Vertrou God en neem ‘n tree in geloof (2)

2018-10-19
Genesis 19:17 NLV

Een keer was daar vyf skepe, waarvan een Brits was, in die Wes-Indies in ‘n hawe geanker toe ‘n groot storm losgebars het. Die Britse kaptein het onmiddellik die anker opgetrek en uitgevaar om die storm te gaan ontmoet. Twee dae later, stukkend maar darem steeds in een stuk, het hy na die hawe toe teruggekeer en ontdek dat die skepe wat uit vrees vir die storm nie uitgevaar het nie, almal tot op die strand gedryf en vernietig is. Oor die algemeen, is die beste pad as leier vorentoe om die uitdagings kop eerste aan te durf en nie om te kyk nie. Die skrywer Jon Gordon wys ses belangrike dinge uit: 1) Wie jy is maak ‘n verskil. Mense volg die leier eerstens en sy visie tweedens. 2) Dit gaan alles oor verhoudings. Pastoor Andy Stanley het gesê, ‘Reëls sonder ‘n verhouding lei tot rebellie.’ Jy kan al die reëls in die wêreld implementeer, maar as jy nie ‘n verhouding met die mense wie jy lei ontwikkel nie, sal hulle rebelleer. 3) Dis gaan nie oor wat jy doen nie, maar wat jy ander kan inspireer, aanmoedig en bemagtig om te doen. Jy bring die beste in ander uit wanneer jy die beste in jouself met hulle deel. 4) Lei met optimisme, entoesiasme en positiewe energie. Vermy negatiwiteit en leer mense om op oplossings, nie klagtes nie, te fokus. 5) Erken dat jy nie al die antwoorde het nie en bou ‘n span mense wat of die antwoorde het, of die antwoorde sal vind. 6) Aanvaar dat sukses ‘n proses, nie ‘n bestemming nie, is. John Wooden, die legendariese basketbalafrigter, het besef dat oorwinning die gevolg van goeie leierskap, spanwerk, fokus, toewyding en die implementering van die basiese elemente, is.

Sielskos: Eks 33-35; Joh 4:27-38; Ps 32; Spr 27:1-3

Vertrou God en neem ‘n tree in geloof (1)

2018-10-18
Matteus 25:21 ABA

Nicole Unice, die direkteur van die vrouebediening by Hope Church, sê: ‘Daar is idees wat ek weet voordelig sal wees en tog huiwer ek om te veel te deel of te groot te droom. Wat as dit nie werk nie? Of mense nie daarvan hou nie? Wat as die mense bo my wonder of hulle die regte besluit geneem het om my aan te stel? Een dag het ek op my kantoormuur geskryf: Wat daarvan as dit misluk? Wat begeer jy om te probeer, maar het dit nog nie gedoen nie omdat jy bang is dat jy sal misluk? Watter tegnologie vermy jy? Watter nuwe kennis ignoreer jy omdat jy oud en geroes voel? As jy nie iets op die horison het waarin jy dalk kan misluk nie, is jy besig om as leier te misluk. Tensy jy op innovasie en kreatiwiteit aandring, sal jy aanhou om dieselfde soort mense aan te trek. Wanneer jy met God se werk begin, sal jy grense moet verskuif en dinge moet probeer wat dalk sal misluk.’ John Mason skryf: ‘Moenie bang wees om te misluk nie. As jy nie misluk nie, groei jy nie. Wanneer suksesvolle mense ophou groei en leer, is dit omdat hulle nie meer bereid is om die gevaar van mislukking te loop nie. Ons almal maak foute – veral diegene van ons wat dinge doen. Soos Paulus sê, ‘Aan God kom ons dank toe – Hy wat aan ons die oorwinning… gee deur Jesus Christus ons Here!’ (1 Korintiërs 15:57 NLV). Mislukking is dikwels die eerste stap na sukses. Tensy jy bereid is om ‘n risiko te neem, sal jy nie die kans kry om sukses te behaal nie.’ Vertrou vandag op God en neem ‘n tree in geloof!

Sielskos: Eks 30-32; Joh 4:13-26; Ps 100; Spr 26:27-28

‘n Vader se seën (2)

2018-10-07
Genesis 27:28 NLV

Kom ons kyk na die volgende twee bestanddele van ‘n vader se seën: 1) Die krag van gebed. So het Isak, ‘n boer, vir sy seuns gebid: ‘Mag God vir jou die dou van die hemel en die vrugbaarheid van die aarde gee sodat jy goeie oeste van graan en wyn sal hê.’ Pa, het jou kinders jou al gehoor bid dat hulle sukses in die lewe moet behaal? Miskien het hulle al kritiese en snydende woorde soos: ‘Hoe kan jy so dom wees? Dink jy nooit vir jouself nie? Jy sal nooit iets word nie!’ gehoor. As dit die geval is, vra verskoning en vir hulle vergifnis. Skep dan geleenthede waar hulle jou met God kan hoor praat oor hulle; waar hulle kan hoor hoe jy seën oor hulle uitspreek. Wat ‘n kragtige werktuig is ‘n pa se gebed vir seën oor sy familie nie! 2) Die visie van ‘n glorieryke toekoms. Die Bybel sê, ‘Wanneer ‘n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, word hulle koersloos…’ (Spreuke 29:18 NLV). Skoolberaders rou oor die gebrek aan visie by hulle studente. Baie van die kinders van vandag sien niks in hulle toekoms, behalwe slegte ekonomiese toestande, werkloosheid en harde tye nie. Hulle het iemand nodig wat in hulle glo; wat hulle gerusstel dat hulle sukses kan behaal en gelukkige lewens kan lei en kan weet dat hulle beste dae nog voor hulle lê. Isak het nie gewag vir sy seuns om hulle eie visie vir die lewe te kry nie. Nee, hy het vir hulle toekomstige sukses, hulle vooruitgang tot vernaamheid en vir respek van hulle familie en die samelewing toegebid. Pa, jou kinders het nodig dat jy hulle in die regte rigting motiveer.

Sielskos: Heb 11:8-12; Gen 17:1-27; Gen 22:1-18; Jak 2:21-24

Verhoudings en oordenkings

2018-09-10
2 Petrus 3:18 NLV

Daar is twee dinge wat help om persoonlike groei te bepaal: 1) Jou verhoudings. Die Bybel sê, ‘Sal twee mense saam op reis gaan sonder om eers af te spreek om dit te doen?’ (Amos 3:3 NLV). Die geselskap waarin jy jou bevind sal jou oplig, jou ewenaar, of jou verlaag. ‘n Dame het hierdie brief aan ‘n raadgewer by ‘n tydskrif geskryf: ‘In my laaste jaar van skool het my Engelse onderwyser my opstel gevat en dit voor die hele klas opgeskeur. Ek was verneder – ek het dom gevoel. Dit was jare gelede en ek het dit nog nooit vergeet nie. In ‘n paar kort sekondes het die verkeerde persoon hierdie dame se self-waarde vir ‘n leeftyd afgetakel. 2) Jou oorwegings. Toe ‘n Sondagskoolonderwyser ‘n dogtertjie gevra het, ‘Wie het jou gemaak?’ het sy geantwoord, ‘God het ‘n deel van my gemaak.’ Die onderwyser het gevra, ‘Wat bedoel jy?’ Die dogtertjie het geantwoord, ‘God het my klein gemaak – en ek het die res self gegroei.’ God hou ons vir ons eie persoonlike groei verantwoordelik. Die Psalmdigter het geskryf, ‘Ek het meer insig as my leermeesters, want ek oordink u waarskuwings’ (Psalm 119:99 NLV). Die woord ‘meditasie’ beteken ‘oorwegende denke.’ Soos ‘n stadige oond, laat meditasie jou denke toe om te prut totdat hulle gereed is. Die meeste van ons sal eerder optree as wat ons dink. Ons sukkel byvoorbeeld om gefokus te bly. Ons vind die proses vervelig en ons geniet dit nie regtig om tyd te spandeer om oor moeilike kwessies te reflekteer nie. As jy egter nie tyd vir oorweging en meditasie maak nie, sal jy nie volwasse word nie. Jy sal nie in die ‘onverdiende goedheid en kennis’ wat jy nodig het om sukses te behaal, groei nie. Dis so eenvoudig.

Sielskos: Num 29:1-6; Matt 24; Op 11:15-19; 1 Kor 15:50-58

Die stappe na sukses

2018-07-31
Psalm 37:23-24 ABA

Om sukses in die lewe te behaal, het jy hierdie vier dinge nodig: 1) Morele waardes. Wat is jy bereid om te doen om te kom waar jy wil wees? Jy kan nie net op enige manier daar kom nie; jy moet grense hê. Ja, ons het almal al op ‘n stadium reëls gebreek, maar dank God dat ons reëls gehad het om te breek. Ons kon onsself weer met ons morele kompas op die regte pad bring. Baie mense vandag gee nie om om op die regte pad te bly nie. 2) Metodes. ‘n Doelwit sonder ‘n plan is soos ‘n pad wat nêrens heen gaan nie. Jy moet eers die doelwit, dan die plan en dan die proses kry. As jy hierdie drie-stap formule volg, sal jy verstaan dat daar metodes is wat jy moet gebruik en by moet bly! 3) Middele. Wanneer God aan jou die visie gee, rus Hy jou ook toe. Wanneer dit nie gebeur nie, is die tyd dalk nie reg nie of het Hy iets anders vir jou in gedagte. God se voorsiening kan kom as ‘n idee wat jou skielik tref, of ‘n idee wat wortelskiet en oor ‘n tydperk groei. Sy voorsiening sluit hulp van ander mense af in, so wandel in liefde waar jy ook al gaan. 4) Bestuurskap. Jesus het gesê, ‘…Baie word verwag van hulle aan wie baie gegee is…’ (Lukas 12:48 NLV). Sommige mense maak of die proses verby is wanneer God hulle gee wat hulle wil hê. Nee, dis net die begin. Raai wie sal jou grootste uitdaging in jou bestuurskap van jou sukses wees? Jyself! Dis hoekom die Psalmdigter geskryf het, ‘Wanneer die Here tevrede is oor hoe ‘n mens lewe… dan val hy nie hard nie, want die Here hou sy hand vas.’

Sielskos: Esra 3-5; Luk 10:1-12; Ps 78:1-8; Spr 19:21-23