Verhoudings en oordenkings

2018-09-10
2 Petrus 3:18 NLV

Daar is twee dinge wat help om persoonlike groei te bepaal: 1) Jou verhoudings. Die Bybel sê, ‘Sal twee mense saam op reis gaan sonder om eers af te spreek om dit te doen?’ (Amos 3:3 NLV). Die geselskap waarin jy jou bevind sal jou oplig, jou ewenaar, of jou verlaag. ‘n Dame het hierdie brief aan ‘n raadgewer by ‘n tydskrif geskryf: ‘In my laaste jaar van skool het my Engelse onderwyser my opstel gevat en dit voor die hele klas opgeskeur. Ek was verneder – ek het dom gevoel. Dit was jare gelede en ek het dit nog nooit vergeet nie. In ‘n paar kort sekondes het die verkeerde persoon hierdie dame se self-waarde vir ‘n leeftyd afgetakel. 2) Jou oorwegings. Toe ‘n Sondagskoolonderwyser ‘n dogtertjie gevra het, ‘Wie het jou gemaak?’ het sy geantwoord, ‘God het ‘n deel van my gemaak.’ Die onderwyser het gevra, ‘Wat bedoel jy?’ Die dogtertjie het geantwoord, ‘God het my klein gemaak – en ek het die res self gegroei.’ God hou ons vir ons eie persoonlike groei verantwoordelik. Die Psalmdigter het geskryf, ‘Ek het meer insig as my leermeesters, want ek oordink u waarskuwings’ (Psalm 119:99 NLV). Die woord ‘meditasie’ beteken ‘oorwegende denke.’ Soos ‘n stadige oond, laat meditasie jou denke toe om te prut totdat hulle gereed is. Die meeste van ons sal eerder optree as wat ons dink. Ons sukkel byvoorbeeld om gefokus te bly. Ons vind die proses vervelig en ons geniet dit nie regtig om tyd te spandeer om oor moeilike kwessies te reflekteer nie. As jy egter nie tyd vir oorweging en meditasie maak nie, sal jy nie volwasse word nie. Jy sal nie in die ‘onverdiende goedheid en kennis’ wat jy nodig het om sukses te behaal, groei nie. Dis so eenvoudig.

Sielskos: Num 29:1-6; Matt 24; Op 11:15-19; 1 Kor 15:50-58

Die stappe na sukses

2018-07-31
Psalm 37:23-24 ABA

Om sukses in die lewe te behaal, het jy hierdie vier dinge nodig: 1) Morele waardes. Wat is jy bereid om te doen om te kom waar jy wil wees? Jy kan nie net op enige manier daar kom nie; jy moet grense hê. Ja, ons het almal al op ‘n stadium reëls gebreek, maar dank God dat ons reëls gehad het om te breek. Ons kon onsself weer met ons morele kompas op die regte pad bring. Baie mense vandag gee nie om om op die regte pad te bly nie. 2) Metodes. ‘n Doelwit sonder ‘n plan is soos ‘n pad wat nêrens heen gaan nie. Jy moet eers die doelwit, dan die plan en dan die proses kry. As jy hierdie drie-stap formule volg, sal jy verstaan dat daar metodes is wat jy moet gebruik en by moet bly! 3) Middele. Wanneer God aan jou die visie gee, rus Hy jou ook toe. Wanneer dit nie gebeur nie, is die tyd dalk nie reg nie of het Hy iets anders vir jou in gedagte. God se voorsiening kan kom as ‘n idee wat jou skielik tref, of ‘n idee wat wortelskiet en oor ‘n tydperk groei. Sy voorsiening sluit hulp van ander mense af in, so wandel in liefde waar jy ook al gaan. 4) Bestuurskap. Jesus het gesê, ‘…Baie word verwag van hulle aan wie baie gegee is…’ (Lukas 12:48 NLV). Sommige mense maak of die proses verby is wanneer God hulle gee wat hulle wil hê. Nee, dis net die begin. Raai wie sal jou grootste uitdaging in jou bestuurskap van jou sukses wees? Jyself! Dis hoekom die Psalmdigter geskryf het, ‘Wanneer die Here tevrede is oor hoe ‘n mens lewe… dan val hy nie hard nie, want die Here hou sy hand vas.’

Sielskos: Esra 3-5; Luk 10:1-12; Ps 78:1-8; Spr 19:21-23

Vier kategorieë van begeerte (1)

2018-06-05
Spreuke 13:12 NLV

Kom ons kyk vir die volgende paar dae na van ons algemeenste begeertes. Materiële begeertes: Lydia was ‘n besigheidsvrou wat in wolmateriaal gehandel het (sien Handelinge 16:14). Sy was een van Paulus se eerste bekeerlinge. Kan jy dink wat dit van ‘n vrou geverg het om in so ‘n patriargale samelewing suksesvol te wees? Sy was so suksesvol dat sy haar eie huis besit het. Hierdie huis was groot genoeg om die vergaderplek vir die eerste kerk in die geskiedenis van Europa te wees. Van al die godsdienstige geboue wat oor die eeue gebou is – Notre Dame, Westminster Abdy en die Sistyne kapel – was die eerste kerk die huis van hierdie besigheidsvrou. Nou, as jou begeerte om geld te maak jou vrygewigheid wurg, jou in skuld laat lewe of kroniese ontevredenheid skep, is dit tyd om dit waarmee jy besig is, te herevalueer. Dis God-gegewe begeertes om geld te maak, goeie produkte te skep en mense in diens te neem. ‘Onthou altyd dat dit die Here jou God is wat vir jou die krag gee om ryk te word…’ (Deuteronomium 8:18 NLV). Het jy al ooit gewonder hoekom jy dit geniet om met enjins te peuter of om met jou hande te werk? Dis omdat jy na die beeld van ‘n kreatiewe God geskape is wat hierdie ongelooflike kosmiese masjien met soveel kragte en energie geskep het, dat mense briljante wetenskaplike beroepe daaraan toewy om net ‘n klein deeltjie daarvan te verstaan. Die Bybel sê, ‘…Groot is die Here wat Hom verheug in die vrede van sy dienaar’ (Psalm 35:27 NVL). Wanneer jou begeerte na materiële sukses gebruik word om God mee te loof en ander mee te seën, sal Hy jou help om sukses te behaal.

Sielskos: Eseg 1-4; Mark 14:1-11; Ps 121; Spr 14:13-16

‘n Gebed vir sukses by die werk

2018-05-24
Spreuke 22:29 NLV

Hier is ‘n gebed vir sukses by die werk: ‘Here, ek dank U vir die manier wat U my gemaak het, vir die baie gawes en talente wat U in my geplaas het en ek vertrou dat ek die beste persoon vir die werk is. Ek is dankbaar vir ieder en elke persoonlikheid waarmee ek werk, selfs diegene wat ek nie regtig van hou of verstaan nie. Ek vra dat my fokus gedurende my tyd in hierdie posisie, op die doelwitte wat U vir my gestel het, sal wees. Gee my die wysheid en insig om die werk te kan doen, selfs te midde van ‘n vyandige omgewing. Help my om te verstaan wat U my hier wil leer en gee my geduld soos U my vir die toekoms voorberei. Help my om my beste te lewer en altyd positief en hoopvol te bly. Stil die klagtes en teleurstellings van my hart deur U perfekte vrede en laat my toe om U met my werk te vertrou. Klee my in die kledingstukke van lof en die regverdigheid van Christus sodat ek U by die werk kan verheerlik. Laat my toe om my ware identiteit te ken, om in U guns te wandel en om U, meer as die mense waarmee ek werk, te probeer tevrede stel. Waar daar twis is, laat my ‘n vredemaker wees. Waar daar bedrog is, laat my die waarheid praat. Waar daar wanhoop is, laat my hoop bring. Waar daar vrees is, laat my geloof bring. Waar daar donkerte is, laat my lig bring. Waar daar hartseer is, laat my vreugde bring. Hierdie dinge vra ek in Jesus se Naam. Amen.’

Sielskos: Rig 9:34-11:40; Mark 10:35-52; Ps 129; Spr 20:25; Pred 5:4-6

Bid vir insig wanneer jy iemand in diens neem

2018-05-23
1 Konings 3:9 DB

Dr John Maxwell skryf: ‘Verskeie jare gelede het ek met ‘n groep bestuurders gepraat, toe iemand my vra watter beginsels ek volg wanneer ek mense in diens neem. ‘Ek het net een reël,’ het ek verduidelik. ‘Ek laat dit aan iemand anders oor.’ Dit het hulle aandag getrek. ‘Ek is baie sleg daarmee. Omdat ek so optimisties is en ‘n hoë dunk van mense het, is ek onrealisties. Dit maak nie saak watter rooi vlae in ‘n onderhoud opduik nie, ek dink altyd: Ek kan hierdie persoon help om te verbeter en sukses te behaal. Dis nie die regte houding vir iemand wat onderhoude voer nie. Om suksesvol in hierdie area te wees, het jy mense nodig wat skepties is – die tipe individue wat nie eens hulle eie moeder sal aanstel nie. Toe ek ophou om mense aan te stel, het dit my organisasie na ‘n heel nuwe vlak toe geneem.’ Toe ek vir die bestuurders sê dat ek nie meer in beheer van aanstellings is nie, kon ek sien dat hulle eerste reaksie negatief is. Soos ek egter verduidelik het, kon ek sien dat hulle die feit dat ek my eie swakpunte ken, waardeer en hulle het my eerlikheid gerespekteer. Daar is min dinge erger as iemand wat nie weet waarvan hy praat nie, dinge opmaak soos hy aangaan en voorgee dat hy kundigheid het terwyl hy nie ‘n idee het wat aangaan nie.’ As jy in die verlede die verkeerde mense aangestel het, delegeer die werk aan iemand wat goed is daarmee. As jy dit egter self moet doen, bid Salomo se gebed: ‘…Gee vir my die insig om regverdig te wees en tussen goed en kwaad te kan onderskei… Hoe kan ek sonder u hulp hierdie groot volk van U regeer?’

Sielskos: Rig 7:1-9:33; Mark 10:23-34; Ps 93; Spr 13:7-8