Vier kategorieë van begeerte (1)

2018-06-05
Spreuke 13:12 NLV

Kom ons kyk vir die volgende paar dae na van ons algemeenste begeertes. Materiële begeertes: Lydia was ‘n besigheidsvrou wat in wolmateriaal gehandel het (sien Handelinge 16:14). Sy was een van Paulus se eerste bekeerlinge. Kan jy dink wat dit van ‘n vrou geverg het om in so ‘n patriargale samelewing suksesvol te wees? Sy was so suksesvol dat sy haar eie huis besit het. Hierdie huis was groot genoeg om die vergaderplek vir die eerste kerk in die geskiedenis van Europa te wees. Van al die godsdienstige geboue wat oor die eeue gebou is – Notre Dame, Westminster Abdy en die Sistyne kapel – was die eerste kerk die huis van hierdie besigheidsvrou. Nou, as jou begeerte om geld te maak jou vrygewigheid wurg, jou in skuld laat lewe of kroniese ontevredenheid skep, is dit tyd om dit waarmee jy besig is, te herevalueer. Dis God-gegewe begeertes om geld te maak, goeie produkte te skep en mense in diens te neem. ‘Onthou altyd dat dit die Here jou God is wat vir jou die krag gee om ryk te word…’ (Deuteronomium 8:18 NLV). Het jy al ooit gewonder hoekom jy dit geniet om met enjins te peuter of om met jou hande te werk? Dis omdat jy na die beeld van ‘n kreatiewe God geskape is wat hierdie ongelooflike kosmiese masjien met soveel kragte en energie geskep het, dat mense briljante wetenskaplike beroepe daaraan toewy om net ‘n klein deeltjie daarvan te verstaan. Die Bybel sê, ‘…Groot is die Here wat Hom verheug in die vrede van sy dienaar’ (Psalm 35:27 NVL). Wanneer jou begeerte na materiële sukses gebruik word om God mee te loof en ander mee te seën, sal Hy jou help om sukses te behaal.

Sielskos: Eseg 1-4; Mark 14:1-11; Ps 121; Spr 14:13-16

‘n Gebed vir sukses by die werk

2018-05-24
Spreuke 22:29 NLV

Hier is ‘n gebed vir sukses by die werk: ‘Here, ek dank U vir die manier wat U my gemaak het, vir die baie gawes en talente wat U in my geplaas het en ek vertrou dat ek die beste persoon vir die werk is. Ek is dankbaar vir ieder en elke persoonlikheid waarmee ek werk, selfs diegene wat ek nie regtig van hou of verstaan nie. Ek vra dat my fokus gedurende my tyd in hierdie posisie, op die doelwitte wat U vir my gestel het, sal wees. Gee my die wysheid en insig om die werk te kan doen, selfs te midde van ‘n vyandige omgewing. Help my om te verstaan wat U my hier wil leer en gee my geduld soos U my vir die toekoms voorberei. Help my om my beste te lewer en altyd positief en hoopvol te bly. Stil die klagtes en teleurstellings van my hart deur U perfekte vrede en laat my toe om U met my werk te vertrou. Klee my in die kledingstukke van lof en die regverdigheid van Christus sodat ek U by die werk kan verheerlik. Laat my toe om my ware identiteit te ken, om in U guns te wandel en om U, meer as die mense waarmee ek werk, te probeer tevrede stel. Waar daar twis is, laat my ‘n vredemaker wees. Waar daar bedrog is, laat my die waarheid praat. Waar daar wanhoop is, laat my hoop bring. Waar daar vrees is, laat my geloof bring. Waar daar donkerte is, laat my lig bring. Waar daar hartseer is, laat my vreugde bring. Hierdie dinge vra ek in Jesus se Naam. Amen.’

Sielskos: Rig 9:34-11:40; Mark 10:35-52; Ps 129; Spr 20:25; Pred 5:4-6

Bid vir insig wanneer jy iemand in diens neem

2018-05-23
1 Konings 3:9 DB

Dr John Maxwell skryf: ‘Verskeie jare gelede het ek met ‘n groep bestuurders gepraat, toe iemand my vra watter beginsels ek volg wanneer ek mense in diens neem. ‘Ek het net een reël,’ het ek verduidelik. ‘Ek laat dit aan iemand anders oor.’ Dit het hulle aandag getrek. ‘Ek is baie sleg daarmee. Omdat ek so optimisties is en ‘n hoë dunk van mense het, is ek onrealisties. Dit maak nie saak watter rooi vlae in ‘n onderhoud opduik nie, ek dink altyd: Ek kan hierdie persoon help om te verbeter en sukses te behaal. Dis nie die regte houding vir iemand wat onderhoude voer nie. Om suksesvol in hierdie area te wees, het jy mense nodig wat skepties is – die tipe individue wat nie eens hulle eie moeder sal aanstel nie. Toe ek ophou om mense aan te stel, het dit my organisasie na ‘n heel nuwe vlak toe geneem.’ Toe ek vir die bestuurders sê dat ek nie meer in beheer van aanstellings is nie, kon ek sien dat hulle eerste reaksie negatief is. Soos ek egter verduidelik het, kon ek sien dat hulle die feit dat ek my eie swakpunte ken, waardeer en hulle het my eerlikheid gerespekteer. Daar is min dinge erger as iemand wat nie weet waarvan hy praat nie, dinge opmaak soos hy aangaan en voorgee dat hy kundigheid het terwyl hy nie ‘n idee het wat aangaan nie.’ As jy in die verlede die verkeerde mense aangestel het, delegeer die werk aan iemand wat goed is daarmee. As jy dit egter self moet doen, bid Salomo se gebed: ‘…Gee vir my die insig om regverdig te wees en tussen goed en kwaad te kan onderskei… Hoe kan ek sonder u hulp hierdie groot volk van U regeer?’

Sielskos: Rig 7:1-9:33; Mark 10:23-34; Ps 93; Spr 13:7-8

Hou op om ander te blameer en aanvaar verantwoordelikheid (1)

2018-05-11
Genesis 3:12 NLV

Die verhaal van Adam en Eva se foute leer ons twee belangrike lesse oor God: 1) Hy sal nie jou verskonings aanvaar nie. 2) Hy sal jou nie toelaat om ander mense te blameer nie. Hy dring daarop aan dat jy verantwoordelikheid vir jouself moet neem. Totdat jy dit doen, kan Hy jou nie seën soos wat Hy graag wil doen nie. Dit beteken dat jy moet ophou om in die asgat van foute in die verlede te leef – jou eie, en ook ander mense s’n. Jy moet op dit waarheen jy oppad is en dit wat jy graag wil sien gebeur, fokus, eerder as om jou oë op die truspieëltjie te hou om terug te kyk op wat gedoen is en wie dit gedoen het. Dis tyd om jou mag terug te neem! Hoe? a) Hou op om ander te blameer. b) Definieer hoe sukses vir jou lyk en spesifiseer wat jy wil hê moet gebeur. c) Delegeer take sodat dit kan gebeur en beloon die mense wat jou help om ‘n beter toekoms te behaal. d) Stel bereikbare doelwitte. Verhoudings wat in die moeilikheid is, het desperaat goeie nuus nodig, ontwikkel dus bereikbare doelwitte wat almal iets sal gee om te vier. Dit hoef nie die uiteindelike doelwitte te wees wat die oorlog wen nie, maar die klein suksesse wat wys dat jy sommige gevegte wen. Hierdie spelplan gee mag terug aan die individu wat nodig het om vordering te sien. Dit lei jou aandag van blaam af en gee jou riglyne vir dit wat produktief is. Dit neem die mag van die verlede weg, waar geeneen van ons die vermoë het om gedane sake te verander nie – maak nie saak wie daarvoor te blameer is nie. Dis ‘n konstruktiewe, eerder as ‘n destruktiewe, poging.

Sielskos: Deut 22-24; Mark 7:24-37; Ps 44:1-8; Spr 12:7-9

Die finale slotsom

2018-05-05
Prediker 12:13 NLV

In die boek Prediker, praat Salomo van al die dinge wat hy in die lewe probeer het en teleurstellend gevind het: die intellektuele najaging van kennis, die fisiese najaging van plesier en die materiële najaging van rykdom. In die laaste hoofstuk van Prediker kom hy tot die gevolgtrekking: ‘Alles is sinloos…’ (vers 8 NLV). Met ander woorde: ‘Was daar, het dit gesien, het dit gedoen en alles is maar net ewe teleurstellend.’ Met die laaste skrywe van sy goddelik geïnspireerde gedagtes, sluit hy sy lewensboodskap met die volgende woorde af: ‘…dit [is] die finale slotsom…’ Salomo is op die punt om sy evaluasie van ‘n lewe wat goed geleef is, te gee! Wat is dit? ‘…Wees eerbiedig teenoor God en gehoorsaam sy gebooie. Dit word van alle mense gevra. Want God gaan elke daad beoordeel…’ (verse 13-14 NLV). Om eerbiedig teenoor God te wees beteken dat jy Hom sal eer, liefhê en dien, en om jou lewe volgens die voorskrifte in sy Woord te lei. John Mason skryf: ‘Word jou doelwit deur meer geld, groter invloed of ‘n hoër posisie beïnvloed? Dit is nie doelwitte nie; dit is byprodukte van ware doelwitte. Strewe nie na sukses nie, maar na die waarheid en jy sal beide vind. Werk om te word, nie om te besit nie. Meet rykdom aan die dinge wat jy het wat jy nie vir enige geld sal ruil nie.’ Wanneer jy elke oggend wakker word, bid hierdie eenvoudige gebed: ‘Here, help my om bo alles hierdie dag te spandeer deur U lief te hê en u wil uit te voer. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.’

Sielskos: Deut 8-10; Mark 6:30-44; Ps 37:8-15; Spr 11:27-29