Oorkom stres (4)

2019-09-15
Lukas 4:43 NLV

Fokus op een ding op ‘n slag. Word jy in verskillende rigtings getrek? Mense het dit aanhoudend aan Jesus probeer doen en sy aandag van sy doel in die lewe probeer aflei. Die Bybel sê: ‘Vroeg die volgende môre het Jesus na ‘n verlate plek vertrek. Die skares het oral na Hom gesoek, en toe hulle Hom uiteindelik kry, het hulle Hom gesmeek om hulle nie te verlaat nie’ (vers 42 NLV). Jesus was op die punt om te vertrek en hulle het Hom probeer oorreed om te bly. Dis hoe Hy gereageer het: ‘…Ek moet die Goeie Nuus van die koningsheerskappy van God in ander plekke ook verkondig, want dit is waarvoor Ek gestuur is.’ Hy het geweier dat sy aandag deur minder belangrike sake afgelei word. Hy was ‘n meester daarin. Almal het probeer om Hom in die rede te val. Almal het ‘n Plan B vir sy lewe gehad. Hy het egter in wese gesê: ‘Nee, Ek moet vorentoe na my doelwit toe beweeg.’ Hy het aangehou om te doen wat God vir Hom gesê het om te doen. Hy was vasberade. Hy was volhardend. Hy was gefokus. Wanneer jy dus ‘n dosyn verskillende dinge het om te doen, kies die belangrikste een en hou daarmee vol totdat jy dit voltooi het. Kies dan die tweede belangrikste een en doen dieselfde, totdat jy die lys voltooi het. Wanneer ons ons inspanning versprei is ons oneffektief; wanneer ons ons inspanning konsentreer is ons suksesvoller. Verspreide lig produseer ‘n dowwe glans, terwyl lig wat gekonsentreerd is, vuur produseer. Jesus het nie toegelaat dat onderbrekings Hom daarvan weerhou om op sy doel te konsentreer nie. Hy het nie toegelaat dat ander mense Hom gestres, gespanne of geïrriteerd maak nie. Hy is jou voorbeeld!

Sielskos: Gen 24:1-51; 2 Kor 6:14-7:1

Oorkom stres (1)

2019-09-12
Johannes 8:25 DB

Jesus was konstant onder druk. Daar is die heeltyd uitputtende eise aan Hom gestel. Hy het selde persoonlike privaatheid gehad en Hy is die heeltyd in die rede geval. Mense het Hom herhaaldelik misverstaan, gekritiseer en Hom gespot. Hy was onder enorme stres, maar tog het Hy vrede onder druk gehad. Hoe het Hy dit gedoen? Hy het sy lewe op agt gesonde beginsels vir stresbestuur gebaseer. Kom ons bestudeer hulle die volgende week en kyk wat ons daaruit kan leer. Weet wie jy is. “‘Wie ís jy presies?’ wou hulle toe weet. ‘Ai, moet Ek alles nou weer sê? Ek sê dit nog die hele tyd vir julle,’ antwoord Jesus hulle toe…” As jy nie weet wie jy is nie, sal ander mense jou probeer vertel wie hulle dink jy is en jou laat glo dat jy iemand is wat jy nie is nie. Om agter maskers weg te kruip, ‘n dubbele lewe te lei, oneg met ander mense te wees en iemand te probeer wees wat jy nie is nie, gaan met baie stres gepaard. Onsekerheid produseer altyd stres in ons lewens; wanneer ons onseker voel, voel ons onder dwang om aan te pas en om ‘n vertoning te lewer. Wat moet jy dus doen? Jy moet weet wie jy is en Wie s’n jy is! Jy is ‘n verloste kind van God, wat nie per ongeluk hier op aarde geplaas is nie, maar vir ‘n spesifieke doel. Jy is baie geliefd en ten volle deur God aanvaar. Hy het ‘n plan vir jou lewe; daarom maak jy saak. Om stres te oorkom moet jy weet wie jy is en totdat jy nie hierdie kwessie aangespreek het nie, sal dit jou aanhou pla.

Sielskos: 2 Kor 5-8; Matt 25:14-21; Ps 78:65-72; Spr 20:26-30

Overcoming stress (1)


John 8:25 NLT

Jesus was constantly under pressure. There were grueling demands on His time. He rarely had personal privacy, and He was constantly interrupted. People repeatedly misunderstood, criticized, and ridiculed Him. He was under enormous stress, yet He remained at peace under pressure. How did he do it? He based His life on eight sound principles of stress management. So for the next week let’s look at them and see what we can learn. Know who you are. “‘Who are you?’ they demanded. Jesus replied, ‘The one I have always claimed to be.'” If you don’t know who you are, others might try to tell you who they think you are. If you don’t know who you are, you’ll subconsciously let other people pressure you into believing you’re somebody you’re not. A lot of stress comes from our hiding behind masks, living double lives, being unreal with others, and trying to be somebody we’re not. Insecurity always produces pressure in our lives; when we’re insecure we feel coerced into performing and conforming. We set unrealistic standards for ourselves, and even though we work, work, work, we still can’t meet them. So what should you do? You must know who you are, and Whose you are! You’re a redeemed child of God, put on this earth not by accident but for a purpose. You are deeply loved and fully accepted by God. He has a plan for your life; therefore you are significant. To overcome stress you must know who you are, and until you deal decisively with this issue you’ll be plagued by it.

Soul food: 2 Cor 5-8; Matt 25:14-21; Ps 78:65-72; Prov 20:26-30

Stress (1)


John 8:25 NLT

Jesus was constantly under pressure. There were many demands on His time. He rarely had privacy, and He was constantly interrupted. People repeatedly misunderstood, criticised, and ridiculed Him. He was under enormous stress, yet He remained at peace under pressure. He based His life on eight sound principles of stress management. So over the next week we are going to take a look at them and see what we can learn. The first is: Know who you are. ‘”Who are you?” they demanded. Jesus replied, “The one I have always claimed to be.”‘ If we don’t know who we are, others might try to tell us who they think we are. If we don’t know who we are, we will subconsciously let other people pressure us into believing we are somebody we are not. A lot of stress comes from hiding behind masks, living double lives, being unreal with others, and trying to be somebody we are not created to be. Insecurity always produces pressure in our lives; when we are insecure we feel forced into performing and conforming. We set unrealistic standards for ourselves, and even though we work really hard, we still can’t meet them. To overcome stress we must know who we are, and Who we belong to. We are a redeemed child of God, put on this earth for a purpose. We are deeply loved and fully accepted by God. He has a plan for our lives; therefore we are significant. When we don’t base our identity in Christ, we end up trying to find our identity in things that can fade, disappoint, or damage us. Until we know we belong to God and are loved by Him, we will always be trying to live up to other people’s expectations and earn their approval. We need to rest in the knowledge that we belong to God.

2 Cor 5-8; Matt 25:14-21; Ps 78:65-72; Prov 20:26-30

Ken jou lewensdoel

2019-09-05
Johannes 18:37 NLV

Toe Jesus voor Pilates gestaan het, het Hy gesê: ‘…Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek na die wêreld gekom, met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê…’ Jesus het geweet waarvoor Hy gebore is en wat Hy geroep is om te doen en Hy het soos ‘n laser daarop gefokus. Jy is geroep om in sy voetspore te volg (sien 1 Petrus 2:21). Daar is drie tipes mense: 1) Diegene met geen lewensdoel nie. Die swerwers, wat doelloos deur die lewe gaan. Hulle gaan skool toe, kry ‘n werk, kry ‘n ander werk, vind ‘n eggenoot, kry ‘n nuwe eggenoot, trek van huis tot huis en plek tot plek, tree af en sterf uiteindelik. Hulle lewe nie regtig nie; hulle bestaan net. 2) Diegene wat die verkeerde lewensdoel het. Hulle mag dalk oorpresteerders wees, mense wat die lere van finansiële, politieke en sosiale sukses uitgeklim het, net om uit te vind dat hulle leer teen die verkeerde muur gestaan het. Hulle het dit of te laat agtergekom, of hulle het nooit besef dat hulle ‘n lewe wat ander mense positief kon beïnvloed het, misgeloop het nie. 3) Diegene wat die regte lewensdoel het. Hulle weet hoekom hulle geskep is. Hulle weet hoekom God hulle hier op aarde geplaas het en hulle lewe draai daarom om hierdie doel te vervul. Dit is die lewe wat ‘n glimlag op God se gesig plaas. Dit is sukses wat volhoubaar is. Dit het niks met populariteit, mag of besittings te doen nie. Dit het alles met jou lewensdoel te make, omdat dit die enigste ding is wat ‘n Godgegewe versekering van sukses meebring. Weet jy wat jou lewensdoel is? Indien nie, vra God en Hy sal dit aan jou openbaar.

Sielskos: Eseg 34-36; Matt 23:23-39; Ps 78:1-8; Spr 20:7-10