Billy Bob

2018-09-19
Matteus 18:14 NLV

Philip Bray het in Atlanta ‘n straatbediening genaamd SafeHouse Outreach gestig. Hy skryf: ‘Een dag het ‘n klein seuntjie ‘n handgebaar vir my gewys, die soort wat manlike prostitute maak. Ek het die kar gestop en vir hom gepreek, maar nie gedink dat hy verstaan nie. Hy het egter gesê, ‘Ek doen maar net besigheid. Ek lewe hier in Cabbagetown en my broer het my die besigheid geleer.’ Ek het gevra, ‘Wat is jou naam? Hoe oud is jy?’ Hy het geantwoord, ‘Billy Bob, en ek is agt jaar oud.’ Geskok het ek gesê, ‘Jy het sekerlik nie baie kliënte nie?’ Hy het gesê, ‘Hoe jonger jy is hoe meer geld maak jy. Ek maak tweehonderd dollar per keer; my dertienjarige broer kry net twintig dollar omdat hy vigs het.’ Ek het by hom gepleit om my toe te laat om hom te help om ‘n nuwe lewe te begin, maar hy het gesê, ‘Ek kan nie. Ek is my familie se kaartjie uit die ghetto uit.’ Vir weke het ek hom probeer bereik. Toe het die polisie een dag sy verminkte liggaam in ‘n vullishouer gekry nadat een van sy kliënte hom vermoor het. In straatbediening het nie elke verhaal ‘n gelukkige einde nie. Soms is die pyn en wanhoop net te veel.’ Dan voeg Philip by, ‘Maar daar is hoop! Jesus het vir die Billy Bobs van hierdie wêreld gesterf, net soos Hy vir die Billy Grahams gesterf het. Dis hoekom ek daar buite in die strate werk.’ Jesus het gesê, ‘Net so wil julle Vader in die hemel nie hê dat één van hierdie kleinstes verlore gaan nie.’ Dit beteken dat jy geroepe is om jou gemaksone te verlaat en om na ‘n wêreld wat seer het met die liefde van Jesus uit te reik!

Sielskos: Miga 1-4; Luk 22:24-38; Ps 78:65-72; Spr 24:11-14

God’s will

2018-07-17
Psalm 139:16 NLT

The Psalmist wrote: ‘You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God’ (vv.16-17 NLT). If you want to know God’s will for your life, pray this prayer: ‘Lord, You knew me completely before I was born, and You shaped me and destined me for a purpose. Give me a clear vision of all You want to do in and through my life. I desperately need to understand what the “hope of my calling” (Ephesians 4:4) is, and “the exceeding greatness of Your power” (Ephesians 1:19) to enable me to fulfill Your purpose (see 2 Corinthians 9:14). Show me the gifts You have put in me, and how I can develop and use them for Your glory (see Romans 12:6). Help me to think big and pray with boldness (see Ephesians 3:20). I want to be open and available for whatever You have for me, and not miss Your blessings by being unprepared to receive them. Help me not to hold on to things or relationships that are not of You. I want to do Your will with my whole heart (see Psalm 40:8). Only You know what and who is right for me. Help me to hear Your voice, and give me the grace and courage to follow Your leading when I am afraid (see John 10:4). May the desires of Your heart become the desires of my heart. Enlarge my capacity to believe that You can take what I have and multiply it beyond what I can imagine. In Jesus’ name I pray, amen.’

2 Sam 12:1-14:20; Luke 7:24-35; Ps 118:10-18; Prov 18:7-9

Vriendskap se beloning (2)

2018-06-26
Psalm 68:7 DB

‘n Vrou, pas geskei, het na ‘n dorp toe getrek waar sy niemand geken het nie. Toe sy eindelik haar moed bymekaar skraap om ‘n kerkdiens by te woon, het sy gebid, ‘Here, laat my inpas. Omring my met vriende.’ Sy het twee dames gevra of sy by hulle kon sit, en hulle het op die ou einde saam middagete gaan eet. Dit blyk toe dat al drie vrouens alleen woon en geïsoleerd voel. Hulle het toe ‘n Bybelstudie groep begin wat hulle G.A.L.S genoem het: God’s Amazing Love Sustains. Jare later gaan hierdie klein ‘familie’ nog sterk voort, deel hulle lief en leed, bid vir mekaar en kyk uit vir mekaar. Thomas Blackaby het opgemerk: ‘Een van die goeie dinge wat God voorsien is goddelike vriende. Dis een van sy maniere om vir ons aanmoediging, ondersteuning, raad en kameraadskap te gee. Paulus sou baie van sy beproewinge en vervolgings nie oorleef het nie, as dit nie vir vriende en kamerade was nie (sien 2 Korintiërs 7:6-7). Dis hartseer wanneer God se mense nie daaraan tyd spandeer om vriendskappe te ontwikkel nie en eerder op hulle eie in bediening voortgaan. Dis geen wonder dat hulle dikwels uitbrand of ontnugter of bitter terugkom, omdat hulle nie die aanmoediging en ondersteuning wat hulle bediening verëis het, ontvang het nie. Dank God vir diegene wat Hy gekies het om jou ondersteuners en aanmoedigers te wees. Vir wie is jy tans ‘n vriend? Wie het God jou op die hart gedruk om te versterk en die pad saam mee te loop? Vra Hom om jou te help om ‘n getroue vriend te wees, sodat julle julself kan verbly in wat Hy deur julle gekombineerde pogings vermag.’

Sielskos: 2 Kor 11:16-13:14; Luk 2:21-33; Ps 8; Spr 16:8-11

Vriendskap se beloning (1)

2018-06-25
Spreuke 18:24 DB

Die Bybel sê, ‘In tye van nood leer jy jou vriende ken. Sommige praat net, maar doen niks nie. Ander sal alles vir jou doen. Hulle is nader aan jou as ‘n broer.’ Gloria Gaither wys uit dat ware vriende besorg is oor wat jy besig is om te word. Hulle kyk verby die huidige en gee diep om oor jou as algehele persoon. Terwyl dit tyd en energie neem om hierdie tipe vriendskap te bou en te onderhou, is die voordele veel meer as die belegging daarin. Ware vriende: 1) Help jou op wanneer jy geval het. ‘Twee is beter as een… As een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie’ (Prediker 4:9-10 NLV). 2) Haal die druk van jou af. Maak nie saak hoe lief hulle vir jou is en wil help nie, soms is jou familie te naby aan die situasie om objektief te wees. Oor sulke gevalle, sê die Bybel, ‘Eerlike raad van ‘n vriend is so aangenaam soos parfuum…’ (Spreuke 27:9 NLV). 3) Laat jou lag. Wanneer ‘n goeie lagsessie presies is wat jy nodig het, sal vriende jou help om die humor in ‘n situasie te sien – gewoonlik omdat hulle al self daar was! Soos Hazel C. Lee sê, ‘Om vir onsself en saam met ander mense te lag, bring ‘n verrassende gevoel van samesyn mee.’ 4) Hou jou aanspreeklik. Het jy al agtergekom wanneer jy in teenstelling met God se Woord optree, dit maklik is om jouself te flous? Dis dan wanneer die teregwysing van ‘n vriend jou weer op die regte pad kan bring. Dank God dus vir goeie vriende wat jou lief genoeg het om eerlik met jou te wees, selfs wanneer dit seermaak.

Sielskos: 2 Kor 9:1-11:15; Luk 2:8-20; Ps 144:9-15; Spr 16:4-7

Hartseer en hartsiek (1)

2018-06-11
Spreuke 13:12 NLV

Depressie kan jou laat opgee. Toe die werk te groot vir Moses geword het, het hy vir God gesê, ‘As U dit van my verwag, maak my dan asseblief maar liewer dood as wat ek na hierdie ellende moet sit en kyk’ (Numeri 11:15 NLV). Elia was seker dat Isebel haar dreigemente teen hom sou uitvoer en het vir God gevra om sy lewe te neem. Daar word gesê dat die boek Job oor ‘n tydperk van slegs nege maande strek, maar Job se verliese was so verwoestend dat hy gesê het, ‘Ek haat my lewe!..’ (Job 10:1 NLV). In plaas daarvan om te stry of ‘n Christen wat sy of haar eie lewe neem hemel toe gaan of nie, moet ons eerder vir God vir wysheid vra om te weet wanneer ‘n geliefde so hooploos of emosioneel siek geword het dat hulle dit nie meer langer kan verduur nie. Wie is hierdie mense? Jong mense wat hulself sny as ‘n uitroep om hulp. Oorlogsveterane wat aan post-traumatiese stres ly en nie van die demone van oorlog kan ontsnap nie. Slagoffers van seksuele mishandeling wat hulself tot die dood toe ooreet, drink en dwelms gebruik. Goeie mense wat met seksuele kwessies sukkel maar te vreesbevange is om daaroor te praat. Agt-en-vyftig miljoen Amerikaners stry daagliks met depressie. Hulle slaap in herehuise en onder brûe. Sommige van hulle is Christene met selfdoodgedagtes, wat dit vrees om te hoor dat hulle swak is en nie genoeg geloof het nie. As jy hulle met ‘n vinnige Skrifgedeelte, ‘n kort gebed en ‘n ‘God seën jou’ op hulle pad stuur, gooi jy hulle vir die wolwe. Jesus het jou gestuur, want jy het die Woord, die Gees en die krag om hulle te help.

Sielskos: Eseg 20-21; Mark 14:66-72; Ps 48; Spr 14:33-35