spr 2:11-15

Moenie stagneer nie!

2020-12-14
Spreuke 1:5 NLV

Om sukses in die lewe te behaal, moet jy persoonlike groei een van jou hoogste prioriteite maak. Die feit is dat jy nooit stilstaan nie. Jy beweeg vorentoe of agtertoe, jy strek of jy stagneer. Kom ons neem ‘n oomblik om te dink oor wat gebeur wanneer jy jouself toelaat om te stagneer.

Jy verloor jou invloed. Soek vriende jou raad en tree dan daarvolgens op? Waardeer jou kollegas jou opinie? As jy nie op ‘n gereelde basis nuwe idees en inligting na die tafel toe bring nie, sal mense dit êrens anders begin soek en sal jy eenkant toe geskuif word. Vandag se besighede beweeg teen die spoed van lig. Nuwe idees, tegnologie, leierskapstegnieke, finansiële modelle, verkoopsbeginsels en maniere om te kommunikeer word konstant ondersoek, bespreek, geëvalueer en getoets. Maatskappye soek mense wat nie outomate is nie. Hulle soek mense met oorspronklike idees, mense wat verby die alledaagse interaksies in die werksplek kan kyk en met nuwe oplossings tevore kan kom. Wees die persoon waarna hulle gaan wanneer dit by antwoorde en idees kom. Wees die persoon wat weet hoe om nuwe inligting te bekom en wat innoverende insigte en perspektiewe kan lewer.

As jy jou oë en ore oophou en versigtig luister, sal jy ontdek dat daar goeie idees reg rondom jou is. Jy sal ‘n honderd mense kry wat ‘n goeie idee kan bestuur, vir elke persoon wat met ‘n goeie idee vorendag kan kom. As jy nie besluite, rigtings of mense beïnvloed nie, moet jy onmiddellik ‘n plan vir persoonlike groei implementeer.

Salomo, wat dikwels die wysste man (na Christus) wat nog ooit gelewe het, genoem word, het gesê: ‘Selfs hulle wat wys is, kan luister na die spreuke sodat hulle tot dieper insig kan kom…’

Sielskos: Neh 1-4; Joh 19:17-30; Ps 105:16-22; Spr 30:10-14

Harde werk – die prys van sukses

2020-10-31
Spreuke 14:23 NLV

Een dag het ‘n oupa vir sy kleinkinders die verhaal van hoe hy na Amerika gekom het, vertel. Hy het hulle van die treine en die skip wat hom van sy huis in Oos-Europa gebring het, vertel. Hy het vertel hoe hy saam met ander immigrante by Ellis Eiland geprosseseer moes word en hoe hy na ‘n kafeteria gegaan het om iets te kry om te eet. Hy het by ‘n leë tafel gaan sit en lank gewag vir iemand om sy bestelling te kom neem, maar niemand het nie.

Uiteindelik het ‘n vrou met ‘n skinkbord kos oorkant hom gaan sit en verduidelik hoe ‘n kafeteria werk. ‘Jy begin by hierdie punt,’ het sy gesê en na ‘n stapel skinkborde gewys. ‘Dan gaan jy by die lyn kos af en kies wat jy wil hê. By die ander punt sal hulle vir jou sê hoeveel dit sal kos.’

Die oupa het vir ‘n ruk daaroor gepeins en toe vir sy kleinkinders gesê: ‘Ek het gou geleer hoe alles in hierdie land werk. Die lewe hier is ‘n kafeteria. Jy kan enigiets kry wat jy wil hê – selfs groot sukses – as jy bereid is om die prys te betaal. Jy sal egter nooit kry wat jy wil hê as jy vir iemand wag om dit vir jou te bring nie. Jy moet opstaan en dit self gaan kry.’

Die verskil tussen waar jy op die oomblik is en waar jy wil wees, kan met twee woorde opgesom word – harde werk! ‘Wil God hê dat ek sukses moet behaal?’ vra jy. Ja, maar Hy sal nie sukses in jou skoot laat val nie. Hy het beloof om ‘…al die werk wat jy doen, te seën…’ (Deuteronomium 28:12 NLV). Ontelbare ure, aanhoudende inspanning en konstante verbetering kan die verskil tussen ambisie en sukses maak.

Sielskos: Deut 18:9-18; Jes 47:5-15; Hand 16:16-34; Dan 2

Leer by Moses (1)

2020-10-24
Hebreërs 11:24 NLV

Moses se lewe openbaar vier kwessies wat jy moet hanteer sodat jy sukses in die lewe kan behaal.

Eerstens: Jy moet weet wie jy is. ‘Omdat Moses geglo het, het hy as volwasse man geweier om as die seun van Farao se dogter bekend te staan.’ Moses is as ‘n Hebreër gebore, maar is as ‘n Egiptenaar deur die farao se dogter grootgemaak. Selfs al was hy besig om opgelei te word om tweede in bevel in Farao se koninkryk te wees, het Moses geweet dat God hom geroep het om sy mense te bevry en hulle uit Egipte te lei. Dus moes hy ‘n keuse maak. Moses het elke gemak waarvoor hy kon wens in die paleis gehad en hy kon daar gebly het. Wat sou jy gedoen het? Moses het die regte besluit gemaak, maar dit het beteken dat hy die volgende tagtig jaar van sy lewe in die woestyn sou moes deurbring.

Almal van ons moet vrede met ons identiteit maak. Ons het almal ‘n diepe behoefte en begeerte om te aanvaar wie ons is. Om iemand te probeer wees wat ons nie is nie, is ‘n vinnige manier om ‘n maagseer te kry, omdat dit ons onder so baie druk plaas.

Moses het hierdie spanning herken en besluit om op te hou om voor te gee. Dis bevrydend wanneer ons ophou om iemand te probeer wees wat ons nie is nie en God se plan vir ons lewe begin aanvaar. Hoe sou ons Moses vandag onthou het as hy besluit het om in die paleis te bly? Dalk as ‘n Egiptiese mummie in een of ander museum – of dalk glad nie. Hy het egter die moeilike besluit geneem, wat in die lig van die ewigheid die regte besluit was. Leer by hom!

Sielskos: Hab 1-3; Joh 6:25-34; Ps 98; Spr 24:15-18