Hoe om weer op te staan (2)

2019-05-02
1 Konings 19:11 NLV

Toe Elia sy laagste punt bereik het, het God vir hom twee dinge gesê: 1) ‘Kom buitekant toe en gaan staan voor My op die berg.’ Hy het Elia gehelp om op te hou om oor homself en sy probleme te dink en te begin dink aan God. Wanneer God jou oor het, kan Hy daarin praat. Wanneer Hy jou hart het, kan Hy dit bedien. Dis hoekom Skriflesing so belangrik is. As die lewe jou aftrek en jy gereed is om weer op te staan, staan op God se Woord, eis sy beloftes op, vra vir sy hulp en praat met Hom. 2) ‘Jy moet ook Elisa… salf om jou as my profeet op te volg’ (vers 16 NLV). Neem die fokus van jouself af en soek iemand om te bedien. Jy is nie die enigste een in die wêreld wat probleme het nie; daar is mense wat dit erger as jy het. Hulle het iemand soos jy nodig om saam met hulle te stap en hulle te laat weet dat jy begrip het vir hoe hulle voel. Hulle het iemand soos jy nodig om hulle te bemoedig. As jy wil hê dat die mis van depressie moet lig, moet jy ophou in die spieël kyk en by die venster begin uitkyk. Daar is vir die beroemde psigiater, Karl Menninger gevra: ‘Watse raad sal jy vir iemand gee wat depressie en ongelukkigheid ervaar?’ Hy het geantwoord: ‘Sluit die deur agter jou. Stap na die oorkant van die straat toe. Kry iemand wat ‘n behoefte het en doen iets om hulle te help.’ Dis so eenvoudig en tog hou ons aan om dit mis te loop! Die waarheid is dat jy jouself help wanneer jy ander mense help.

Sielskos: Num 22-24; Mark 4:1-12; Ps 37:25-31; Spr 11:5-6

Thoughts

2019-04-27
Philippians 4:8 NLT

Our minds are powerful things. What we think about can change our attitude, behaviour, relationships, and faith. It can influence every aspect of our lives. That’s why Paul encouraged those in the church in Philippi to ‘Fix your thoughts on what is true, and honourable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise’ (vv.8-9 NLT). When we take control of our minds, and fill them with positive and helpful thoughts, we’ll be more prepared to avoid temptation and sin. Peter warns us to ‘prepare your minds for action and exercise self-control’ (1 Peter 1:13 NLT). When our minds are filled with God’s truth, we’ll be able to recognise the lies of the enemy. When our minds are filled with loving thoughts, we’ll respond to others with love and grace. When our minds are focused on the things that are right, there’ll be less space to dwell on the negative and sinful things. Peter also said: ‘Stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour’ (1 Peter 5:8 NLT). When we’re not in control of what’s going on in our mind, we’re more vulnerable to the enemy tempting us, and we’re less fixed on God’s truth. David prayed: ‘May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O LORD, my rock and my redeemer’ (Psalm 19:14 NLT). He was asking God to help Him ensure that his words and thoughts were good. And we can ask God to do the same for us.

Num 11-13; Mark 2:18-28; Ps 2; Prov 10:30-32

Hoe om mense te help

2019-02-21
Handelinge 3:6 NLV

Die Bybel sê, ‘…Petrus sê: ‘Geld het ek nie. Maar wat ek het, dít gee ek vir jou. Op gesag van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!’ Petrus vat die man toe aan sy regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels gesond en sterk geword’ (verse 6-7 NLV). Petrus het drie dinge gedoen wat jy ook moet doen as jy mense wil help: 1) Kry hulle aandag. Petrus het vir hierdie man gesê: ‘…Kyk na ons!’ (vers 4 NLV). Mense wat seer het se aandag word dikwels deur hulle pyn, hulle ervarings in die verlede en hulle vrese vir die toekoms afgelei, dus moet jy eers hulle aandag kry voordat jy tot hulle kan deurdring. 2) Stel hulle aan die naam wat groter as hul probleme is, voor. Die naam is ‘Jesus,’ en dis groter as elke siekte en situasie. Sentrums waar verslawings behandel word bevestig dat ‘n relatiewe klein persentasie van mense hulle verslawing heeltemal oorkom. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus is egter dat die naam van Jesus sterker as enige verslawing is! ‘So sal by die noem van Jesus se heerlike Naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig’ (Filippense 2:10 NLV). Stel dus diegene wat seer het aan Jesus voor! 3) Help hulle op. Toe Petrus die man opgehelp het, ‘…het sy voete en enkels gesond en sterk geword’ (Handelinge 3:7 NLV). Omdat hy al vir agt-en-dertig jaar verlam was, het hy hulp nodig gehad om op te staan. Daar is mense rondom jou wat ook hulp nodig het om op te staan. Hulle het iemand nodig wat hulle uit hulle wanhoop kan optrek en na Jesus toe kan bring. God kan jou gebruik om daardie iemand te wees.

Sielskos: Gen 50; Hag 1-2; Luk 11:14-28; Ps 40:1-8; Spr 6:1-5

Bly op dit wat belangrik is, gefokus

2018-12-07
Jesaja 50:7 ABA

In ‘n klein dorp op die suidelike oewer van Lake Superior in Wisconsin, was die jaarlikse hondeslee wedren op die punt om te begin. Die deelnemers was almal kinders – van ouer seuns met verskeie honde en groot sleë, tot een klein seuntjie met slegs ‘n klein slee en een hond. Op die teken, het die sleë weggespring en gou was die klein seuntjie so ver agter dat dit skaars gelyk het of hy deel van die resies was. Halfpad deur die resies, toe die span in die tweede plek probeer om die eerste span verby te steek, het die sleë te naby aan mekaar gekom en het die honde begin baklei. Soos elke slee op die toneel aangekom het, het meer honde betrokke geraak. Dit was gou ‘n warboel van kinders, sleë en honde. Alle gedagtes oor die wedren het verdwyn. Een klein outjie en sy hond het dit egter reggekry om die chaos te omseil en die wedren te wen. Die Right Path stigter en besigheidsafrigter, Jerry Mabe, sê vir werkgewers dat wanneer hulle bestuurders aanstel, hulle op die uitkyk moet wees vir mense wie se aandag maklik deur ander dinge afgelei word, omdat die werk dikwels onder hulle ly. Om sukses te behaal moet jy gefokus bly op dit wat belangrik is en jou doelwitte sonder aarseling najaag. Hou jou oë op die wenstreep en vertrou God om jou te help. Hy sal dit doen. Sy Woord sê so: ‘Ja, die Here help my, daarom kon die mense my nie verneder nie. Die Here help my, daarom het ek my gesig hard gemaak soos klip. Ek weet hulle sal my nie verneder nie.’

Sielskos: Gen 37-39; John 17:1-26; Ps 147:1-11; Pred 3:5-8

Dis ‘n interne belewenis (4)

2018-12-04
Romeine 8:26 NLV

Die twee pilare van ‘n gelowige se daaglikse lewe behoort gebed en Skriflesing te wees. Terwyl gebed eenvoudig mag wees, is dit nie altyd maklik nie. Ons het nie die motivering nie, ons aandag word maklik afgelei en ons is nie altyd seker waarvoor ons moet bid nie. God sien ons menslike ontoereikendheid raak en ‘help’ ons deur sy inwonende Heilige Gees: ‘…die Gees neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versugting wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Dié God… weet wat die Gees in die oog het – dat Hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree’ (verse 26-27 NLV). Dit beteken dat dit nie saak maak hoe jy voel wanneer jy bid nie, die Heilige Gees bid saam met jou en vir jou; en transformeer jou swakste gebed in ‘n kragtige beroep op die Vader. Wanneer dit by die tweede pilaar kom, naamlik die Woord van God, is die Heilige Gees se rol net so dinamies. Jesus het gesê, ‘Wanneer Hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit Homself praat nie, maar net sê wat Hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel’ (Johannes 16:13 NLV). Die Heilige Gees doen dus drie dinge: 1) Hy lei jou wanneer jy die Woord van God bestudeer en dit wil verstaan. 2) Hy neem dit wat Jesus wil hê jy moet weet en openbaar dit aan jou. 3) Hy maak jou begrip oor dinge wat nog gaan gebeur, oop. Goeie naslaanwerke, Skrif-gebaseerde hulpbronne en vaardige Bybelonderwysers kan verseker behulpsaam wees, maar hulle is nie ‘n plaasvervanger wanneer dit by die aanhoor van die Heilige Gees en die versigtige luister na wat Hy vir jou wil sê, kom nie.

Sielskos: Gen 30:25-31:55; Joh 15:18-27; Ps 65; Spr 31:25-27