Moenie dit net lees nie, doen dit (2)

2018-01-24
Johannes 14:26 NLV

Jesus het sy bergrede met ‘n treffende verhaal, wat die gaping tussen weet en doen aanspreek, afgesluit: ‘Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos ‘n verstandige persoon wie se huis op soliede rots gebou is’ (Matteus 7:24 NLV). Die probleem is dat ons dit makliker vind om slim, eerder as goed, te wees. Jy het nie nodig om meer van die Bybel te weet tot jy dit wat jy reeds weet, begin uitoefen nie. John Ortberg sê dat toe hy tennis afgerig het, sou onervare nuwelinge worstel met die besluit oor die tipe raket wat hulle moet koop – moet dit nylon snare wees, hoe styf moet dit gesnaar wees, ens. Die probleem was dat hulle nog nie eers ‘n bal kon slaan nie. In plaas daarvan om oor die kleinighede te debatteer, moes hulle net begin oefen. ‘n Woord van waarskuwing egter: Jy kan nie die Woord begin doen deur op jou eie krag en wilskrag staat te maak nie. Die Heilige Gees wat binne in jou woon word in die Skrif die ‘Voorspraak’ genoem. Wanneer jy besluit om dit wat reg is te doen, sal die Heilige Gees binne in jou jou bemagtig. Wanneer ‘n situasie hom voordoen, sal Hy jou voorsê wat om te doen. Jesus het belowe, ‘…wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my Naam sal stuur, sal Hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.’ Jy vra, ‘Maar wat as ek dit nie regkry nie?’ Hy sal met jou werk en jou geleenthede gee totdat jy dit regkry.

Sielskos: Jak 1-2; Matt 9:27-38; Ps 91; Spr 3:3-4

Moenie mense stereotipeer nie, wees lief vir hulle

2018-01-12
2 Korintiërs 5:16 NLV

As jy geneig is om net met ‘jou eie soort’ om te gaan, dink hieroor na: ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Jesus het kilometers uit sy pad gegaan om ‘n Samaritaanse vrou by ‘n put te ontmoet. Vanuit ‘n kulturele en godsdienstige siening, was dit ‘n slegte idee. Eerstens, was sy al vyf keer geskei en het ‘n slegte reputasie gehad. Tweedens, was sy ‘n nie-Jood. In daardie dae kon Jode nie water drink of kos eet wat van ‘n nie-Jood af kom nie. Joodse geneeshere kon nie na nie-Joodse pasiënte omsien nie. Jode het inderwaarheid na nie-Jode as ‘onrein’ verwys en geglo dat hulle ook onrein sou word as hulle met hulle sou meng. Jesus het egter niemand uitgesluit nie: ‘En die Woord het mens geword en by ons kom woon…’ (Johannes 1:14 NLV). Jesus het melaatses aangeraak, vreemdelinge liefgehad en so baie tyd met partytjiegangers spandeer dat godsdienstige leiers hom ‘…’n vraat en ‘n dronklap, ‘n vriend van die liederlikste sondaars…’ (Matteus 11:19 NLV), genoem het. Jesus het nie mense tipeer nie; Hy het hulle liefgehad. Wanneer jy Hom volg, wys Hy jou vooroordele uit en sorg dat jy hulle hanteer. Dis omdat Hy die manier wat jy na ander mense kyk, wil verander, dat jy hulle nie as Jode of nie-Jode, binnestaanders of buitestaanders, liberales of konserwatiewes, ens sal sien nie. ‘Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens ‘n menslike maatstaf nie…’ Vandag mag jy mense teëkom wat soos die vrou by die put deur die samelewing weggegooi is. Hulle is dalk uit die kerk gegooi of deur die kerk ontnugter. Jy sal die kans hê om hulle óf te tipeer, óf lief te hê. Eer God – en wees lief vir hulle!

Sielskos: Lev 18-20; Matt 6:9-18; Ps 71:1-16; Spr 2:1-2

What is Christmas all about?

2017-12-24
Romans 8:39 NCV

The first Christmas, God did something extraordinary. In the busyness and excitement of this time of year, we can sometimes forget this and lose the sense of wonder of Christmas. So let’s take a few minutes to reflect on what that first Christmas in Bethlehem really means for us. Jesus gave up His comfort and glory in heaven to come and live in our cruel, cold, harsh world. He gave up His pain-free home, and came to earth in human form, able to experience pain like we do, to be ridiculed by those who didn’t believe in Him, to be betrayed and denied by His closest friends, to be condemned to death by those who, just a few days before, had been welcoming Him as He came through their streets. He left His heavenly Father, was born and laid in a feeding trough, because his earthly parents couldn’t find anywhere else for Him to sleep. He left His throne in heaven and came into our world in the humblest, lowliest way imaginable. And He did it all for us. That’s how much Jesus loves us. He willingly went through all of that, died on the cross, and paid the price for our sins so that we could be saved. It’s impossible to imagine how much love He must feel for us. Paul wrote ‘I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor ruling spirits, nothing now, nothing in the future, no powers, nothing above us, nothing below us, nor anything else in the whole world will ever be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord’ (Romans 8:38-39 NCV). Jesus is the best gift we could possibly have.

Ps 103:8-18; John 3:16-18; Matt 18:21-35

Obeying God (4)

2017-12-14
Genesis 6:8 NIVUK

What does it mean to have God’s favour? The Hebrew word translated as favour is chen, which can also mean ‘grace’ or ‘acceptance’. The first time the word ‘favour’ appears in the Bible is Genesis 6:8, telling us that ‘Noah found favour in the eyes of the LORD’ (NIVUK). God had decided to destroy the inhabitants of earth because they’d become so corrupted and evil. The only ones spared were Noah and his family, because Noah had God’s favour. He was ‘a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God’ (v. 9 NLT). He hadn’t allowed the world to influence and corrupt him, and instead stayed true to God, so God saved him and used him to re-establish the human race. One of the things that set Noah apart was his obedience to God. And our best example of obedience is Jesus, who ‘grew in wisdom and stature, and in favour with God and man’ (Luke 2:52 NIVUK). So how can we also find and grow in favour? It all starts when we surrender our lives to Christ and accept God’s grace and love, and continues as we show our obedience to God through the way we live. And as we do that, we’ll notice God blessing us in all kinds of ways. He wants to favour every aspect of our lives and help us in every possible way. But first, we’ve got to position ourselves to receive that favour by being obedient. If God knows He’ll get the glory for what He’s doing in our lives, He’ll bless us beyond our ability and beyond our resources.

Est 1-4; John 19:18-42; Ps 105:23-36; Ecc 7:5-8

Doen wat God vir jou sê (4)


Genesis 6:8 NLV

Jy vra, ‘Wat is God se guns?’ Dit is wanneer God dit vir jou doen wat jy nie self kan doen nie. Dit maak deure vir geleenthede oop. Dit verander teenstand in ondersteuning. Dit help jou om bevordering te kry, die lys te haal of die ooreenkoms te beklink. Die Bybel sê, ‘En so het Jesus grootgeword en in wysheid toegeneem; en Hy was geliefd by God en almal wat Hom geken het’ (Lukas 2:52 NLV). Dit kan ook met jou gebeur. Dus, in plaas van om tevrede te wees met die vlak van guns wat jy tans geniet, vra God vir ‘n verhoging. Jy vra, ‘Hoe kry ek guns?’ Deur gehoorsaamheid! Dit begin deur jou lewe aan Christus oor te gee: ‘…Die Here gee genade en eer. Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie’ (Psalm 84:12 NLV). God se guns word nie net tot die geestelike ryk beperk nie; dit reik ook tot in die materiële ryk. Dit was in Noag se lewe sigbaar in sy vernuftige uitvindings. Hy het nie net die eerste boot gebou en baanbrekerswerk in die skeepsbou-industrie gedoen nie, hy het ook ‘n wye verskeidenheid patente besit. Volgens Joodse tradisie, het Noag die ploeg, die skoffel, die hark en ‘n hele aantal ander implemente wat in landbou gebruik kon word, uitgevind. Die guns van God is in goeie idees vervat. Dit maak nie saak wat jy doen nie, God wil jou help om dit te doen. Hy wil guns in jou besigheidsplan, jou manuskrip, jou lesplan, jou regsdokument, jou verkoopspraatjie ensovoorts, bewys. Jy moet jouself egter vir hierdie guns posisioneer deur gehoorsaam te wees. As God weet dat Hy die eer sal kry, sal Hy jou bo jou vermoë en hulpbronne seën.

Sielskos: Est 1-4; Joh 19:18-42; Ps 105:23-36; Pred 7:5-8