Groei is belangriker as doelwitte

2020-12-13
Spreuke 4:18 NLV

Phil Cooke skryf: ‘Groei is wat ons met kennis doen. Groei is waar ons ons kennis neem, hoe ons dit toepas en hoe ons dit in ons alledaagse lewe gebruik. Die leierskapskundige, John Maxwell, het my lank gelede geleer om my uitgangspunt van doelwitte na groei te verander. Dit was ‘n openbaring. Ek het altyd geleer dat doelwitte belangrik was en ek het ‘n sisteem gebruik waar ek oor en oor doelwitte probeer bereik het, maar aanhoudend daarmee gesukkel het. Ek kan sien dat doelwitte baie mense motiveer, maar dit het my leeg en onbevredig laat voel.

Toe John my egter wys hoe om my aandag op groei te fokus, het alles skielik in plek geval. Die proses het my geleer dat doelwitte goed is, maar wanneer ons ‘n doelwit bereik, is dit klaar.

Groei is egter ‘n nimmereindigende proses – waar jy altyd leer, altyd vorentoe beweeg en altyd presteer. Ek hoop dat wanneer ek die einde van my lewe bereik, daar ‘n paar goeie boeke op my bedkassie sal wees, want ek wil tot met my laaste asem nog leer en groei.

Kyk na mense in jou vriendekring. Hoekom behaal party van hulle sukses, terwyl ander stagneer? Hoekom beweeg sommige van hulle na hoër prestasievlakke, terwyl ander jare lank op dieselfde plek bly? Baie mense blameer die sisteem, die maatskappy of hulle baas. Hulle blameer die samelewing, hulle opvoeding of hulle verlede. ‘n Lewenslange plan vir groei kan egter grense breek en amper enige struikelblok oorkom.’

Die Bybel stel dit so: ‘Die pad van die regverdiges is soos die lig met dagbreek. Dit word al helderder totdat die volle dag aanbreek.’

Sielskos: Eseg 37:1-14; Matt 27:50-53; 1 Tess 4:13-18

Vermy ‘n ongesonde fokus op jouself (1)

2020-11-23
2 Korintiërs 13:5 NLV

Dis nie noodwendig sleg om op jouself te fokus nie, mits dit tot geestelike groei lei. Sommige mense neem egter verkeerdelik aan dat dit ‘n Bybelse mandaat is! Het God ons nie immers beveel om onsself te ondersoek nie? Met dit in gedagte begin ons wonder – ‘Is ek geestelik genoeg? Het ek waarlik berou oor my sondes? Bid ek genoeg? Is God tevrede met my?’ Die waarheid is dat wanneer jy op jouself fokus, dit jou mismoedig en oorwonne kan laat voel.

Kom ons kyk wat God regtig sê. Daar is net twee gevalle waar selfondersoek in die Bybel genoem word en nie een van die twee leer ons om op onsself te fokus nie.

Eerstens, het Paulus die Korintiërs aangespreek omdat hulle groot sonde in hulle kerk toegelaat het. ‘n Man het ‘n verhouding met sy stiefma gehad en niemand was daaroor ontsteld nie. Omdat hulle nie berou oor hulle onreinheid, seksuele vergrype en losbandigheid gehad het nie (sien 2 Korintiërs 12:21), het Paulus geskryf: ‘Ondersoek julleself of julle in ‘n egte geloofsverhouding met Christus staan…’ Dis nie ‘n uitnodiging om op jouself te fokus nie, maar ‘n geestelike ondersoek.

Tweedens, het Paulus die Korintiërs se gedrag gedurende die nagmaal gekorrigeer. Omdat sommige van hulle van die nagmaalwyn dronk geraak het, het hy gesê: ‘Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink’ (1 Korintiërs 11:28 NLV). Paulus bedoel nie dat jy op jou foute moet fikseer nie, maar op die bevrydende waarheid dat Jesus die prys vir al jou sonde betaal het – in die verlede, die hede en die toekoms.

Groei, vreugde en oorwinning lê daarin om ‘n ongesonde fokus op jouself agter te laat en op Christus gefokus te bly!

Sielskos: 2 Kro 16-18; Joh 12:37-50; Ps 102:18-28; Spr 27:13-16

Leer om ‘reg’ te dink

2020-10-18
Spreuke 12:5 ABA

Jou gedagtes kan vir of teen jou werk. Wanneer dit vir jou werk, help dit jou om positief te bly, jou doelwitte te bereik en elke dag te geniet. Wanneer dit egter teen jou werk, kan dit jou negatief en moedeloos laat voel, jou terughou en jou gedagtes laat dink wat self-sabotasie tot gevolg het. Leer dus jou gedagtes om vir jou en nie teen jou nie, te werk.

‘n Belangrike manier om dit te doen, is om ‘n bewustelike besluit te neem om positief te begin dink – in terme van geloof en nie van vrees nie. Jou brein sal nie hierdie nuwe rol oornag begin vervul nie. Jy verwag dalk van jou brein om ‘n radikale transformasie te ondergaan, wat tyd sal neem. Besluit egter dat tesame met jou ywer en God se hulp, jou brein vir jou sal begin werk en ‘n positiewe dryfkrag in jou lewe sal word.

Dr Caroline Leaf, ‘n kognitiewe neurowetenskaplike, wys uit dat die brein agtien jaar neem om volwasse te word en ‘n leeftyd neem om te groei. Moenie die punt mis nie! Terwyl elke orgaan in jou liggaam tydens jou geboorte ten volle gevorm was en groter geword het soos jou liggaam gegroei het, het jou brein ‘n volle agtien jaar nodig gehad om volwasse te word. Sodra dit volledig gevorm is, hou dit aan groei – maak nie saak hoe oud jy is nie. Dis wonderlike nuus, omdat dit beteken dat jy nie in ‘n ou of verkeerde gedagtepatroon vasgevang hoef te bly nie. Jou brein groei steeds, wat beteken dat jy steeds jou denke kan verbeter.

Soos die Bybel sê: ‘Mense wat reg lewe, dink reg…’

Sielskos: Matt 21:18-22; Matt 8:5-13; Mark 6:1-6

Hoekom moet jy die Bybel bestudeer? (1)

2020-06-25
1 Petrus 2:2 DB

Dis noodsaaklik vir jou geestelike groei om daagliks Bybelstudie te doen. Professor Howard Hendricks skryf: “Toe ons kinders klein was, het ons hulle groei met ‘n potlood agterop die kasdeur gemerk. Soos hulle groter geword het, het hulle ons gesmeek om te meet hoe lank hulle geword het en dit op die kasdeur te merk. Dit maak nie saak hoe klein die inkrimente was nie, hulle het in opwinding op en af gespring om hulle vordering te sien. Een dag nadat ek een van my dogters gemeet het, het sy my die tipe vraag gevra wat jy wens kinders nie wil vra nie: ‘Pappa, hoekom hou grootmense op groei?’ Hoe kon ek verduidelik dat grootmense nie ophou groei nie – ons groei net in ‘n ander rigting in? Ek weet nie wat ek vir haar gesê het nie, maar tot vandag toe vra die Here nog vir my: ‘Hendricks, word jy oud, of word jy groot?'” Wat van jou? Hoe lank is jy al ‘n Christen? Nege maande? Nege-en-dertig jaar? Die groot kwessie is hoe baie jy al gegroei het. Hoe vorder jy op God se maatstok? Dis wat die apostel Paulus bedoel het toe hy geskryf het: “‘n Babatjie wat pas gebore is, is dors vir ‘n bietjie melk. Net so moet julle altyd die skoon, geestelike melk wil hê. Dit sal julle geestelik groot en sterk laat word as mense wat God s’n is.” Net soos ‘n baba sy bottel gryp, gryp jy die Bybel. Die baba het melk nodig om sy fisiese lewe te onderhou, jy het die Bybel nodig om jou geestelike lewe te onderhou. Die belangrikste rede om dus die Skrif te bestudeer, is dat dit geestelike groei aanwakker. Dis God se primêre manier om jou as individu te ontwikkel.

Sielskos: Hosea 11-14; Luk 2:34-40; Ps 21; Spr 14:17-20

Vertraagde intellektuele ontwikkeling (3)

2020-06-06
Spreuke 9:9 NLV

Kom ons kyk na vertraagde intellektuele ontwikkeling. Soms gebruik ons verse soos: ‘Daar is dinge wat dom lyk vir die mense van die wêreld, maar God het daardie dinge gekies om die slim mense te laat verstaan dat hulle niks weet nie…’ (1 Korintiërs 1:27 ABA), as verskoning om nie ons gedagtes te ontwikkel en intellektueel te groei nie. God het gesê: ‘My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis…’ (Hosea 4:6 AFR53). Jou sin van vervulling gaan met intellektuele groei gepaard – iets wat jy nie op ‘n ander manier kan kry nie. Wanneer jy weet dat jy in kennis en begrip groei, word jy minder ontvanklik vir kritiek, verwaarlosing en afjakke. Jou sin van waarde hang nie meer van ander mense se goedkeuring af nie, omdat jy jouself aan jou persoonlike groei meet. Die Bybel sê: “‘n Mens met insig kry steeds meer kennis. Wyse mense hou altyd hulle ore oop vir nog meer kennis” (Spreuke 18:15 NLV). ‘Die oor wat wel hoor, die oog wat reg sien – die Here het al twee gemaak’ (Spreuke 20:12 NLV). Let wel, jy leer deur te luister en te observeer! Ons praat nou nie hier van ure voor die televisie spandeeer wat jou brein dof maak en jou die kuns van gesprekvoering afleer nie. Die Bybel sê: ‘Yster slyp yster en so vorm vriende mekaar’ (Spreuke 27:17 NLV). Om te groei en skerp te word, het jy vriende in jou lewe nodig wat jou sal opskerp. Daar is drie sleutelaktiwiteite wat jou toekoms bepaal: a) die tyd wat jy met God bestee; b) die verhoudings wat jy aanknoop; en c) die boeke wat jy lees. Die boek waaraan jy die meeste tyd moet bestee, is die Bybel. Nog ‘n gedagte: Enige tyd wanneer jy lees en ‘n goeie gedagte kry of ‘n ‘aha!’ oomblik ervaar, skryf dit neer – anders sal jy dit verloor.

Sielskos: Op 1-4; Mark 14:43-52; Ps 1; Spr 13:1