Don’t let complaining creep in (2)

2017-04-05
Exodus 16:7 NIV

Complaining can show a lack of faith in God’s Word that says, ‘God causes everything to work together for the good of those who love [him]’ (Romans 8:28 NLT). The Bible says: ‘When Pharaoh…let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the Promised Land. God said, “If the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt.” So God led them in a roundabout way’ (Exodus 13:17-18 NLT). God sees the end from the beginning, and He’s leading us in a roundabout kind of way too. Once we understand that, we don’t need to complain. When Israel grumbled, ‘the Lord’s anger blazed…and…he destroyed some of the people’ (Numbers 11:1 NLT). Author and teacher Dr Dale A. Robbins writes: ‘They refused to trust Him to provide, protect, and direct their lives…The whole premise of Christianity is Jesus becomes the “boss” of our circumstances. We’re in His hands. If believers complain, it becomes an accusation against the Lord to whom we’ve trusted our lives, and He “[hears] all your complaints against him” (Exodus 16:8 NLT).’ When we go through tough times, we shouldn’t resort to complaining. Instead we can praise God in spite of what’s happening. ‘Be thankful in all circumstances’ (1 Thessalonians 5:18 NLT). Thanksgiving is the opposite of complaining. It expresses appreciation for everything God has done and what He promises to do, and shows confidence that He’s in charge. The Psalmist said, ‘Offer to God the sacrifice of thanksgiving, and…in the day of trouble; I will deliver you’ (Psalm 50:14-15 AMP).

Troeteldiere is ‘n gawe van God

2017-04-01
Spreuke 12:10 NLV

‘n Man het aan ‘n hotel, waar hy vakansie wou gaan hou, geskryf en gevra, ‘Kan ek my hond saambring? Hy is baie soet.’ Die hoteleienaar het geantwoord, ‘Ek bestuur hierdie hotel nou al vir dertig jaar en in al daardie tyd het ‘n hond nog nooit die handdoeke, beddegoed, eetgerei of skilderye gesteel nie. Ek moes nog nooit ‘n hond vra om die hotel te verlaat omdat hy dronk was nie en geen hond het nog ooit die hotel verlaat sonder om sy rekening te betaal nie. Jou hond is welkom. Verder, as jou hond vir jou kan borg staan, is jy ook welkom.’ Salomo skryf, ‘Die regverdige gee om vir sy diere.’ Het jy al ooit goddelikheid vanaf hierdie perspektief oorweeg? Miskien dink jy, ‘Dit klink nie baie geestelik nie.’ Dink weer! ‘Van Bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes…’ (Jakobus 1:17 NLV). Baie mense wat rou, se verlies word draagliker gemaak deur ‘n troeteldier wie se liefde en lojaliteit hulle help om aan te gaan. Het jy geweet dat mense met troeteldiere langer lewe, gesonder is, vinniger herstel en minder depressie ervaar? Wie sal ooit die honde gedurende 9/11 vergeet wat deur die verwoesting van die World Trade Center gesoek het, al tjankend omdat hulle nie diegene wat gesterf het, kon red nie? En wat van die opgeleide honde wat sig gee aan die blindes? Dit klink nogal geestelik! Toe God ons troeteldiere geskep het, het Hy gesien dat dit goed is. Hoekom het Hy dit gesê? Omdat troeteldiere die deugsaamheid van mense het, sonder enige van hulle foute. Kom ons erken hulle dus as ‘n gawe van God, kom ons wees dankbaar vir hulle en kom ons sorg goed vir hulle!

Mothering Sunday

2017-03-26
John 19:26 NLT

“Today is Mothering Sunday. A day for us to tell our mothers how much we appreciate
everything they do, as well as being an opportunity to say thank you to anyone
who loves and cares for us like a mother does. The Bible tells us numerous times
to honour our parents, listen to them, and treat them with respect. But instead
of thinking about those verses, let’s take a look at a time when Jesus honoured
His mother, Mary. In John 19, as Jesus was dying on the cross, He saw Mary and
the disciple John standing below, watching. ‘He said to her, “”Dear woman, here is
your son.”” And he said to this disciple, “”Here is your mother. And from then on this
disciple took her into his home (vv. 26-27 NLT). Jesus was being crucified; He was in
unimaginable pain. But in the midst of His ordeal, His thoughts were for His mother,
and to ensure she would have someone to provide for her, love and care for her.
Nailed to a cross and dying, Jesus did the simple but deeply loving act of asking
Mary and John to become mother and son to each other. And that’s something for
us to think about today as we celebrate and honour mothers. Maybe for whatever
reason you can’t give your mum a gift or see her in person. It doesn’t matter why.
Just do something simple and powerful, from a loving heart: take a few minutes to
pray for her and to thank God for her. And even if things haven’t been easy between
you, remember that God’s at work in the situation, you just need to pray and allow
Him to do the rest. Let’s make today a day when we really show what God’s love
means by honouring and praying for our mothers and those who care for us.”

Wees versigtig vir hoogmoed

2017-03-15
Spreuke 16:18 NLV

“Dink aan die dinge waarop ons trots is: die huis waarin ons bly, die kar wat ons bestuur,
die diploma wat op die muur hang, die mense waarmee ons omgaan en die posisie
wat ons beklee. Wanneer jy hard gewerk het om te wees waar jy is, wees versigtig
vir hoogmoed! Paulus vra, ‘Wat maak jou beter as enige ander gelowige? Wat het jy
wat God nie aan jou gegee het nie? En as dit dan aan jou gegee is, hoe spog jy dan
asof jy op eie houtjie presteer het?’ (1 Korintiërs 4:7 NLV). Wat moet jy dus doen? 1)
Ondersoek jou geloofstelsel oor wie jy is, wat jy het, en wat jy kan doen. Jesus het gesê,
‘…sonder My kan julle niks doen nie’ (Johannes 15:5 NLV). Herinner jouself: ‘Ek is net
die handskoen, God is die hand wat dit vul.’ Dit sal jou help om die regte perspektief
te kry! 2) Fokus meer op ander as op jouself. ‘Julle moenie net elkeen na sy eie belange
omsien nie, maar ook na mekaar se belange’ (Filippense 2:4 NLV). 3) Respekteer en
waardeer almal wat jy ontmoet, ongeag hulle sosiale status, ras, geslag, of enige ander
onderskeidende faktore. Wanneer jy in nederigheid stap, respekteer mense jou en
aanvaar jou insette, en verdink hulle jou nie van selfsugtige motiewe nie. Die Bybel sê:
‘Daar is ses dinge wat die Here haat, nee, eintlik sewe dinge waarin Hy ‘n afsku het: oë
vol hoogmoed, ‘n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, ‘n hart wat slegte
planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, ‘n valse getuie wat leuens verkoop,
en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers’ (Spreuke 6:16-19 NLV). Wees vandag
versigtig vir hoogmoed.”

Beware of pride


Proverbs 16:18 NKJV

“Think about some of the things we can become proud over. Things like our
academic achievements, the things we own, how popular we are on social
media and the job we’ve managed to get. When we’ve worked hard to get to
where we are, we need to be on the lookout for pride. Paul asks, ‘Who makes
you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now
if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it?’ (1
Corinthians 4:7 NKJV). So what should we do? 1) Take a look at our beliefs about
who we are, what we have, and what we can do. Jesus said, ‘Without Me you
can do nothing’ (John 15:5 NKJV). When we remember that we need God, we
keep the right perspective.2) Focus more on others than on ourselves. ‘Let each
of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others’
(Philippians 2:4 NKJV). 3) Respect and value everyone we meet regardless of
their social status, race, gender, or other factors. When we’re humble, people
are more likely to respect us rather than think that we’ve got selfish motives.
The Bible says: ‘There are six things the Lord hates…a proud look, a lying
tongue, hands that kill innocent people, a mind that thinks up evil plans, feet
that are quick to do evil, a witness who lies, and someone who starts arguments
among families’ (Proverbs 6:16-19 NCV). Pride is something that the Bible warns
against, so it’s something we need to remove from our lives as soon as we spot
it.”