‘n Vader se seën (2)

2018-10-07
Genesis 27:28 NLV

Kom ons kyk na die volgende twee bestanddele van ‘n vader se seën: 1) Die krag van gebed. So het Isak, ‘n boer, vir sy seuns gebid: ‘Mag God vir jou die dou van die hemel en die vrugbaarheid van die aarde gee sodat jy goeie oeste van graan en wyn sal hê.’ Pa, het jou kinders jou al gehoor bid dat hulle sukses in die lewe moet behaal? Miskien het hulle al kritiese en snydende woorde soos: ‘Hoe kan jy so dom wees? Dink jy nooit vir jouself nie? Jy sal nooit iets word nie!’ gehoor. As dit die geval is, vra verskoning en vir hulle vergifnis. Skep dan geleenthede waar hulle jou met God kan hoor praat oor hulle; waar hulle kan hoor hoe jy seën oor hulle uitspreek. Wat ‘n kragtige werktuig is ‘n pa se gebed vir seën oor sy familie nie! 2) Die visie van ‘n glorieryke toekoms. Die Bybel sê, ‘Wanneer ‘n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, word hulle koersloos…’ (Spreuke 29:18 NLV). Skoolberaders rou oor die gebrek aan visie by hulle studente. Baie van die kinders van vandag sien niks in hulle toekoms, behalwe slegte ekonomiese toestande, werkloosheid en harde tye nie. Hulle het iemand nodig wat in hulle glo; wat hulle gerusstel dat hulle sukses kan behaal en gelukkige lewens kan lei en kan weet dat hulle beste dae nog voor hulle lê. Isak het nie gewag vir sy seuns om hulle eie visie vir die lewe te kry nie. Nee, hy het vir hulle toekomstige sukses, hulle vooruitgang tot vernaamheid en vir respek van hulle familie en die samelewing toegebid. Pa, jou kinders het nodig dat jy hulle in die regte rigting motiveer.

Sielskos: Heb 11:8-12; Gen 17:1-27; Gen 22:1-18; Jak 2:21-24

‘n Vader se seën (1)

2018-10-06
Hebreërs 11:20 NLV

Elke kind benodig sy/haar vader se seën en elke pa moet woorde van seën oor hulle spreek. Toe Isak sy seuns geseën het, het hy met Godgegewe outoriteit gepraat, nie uit sentiment of voortrekking nie. Volgens die Hebreeuse gebruik het ‘n pa se seën die volgende bestanddele bevat: 1) ‘n Betekenisvolle aanraking. “Jakob het nader aan sy pa gaan staan. Isak voel toe aan hom… Toe sê Isak: ‘Kom nader en soen my, my seun'” (Genesis 27:22, 26 NLV). ‘n Vader se seën het ingesluit dat die pa sy hande op die kind lê, ‘n soen en ‘n omhelsing van liefde en aanvaarding. Jesus het ook die belangrikheid hiervan besef: ‘Toe het Hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën’ (Markus 10:16 NLV). Sulke uitdrukkings van liefde seën steeds jou kinders se harte wanneer hulle dit van jou ontvang, Pa! 2) Woorde van liefde. Voordat Isak vir Jakob geseën het, het hy vir hom gesê, ‘…Die reuk van my seun is die geur van die veld wat die Here geseën het’ (Genesis 27:27 NLV). Vir die stadsbewoner mag hierdie woorde dalk vreemd klink, maar nie vir Isak se seuns nie. Isak, wat lief was vir die natuur, het inderwaarheid gesê, ‘Dis my seun – ‘n seun van die veld, ‘n jagter, ‘n man soos sy pa!’ Hy kon nie beter woorde wat sy liefde bevestig het, vir sy seuns gesê het nie. Pa, maak seker dat jou woorde nie afbrekend of onsensitief is nie; spreek woorde wat sê, ‘Ek is lief vir jou, ek glo in jou, ek is trots op jou en ek sal altyd daar wees vir jou.’

Sielskos: Eks 1-3; Luk 24:45-53; Ps 51; Spr 25:23-25

Vriende in vermomming

2018-09-23
2 Korintiërs 12:10 NLV

Wanneer jy beledig word, kan jy met ‘n bitsige antwoord reageer, of dit as ‘n geleentheid vir groei sien. Dawid het gesê, ‘Die lyding was goed vir my, want toe het ek u voorskrifte geleer’ (Psalm 119:7 NLV). Die sielkundige dr Brenda Shoshanne sê: ‘Die persoon wat ons beledig is ‘n onderwyser, wat ons help om ons ego te verminder, geduld en deernis te ontwikkel, onvoorwaardelike vergifnis uit te oefen en ons van die lewe en verhoudings te leer. As jy ‘n belediging nie as ‘n belediging sien nie, maar as ‘n les of ‘n gawe, verloor dit sy mag om jou seer te maak. Op ‘n praktiese vlak, wanneer jy beledig word, moenie iets sê nie. Gee jouself tyd. Baie skade word veroorsaak deur terug te slaan, die situasie te eskaleer en dinge te sê wat jy nie bedoel nie. Besef dat dit jou ego is – die valse sin van trots wat te voorskyn kom – en moenie daarmee saam gaan nie.’ Paulus het op ‘n plek gekom waar hy tevrede was met beledigings. Die meeste van ons is nog nie heeltemal daar nie, maar met tyd en oefening kan ons daar kom. Met betrekking tot Judas, skryf ‘n outeur: ‘God sal soms die aksies van ons vyande manipuleer om hulle as vriende te laat werk om Sy wil in ons lewens te vervul. Hy kan jou deur die slegste verhoudings seën, selfs die wat wat pynlik en negatief is. Die tyd, inspanning en pyn wat ons in hulle belê, word nie gemors nie omdat God weet hoe om teenspoed te gebruik om jou te help om jou doel in die lewe te vervul. Op die ou einde sal jy die genade vind om jou vyande te herevalueer en te besef dat, soos Judas, hulle vriende in vermomming is.’

Sielskos: 1 Kon 17:1-6; 1 Kon 18:16-39; 1 Kon 19:9-18; 2 Kon 2:1-12

Let God be seen – not you

2018-09-09
Matthew 6:1 AMPC

Jesus reserved His harshest condemnation for those who did good deeds “in order to be seen.” He flipped on the spotlight and exposed every self-righteous mole and pimple. He called them hypocrites, the original Greek for “actor.” First-century actors wore masks. So a hypocrite is someone who puts on a mask, a false face, and performs for the applause of others. Jesus didn’t say, “Don’t do good works.” Nor did He say, “Don’t let your good works be seen.” We must do good works, and some of them must be seen in order to have impact. So let’s be clear. To do a good thing is a good thing. To do good to be seen is not. In fact, to do a good thing to be seen is a serious offense. Here’s why. Hypocrisy turns people away from God. When God-seekers see singers strut like Las Vegas entertainers…when they hear the preacher – a man of slick words, dress, and hair – play to the crowd and exclude God…When church attendees dress to be seen and make much ado over their gifts and offerings…When people enter a church to see God yet they can’t see God because of the church, don’t think for a second that God doesn’t react. Jesus was clear on this issue: “Be especially careful when you are trying to be good so that you don’t make a performance out of it. It might be good theater, but the God who made you won’t be applauding” (Matthew 6:1 TM). Today let God be seen – not you.

Soul food: John 14:6-11; Acts 4:8-12; Acts 16:22-34; John 3:13-21

Totdat jy nie meer kan hardloop nie

2018-09-01
Genesis 32:25 DB

Wanneer jy probeer weghardloop van God af, hardloop jy om elke draai in Hom vas. Dit het met Jakob gebeur. Hy het van sy broer, Esau, se woede af weggehardloop en toe dinge te warm vir hom by sy skoonpa se huis raak, het hy ook daarvandaan weggehardloop. Uiteindelik, toe hy nie meer kon hardloop nie, het hy in God by ‘n plek genaamd Pniël vasgehardloop. Dit is daar wat sy naam van Jakob, die bedrieër, na Israel, wat ”n prins met God’ beteken, verander is. Die Bybel sê: ‘Jakob het alleen duskant die rivier agtergebly. Terwyl hy nog so staan, het ‘n man hom skielik gepak en hulle twee het begin veg. Dit het tot dagbreek die volgende oggend aangehou. Toe die man sien Jakob is te sterk vir hom, het hy Jakob ‘n laaste harde hou op die heup gegee. Dit was so erg dat die heup heeltemal uit sy potjie gespring het. Die man sê toe: ‘Los my tog nou, want dit is al dagbreek.’ Jakob het toe gesê: ‘Ek sal nie. Voor ek jou los, moet jy my eers seën.’ ‘Wat’s jou naam?’ stotter die man. ‘My naam is Jakob,’ het Jakob geantwoord. ‘Van nou af,’ sê die man, ‘sal hulle jou Israel noem. Nie meer Jakob nie, maar Israel.’ Die man het verder gesê: ‘Vannag het jy teen God en mens geveg, en gewen’ (verse 24-28 DB). Toe God Jakob se heup ontwrig het, het Hy in wese vir hom gesê, ‘Jou dae van weghardloop is verby, en jou mankheid sal ‘n konstante herinnering aan jou totale afhanklikheid van My wees.’ Ons almal het ‘n ‘Jakob-ervaring’ nodig. Alles wat Jakob nodig gehad het, het hy gevind toe hy in God se arms ingehardloop het. Dieselfde is waar vir jou.

Sielskos: Jos 1-4; Luk 19:1-10; Ps 84; Spr 22:24-26