Dis hoe dit werk!

2020-01-19
Genesis 4:4-5 NLV

Kain het die grond bewerk, die saad geplant, die oes bymekaar gemaak en aan God die vrugte van sy harde werk geoffer. Hy het gedink dat God beïndruk sou wees en dat Hy verplig sou voel om hom te seën. Dis egter nie hoe dit werk nie! Abel, aan die ander kant, het vir God gesê: ‘Ek het niks gedoen nie. U het die lam wat ek offer geskep. Ek gee net aan U terug wat u s’n is en vra U om dit te seën.’ En God het dit gedoen! Jy kan baie van ‘n persoon leer oor die wyse hoe hulle God benader. Sommige van ons maak asof God ons iets skuld. Ander van ons is so beïndruk met ons geestelike status en prestasies dat ons Hom met verhewe woorde en hoogdrawende frases benader. Dit beïndruk God egter nie! ‘…Die Here het Abel en sy offer aanvaar…’ Abel het nie, soos sy broer, krediet vir enigiets gesoek nie. Hy wou gehad het dat God al die glorie ontvang. Dis die tipe offer wat God se hart roer en sy rykste seëning op ons lewens uitnooi. Wat offer jy dus vandag aan God? Jou prestasies? Jou hoë stand in die geloofsgemeenskap? Jou selfvertroue? Jou vlak emosies? As dit die geval is, moenie die moeite doen nie! Die enigste ding wat Hy van jou vra, is om nederig jou hart vir Hom oop te maak en Hom toe te laat om jou in Jesus se beeld te omskep. Wanneer jy dit doen, gebeur daar iets wonderliks. Hy sal jou offer ontvang en respekteer, jou seën en jou toerus om ander te seën, wanneer jy jou eie selfbelang ontken en aan God ‘n aanvaarbare offer bring. Dis hoe dit werk!

Sielskos: Luk 2:8-20; Spr 3:13-18; Ps 119:161-168

Verspreiders van God se seën

2019-12-20
Genesis 12:2 NLV

God het beloof om Abraham te seën en sy naam vir een rede geëerd te maak – sodat hy vir ander mense ‘n seëning kon wees. Jesus het vir sy dissipels geleer om verspreiders van seën te wees en eerste op mense in nood te reageer. Dis hoekom Hy hulle by die wonderwerk proses betrek het; Hy was besig om hulle op te lei. Toe daar vir die skare van vyfduisend kos gegee is, het die wonderwerk van vermeerdering plaasgevind nadat die brood en vis die dissipels se hande verlaat het. Jesus was die bron, hulle was die verspreiders (sien Matteus 14:13-21). Soms herken ons nie ons seëninge nie omdat dit nog in saadvorm is, dus neem ons aan dat ons nie gereed is om verspreiders te wees nie. Dis egter nie so nie. Jesus het gesê: ‘…God se koningsheerskappy is soos ‘n boer wat saad op sy land saai. Dan gaan hy voort met sy ander daaglikse aktiwiteite. Intussen ontkiem en groei die saad – hoe, weet hy self nie mooi nie. Die grond produseer die graan vanself: eers kom die eerste blaartjie uit, dan vorm die aar en uiteindelik sit die volgroeide koringkorrel in die aar. En sodra die koring ryp is, steek die boer die sekel in, want die oestyd is daar’ (Markus 4:26-29 NLV). Let die woorde op: ‘Intussen ontkiem en groei die saad – hoe, weet hy self nie mooi nie.’ In plaas daarvan om te sê: ‘Hoe kan God my moontlik gebruik?’ begin om bewus te raak van mense se behoeftes. Jy het iets wat God kan gebruik en wanneer Hy dit seën, sal jy verstom oor jou potensiaal staan. Die wonderwerk van die brood en vissies het begin toe iemand gesê het: ‘Hierdie mense moet kos kry.’ Dis toe dat die dissipels ontdek het dat Jesus dit wat hulle gehad het kon gebruik, selfs al het dit onvoldoende gelyk.

Sielskos: Mal 1-4; Matt 1:1-6a; Ps 128; Spr 31:10-13

Wil jy regtig God se seën hê?

2019-08-27
Genesis 32:24 AFR53

Sommige van jou grootste gevegte in die lewe sal met God wees. Dis omdat daar ‘n ‘Jakob natuur’ in elkeen van ons is wat die wil van God teenstaan, en wat ons moet hanteer. Dieselfde God wat vir Jakob gevra het: ‘Wat is jou naam?’ sal ook vir jou vra om jouself te identifiseer. Totdat jy nie gewillig is om ‘n eerlike evaluasie te doen en eerlik te antwoord nie, kan jou lewe nie ten goede verander nie. God moes Jakob breek deur sy heup uit sy potjie te slaan. Jakob het sy seën dieselfde tyd as wat hy sy gebrek gekry het, ontvang. Vra jouself af: ‘Wil ek regtig God se seën in my lewe hê?’ Voor jy antwoord, stop eers en vra jouself die volgende vrae: 1) Is ek gewillig om dit wat ek wil hê, maar nie in God se wil vir my is nie, te laat gaan? 2) Begeer ek wat ander mense het, eerder as om vir God se voorsiening vir my te wag? 3) Hou ek aan om oor my regte te praat omdat ek nie myself heeltemal aan God oorgegee het nie? 4) Het ek ander mense waarlik lief en plaas ek hulle eerste? 5) Beoefen ek die daaglikse dissipline van gebed en Bybelstudie? 6) Laat ek God toe om my te bemark, eerder as om myself te probeer bevorder? 7) Is ek vreugdevol te midde van teenspoed en vertrou ek God om Jesus se karakter in my te herproduseer? 8) Neem ek risiko’s in gehoorsaamheid aan God in plaas van om aan vrees toe te gee en dit veilig te speel? Nie net sal jou antwoorde op hierdie vrae jou dissipelskap, jou rigting en jou lotsbestemming bepaal nie – dit sal ook jou vlak van seën bepaal.

Sielskos: Eseg 10-13; Matt 21:18-32; Ps 84; Spr 19:11

Ons is almal deel van dieselfde span!

2019-03-20
Lukas 6:38 ABA

Jesus het gesê: ‘Moenie so gou foutvind nie. As jy ander mense links en regs veroordeel, gaan God eendag presies dieselfde met jou doen’ (Matteus 7:1-2 DB). Dink daaroor. Wil jy regtig jou hele lewe lank ander mense oordeel en deur hulle geoordeel word? ‘n Christelike skrywer stel dit so: ‘Ons is geskape om in hierdie gemeenskap te wees, nie om mekaar met ‘n veroordelende gees te behandel nie. Daar is iets binne-in ons wat ons ‘n beter indruk van onsself gee wanneer ons iemand anders verkleineer. Ons oordeel mekaar se verhoudings terwyl ons eie inmekaarstort; of mekaar se ouerskapstyle terwyl ons s’n aan ‘n draadjie hang. Iemand wat nooit oefen nie is lui. Iemand wat hulle gevoelens wegsteek is koud. Ons oordeel mekaar se werke, wie besiger is, wie meer stres het. Iemand vertel ons van slegte nuus en ons verbly ons in die geheim dat dit nie ons is nie. Iemand deel goeie nuus en ons noem hulle arrogant. Niemand wen egter nie, want ons is almal deel van dieselfde span.’ In plaas van om te oordeel en te kritiseer, sê Paulus: ‘Terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op ons pad kom…’ (Galasiërs 6:10 DB). Dus: a) Wees bedag op geleenthede om iemand te seën wat nie in die posisie is om dit terug te kan doen nie. b) Identifiseer iemand wat jy vandag kan bemoedig. c) Gaan uit jou pad uit om iemand spesiaal te laat voel. Jesus het gesê: ‘Dit moet vir julle maklik wees om vir ander mense iets te gee, want dan sal hulle vir julle ook iets gee. Ja, hulle sal vir julle baie meer gee, want wat julle aan ander mense doen, sal hulle aan julle doen.’

Sielskos: Job 29-31; Luk 19:1-10; Ps 55:1-11; Spr 8:17-18

Wanneer iemand jou aanval

2019-01-17
2 Timoteus 2:3 NLV

Daar is twee tipes kritiek: konstruktiewe kritiek en destruktiewe kritiek. Die een bou jou op en die ander een breek jou af. Wees slim oor hoe jy op ongegronde kritiek en skinderstories reageer. Wanneer jou kritici anoniem wil bly, is hulle nie jou reaksie waardig nie. Daar is ‘n verhaal van ‘n pastoor wat ‘n brief ontvang het met net een woord daarop – DWAAS! Die volgende Sondag het hy dit opgehou en vir sy gemeente gesê, ‘Ek het die vreemdste brief hierdie week ontvang. Die persoon wat dit geskryf het, het egter vergeet om die brief te onderteken!’ Jy sê: ‘Maar hulle probeer om my reputasie te beskadig.’ D.L. Moody het gesê: ‘As ek vir my karakter sorg, sal God vir my reputasie sorg’ (sien Jesaja 54:17). Enige tyd wanneer jy by ‘n waardige saak betrokke is, sal mense nie net probeer om jou af te breek nie, maar ook om jou op die grond te hou. Toe Paulus Timoteus vir die bediening opgelei het, het hy vir hom gesê: ‘Verduur saam met my lyding soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus.’ Moeilike mense word in ons pad geplaas, nie om ons te verslaan nie, maar om ons te ontwikkel. Leiers weet dit, dus bly hulle en maak die werk, ongeag die koste, klaar. Net soos die kaptein saam met die skip ondergaan, bly ‘n ware leier totdat die werk afgehandel is. Hoe moet jy dan reageer? Deur vir hulle te bid! Jesus het gesê, ‘Seën dié wat julle vervloek. Bid vir hulle wat julle seermaak…[Dan] sal julle werklik optree as kinders van die Allerhoogste…’ (Lukas 6:28, 35 NLV).

Sielskos: Jes 53-57; Luk 3:21-38; Ps 84; Spr 2:16-19