Staan op teen diskriminasie

2018-09-22
Handelinge 6:1 NLV

Die Bybel sê: ‘Namate die aantal gelowiges steeds toegeneem het, het daar klagtes gekom. Die Griekssprekendes het gekla oor die daaglikse verspreiding van kos aan hulle weduwees. Hulle het beweer dat die Arameessprekendes hulle afskeep.’ Hoekom? Omdat hulle buitestaanders was. Hierdie vrouens het nie in Judea of Galilea grootgeword nie. Hulle was van die verre lande van Griekeland, Rome en Sirië afkomstig. As hulle enigsins Aramees gepraat het, het hulle dit met ‘n aksent gedoen. Daarom is hulle afgeskeep. Die bestuurder van die kosstoor het die Hebreeuse vrouens eerste keuse gegee. Die versoeke is in twee stapels gedeel: plaaslike vroue en immigrante se versoeke. Hoe het die kerk gereageer? ‘Die Twaalf roep toe al die gelowiges bymekaar…’ (vers 2 NLV). Hoekom het die apostels so ‘n vergadering geroep? As gevolg van die voorbeeld wat Jesus van die begin van sy bediening aan hulle gestel het: ‘Die boekrol met die boodskappe van Jesaja die profeet is aan Hom gegee en Hy het dit oopgerol tot by die plek waar dit sê…’ (Lukas 4:17 NLV). Daardie dag het Hy die ses dinge aangekondig wat God Hom gestuur het om te doen: 1) Om die evangelie aan die armes te gee. 2) Om gebroke harte gesond te maak. 3) Om gevangenes vry te laat. 4) Om blindes te laat sien. 5) Om onderdruktes vry te maak. 6) Om aan te kondig dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. Dit was die bevrydingsjaar toe alle gevangenes vrygelaat is, alle skuld vergewe is en alles wat van jou weggeneem is, herstel is. Jesus voldoen aan elke behoefte: liggaam, siel en gees. Dit is die boodskap wat jy geroep is om met ander te deel.

Sielskos: 2 Tim 1-4; Luk 22:54-62; Ps 19; Spr 24:19-22

Billy Bob

2018-09-19
Matteus 18:14 NLV

Philip Bray het in Atlanta ‘n straatbediening genaamd SafeHouse Outreach gestig. Hy skryf: ‘Een dag het ‘n klein seuntjie ‘n handgebaar vir my gewys, die soort wat manlike prostitute maak. Ek het die kar gestop en vir hom gepreek, maar nie gedink dat hy verstaan nie. Hy het egter gesê, ‘Ek doen maar net besigheid. Ek lewe hier in Cabbagetown en my broer het my die besigheid geleer.’ Ek het gevra, ‘Wat is jou naam? Hoe oud is jy?’ Hy het geantwoord, ‘Billy Bob, en ek is agt jaar oud.’ Geskok het ek gesê, ‘Jy het sekerlik nie baie kliënte nie?’ Hy het gesê, ‘Hoe jonger jy is hoe meer geld maak jy. Ek maak tweehonderd dollar per keer; my dertienjarige broer kry net twintig dollar omdat hy vigs het.’ Ek het by hom gepleit om my toe te laat om hom te help om ‘n nuwe lewe te begin, maar hy het gesê, ‘Ek kan nie. Ek is my familie se kaartjie uit die ghetto uit.’ Vir weke het ek hom probeer bereik. Toe het die polisie een dag sy verminkte liggaam in ‘n vullishouer gekry nadat een van sy kliënte hom vermoor het. In straatbediening het nie elke verhaal ‘n gelukkige einde nie. Soms is die pyn en wanhoop net te veel.’ Dan voeg Philip by, ‘Maar daar is hoop! Jesus het vir die Billy Bobs van hierdie wêreld gesterf, net soos Hy vir die Billy Grahams gesterf het. Dis hoekom ek daar buite in die strate werk.’ Jesus het gesê, ‘Net so wil julle Vader in die hemel nie hê dat één van hierdie kleinstes verlore gaan nie.’ Dit beteken dat jy geroepe is om jou gemaksone te verlaat en om na ‘n wêreld wat seer het met die liefde van Jesus uit te reik!

Sielskos: Miga 1-4; Luk 22:24-38; Ps 78:65-72; Spr 24:11-14

Verwelkom hierdie verandering!

2018-09-18
2 Korintiërs 4:18 NLV

Ons geniet die seëninge van verandering, maar nie die proses van verandering nie. Ons is wesens van gewoonte. Ons vorm ons gewoontes en ons gewoontes vorm ons. Dan begin ons dinge eksklusief uit ons eie perspektief sien. Wanneer dit gebeur, stagneer ons. Die waarheid is dat daar sonder verandering geen groei is nie. Wanneer jy die regte houding het, word elke ervaring – positief of negatief – ‘n geleentheid. Dink daaroor: Bome het meer as sonlig nodig om vrugte te dra. Die reënseisoen is ook ‘n produktiewe seisoen, omdat dit altyd die oestyd voorafgaan. Jy hoef nie van die reën te hou nie, jy moet net die doel en voordele daarvan verstaan. Die Bybel sê ons word elke dag ‘…al hoe meer verander om soos die Here te lyk…’ (2 Korintiërs 3:18 NLV). Om soos Jesus te word, moet jy Hom egter volg waar Hy jou ook al lei. Dit beteken dat jy Hom deur die wildernis van versoeking, die pyn van verwerping, die verlies van jou reputasie en die oorgawe van jou wil volg en om gereed te wees om na die plek van kruisiging te gaan waar jy vir alle vorme van self-gesentreerde lewe sterf. Om Jesus te volg beteken dat jy môre dalk op ‘n ander plek as vandag sal wees. Sodra jy hierdie beginsel verstaan, sal jy ophou om verandering wat in jou lewe plaasvind teen te staan en begin om God se werk daarin te sien. Paulus sê: ‘…Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe… Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd’ (2 Korintiërs 4:16-18 NLV).

Sielskos: Neh 11-13; Luk 22:14-23; Ps 78:56-64; Spr 24:6-10

Comparisons (2)

2018-09-13
2 Corinthians 10:12 MSG

If you were with us yesterday, you’ll know how comparing ourselves constantly with others means that we miss the opportunity to keep a balanced eye on ourselves. Today, we’re thinking about the other thing that our eyes get distracted from when we’re focused on those around us: Jesus. The Message version of the Bible paraphrases today’s verse to say that comparing ourselves to others makes us ‘miss the point’, and the point is becoming more like Jesus. If we’re too busy looking at others around us to see how we measure up, we’ll never be looking at Him. Instead, we’ll be looking at flawed humans who are (hopefully) also trying to be like Him. Why would we want to hold ourselves up against earthly imitations, when, through grace, we have the chance to have a relationship with Jesus personally? He is the only One that we can healthily fix our eyes on when it comes to learning to live in the best way possible. We know that we’ll never be able to be exactly like Him through our own deeds, so comparison goes out the window. It becomes more about striving to grow in His love, which is exactly the point. So, let’s drop the comparisons so that we can put all of our energy into our own, very personal, journey with God. Let’s focus on what He’s doing in our lives now, without getting caught up in thinking about what that looks like next to what He’s done in the past, or for others. When we can do that, we often find ourselves in a much freer place to jump into His plan for our lives.

Col 3-4; Philemon; Luke 21:1-11; Ps 78:9-16; Prov 23:22-25

Let God be seen – not you

2018-09-09
Matthew 6:1 AMPC

Jesus reserved His harshest condemnation for those who did good deeds “in order to be seen.” He flipped on the spotlight and exposed every self-righteous mole and pimple. He called them hypocrites, the original Greek for “actor.” First-century actors wore masks. So a hypocrite is someone who puts on a mask, a false face, and performs for the applause of others. Jesus didn’t say, “Don’t do good works.” Nor did He say, “Don’t let your good works be seen.” We must do good works, and some of them must be seen in order to have impact. So let’s be clear. To do a good thing is a good thing. To do good to be seen is not. In fact, to do a good thing to be seen is a serious offense. Here’s why. Hypocrisy turns people away from God. When God-seekers see singers strut like Las Vegas entertainers…when they hear the preacher – a man of slick words, dress, and hair – play to the crowd and exclude God…When church attendees dress to be seen and make much ado over their gifts and offerings…When people enter a church to see God yet they can’t see God because of the church, don’t think for a second that God doesn’t react. Jesus was clear on this issue: “Be especially careful when you are trying to be good so that you don’t make a performance out of it. It might be good theater, but the God who made you won’t be applauding” (Matthew 6:1 TM). Today let God be seen – not you.

Soul food: John 14:6-11; Acts 4:8-12; Acts 16:22-34; John 3:13-21