Ons is almal deel van dieselfde span!

2019-03-20
Lukas 6:38 ABA

Jesus het gesê: ‘Moenie so gou foutvind nie. As jy ander mense links en regs veroordeel, gaan God eendag presies dieselfde met jou doen’ (Matteus 7:1-2 DB). Dink daaroor. Wil jy regtig jou hele lewe lank ander mense oordeel en deur hulle geoordeel word? ‘n Christelike skrywer stel dit so: ‘Ons is geskape om in hierdie gemeenskap te wees, nie om mekaar met ‘n veroordelende gees te behandel nie. Daar is iets binne-in ons wat ons ‘n beter indruk van onsself gee wanneer ons iemand anders verkleineer. Ons oordeel mekaar se verhoudings terwyl ons eie inmekaarstort; of mekaar se ouerskapstyle terwyl ons s’n aan ‘n draadjie hang. Iemand wat nooit oefen nie is lui. Iemand wat hulle gevoelens wegsteek is koud. Ons oordeel mekaar se werke, wie besiger is, wie meer stres het. Iemand vertel ons van slegte nuus en ons verbly ons in die geheim dat dit nie ons is nie. Iemand deel goeie nuus en ons noem hulle arrogant. Niemand wen egter nie, want ons is almal deel van dieselfde span.’ In plaas van om te oordeel en te kritiseer, sê Paulus: ‘Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op ons pad kom…’ (Galasiërs 6:10 DB). Dus: a) Wees bedag op geleenthede om iemand te seën wat nie in die posisie is om dit terug te kan doen nie. b) Identifiseer iemand wat jy vandag kan bemoedig. c) Gaan uit jou pad uit om iemand spesiaal te laat voel. Jesus het gesê: ‘Dit moet vir julle maklik wees om vir ander mense iets te gee, want dan sal hulle vir julle ook iets gee. Ja, hulle sal vir julle baie meer gee, want wat julle aan ander mense doen, sal hulle aan julle doen.’

Sielskos: Job 29-31; Luk 19:1-10; Ps 55:1-11; Spr 8:17-18

Wanneer iemand jou aanval

2019-01-17
2 Timoteus 2:3 NLV

Daar is twee tipes kritiek: konstruktiewe kritiek en destruktiewe kritiek. Die een bou jou op en die ander een breek jou af. Wees slim oor hoe jy op ongegronde kritiek en skinderstories reageer. Wanneer jou kritici anoniem wil bly, is hulle nie jou reaksie waardig nie. Daar is ‘n verhaal van ‘n pastoor wat ‘n brief ontvang het met net een woord daarop – DWAAS! Die volgende Sondag het hy dit opgehou en vir sy gemeente gesê, ‘Ek het die vreemdste brief hierdie week ontvang. Die persoon wat dit geskryf het, het egter vergeet om die brief te onderteken!’ Jy sê: ‘Maar hulle probeer om my reputasie te beskadig.’ D.L. Moody het gesê: ‘As ek vir my karakter sorg, sal God vir my reputasie sorg’ (sien Jesaja 54:17). Enige tyd wanneer jy by ‘n waardige saak betrokke is, sal mense nie net probeer om jou af te breek nie, maar ook om jou op die grond te hou. Toe Paulus Timoteus vir die bediening opgelei het, het hy vir hom gesê: ‘Verduur saam met my lyding soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus.’ Moeilike mense word in ons pad geplaas, nie om ons te verslaan nie, maar om ons te ontwikkel. Leiers weet dit, dus bly hulle en maak die werk, ongeag die koste, klaar. Net soos die kaptein saam met die skip ondergaan, bly ‘n ware leier totdat die werk afgehandel is. Hoe moet jy dan reageer? Deur vir hulle te bid! Jesus het gesê, ‘Seën dié wat julle vervloek. Bid vir hulle wat julle seermaak…[Dan] sal julle werklik optree as kinders van die Allerhoogste…’ (Lukas 6:28, 35 NLV).

Sielskos: Jes 53-57; Luk 3:21-38; Ps 84; Spr 2:16-19

Vra God vir ‘n droom (4)

2019-01-04
Genesis 45:11 DB

Die droom wat God vir Josef gegee het, het nie daaroor gegaan om Josef goed te laat voel omdat hy tweede in bevel van die hele Egipte kon wees nie, maar om hom te posisioneer om sy familie en die wêreld in ‘n tyd van hongersnood te kon voed. Wanneer God jou ‘n droom gee, sal dit jou – en ook ander mense – seën. God se plan is om jou ‘n instrument te maak om sy wil te vervul. Uit Josef se familie het die Verlosser van die wêreld gekom, maar sy familie is deur uitwissing bedreig. Dus het God ‘n plan in plek gestel wat gesorg het dat Josef die farao se droom uitgelê het en die troon bestyg het, sodat sy plan uitgevoer kon word. Josef se verhaal bewys ook dat ‘n God-gegewe droom jou houding teenoor ander mense kan verander, insluited diegene wat jou mishandel het. Dit sal jou meer genadig, liefdevol en vergewinsgesind maak. Hulle het onthou hoe hulle hom mishandel het; en Josef se broers het gebewe toe hulle voor hom staan en besef het dat hy hulle lot in sy hande hou. Hy het egter geweier om terug te slaan, of selfs ‘n woord te spreek oor wat hulle gedoen het. Hy het vir hulle gesê, ‘…ek sal vir Pa-hulle sorg. Vir al die kinders en al die werkers ook.’ In plaas van weerwraak, wou hy die verhouding herstel. Hy het verder as hulle dade gekyk en gesien dat God in alles waardeur hy is, aan die werk was. ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is…’ (Genesis 50:20 NLV). Hoe jy ander behandel, veral wanneer jy in ‘n magsposisie is, bepaal hoe God jou sal behandel.

Sielskos: Jes 8-11; Luk 1:26-38; Ps 10:1-11; Spr 1:10-16

Vra God vir ‘n droom (2)

2019-01-02
Genesis 37:9 NLV

As jy reeds die droom wat God jou gegee het, vervul het, vra Hom vir nog ‘n droom. ‘n Groter een. Die Bybel sê, ‘Daarna het Josef nog ‘n droom gehad…’ In die eerste droom het hy gerwe gesien wat voor hom buig, maar in die tweede droom het hy gesien hoe sterre in die hemel voor hom buig. ‘n Woord van waarskuwing egter: Voor God jou nog ‘n droom gee, sal Hy eers kyk wat jy met die droom maak wat Hy reeds vir jou gegee het. ‘Die werk wat nou aan die gang is, lyk miskien klein en nie waffers nie. Maar moenie die waarde daarvan onderskat nie…’ (Sagaria 4:10 DB). Groot resultate begin gewoonlik met nederige werk. ‘…God is téén dié wat te veel van hulleself dink, maar dié wat besef hoe afhanklik hulle van Hom is, aan hulle gee Hy sy onverdiende goedheid. Word daarom klein onder die kragtige hand van God; op sý tyd sal Hy julle groot maak’ (1 Petrus 5:5-6 NLV). As dit jou droom is om finansieel voorspoedig te wees, is dit in harmonie met God se beloftes (sien Deuteronomium 8:18; 2 Korintiërs 9:8; 3 Johannes v 2). Daar is egter drie skriftuurlike voorwaardes waaraan jy moet voldoen sodat jou droom vervul kan word: 1) Jy moet bereid wees om God met jou huidige inkomste te eer (sien Maleagi 3:8-10). 2) Jy moet bereid wees om dit wat jy het te deel en aan die behoeftes van ander te voorsien (sien Spreuke 11:25). 3) Jy moet fiskale dissipline beoefen eerder as om roekeloos te spandeer en impulsief aankope te doen (sien Spreuke 21:20). Wanneer jy aan sy voorwaardes voldoen, beloof God om jou te seën en die droom wat Hy jou vir jou lewe gegee het, te vervul.

Sielskos: Jes 1-3; Luk 1:1-10; Ps 90:1-6; Spr 1:1-4

Wanneer dinge verkeerd gaan

2018-11-12
Genesis 40:15 NLV

Josef het ‘n voorbeeldige lewe gelei. Hy het ‘n fortuin vir sy werkgewer gemaak, die seksuele toenadering van sy baas se vrou weerstaan en getrou aan God gebly. Wat was egter sy beloning? ‘n Gevangenisstraf sonder enige vooruitsig van parool. Soms lei die regte pad jou oor die afgrond, omdat daar boosheid in die wêreld is. Solank as wat Satan soos ‘n brullende leeu rondloop (sien 1 Petrus 5:8), sal hy chaos onder God se kinders saai. Hy sal predikers soos Paulus in tronke laat opsluit. Hy sal pastore soos Johannes na verafgeleë eilande verban. Hy sal Jesus se vriende, soos Lasarus, met siektes tref. Sy strategieë loop egter altyd verkeerd. Paulus het die sendingsbriewe geskryf. Die verbanne Johannes het die hemel gesien. Die grafkelder van Lasarus het ‘n verhoog geword waarop Christus een van sy grootste wonderwerke kon uitvoer. Die tronk waarin hulle Josef gegooi het, het ‘n trappie na die paleis geword waarvoor God hom bestem het. Toe Josef terugkyk, kon hy sê, ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het my gebring tot in hierdie hoë pos wat ek beklee sodat ek die lewens van baie mense kon red’ (Genesis 50:20 NLV). Kyk uit vir God se doel in die moeilike tye in jou lewe en jy sal begin om hulle as trappe na seën te sien. ‘Die Here… sal nie bedaar nie totdat Hy gedoen en bereik het wat Hy beplan het…’ (Jeremia 30:24 NLV). God sal die omstandighede waarin jy jou vandag bevind, gebruik om jou te versterk, jou nader aan Homself te bring en sy wil in jou lewe te vervul.

Sielskos: Rom 1:1-3:20; Joh 9:24-41; Ps 99; Spr 29:11-14