Verstaan ons Hemelse Vader (1)

2019-10-24
Johannes 8:27 NLV

Godsdienstige mense in Jesus se tyd het dit moeilik gevind om die konsep van God se vaderskap te verstaan. Here, koning en regter het hulle verstaan – maar nie Vader nie. Hulle Ou Testamentiese geskrifte het skaars ‘n halfdosyn keer van God as Vader gepraat, terwyl die Nuwe Testament dit honderde kere noem. Jesus het self gesê: ‘En niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekendmaak’ (Matteus 11:27 NLV). Die waarheid is dat God ‘n raaisel vir hulle was, totdat Jesus die Vader aan hulle bekendgemaak het. Baie van ons verstaan nog steeds nie sy Vaderskap en die ryke seën wat ons in Hom het nie. Vader, God se allesomvattende naam, inkorporeer alles wat jy ooit sal nodig hê en openbaar presies hoe Hy oor jou voel. Hy verteenwoordig elke eienskap van die beste pa wat jy jou kan indink. Wat ookal ‘n liefdevolle pa vir sy behoeftige kind sal doen, sal jou hemelse Vader vir jou doen – en nog soveel meer. Sodra ons God as ons Vader erken, verdwyn ons vrese soos ons begin besef dat Hy aan al ons behoeftes sal voldoen. Jesus het gesê: ‘…dit maak julle Vader baie gelukkig om die koninkryk aan julle te gee’ (Lukas 12:32 NLV). Dit maak God gelukkig om jou die hulpbronne van sy koninkryk te gee. Hoekom? Omdat Hy jou net so liefhet soos wat Hy vir Jesus liefhet! In Johannes 17:23, bid Jesus met vertroue dat jou hemelse Vader jou liefhet, ‘…net soos U My liefhet’ (NLV). Sien God dus as jou Vader, begin soos sy kind optree en geniet die voordele wat lidmaatskap aan sy familie meebring (sien Efesiërs 2:19).

Sielskos: Esra 6-8; Joh 6:52-71; Ps 114; Spr 24:23-25

Make it a personal growth experience

2019-10-15
Ephesians 4:15 NIV

Before you confront someone over an issue, stop and examine your motives. Is your goal to help or humiliate them? Jesus was in the business of lifting and restoring people, and you should be in that business too. Ask yourself, would you approach things differently if you weren’t so personally involved? Are you confronting this person to make yourself look better? Cutting someone else down in order to lift yourself up is the lowest form of ego gratification. Poet Kahlil Gibran said, “To belittle, you have to be little.” Don’t do it! It’s a sign of insecurity. Remember Nehemiah’s response to those who tried to discourage him from rebuilding Jerusalem’s walls? “I am doing a great work, so that I cannot come down: why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you?” (Nehemiah 6:3). Don’t allow your critics to break your stride. Don’t give more credence to the sentiments of a critic than you would to the encouragement of a friend. Before you put somebody else’s life under the microscope, stop and examine your own. Are you grappling with the same issue, or one just as bad? Have you succeeded where you’re accusing somebody else of failing? In other words, have you earned the right to be heard? Paul writes, “Speaking the truth in love we will grow…in every respect.” Could it be that the situation you’re dealing with right now is an opportunity to measure your own maturity and make it a spiritual growth experience?

Soul food: 2 Pet 1-3; John 4:27-38; Ps 87; Prov 24:1-4

Seasons

2019-10-14
Psalm 30:5 NLT

Ever felt the pain of having so much to share, and nobody to share it with? Or feeling discouraged and disappointed because of a mistake, or from being let down by others? Or feeling unloved, rejected, and forgotten? We will all go through seasons where it feels dark. Where we are not sure that God’s light and joy can ever return to our hearts, and our lives. But when we are in those times, we can be assured that God knows what’s happening, He sees us, and He cares. His Word deals with real-life issues like loneliness, failure, and lack of self-worth. He repeatedly tells us to not be afraid. If we are struggling, we need to know that we are not alone. ‘The God of all comfort’ is with us (2 Corinthians 1:3). No one understands like Jesus. His family rejected Him, His disciples abandoned Him, and the crowd condemned Him. That’s why the Bible says ‘our high priest is able to understand our weaknesses. He was tempted in every way that we are’ (Hebrews 4:15 NCV). He knows, He understands, and He invites us to come to Him. The season we are in right now won’t last forever. A new one is coming, with new energy, new relationships, new experiences, and new joy. We can’t rush the seasons. The new season will come when it’s the right time. And God knows exactly when that will be. There may be things we need to learn and change in this season which will help us move forward in the next. It might feel uncomfortable right now, and we might be praying for this particular season to end, but God is working. So until our new season comes, let’s remember that ‘Weeping may last through the night, but joy comes with the morning.’

Lev 23:33-44; John 7:1-40; Zech 14:16-21; Heb 11:8-16

Hartsgebede

2019-10-02
Matteus 6:7 NLV

Hier is wat Jesus ons oor gebed geleer het: ‘Wanneer julle dan bid, moenie met woorde mors soos die heidene nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word.’ Dan gee Hy vir ons twee spesifieke instruksies. Eerstens: ‘…maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid…’ (vers 6 NLV). Tweedens: ‘…julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle Hom vra!’ (vers 8 NLV). Hartsgebede is nie vir menslike ore bedoel nie. Die Heilige Gees bring met hartsgebede die dinge wat jy versigtig vir ander mense en selfs vir jouself wegsteek, na die oppervlak. Soos ‘n spieël, konfronteer Hy jou met die waarheid en eis dat jy ‘die geheime dinge wat ‘n mens skaam maak’ (2 Korintiërs 4:2 NLV), bely. Wanneer jy dit gedoen het, kan jy God se teenwoordigheid gereinig, gekorrigeer, vol selfvertroue en met duidelikheid oor sy wil, verlaat. Niks vuur hartsgebede so goed soos ware behoefte aan nie. Dit laat beide die prominente en obskure erken: ‘Here, sonder U kan ek niks doen nie. Niks wat ek sonder U bereik, sal enigiets beteken nie!’ Dit is die plek van naakte gebed. Hanna was daar toe sy by God vir ‘n kind van haar eie gepleit het. Sy was so passievol dat die priester Eli gedink het dat sy dronk was (sien 1 Samuel 1:13). God het egter haar geroep gehoor. Daardie dag is Samuel in haar hart verwek en kort daarna is hy in haar moederskoot verwek. Moet dus nie die plek van gebed verlaat totdat die embrio van God se doel vir jou lewe in jou verwek word, in jou begin vorm aanneem en jou visie gebore word nie.

Sielskos: Ef 4:17-6:24; Joh 1:14-28; Ps 29; Spr 22:26-29

Dien soos Jesus

2019-09-30
2 Korintiërs 6:8 DB

Kelli B. Trujillo skryf: “‘Ek is nie jou dienskneg nie!’ het ek my kind toegesnou toe ek op my hande en knieë gaan om die pasta wat hy op die vloer gegooi het, op te tel. Toe het ‘n gedagte my binnegeskiet: Ek hoop nie Jesus het my dit hoor sê nie! Ongelukkig strek hierdie houding teenoor diensbaarheid dikwels verder as die vloer se skoonmaak. Gewoonlik vryf dit my verkeerd op wanneer ek ander moet bedien. Wanneer dit ‘n betekenisvolle projek is waar jy omtrent die klankbaan van inspirerende musiek kan hoor, is dit nie so moeilik nie. Wat egter van die soort diens waarvan Jesus gepraat het – waar jy geen krediet kry nie en jy teen jou selfsugtige impulse moet baklei?” Om soos Jesus te dien, beteken dat jy sê: ‘Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my…’ (Galasiërs 2:20 NLV). Paulus was in die tronk gegooi, gestenig, die boot waarop hy was het gesink en hy is beroof en tog het hy gesê: ‘Ons weet hoe dit voel om deur ander geëer én beledig te word. Ons naam is al dikwels deur die modder gesleep. Ander kere weer is ons geprys en oorlaai met eer… Ons ken hartseer, maar ons is altyd vol vreugde. En armoede – ja, natuurlik weet ons ook wat dit is. Maar ons het al baie mense se lewe skatryk gemaak met die goeie nuus… Ons werk immers vir God aan wie alles behoort en wat ons oorlaai met sy goedheid’ (2 Korintiërs 6:8-10 DB). Die Bybel sê Jesus ‘…het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur… En nou sit Hy op die ereplek langs God op die troon!’ (Hebreërs 12:2 NLV). Dieselfde Gees stel jou in staat om ander te dien deur krag uit Hom te put.

Sielskos: Num 29:1-6; Matt 24; Op 11:15-19; 1 Kor 15:50-58