Living “God’s way”

2019-05-06
Galatians 5:22 TM

Paul writes, “What happens when we live God’s way?…[We gain] a sense of compassion…[and] we find ourselves…not needing to force our way in life” (vv. 22-23 TM). Let’s think about these two Christlike qualities: (1) You become more compassionate. You stop seeing people as objects that need to be straightened out, or avoided, or used for your own benefit. When Jesus looked at people, “he was moved with compassion” (Matthew 9:36). When that happens, two wonderful things occur. First, you conquer selfishness and become concerned with somebody other than yourself. Second, you develop a sense of gratitude for blessings you may have taken for granted. In other words, compassion expands your field of vision beyond “us-four-and-no-more” to those you’ve been too busy to notice. (2) You no longer need “to force [your] way in life.” You stop seeing people who have gentle, loving spirits as “wimps” who never achieve much. Paul wrote, “We behaved gently…among you” (1 Thessalonians 2:7 AMPC). And Paul was no wimp! Sometimes the reason we’re so driven is we fear that if we become more gentle and loving, we might stop getting ahead and fall behind in the race. That kind of fearful, frantic thinking drains the creativity out of your life – not to mention the joy. And any success you enjoy is in spite of your stress, not because of it. Look at Jesus. He wasn’t in a hurry, He seldom raised His voice, He took time for children, He loved people and lifted them. And the Bible says, “This is the kind of life you’ve been invited into” (1 Peter 2:21 TM). It’s what’s known as living “God’s way.”

Soul food: Num 30:1-32:24; Mark 5:1-10; Ps 44:9-16; Prov 11:10-11

Jesus kom weer!

2019-05-04
Matteus 24:44 NLV

Jesus het gewaarsku: ‘Daar sal ook talle vals profete verskyn en hulle sal baie mense op ‘n dwaalspoor bring’ (vers 11 NLV). In ons generasie was daar al baie hoë profiel predikers wat datums vir Christus se tweede koms voorspel het en waaroor die pers berig het. Jesus kóm egter weer! In die Skrif word daar meer as 300 keer daarna verwys. Charles Swindoll sê: ‘Kritici het dit ontken. Sinici het dit bespot. Geleerdes het dit geïgnoreer. Fanatici het dit verdraai. Ander het sarkasties gevra: ‘…Nou maar wat het van daardie belofte geword?..’ (2 Petrus 3:4 NLV). Jesus se terugkoms is nog altyd aangeval, misbruik en ontken. Dit staan egter steeds, stewig soos ‘n rots en bied ware hoop te midde van ongeloof en wanhoop. Jy vra: ‘Wat moet ek doen terwyl ek wag?’ Verstaan eerstens wat jy níe moet doen nie. Moenie sit en wag vir ‘n trompetgeskal en ‘n wegrapingswolk nie. Moenie jou werk bedank en moenie ‘n datum vasstel nie. Neem eerder die tyd om jou sake agtermekaar te kry. Lewe elke dag asof dit jou laaste is, maar werk asof Jesus eers oor tien jaar sal terugkeer. Skud jou sout en skyn jou lig waar jy ookal gaan (sien Matteus 5:13-16). Bly gebalanseerd, vrolik, innemend, toegewyd en stabiel, terwyl jy vir die dag van sy terugkoms wag. As jy nie seker is of jy gereed is nie, kry dadelik jou kaartjie. Solank as wat die kaartjies beskikbaar is, is hulle verniet. As jy egter wys is, sal jy nie wag nie! ‘n Kaartjie is niks werd wanneer die gebeurtenis verby is nie!’ Aanvaar Jesus vandag as jou Redder en wees gereed wanneer Hy terugkeer.

Sielskos: Num 27-29; Mark 4:26-41; Ps 44:1-8; Spr 11:9

Sitting or serving?

2019-04-29
Luke 22:27 NKJV

The world reveres wealth, power, talent, and fame. And sometimes it regards service as demeaning. But Jesus used a different yardstick when He asked His disciples, “Who is greater, he who sits at the table, or he who serves?” Then He answered the question by saying, “I am among you as the One who serves.” Paul said that Jesus “emptied himself by taking on the form of a servant” (Philippians 2:7 GWT). To be a servant you must first be emptied of self-centeredness, and that calls for dying to self. As Christians we like to call ourselves servants, but how do you react when you’re treated like one? In the upper room the disciples all looked for a prominent place to sit, but Jesus looked for a place to serve! And as they waited to be served, He took a basin and washed their dirty, calloused feet. Can you imagine how they felt? The world bases importance on the number of people serving you, but God is much more interested in the number of people you are serving. He honors those who minister selflessly without complaining or seeking recognition. The truth is, it takes more character to serve others than to sit around waiting to be served. So here’s the question: Are you doing more “sitting” than “serving” these days? If so, it’s time to ask God for a selfless spirit and a servant’s heart, and start looking for opportunities to serve wherever He places you. Why? Because Jesus lived to serve and His Word to you is, “A servant is not greater than his master” (John 15:20 NKJV).

Soul food: Num 14-15; Mark 3:1-6; Ps 37:1-7; Prov 11:1-2

Die unieke opstanding van Jesus (2)

2019-04-21
Johannes 11:25 NLV

Hoekom is Christus se opstanding uniek? 1) Hy is die enigste een wat nie weer gesterf het nie. Al die ander wat in die Skrif uit die dood opgestaan het, het weer gesterf. Jesus was die wonderlike uitsondering. Uiteindelik het Hy ‘…’n priester geword omdat Hy nie kon sterf nie’ (Hebreërs 7:16 ABA). Sy getuienis staan sterk: ‘…Ek was dood en kyk, nou leef Ek vir altyd…’ (Openbaring 1:18 NVL) 2) Hy het opgevaar na die hemel om ons voor God te verteenwoordig. Jesus is ‘…priester vir ewig…’ (Hebreërs 7:17 NLV). Hy sit egter nie net en wag op sy wederkoms nie, Hy verteenwoordig ons voor God. ‘Christus het immers tot in die hemel self ingegaan om nou as ons voorspraak voor God te verskyn…’ (Hebreërs 9:24 NLV). Dit beteken dat geen beskuldiging teen ons staande kan bly nie. ‘Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die Een wat vir ons gesterf het… wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit’ (Romeine 8:34 NLV). 3) Hy het die mag om jou weer lewendig te maak wanneer jy sterf. Jesus het sy dissipels met hierdie wonderbaarlike belofte getroos: ‘Nog net ‘n klein tydjie en die wêreld sien My nie meer nie, maar julle sien My nog omdat Ek lewe en julle sal lewe’ (Johannes 14:19 NLV). Hierdie belofte is ook op jou van toepassing! ‘Wat eerste gaan gebeur, is dat die Here self uit die hemel sal neerdaal en dat die dooies wat aan Christus behoort, sal opstaan… Daarna sal ons wat bly lewe het, saam met hulle op wolke die lug in weggevoer word om die Here te ontmoet en vir altyd by Hom te wees’ (1 Tessalonisense 4:16-17 NLV). Wat ‘n wonderlike dag sal dit nie wees nie!

Sielskos: 1 Kor 15; Luk 24:1-53

Die transformerende waarheid van Golgota (3)

2019-04-18
Hebreërs 9:22 NLV

Derdens was Golgota noodsaaklik! Presies hoe noodsaaklik? So noodsaaklik soos lewe of dood, hoop of wanhoop, hemel of hel. Dis ons enigste manier om gered te word. ‘Daar is geen redding by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om gered te word nie’ (Handelinge 4:12 NLV). Sonder Christus se dood, sou ons sondes ons vir ewig van God geskei het. As dit nie vir Jesus se dood was nie, sou ons aan die volle straf van God se wet onderworpe gewees het, skuldig aan elke sonde wat ons nog ooit gepleeg het en as veroordeelde sondaars, vir ewig verlore. Paulus skryf: ‘Ons weet dat die wet van toepassing is op almal wat onder die wet is. Daarom kan niemand van ons ons verweer nie en is die hele wêreld skuldig voor God’ (Romeine 3:19 NLV). Geen uitsonderings nie – die hele wêreld, insluitend jy, staan skuldig voor God se aangesig. Omdat Jesus egter aan elke vereiste van God se wet namens ons voldoen het, is ons vergewe en geregtig verklaar. Dis noodsaaklike inligting. Jy het net twee opsies wanneer dit by Jesus kom: aanvaar of verwerp Hom! Hy het gesê: ‘Elkeen wat glo en gedoop word, sal gered word. Maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word’ (Markus 16:16 NLV). ‘…wat moet ek dan met Jesus die ‘Messias’ doen?..’ (Matteus 27:22 NLV). Die antwoord is eenvoudig: Plaas jou vertroue in Hom en word gered.

Sielskos: Jak 3-5; Luk 23:13-25; Ps 7:10-17; Spr 10:17-18