Mothering Sunday

2017-03-26
John 19:26 NLT

“Today is Mothering Sunday. A day for us to tell our mothers how much we appreciate
everything they do, as well as being an opportunity to say thank you to anyone
who loves and cares for us like a mother does. The Bible tells us numerous times
to honour our parents, listen to them, and treat them with respect. But instead
of thinking about those verses, let’s take a look at a time when Jesus honoured
His mother, Mary. In John 19, as Jesus was dying on the cross, He saw Mary and
the disciple John standing below, watching. ‘He said to her, “”Dear woman, here is
your son.”” And he said to this disciple, “”Here is your mother. And from then on this
disciple took her into his home (vv. 26-27 NLT). Jesus was being crucified; He was in
unimaginable pain. But in the midst of His ordeal, His thoughts were for His mother,
and to ensure she would have someone to provide for her, love and care for her.
Nailed to a cross and dying, Jesus did the simple but deeply loving act of asking
Mary and John to become mother and son to each other. And that’s something for
us to think about today as we celebrate and honour mothers. Maybe for whatever
reason you can’t give your mum a gift or see her in person. It doesn’t matter why.
Just do something simple and powerful, from a loving heart: take a few minutes to
pray for her and to thank God for her. And even if things haven’t been easy between
you, remember that God’s at work in the situation, you just need to pray and allow
Him to do the rest. Let’s make today a day when we really show what God’s love
means by honouring and praying for our mothers and those who care for us.”

Enjoy each season of your life!

2017-03-25
Psalm 1:3 NIV

Your life is lived in seasons, and to be fruitful you must recognize the season you’re in and maximize it. “How can I tell when a season is ending?” you ask. Because the grace that accompanied that season will lift, and what was once rewarding will start to feel unrewarding. The Bible says a successful man or woman is like a tree planted by streams of water “which yields its fruit in season.” You can only be fruitful in your season! That’s where blessing and success occur. You can’t just do it whenever you want to; it has to be in your appointed time. When the right season comes, it’s effortless for a tree to produce what’s stored within. And there’s fruit within you that will be produced when you understand what season you’re in. But there are rules for each season; let’s look at them. Spring—is for training and discipline. That’s when you begin to see God’s purpose for your life and prepare for it. Summer—is for maturing what spring started. The seeds you sowed and nurtured then will grow and multiply now. Autumn—is when you no longer have the passion of youth but the steady calm of the seasoned veteran. If you’re wise, you’re now working smarter instead of harder. It’s time to transition and prepare for the upcoming winter. Winter—is when you assess your accomplishments, enjoy your rewards, pass on your counsel, and take your bows. You have fought the good fight, kept the faith, and finished the course (See 2 Timothy 4:7). If you do it right, each season can be the best season of your life!

Leer jou kinders geduld (3)

2017-03-24
Hebreërs 10:36 NLV

“Doen hierdie drie dinge: 1) Moenie te vinnig inmeng nie. Jou kinders moet leer hoe om
op die regte manier in moeilike omstandighede te reageer. Dit beteken dat hulle hulle
frustrasies moet hanteer, en dat jy hulle nie daarvan moet red nie. Om oorbeskermend te
wees produseer ‘n gevoel van onvoldoendheid en magteloosheid in hulle. Deur in te meng
en dinge namens hulle reg te stel, maak jy kinders groot wat nie die lewe kan hanteer
nie. Hulle sal verwag om uit alle moeilikheid gered te word, en oorafhanklik van ander
mense word. Die Bybel sê, ‘… ons besef dat swaarkry ons leer om te volhard’ (Romeine 5:3
NLV). Laat jou kinders toe om ouderdomsgepaste uitdagings te ervaar, en hulle sal jou
later bedank vir die hanteringsmeganismes wat hulle ontwikkel het. 2) Berei hulle voor
om te wag. Wanneer jy weet dat jou kind gaan moet wag (byvoorbeeld by die dokter of
die lughawe), help hulle om daarvoor voor te berei. ‘Benut elke geleentheid…’ (Efesiërs 5:16
NLV). Laat hulle items inpak wat hulle geniet. Omdat hulle self die items gekies het, sal hulle
die wagproses meer waardeer. 3) Behou ‘n positiewe houding. As jy aanhoudend kla terwyl
jy in die verkeer sit of vir iemand wag wat laat is, sal jou kinders dieselfde doen. Probeer
eerder om te sê, ‘Hierdie gewag gee ons geleentheid om mekaar van ons dag te vertel.’
Of, ‘Selfs wanneer ons gefrustreerd voel omdat ons moet wag, is God se tydsberekening
altyd perfek!’ Leer hulle God se perspektief oor geduld: ‘Wees dan geduldig… Dink net hoe
‘n boer uitkyk vir die herfs- en lentereën. Hy wag geduldig vir die kosbare oes wat die land
oplewer’ (Jakobus 5:7 NLV).”

Teaching children patience (3)


Hebrews 10:36 NKJV

Do these three things: (1) Don’t be Mr. or Mrs. Quick-Fix-It. Your kids need to learn to respond the right way to difficult conditions. That means dealing with frustrations, not being rescued from them. Overprotecting produces a sense of inadequacy and powerlessness in them. By quick-fixing everything, you’ll rear children who cannot handle life. They’ll expect to be rescued from all trouble, and become overly dependent on others. The Bible says, “Troubles make us more patient” (Romans 5:3 ERV). Allow your children to experience age-appropriate challenges, and they will thank you later for the strengths and coping skills they’ve developed. (2) Prepare them to wait. When you know in advance that your child will have to wait (for instance, in a doctor’s office or an airport), help them prepare for it. “Make the best use of your time” (Ephesians 5:16 NLT). Have them pack items they enjoy. Because they chose the items, they’ll feel they invested in the process. (3) Keep a positive attitude. If you constantly complain while waiting in traffic, or for someone who’s late, your children will do the same. Instead, try saying, “This delay gives us time to tell each other about our day.” Or, “Even when we feel frustrated about waiting, God’s timing is always perfect!” Teach them God’s perspective on patience: “You see farmers do this all the time, waiting for their valuable crops to mature, patiently letting the rain do its slow but sure work. Be patient like that. Stay steady and strong” (James 5:7 MSG).

Leer jou kinders geduld (2)

2017-03-23
Lukas 8:15 AFR83

“Hier is nog vyf praktiese wenke: 1) Leer hulle deur eksperimente. Van kleuters tot laerskool
kinders kan die tyd wat ‘n plant neem om te groei, waardeer, so betrek hulle deur ‘n saadjie
te plant en te kyk hoe dit groei. Verduidelik hoe alles in die lewe tyd neem om te groei en te
ontwikkel. Leer hulle die betekenis van Prediker 3:1 (NLV): ‘Daar is ‘n vaste tyd vir alles, elke
ding onder die son het sy tyd.’ 2) Maak gebruik van visuele beelde. Jonger kinders veral het
visuele beelde nodig wanneer hulle vir iets wag om te gebeur. As dit 4:30 is en aandete is
om 5:00, gebruik ‘n stophorlosie. As dit agtien dae is tot julle op vakansie gaan, merk die
dae op ‘n kalender af. Dikwels is hulle probleem om te wag omdat hulle nie weet wanneer
dit gaan eindig nie. 3) Moenie onderbreek nie en moenie onderbrekings verdra nie. Alle
kinders onderbreek mens. Volwassenes ook. Onderbrekings is gewoonlik ongeskik en ‘n
frustrerende vertoning van ongeduld. Tensy dit ‘n noodgeval is, stel dit duidelik: Kinders –
en volwassenes – wag hulle beurt af om te praat. Dit is meer as net goeie maniere – dis om
gehoorsaam aan God se Woord te wees. ‘Daar is… ‘n Tyd om stil te bly en ‘n tyd om te praat’
(Prediker 3:1;7 NLV). 4) Maak gebruik van bordspeletjies. Met die meeste bordspeletjies
moet mens beurte maak en dus wag. Jou kinders sal kwalik agterkom dat hulle geduld
uitoefen! 5) Beloon hulle geduld. Wanneer jou kleuter wag vir sy koeldrank terwyl jy gou
die baba bottel gee, bedank hom dat hy so mooi gewag het. As jou tiener haar geld spaar
om ‘n iPad mee te koop, komplimenteer haar wysheid en versterk dit deur dalk die laaste
paar rand vir die kopie te skenk.”