God weet presies waar jy is

2018-09-25
Psalm 40:2-3 NLV

Toe ‘n aardbewing Haïti getref het, het ‘n noodwerker wat onder ‘n hotel wat ineengestort het vasgekeer was, gebid, ‘Here, ek was nie onlangs baie met U in kontak nie. Nou het ek U meer as ooit nodig.’ Hy skryf: ‘Ek het ‘n geluid gehoor. ‘Wie’s daar?’ het ek uitgroep. ‘Jim,’ het ‘n man geantwoord. Hy en vyf ander mense was ook vasgekeer. ‘Wil julle saam met my bid?’ het ek gevra. ‘Ja,’ het hy geantwoord. Dus het ek gesê, ‘Here, ons vra U vir ‘n wonderwerk. Red ons asseblief.’ Ons het gewag, maar niemand het gekom nie. Ek het gedreineerd gevoel. Geen kos en water vir vier-en-twintig uur nie en ek het ‘n dokter nodig gehad. Ek het my oë toegemaak, seker dat ek hulle nooit weer sou oopmaak nie. ‘n Stem het uitgeroep en ek het wakker geskrik. ‘n Oorlewende het deur ‘n klein gaatjie met ‘n reddingspan kontak gemaak. ‘n Uur het verbygegaan, en toe twee. ‘Ek gaan hier doodgaan en daar is niks wat ek daaraan kan doen nie.’ Toe het ‘n gedagte by my opgekom: Loof My. Ek het begin sing: ‘Great is Thy faithfulness; morning by morning new mercies I see. Be still my soul.’ Lofprysingsgesange aan die Een wat presies geweet het waar ek is. Ek het God se teenwoordigheid aangevoel en Hom hoor fluister, ‘Vertrou My met alles,’ en ek het dit alles laat gaan. ‘Laat u wil geskied, Here.’ Ure later het ‘n span reddingswerkers my na veiligheid opgetrek en my na die hospitaal toe geneem waar my vrou gewag het. ‘Ek het gedink jy is dood,’ het sy gesê. ‘Ek ook,’ het ek gefluister. Ek sou dood gewees het as dit nie was vir dit wat ek saam met my in daardie donker plek gehad het nie – my geloof wat lewendiger as ooit is.’

Sielskos: Lev 23:33-44; Joh 7:1-40; Sag 14:16-21

Wat is in ‘n naam? Alles (4)

2018-09-06
Rigters 6:16, 23 NLV

Die naam Jehova Salom: Die Here is ons vrede, is deur Gideon ontdek toe die Here hom beveel het om Israel teen die Midianiete te lei – ‘n posisie wat hy gevoel het ver bo sy vuurmaakplek is. ‘…hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes… Ek is die onbelangrikste lid van my gesin’ (vers 15 NLV). Hier is hoe die Here gereageer het: ‘Ek is dan saam met jou!… Jy sal al die Midianiete verslaan asof jy net teen een man veg.’ ‘n Bang Gideon het God geglo en voor die geveg plaasgevind of gewen is, het hy deur geloof reeds die vrede gesien wat die Here verseker het. Dus het hy ‘n altaar vir Jehova Salom gebou: ‘…Die Here is Vrede…’ (vers 24 NLV). Ons aanvaar dikwels dat ons eers vrede sal hê wanneer ons omstandighede verander. Dan leer ons soos Gideon dat innerlike vrede nie van die verandering van ons uiterlike omstandighede afhang nie; dit hang van ons geloof af dat God met ons is en dat ons sy innerlike vrede ervaar. Jesus belowe: ‘Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet regtig nie ontsteld of beangs word nie’ (Johannes 14:27 NLV). Hoe onbeholpe jy vandag dalk mag voel om jou uitdagings te trotseer, onthou Christus se woorde: ‘Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin’ (Johannes 16:33 NLV). Let op, jou werk is om moed te skep en Jehova Salom te vertrou om die res te hanteer!

Sielskos: Jos 14-15; Luk 20:1-8; Ps 142; Spr 23:7-9

Hoe om vrees te oorkom (2)

2018-08-06
Klaagliedere 3:23 NLV

Kardinaal J.H. Newman, ‘n Katolieke filosoof, het gesê: ‘Moenie bang wees dat jou lewe tot ‘n einde sal kom nie, maar eerder dat dit nooit ‘n begin sal hê nie.’ Dit is wat kan gebeur as jy toelaat dat vrees ‘n houvas op jou lewe kry. Die meeste van ons vrese is werklik ongegrond. Navorsing het selfs al getoon dat vyf-en-negentig persent van dit wat ons vrees, ongegrond is. Ons moet eenvoudig leer om met die res saam te lewe. Miskien het Gertrude Stein die beste benadering gehad. Sy het gesê: ‘As jy dink hoe gevaarlik alles is, is niks eintlik vreesaanjaend nie.’ Die lewe het geen waarborge nie. Mense probeer hulself met baie dinge beskerm: alarms, reisigertjeks, aspirien, sambrele, ‘n GPS-stelsel, lugsakke. Die waarheid is egter dat die lewe gevaarlik is, dat dit jou gesondheid benadeel en jou uiteindelik sal doodmaak. Jy kan dus net sowel met oorgawe lewe. Shakespeare het gesê, ‘He is not worthy of the honeycomb who shuns the hive because the bees have stings.’ Moenie dat vrees jou daarvan weerhou om klein treë in jou ontwikkeling te gee nie. Jy weet nooit waarheen hulle mag lei nie. Daar is twee dinge wat altyd saam met ons in die lewe teenwoordig is: vrees en geloof. Elke dag wat jy leef, kies jy die een of die ander. Jeremia het geloof gekies. Hy het geskryf: ‘Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy liefde het geen einde nie. Op u ontferming kan ‘n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut… My lewe behoort aan die Here, Ek kan op Hom vertrou. Die Here is goed vir hulle wat hoop op Hom en vra wat Hy wil hê’ (verse 22-25 NLV).

Sielskos: 1 Kro 1-2; Luk 11:14-28; Ps 78:56-64; Spr 20:7-10

Wees kreatief

2018-06-03
Markus 2:4 NLV

Mary Engelbreit wou altyd kinderboeke illustreer, maar ‘n voorligtingsberader by die skool het vir haar gesê, ‘Jy kan dit nie doen nie. Wees prakties. Kry ‘n graad en word ‘n onderwyser.’ Mary het by ‘n kunswinkel begin werk, oor die industrie geleer en kunstenaars wat ‘n lewe gemaak het deur te doen waarvoor hulle lief was, leer ken. Deur te weier dat struikelblokke op die konvensionele pad na sukses haar terughou, het Engelbreit ‘n erkende kunstenaar geword wat haar eie tydskrif begin het. Proust het gesê, ‘Die ware reis van ontdekking bestaan nie daaruit om nuwe landskappe te soek nie, maar om nuwe oë te hê.’ Leer om buite die boks te dink en onthou, inspirasie ontstaan uit perspirasie! Verwag dat daar probleme gaan opduik en moenie toelaat dat dit jou voornemens verswak nie. Vier mans wat nie hulle verlamde vriend as gevolg van die skare by Jesus kon uitkry nie, ‘…het ‘n gat deur die dak bokant Jesus se kop gemaak. Toe laat hulle die mat waarop die sieke gelê het, deur die dak sak.’ Jesus het geloof in aksie gesien en dit beloon deur die man gesond te maak. Jy kan enigiets bereik as jy daaroor bid en volhard. Rebecca Barlow Jordan sê, ‘Ware kreatiwiteit hou nie by inspirasie op nie. Baie mense het al probeer en gefaal, omdat hulle nie die struikelblokke kon oorkom nie. Die ware kunstenaar sien deur geloof die voltooide prentjie. Almal van ons is kunstenaars en God het vir ons werk om te doen. Hy moedig ons aan om die vrugte van ons arbeid te geniet. Die ware seëning vind egter nie net plaas wanneer ons dinge regkry nie, maar wanneer kreatiwiteit sy goddelike oorsprong bekragtig en eer aan God bring.’

Sielskos: Gal 5:23; Spr 16:32; 2 Pet 1:5-8; Heb 11:23-27

Wees daar (3)

2018-05-27
2 Korintiërs 1:4 DB

Een manier om ‘n vriend in krisis te help is om hulle te help om belangrike hulpbronne te identifiseer – geestelik, persoonlik en interpersoonlik. 1) Geestelike hulpbronne. ‘God is ons toevlug en ons krag; in nood is Hy gereed om te help’ (Psalm 46:1 NLV). God se Woord verlig die donkerte en verwarring. Sy Gees is die bron van alle troos – Hy gee ‘…vrede… wonderliker as wat ‘n mens ooit kan dink…’ (Filippense 4:7 NLV). Sy teenwoordigheid spreek die eensaamheid aan en sy krag help ‘n seer hart om gevoelens van hulpeloosheid te oorkom. Mense wat in krisis verkeer is dikwels gedisoriënteerd, wat veroorsaak dat hulle vergeet wat God hulle reeds gegee het. 2) Persoonlike hulpbronne. Herinner hulle aan hulle unieke sterkpunte en vaardighede. Help hulle om oorwinnings wat hulle in die verlede suksesvol in moeilike tye genavigeer het, te onthou. Moedig ‘n positiewe houding aan wat na die toekoms kyk eerder as om deur die huidige pyn verlam te word. Die belangrikste is egter om hulle geloof met gebed en waarhede uit God se Woord te versterk. Laaste maar nie die minste nie, herinner hulle aan jou ondersteuning. 3) Interpersoonlike hulpbronne. Familielede, vriende, kollegas en bure sal heel waarskynlik ondersteundend wees, en gemeenskapshulpbronne is ook vir mediese, finansiële en materiële hulp beskikbaar. Die plaaslike kerk is nog ‘n bron van hulp. Mense wat in krisis verkeer, is dikwels skaam om vir hulp te vra; hulle voel dat hulle hulle probleme self behoort te hanteer. Help hulle verstaan dat jy geseën word deur te gee en dat hulle eendag ook die geleentheid sal hê om iemand te ‘…help en troos wanneer hulle swaarkry…’

Sielskos: Gal 5:23; Jes 40:9-11; Jes 42:1-4; Ps 18:31-35