Wie is jou ‘Jona’?

2019-03-12
Jona 1:12 NLV

Toe Jona op ‘n skip geklim het wat in die teenoorgestelde rigting van God se wil gevaar het, het die bemanning ontdek dat daar ‘n hoë prys te betaal is wanneer jy die verkeerde persoon in jou lewe toelaat. God het jou nie die magtiging gegee om iemand anders se lewensondersteuningstelsel te wees nie. Veral as hulle besig is om van Hom weg te hardloop en jou gebruik om dit te doen! Met Jesus aan boord kan jy dit deur enige storm maak. Wanneer jy egter vir Jona aan boord toelaat, sal hy jou lewe omkeer en jy sal die risiko loop om alles te verloor. Dink jy regtig dat jy jou ‘Jona’ kan regruk? Nee. ‘Toe stuur die Here ‘n groot vis om Jona in te sluk…’ (Jona 1:17 NLV). Soms is die beste ding wat jy vir iemand kan doen om hom oor boord te gooi. So lank as wat jy aanhou om hom te red, staan jy in God se pad. Kyk na Jona – terwyl die bemanning desperaat besig was om goed oor boord te gooi, was hy besig om te slaap! Hy wou nie reggehelp word nie, hy wou gemaklik wees! Ken jy so iemand? Die rede hoekom hulle nie verander nie, is omdat hulle nie gereed is om te verander nie! Jona was so hardkoppig dat hy drie dae in die vis se maag deurgebring het, voor hy begin bid het. As dit jy was, sou jy die oomblik wat jy die vis gesien het begin bid het, nie waar nie? Dit mag dalk moeilik wees om aan te hoor, maar soms is die beste ding wat jy vir jou ‘Jona’ – en jouself – kan doen, om hulle oor boord te gooi en God hulle te laat red.

Sielskos: Job 5-7; Luk 16:19-31; Ps 26; Spr 7:26-27

God won’t let you off the hook

2019-01-18
1 Thessalonians 1:8-9 NIV

Jack Eckerd, founder of the Eckerd drugstore chain, which was the second-largest drug chain in America at the time, became friends with Chuck Colson, founder of Prison Fellowship. He introduced Colson to various influential groups in Florida in an effort to bring about change in the state’s prison system. During their travels together, Chuck had an opportunity to share with Jack his new-found faith in Jesus Christ. He gave some books to Jack, including his own, and eventually prayed with him to become a Christian. Shortly after, Jack happened to be walking down the magazine aisle in one of his stores when he noticed two pornographic magazines on the rack. The presence of the magazines had never bothered him before, but now it did! Jack called the president of his company and told him, “Take those magazines out of my stores.” The president argued, “But we make a profit of three million dollars a year on those magazines.” Jack insisted, “Take ’em out.” And so it was that all such magazines were removed from his seventeen hundred drugstores in one day. When Chuck Colson asked Jack about his decision, he replied, “Why else would I give away three million dollars? The Lord wouldn’t let me off the hook.” And when you are committed to following Christ and living by the principles of Scripture, God won’t let you off the hook either. So let it be said of you, what Paul said of the believers in Thessalonica: “Your faith…has become known everywhere…how you turned…from idols to serve…God.”

Soul food: Isa 58-62; Luke 4:1-13; Ps 89:1-14; Prov 2:20

Destructive criticism

2019-01-17
2 Timothy 2:3 NKJV

There are two kinds of criticism: the true kind, and the not-true kind. Constructive criticism, and destructive criticism. Constructive criticism, when founded in truth and delivered well, can be the key to moving forwards. Unfounded criticism can do the opposite. When those around you speak critically, or gossip about you, it can feel like it might get in the way of you following the path laid ahead. However, 19th Century evangelist and writer D.L. Moody said ‘If I take care of my character, God will take care of my reputation’. It’s the nature of living in community that people will always talk, and some will spread negativity, especially if we are involved in a worthy cause. But as D.L. Moody observed, when we try our best to follow God, He will ultimately protect our reputation. If we are striving to life a godly life, then the truth of that will provide its own proof. Unfounded negativity from others cannot stand up against a holy life. The Message paraphrases Isaiah 54:17 like this: ‘Any accuser who takes you to court will be dismissed as a liar’. This leaves us with the confidence to know that God will always restore truth and protect those who live for Him. Once we know that, we can live in the instruction of Luke 6:28 to ‘bless those who curse you’ and ‘pray for those who mistreat you’ (NIV). When we allow God to reassure us that other people’s words cannot hurt us, we can find the strength and compassion to not only stand up against our critics’ words, but to bless and pray for them until they see the truth.

Isa 53-57; Luke 3:21-38; Ps 84; Prov 2:16-19

Staan op en probeer weer

2018-11-28
Jesaja 41:10 NLV

Om sukses in die lewe te behaal, het jy twee dinge nodig: 1) Die regte mense. Soms is die eerste stap om uit moedeloosheid te kom, om iemand te vind wat jou daaruit kan lig. Moenie soos die ou wees wat op die punt was om by die brug af te spring toe ‘n polisieman hom genader het en gesê het, ‘Niks kan so erg wees nie. Vertel my daarvan.’ Toe die ou klaar gepraat het – het hulle altwee gespring! Jy mag dalk glimlag, maar die geselskap wat jy hou, kan jou of oplig of aftrek. Paulus het geskryf, ‘God, wat die vernederdes bystaan, het ons ook ondersteun deur die teenwoordigheid van Titus’ (2 Korintiërs 7:6 NLV). Jy het ‘n Titus in jou lewe nodig en jy moet ‘n Titus vir ander mense word. Die Bybel sê, ‘Help ander gelowiges wat swaarkry…’ (Galasiërs 6:2 NLV). 2) Die regte perspektief. Meer as die helfte van verkoopsmense misluk omdat hulle nie ‘n tweede of derde keer teruggaan nie. Omtrent 58 persent maak een oproep en stop dan. 25 persent maak twee oproepe en stop dan. Vyftien persent maak drie oproepe en stop dan. Die twaalf persent wat weer en weer teruggaan, maak 80 persent van alle verkope uit. Dis die groep waarin jy behoort. Moenie met mislukking tevrede wees nie; staan op en probeer weer! God sal saam met jou werk (sien Filippense 1:6). Weier om nederlae te aanvaar. Onthou, jy sal beloon word vir dit wat jy klaargemaak het, nie vir dit wat jy begin het nie. Soms is die laaste sleutel aan die ring die een wat die deur oopsluit, so vra dus vir God vir die krag om aan te hou totdat jy wen!

Sielskos: Gen 17-19; Joh 13:31-38; Ps 118:1-9; Spr 31:6-9

Toets God!

2018-11-25
Maleagi 3:10 NLV

God is ‘n noukeurige beplanner. Hy het byvoorbeeld ‘n banket genaamd ‘die bruilofsfees van die Lam’ tweeduisend jaar vooruit beplan (sien Openbaring 19:9). Hy het vir Noag opdrag gegee om die ark ‘…135 meter lank, 22.5 meter breed en 13.5 meter hoog…’ (Genesis 6:15 NLV), te bou. Hy het vir Moses die spesifieke kleure en materiaal wat Hy vir die tabernakel wou gehad het, gegee (sien Eksodus 26). Kyk ook hoe presies hy die seisoene beplan en die sterre posisioneer. Kan jy jouself indink dat so ‘n God nie ‘n plan vir jou finansies – die produk van jou werkslewe – sal hê nie? Verseker nie! In die Skrif sê Hy: ‘…Bring al die tiendes na die stoorkamers… Toets My hierin of Ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën wat meer as genoeg vir julle sal wees!’ Let op: al die tiendes – dit beteken voor jou belasting en ander aftrekkings. Hoekom? Omdat Hy die eerste in jou lewe in alles wil wees – insluitend jou finansies. God het ook vir sy volk gesê, ‘…Julle het die tiendes en offerandes gesteel!’ (Maleagi 3:8 NLV). Stop en dink aan die woord ‘offerandes’ of anders gestel, ‘aanbod’. Wanneer jy jou huis verkoop, besluit jy om die ‘aanbod’ van die koper te aanvaar. In hierdie Skrifgedeelte sê God inderwaarheid, ‘Tot jy vir My dit gee waarop ek geregtig is (die tiende), hoekom moet Ek enige ander offerandes of aanbiedinge aanvaar?’ Om jou tiende te gee gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor geloof en gehoorsaamheid. Wanneer jy jou tiende uit jou inkomste gee, kan jy verwag dat God sy seën op jou sal uitstort soos Hy beloof het. God sê, ‘…Toets My hierin…’ Toets God en kyk wat gebeur!

Sielskos: Luk 1:26-56; Luk 2; Luk 2:41-52; Luk 8:19-21