‘n Formule vir ‘n suksesvolle lewe

2019-09-28
1 Petrus 5:5-7 NLV

Iemand het geskerts: ‘Die probleem met sukses is dat die formule daarvoor dieselfde formule is as vir ‘n senu-ineenstorting.’ Die Bybel gee ons die regte formule vir ‘n suksesvolle lewe. Dit sluit drie areas in: outoriteit, houding en versekering. ‘…erken die gesag van die ouderlinge… Word daarom klein onder die kragtige hand van God… Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle om.’ Kom ons kyk na elk van hierdie drie areas: 1) Onderwerp jouself aan diegene wat wys is. Luister na hulle raad, word aanspreeklik, aanvaar teregwysing, aanvaar voorstelle, respekteer ervaring en volg ‘n waardige voorbeeld. Eers wanneer jy raad kan aanvaar, sal jy gekwalifiseerd wees om dit te kan gee. Eers wanneer jy leierskap respekteer en jouself daaraan onderwerp, sal jy gekwalifiseerd wees om ander te kan lei. 2) Word nederig. In die Skrif simboliseer die ‘hand’ van God twee dinge: sy dissipline en sy verlossing. Wanneer jy nederig voor Hom word, aanvaar jy dat sy dissipline goed is vir jou. Jy erken ook sy gewilligheid om op jou hulpkreet te antwoord en jou te red op enige manier wat Hy kies om dit te doen. 3) Werp jouself op God se genade en sorg. Moeilikheid en teleurstelling sal vir seker kom en wanneer dit gebeur, moet jy jouself in God se arms werp. Die situasie mag dalk vir jou te groot wees, maar dit is nooit te groot vir Hom nie. Beteken dit dat daar nie ‘n plek vir beplanning, doelwitte en harde werk is nie? Nee, dit beteken net dat jy gewillig is om dinge op God se manier te doen, wat altyd die beste is.

Sielskos: 1 Sam 27-31; Matt 28:11-20; Ps 63; Spr 22:17-23

Ken jou lewensdoel

2019-09-05
Johannes 18:37 NLV

Toe Jesus voor Pilates gestaan het, het Hy gesê: ‘…Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek na die wêreld gekom, met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê…’ Jesus het geweet waarvoor Hy gebore is en wat Hy geroep is om te doen en Hy het soos ‘n laser daarop gefokus. Jy is geroep om in sy voetspore te volg (sien 1 Petrus 2:21). Daar is drie tipes mense: 1) Diegene met geen lewensdoel nie. Die swerwers, wat doelloos deur die lewe gaan. Hulle gaan skool toe, kry ‘n werk, kry ‘n ander werk, vind ‘n eggenoot, kry ‘n nuwe eggenoot, trek van huis tot huis en plek tot plek, tree af en sterf uiteindelik. Hulle lewe nie regtig nie; hulle bestaan net. 2) Diegene wat die verkeerde lewensdoel het. Hulle mag dalk oorpresteerders wees, mense wat die lere van finansiële, politieke en sosiale sukses uitgeklim het, net om uit te vind dat hulle leer teen die verkeerde muur gestaan het. Hulle het dit of te laat agtergekom, of hulle het nooit besef dat hulle ‘n lewe wat ander mense positief kon beïnvloed het, misgeloop het nie. 3) Diegene wat die regte lewensdoel het. Hulle weet hoekom hulle geskep is. Hulle weet hoekom God hulle hier op aarde geplaas het en hulle lewe draai daarom om hierdie doel te vervul. Dit is die lewe wat ‘n glimlag op God se gesig plaas. Dit is sukses wat volhoubaar is. Dit het niks met populariteit, mag of besittings te doen nie. Dit het alles met jou lewensdoel te make, omdat dit die enigste ding is wat ‘n Godgegewe versekering van sukses meebring. Weet jy wat jou lewensdoel is? Indien nie, vra God en Hy sal dit aan jou openbaar.

Sielskos: Eseg 34-36; Matt 23:23-39; Ps 78:1-8; Spr 20:7-10

Sukses op God se terme

2019-08-22
Deuteronomium 29:9 NLV

Twee mans was besig om te gesels toe een sê: ‘Weet jy wat die geheim tot sukses is?’ Die ander een het geantwoord: ‘Nee, wat is dit?’ Die eerste man het gesê: ‘Ek mag nie vir jou sê nie.’ ‘Hoekom nie?’ ‘Want dis ‘n geheim!’ Sukses, soos God dit definieer, is nie ‘n geheim nie. Hy sê herhaaldelik in sy Woord dat Hy wil hê dat ons suksesvol in die lewe moet wees. Net soos ons voorkoms egter verskil, so verskil God se plan vir sukses vir elkeen van ons. Sukses beteken eenvoudig dat jy God se wil vir jou lewe ontdek en dit doen. Dink aan hoë-definisie televisies (HDTV). Hierdie tegnologie maak ‘n bykomende honderd lyne resolusie op ‘n skerm moontlik, sodat die beeld feitlik lewensgetrou lyk. Die industrie noem dit ‘super helderheid.’ Of jy nou drie meter of ‘n halwe meter wegstaan, die beeld lyk heeltemal duidelik – geen lyne of skaduwees nie. Hoe sal ‘n suksesvolle lewe in hoë definisie lyk? Om daardie vlak van helderheid te kry, moet ons God se Woord bestudeer en uitvind hoe Hy oor sukses dink. ‘Daarom, wees gehoorsaam aan die voorwaardes van hierdie verbond sodat julle voorspoedig kan wees in alles wat julle doen.’ Toe God die mens geskep het, was een van die eerste dinge wat Hy vir hom gesê het om te doen, om vrugbaar te wees en te vermeerder (sien Genesis 1:28). In die boek Job lees ons die volgende woorde: ‘En al het jy met min begin, sal jy met baie eindig’ (Job 8:7 NLV). Godgegewe sukses kom egter met ‘n voorwaarde wat ononderhandelbaar is: God sal jou seën – sodat jy ‘n seën vir ander mense kan wees.

Sielskos: Amos 1:1-5:17; Matt 20:17-28; Ps 119:137-144; Spr 18:22-24

‘Ploeter’ voort en jy sal suksesvol wees

2019-08-09
1 Korintiërs 15:58 NLV

Toe William Carey die moontlikheid om as pioniersendeling na Indië toe te gaan begin oorweeg het, het sy pa uitgewys dat hy geen akademiese kwalifikasies vir die werk gehad het nie. Carey het geantwoord: ‘Ek kan voortploeter.’ En hy het. Toe hy na Indië gegaan het, het ‘n tipiese dag as volg gelyk: Hy het 5:45 opgestaan om die Hebreeuse Bybel te lees en Bybelstudie te doen. Teen 7:00 het hy die familie in gebed in Bengaals gelei en die Persiese taal en Hindoestani saam met ‘n private onderwyser bestudeer. Na ontbyt het hy Sanskrit na Engels vertaal. Teen 10:00 is hy na die kollege toe waar hy tot 14:00 gedoseer het, waarna hy tekste na Bengaals toe vertaal het tot dit tyd vir aandete was. Na ‘n vroeë aandete, het hy weer Sanskrit vertaal en die Telugu taal bestudeer totdat hy om 19:30 gaan preek het. Hy het teen 21:00 teruggekeer om vir nog twee ure vertaalwerk te doen, briewe aan sy vriende in Engeland te skryf en ‘n hoofstuk in sy Griekse Nuwe Testament te lees. Daar word geglo dat Carey meer as enigiemand anders gedoen het om die boodskap van Christus na Indië te neem en die kerk daar te vestig. Hy het dit gedoen deur (volgens hom) voort te ploeter! Hier is twee Skrifgedeeltes waarop jy kan staan: 1) ‘Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes’ (Galasiërs 6:9 NLV). 2) ‘Dus, my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd’ (1 Korintiërs 15:58 NLV). Hierdie Skrifgedeeltes kan as volg opgesom word: Ploeter voort en jy sal suksesvol wees.

Sielskos: Rig 1-3; Matt 15:29-39; Ps 119:49-56; Spr 17:18-21

Haal die deksel van jou denkwyse af

2019-08-04
Spreuke 23:7 AFR53

Totdat Roger Bannister in 1954 op die toneel verskyn het, het sommige kundiges gesê dat dit fisies onmoontlik was om die vier-minuut myl te verbeter. Hulle het gedink dit is nog nie gedoen nie, omdat dit nie gedoen kan word nie. Bannister het dit egter nie net verbeter nie, hy het ‘n nuwe tendens begin. Die geskiedenis hou aan om te bewys dat rekords gemaak is om gebreek te word. Met God ook nog aan jou kant, skiet jou kanse op sukses deur die dak! Paulus het gesê: ‘Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee’ (Filippense 4:13 NLV). Het jy al ooit opgeleide vlooie in ‘n fles gesien? Jy het nie ‘n deksel nodig om hulle binne te hou nie. Dit gebeur omdat hulle afrigter hulle aan die begin in ‘n fles met ‘n deksel sit. Die vlooie spring op en af en stamp hulle koppe teen die deksel. Uiteindelik, na baie hoofpyn, hou hulle op spring en raak hulle in hulle nuwe gemaksone rustig. Wanneer die deksel egter afgehaal word, word hulle deur hulle denkwyse gevange gehou wat sê dat hulle net so hoog, en nie hoër nie, kan spring. Wat ‘n prentjie skets dit nie! Jesus het gesê: ‘Hy het My gestuur om aan te kondig dat die gevangenes vrygelaat sal word…’ (Lukas 4:18 NLV). Gevangenes waarvan? Gevangenes van foute in die verlede, harde kritiek, verlammende vrese, verkeerde leerstellings en van fisiese, emosionele en geestelike stremmings. Met ander woorde, Jesus het gekom om die deksel van jou denkwyse af te haal! Maak nie saak hoe sleg jou verlede is nie, die toekoms wat Hy vir jou in gedagte het, is beter – en dis werd om dit na te streef en daarvoor te veg.

Sielskos: 1 Sam 17:4-51; Ef 6:10-18