Die verskil tussen Simson en Samuel (2)

2018-01-18
Rigters 14:3 NLV

Die tweede verskil: Verhoudings. “Sy ouers vra toe vir hom: ‘Is daar nie iemand tussen die mense van jou stam of onder jou volksgenote met wie jy kan trou nie? Moet jy nou onder die heidense Filistyne ‘n vrou vat?’ Simson het vir sy pa gesê: ‘Kry haar vir my. Ek wil haar hê.'” Wanneer dit by verhoudings gekom het, is Simson deur sy laer beginsels eerder as die beginsels van God se Woord gelei. Hy het duur daarvoor betaal. Drie keer lees ons in die Skrif: ‘Simson het afgegaan…’ (vers 1 NLV). Hy het afgegaan na Timna toe en met die verkeerde vrou getrou. Hy het afgegaan na Gasa toe en die nag met ‘n prostituut deurgebring. Hy het afgegaan na die Sorekvallei toe, in Delila se skoot opgeëindig en sy krag, sy vryheid, sy reputasie, sy seën en sy lewe verloor. Samuel, aan die ander kant, is grootgemaak om die bediening te suiwer. Eli, die Hoëpriester, het twee seuns gehad, Hofni en Pineas, wat hy vir die priesterskap bestem het. Hulle het egter omkoopgeld aanvaar om sondes te bedek en openlik met prostitute omgegaan. Daar is ‘n les vir elke verloste kind van God hieruit te leer: ‘Moenie saamspan met ongelowiges nie…’ (2 Korintiërs 6:14 NLV). Is God bevooroordeeld wanneer Hy dit sê? Nee, Hy is beskermend! Wanneer jy in ‘n verhouding met iemand ‘saamgespan’ is wat nie jou geloof, jou waardes, jou doelwitte en jou prioriteite deel nie, eindig jy op waar julle mekaar in verskillende rigtings probeer trek. Wanneer probleme te voorskyn kom, soos hulle verseker sal, het jy iemand langs jou sy nodig wat na dieselfde bron draai om die oplossing te kry: na God toe.

Sielskos: Dan 1-2; Matt 8:10-17; Ps 81; Spr 2:11-15

As Christus nie gekom het nie

2017-12-25
Johannes 1:29 NLV

Geleerdes stem nie saam oor die presiese datum van Christus se geboorte nie. Hulle weet ook nie of die Geboortekerk in Betlehem, wat daagliks deur pelgrims besoek word, die presiese plek van Jesus se geboorte is nie. Niemand van ons kan verstaan hoe ‘n maagdelike meisie deur die Heilige Gees kon swanger raak nie. Hier is egter die goeie nuus: Jy het nie nodig om te weet wanneer, waar of hoe Jesus gebore is nie, jy het net nodig om te weet hoekom Hy gebore is. ‘God het die mense wêreld só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê’ (Johannes 3:16 NLV). Net vier dinge maak saak: 1) As Christus nie gekom het nie, sou God nie aan ons bekend gewees het nie. 2) As Christus nie gekom het nie, sou ons sondes nie vergewe gewees het nie. Johannes het Hom ‘…die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem,’ genoem. 3) As Christus nie gekom het nie, sou ons gebede onbeantwoord gebly het. In die Bybelse tyd moes ‘n priester namens jou ‘n versoekskrif bring. Jesus is ons Hoëpriester, wat ‘…ten volle met ons swakhede saamvoel, want Hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer – behalwe dat Hy nie voor die sonde geswig het nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word’ (Hebreërs 4:15-16 NLV). 4) As Christus nie die eerste keer gekom het nie, sou ons geen versekering gehad het dat Hy ‘n tweede keer sal kom om ons saam met Hom na die hemel toe te neem nie.

Sielskos: Jes 7:14; Luk 2:1-20; Mig 5:2-5a; Jes 9:6-7

What is Christmas all about?

2017-12-24
Romans 8:39 NCV

The first Christmas, God did something extraordinary. In the busyness and excitement of this time of year, we can sometimes forget this and lose the sense of wonder of Christmas. So let’s take a few minutes to reflect on what that first Christmas in Bethlehem really means for us. Jesus gave up His comfort and glory in heaven to come and live in our cruel, cold, harsh world. He gave up His pain-free home, and came to earth in human form, able to experience pain like we do, to be ridiculed by those who didn’t believe in Him, to be betrayed and denied by His closest friends, to be condemned to death by those who, just a few days before, had been welcoming Him as He came through their streets. He left His heavenly Father, was born and laid in a feeding trough, because his earthly parents couldn’t find anywhere else for Him to sleep. He left His throne in heaven and came into our world in the humblest, lowliest way imaginable. And He did it all for us. That’s how much Jesus loves us. He willingly went through all of that, died on the cross, and paid the price for our sins so that we could be saved. It’s impossible to imagine how much love He must feel for us. Paul wrote ‘I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor ruling spirits, nothing now, nothing in the future, no powers, nothing above us, nothing below us, nor anything else in the whole world will ever be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord’ (Romans 8:38-39 NCV). Jesus is the best gift we could possibly have.

Ps 103:8-18; John 3:16-18; Matt 18:21-35

What is Christmas all about?


Romans 8:39 CEV

That first Christmas, God did something extraordinary. Max Lucado puts it this way: “Stepping from the throne, He removed His robe of light and wrapped Himself in skin: pigmented human skin. The light of the universe entered a dark, wet womb. He whom angels worshiped nestled Himself in the placenta of a peasant, was birthed into the cold night, and then slept on a cow’s hay. Mary didn’t know whether to give Him milk or give him praise, so she gave Him both – since He was, as near as she could figure, hungry and holy. Joseph didn’t know whether to call Him junior or father. But in the end he called Him Jesus, since that’s what the angel said, and since he didn’t have the faintest idea what to name a God he could cradle in his arms.” Lucado continues: “Don’t you think their heads tilted and their minds wondered, ‘What in the world are You doing, God?’ Or better phrased, ‘God, what are You doing in the world?’ ‘Can anything make Me stop loving you?’ God asks. ‘You wonder how long My love will last? Find your answer on a splintered cross, on a craggy hill. That’s Me you see up there, your Maker, your God…That’s how much I love you.'” Paul asks, “Can anything separate us from the love of Christ?” (v. 35 CEV). Then he answers his own question: “Nothing can separate us from God’s love – not life or death, not angels or spirits, not the present or the future, and not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God’s love” (vv. 38-39 CEV). And that’s what Christmas is all about!

Soul food: Ps 103:8-18; John 3:16-18; Mat 18:21-35

Die antwoord is op pad!

2017-11-30
2 Konings 4:8 DB

Die Bybel verwys na hierdie vrou as “‘n vooraanstaande vrou.” Dis omdat sy ‘n ‘vooraanstaande’ strategie vir haar lewe gehad het! Sy het ‘n slaapkamer in haar huis vir die profeet Elisa voorberei om te gebruik wanneer hy deur haar dorp gereis het. Gevolglik het sy haar hartswens ontvang: ‘n babaseuntjie. Later jare, toe haar seun skielik gesterf het, het God vir Elisa gebruik om haar seun uit die dood op te wek. Let drie dinge oor hierdie vrou se verhaal op: 1) Sy het ruimte vir God gemaak. 2) Haar droom is vervul. 3) Toe haar droom sterf, het God dit weer lewendig gemaak (sien verse 36-37). Sy het geweier om die opinies van ongelowige mense te aanvaar of om haar situasie met mense wat ongekwalifiseerd is om te help, te bespreek. Wees versigtig teenoor wie jy in ‘n krisis oopmaak! Maak seker dat hulle God ken en dat hulle woorde in lyn met Syne is. Hierdie vrou het geglo dat as God dit begin het, Hy dit kon beëindig. As Hy dit gemaak het, kon Hy dit regmaak. Die Bybel vertel ons dat Elisa homself oor die liggaam van die dooie seun uitgestrek het en hom warm gemaak het. Hierdie seun het egter meer as warmte nodig gehad – hy het lewe nodig gehad. Dus het Elisa weer op hom gaan lê en hy het lewendig geword. Maak nie saak hoe sleg dinge lyk nie, bly bo-op die situasie deur aan te hou om in God te glo. Bid die hele nag as jy moet, maar hou aan om op sy Woord te staan. Jou droom mag dalk nog nie ten volle lewendig wees nie, maar dit word warm. Dinge is aan die verbeter… God is aan die beweeg… die antwoord is op pad!

Sielskos: Gen 24:1-25:18; Joh 12:20-36; Ps 14; Spr 31:22-24