Weerstandsoefeninge

2019-11-11
Jakobus 4:7 NLV

Het jy al ooit gekyk hoe iemand weerstandsoefeninge doen? Hulle word elke dag sterker soos hulle met meer en meer gewigte oefen. Satan is daarop uit om drie dinge te doen: ‘…om te steel, dood te maak en te vernietig…’ (Johannes 10:10 NLV). Om wat te vernietig? Alles wat God vir jou in gedagte het! Hy sal jou gedagtes, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou finansies en jou karakter met ‘n hele arsenaal wapens aanval. As jy ‘n geestelike swakkeling is, sal hy jou vermorsel! Satan bestudeer jou. Hy weet hoe om jou te laat tou opgooi en hy sal jou met elke kans wat hy kry in daardie rigting druk. Wat moet jy dus doen? Druk terug – en hou aan druk! Gebruik elke geestelike wapen wat God vir jou gegee het – gebed, lofprysing, sy Woord en broederskap. Dis tyd om die situasie op sy kop te keer en die Vyand as jou persoonlike gym te begin gebruik. Die Bybel sê: ‘…Die boodskap van God is soos ‘n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd mee te voer’ (Efesiërs 6:17 DB). Wanneer jy met God se Gees vervul is, sal Hy in jou, deur jou en vir jou veg. Wanneer dit gebeur, bereik Satan die plek waar hy weet dat hy jou nie op ‘n spesifieke front kan oorwin nie, so wat doen hy? Hy val jou op ‘n ander front aan! Soos jy egter oorwinning op oorwinning behaal, ontwikkel jy die vrymoedighed en krag om hom ook op daardie front te verslaan. Met genoeg weerstandsoefeninge onder jou belt, sal jy die vreugde om in die waarheid van hierdie wonderlike belofte te wandel, ervaar: ‘Die God van vrede sal die Satan binnekort onder julle voete verpletter…’ (Romeine 16:20 NLV).

Sielskos: 1 Kro 26:20-29:30; Joh 10:11-21; Ps 133; Spr 26:7-12

Neem beheer van jou gedagtes

2019-04-27
Filippense 4:8 ABA

Die Bybel sê: ‘Satan het reeds in Judas… ingevaar. Hy het weggegaan om te onderhandel met die leierpriesters en die bevelvoerders van die tempelwag oor hoe hy Jesus aan hulle sou uitlewer’ (Lukas 22:3-4 NLV). Dit kom voor asof Judas altyd besig was om aan geld te dink en Satan het dit tot sy vernietiging uitgebuit. Gedurende die drie jaar wat Judas vir Jesus gevolg het, het Hy hom meermale oor die gevaar om geld lief te hê, gewaarsku. Jou gedagtes hou nooit op werk nie en as jy nie beheer daarvan neem nie, sal dit jou begin beheer. Paulus skryf: ‘Julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop ‘n mens trots kan wees.’ Wat jy word, is ‘n direkte gevolg van dit waarop jou gedagtes gefokus is. Ralph Waldo Emerson het gesê: ‘Die lewe bestaan uit dit wat ‘n man [of vrou] heeldag aan dink.’ John Locke het gesê: ‘Die aksies van mans [of vrouens] is die grootste interpreteerders van hulle gedagtes.’ James Allen het gesê: ‘Jy is vandag waar jou gedagtes jou gebring het. Jy sal môre wees waar jou gedagtes jou heen vat.’ Dis hoekom die apostel Petrus ons waarsku: ‘…Sorg dat julle helder dink en gedissiplineerd lewe’ (1 Petrus 1:13 NLV). Dis hoekom die Psalmdigter geskryf het: ‘…bewaar my van opsetlike sondes! Laat hulle nie oor my heers nie… Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my Verlosser’ (Psalm 19:14-15 NLV). Let die woorde ‘gedagtes van my hart’ op. Die woord vir jou vandag is: Neem beheer van jou gedagtes.

Sielskos: Num 11-13; Mark 2:18-28; Ps 2; Spr 10:30-32

Waak teen verkeerde gedagtes

2019-02-26
Spreuke 4:23 NLV

Wanneer Satan besluit om jou te vernietig, begin hy deur verkeerde gedagtes in jou kop te plant. Jesus het dit geïllustreer toe Hy gesê het: ‘Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê vir julle, elke man wat met ‘n wellustige oog na ‘n ander vrou kyk, het al klaar in sy hart egbreuk gepleeg’ (Matteus 5:27-28 NLV). Voor jy in realiteit aan sonde toegee, vermaak jy dit eers as ‘n fantasie in jou gedagtes. Bose gedagtes is nie regtig joune nie, tensy jy hulle toelaat om spreekwoordelik in te trek en die meubels te begin rondskuif. As jy hierdie gedagtes toelaat om ongehinderd rond te maal, kan ‘n gedagte homself aan ‘n voorval in jou verlede of ‘n neiging in die hede vaskleef en homself voed totdat dit soos ‘n gewas is wat binne-in jou groei. Paulus waarsku ons, ‘…neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak’ (2 Korintiërs 10:5 NLV). Salomo skryf ook, ‘Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen.’ Moenie verkeerde gedagtes ‘n pinkie gee nie, want hulle sal die hele hand gryp. Raak van hulle ontslae voor hulle jou verbintenis met Christus verswak en jou spyt laat kry. Oor die algemeen, fokus ons op dit wat ander mense kan sien en inspekteer wanneer ons ons huise skoonmaak. Dink net hoeveel gemors is daar in ons gedagtes, omdat niemand anders ons gedagtes ondersoek nie. God ondersoek dit egter! Dawid het gesê: ‘Here, U deursoek my en ken my’ (Psalm 139:1 NLV). Jy moet die volgende bid: ‘Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my Verlosser’ (Psalm 19:15 NLV).

Sielskos: Eks 10-12; Luk 12:13-21; Ps 61; Spr 6:16-19

When things seem to go wrong

2018-11-12
Genesis 40:15 NKJV

Joseph had lived an exemplary life. He had made a fortune for his employer and had resisted the sexual advances of his boss’s wife and stayed true to God. But what was his reward? A prison sentence with no hope of parole. Since when does the high road lead over a cliff? Ever since the entry of evil into the world. And as long as Satan “prowls around like a roaring lion” (1 Peter 5:8 NIV), he will wreak havoc among God’s people. He will lock preachers like Paul in prisons. He will exile pastors like John on remote islands. He will afflict the friends of Jesus, like Lazarus, with diseases. But his strategies always backfire. The imprisoned Paul wrote the Epistles. The banished John saw heaven. The cemetery of Lazarus became a stage upon which Christ performed one of His greatest miracles. The prison in which they placed Joseph became his stepping-stone to the palace for which God had destined him. Looking back, he could say, “But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive” (Genesis 50:20 NKJV). So look for God’s purposes in the reversals of your life, and you’ll begin to see them as stepping-stones to blessing. “The Lord shall not turn back until He has executed and accomplished the thoughts and intents of His mind” (Jeremiah 30:24 AMPC). God will use the circumstances you are in today to strengthen you, draw you closer to Himself, and accomplish His will for your life.

Soul food: Rom 1:1-3:20; John 9:24-41; Ps 99; Prov 29:11-14

Wanneer dinge verkeerd gaan


Genesis 40:15 NLV

Josef het ‘n voorbeeldige lewe gelei. Hy het ‘n fortuin vir sy werkgewer gemaak, die seksuele toenadering van sy baas se vrou weerstaan en getrou aan God gebly. Wat was egter sy beloning? ‘n Gevangenisstraf sonder enige vooruitsig van parool. Soms lei die regte pad jou oor die afgrond, omdat daar boosheid in die wêreld is. Solank as wat Satan soos ‘n brullende leeu rondloop (sien 1 Petrus 5:8), sal hy chaos onder God se kinders saai. Hy sal predikers soos Paulus in tronke laat opsluit. Hy sal pastore soos Johannes na verafgeleë eilande verban. Hy sal Jesus se vriende, soos Lasarus, met siektes tref. Sy strategieë loop egter altyd verkeerd. Paulus het die sendingsbriewe geskryf. Die verbanne Johannes het die hemel gesien. Die grafkelder van Lasarus het ‘n verhoog geword waarop Christus een van sy grootste wonderwerke kon uitvoer. Die tronk waarin hulle Josef gegooi het, het ‘n trappie na die paleis geword waarvoor God hom bestem het. Toe Josef terugkyk, kon hy sê, ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het my gebring tot in hierdie hoë pos wat ek beklee sodat ek die lewens van baie mense kon red’ (Genesis 50:20 NLV). Kyk uit vir God se doel in die moeilike tye in jou lewe en jy sal begin om hulle as trappe na seën te sien. ‘Die Here… sal nie bedaar nie totdat Hy gedoen en bereik het wat Hy beplan het…’ (Jeremia 30:24 NLV). God sal die omstandighede waarin jy jou vandag bevind, gebruik om jou te versterk, jou nader aan Homself te bring en sy wil in jou lewe te vervul.

Sielskos: Rom 1:1-3:20; Joh 9:24-41; Ps 99; Spr 29:11-14