Die wenhouding

2018-11-15
Psalm 18:40 NLV

Elkeen van ons is in ‘n stryd gewikkel, maar nie elkeen van ons is besig om te wen nie. Wenners kom in verskillende gedaantes voor, maar hulle het almal een ding in gemeen: geloof wat nie ophou nie! Niemand het meer struikelblokke in die lewe as Dawid gehad nie, maar hy het die belangrikheid om die regte perspektief te behou, verstaan. Hy het gesê, ‘U het my met krag toegerus vir die stryd…’ Die genade wat jy van God ontvang, sal altyd gelykstaande wees aan die uitdagings waar voor jy te staan kom. Altyd! Het jy geweet dat Lord Nelson, Engeland se beroemde held van die see, sy hele lewe lank aan seesiekheid gely het? Tog het hierdie man wat Napoleon se vloot gesink het, geweier dat sy persoonlike stryd hom van sy lotsbestemming beroof. Hy het nie net geleer om met sy swakheid saam te leef nie, maar om dit elke dag te oorwin. Almal van ons het slagvelde, maar met God se krag kan ons dit oorwin. ‘U het my met krag toegerus vir die stryd…’ Daar is ‘n verhaal van ‘n seuntjie wat sy regterhand in ‘n ongeluk verloor het. Toe die dokter hom oor sy gebrek uitvra, het hy geantwoord, ‘Ek het nie ‘n gebrek nie; ek het net nie ‘n regterhand nie!’ Later het die dokter uitgevind dat hierdie seuntjie voortgegaan het om een van die spelers te word wat die meeste doele in sy hoërskool se basketbalspan aangeteken het. Sy filosofie in die lewe was: Dit gaan nie oor wat jy verloor het nie, maar wat jy oor het wat tel! Dis ‘n wenhouding; en met God se hulp kan jy dit ook ontwikkel.

Sielskos: Rom 9:17-11:36; Joh 10:22-42; Ps 83:9-18; Spr 29:23-27

Josef se drie kledingstukke (1)

2018-11-03
Genesis 37:3 NLV

Kom ons kyk na die drie verskillende kledingstukke wat Josef gedra het, soos dit jou lewe as Christen verteenwoordig. Eerstens, die kleed van verlossing. Let op, dit was ‘n ‘geskenk’ van sy pa; Josef het nooit ‘n sent daarvoor betaal, of ‘n enkele steek daarvan gestik; of ‘n sentimeter materiaal daarvoor verskaf nie. Dis die verhaal van ons verlossing, nie waar nie? Die Bybel sê, ‘Dit is mos dié onverdiende goedheid wat julle gered het toe julle tot geloof gekom het. En julle geloof kom nie uit julleself nie, maar is ‘n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor grootpraat nie’ (Efesiërs 2:8-9 NV). Gemotiveer deur jaloesie en wrokkigheid, het Josef se broers hom in ‘n put gegooi en sy kleed in ‘n bok se bloed gedoop om hulle pa te oortuig dat hy deur ‘n wilde dier opgeëet is. Kry jy die prentjie? ‘…die bloed van Jesus, sy Seun, maak ons skoon van alle sonde’ (1 Johannes 1:7 NLV). In die Ou Testament se tyd, wanneer iemand gesondig het, het hulle ‘n offerlam na die altaar toe gebring waar die priester die lam se bloed as betaling van hulle sondes geoffer het. Die priester het egter nie die persoon ondersoek nie, hy het die lam ondersoek. As die lam ‘waardig’ was, is die persoon aanvaar en is daar vir hulle sondes boete gedoen. Die oomblik wat jy dus jou sonde bely en bid, ‘Vader, ek kom na U in die naam van Jesus, die Lam van God,’ is jy heeltemal vergewe en aanvaarbaar. ‘Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word’ (Hebreërs 4:16 NLV).

Sielskos: Jes 38-41; Joh 7:45-53; Ps 9; Spr 28:13-16

Jou sondepatroon (6)

2018-10-26
Psalm 119:59 NLV

Denkers: Denkers hou daarvan om alles te weet. Hulle is die ondersoekers, wetenskaplikes en uitvinders onder ons. Hulle hou daarvan om waarhede te ontdek wat niemand anders al ontdek het nie en om kennis, vaardighede en stokperdjies baas te raak. Aan die negatiewe kant, kan denkers introverte wees; hulle geniet hulle eie spasie. Wat is dus die sonde wat denkers kan laat struikel? a) Onsensitiwiteit teenoor ander. Soms is denkers liewer daarvoor om reg te wees as wat hulle vir die mense om hulle is. Hulle is nie altyd gemaklik daarmee om emosie of liefde te bewys nie. Hulle is geneig om hulle gevoelens indirek of deur gebare uit te druk, sodat dit kan voel asof hulle nemers en nie gewers is nie. Hulle hou nie daarvan om argumente te verloor nie of om onderbreek te word nie. Hulle geniet afsondering, vir ure en selfs dae aaneen. Dit beteken nie dat hulle meer geestelik as die res van ons is nie; dit beteken net dat hulle ‘n laer behoefte aan gemeenskap en konneksies het. Die probleem is dat ons nie geskape is om solo te vlieg nie. Jy kan net geestelik groei wanneer jy aan ander gee en bereid is om van hulle te ontvang. Jesus het gesê, ‘As julle liefde teenoor mekaar beoefen, sal almal daaraan sien dat julle my dissipels is’ (Johannes 13:35 NLV). b) Denkers sukkel dikwels met die konsep van ‘geloof.’ Dit maak hulle nie slegte mense nie; die meeste is eerlike twyfelaars. Geloof en rede staan nie noodwendig teenoor mekaar nie, maar wanneer rede jou nie verder kan neem nie, stel geloof in God jou in staat om vorentoe te kan beweeg. Die lewe sal jou situasies gee wat rede alleen nie kan oplos nie – dis dan wanneer jy geloof in God nodig het.

Sielskos: Jes 12-16; Joh 6:25-34; Ps 85; Spr 27:20-22

Kies om oorwinnend te lewe

2018-09-27
1 Johannes 5:4 NLV

Die Bybel sê: ‘…elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof.’ Om oorwinnend te lewe, moet jy die volgende drie dinge doen: 1) Beperk die Duiwel daarvan om in jou lewe te beweeg. Jesus het gesê: ‘Dít verseker Ek julle: Watter dinge julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En watter dinge julle ook op die aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. Boonop verseker Ek julle: As twee van julle hier op aarde saamstem oor enigiets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen. Waar twee of drie bymekaar is, is Ek immers ook saam met hulle daar’ (Matteus 18:18-20 NLV). Satan wil nie hê dat jy moet weet dat jy God-gegewe mag het om sy bewegings in jou lewe te beperk nie, maar jy het. Gebruik dit! 2) Durf om te glo en uit te reik na dit wat God aan jou beloof het. Paulus sê, ‘…wie ruimhartig saai, sal volop oes’ (2 Korintiërs 9:6 NLV). ‘n Saadjie is enigiets wat jy vir ‘n gewenste resultaat plant en ‘n oes is enigiets wat jy besluit om van God af te ontvang. Beide vereis ‘n daad van geloof. Nie net is God jou bron van voorsiening nie, Hy is ook onbeperk, onpartydig en vrygewig. 3) Maak die dromer in jou wakker. Die Bybel sê, ‘…Julle oumense sal drome droom. Jongmense sal visioene sien. In dié tyd sal Ek my Gees selfs op slawe en slavinne uitstort’ (Joël 2:28-29 NLV). Jou seisoen in die lewe is geen probleem vir God nie. Vra Hom net om jou geloof weer aan die brand te blaas en jou visie te herfokus. Kies om oorwinnend te lewe!

Sielskos: Sag 9-11; Luk 23:13-25; Ps 34; Spr 24:29-31

God weet presies waar jy is

2018-09-25
Psalm 40:2-3 NLV

Toe ‘n aardbewing Haïti getref het, het ‘n noodwerker wat onder ‘n hotel wat ineengestort het vasgekeer was, gebid, ‘Here, ek was nie onlangs baie met U in kontak nie. Nou het ek U meer as ooit nodig.’ Hy skryf: ‘Ek het ‘n geluid gehoor. ‘Wie’s daar?’ het ek uitgroep. ‘Jim,’ het ‘n man geantwoord. Hy en vyf ander mense was ook vasgekeer. ‘Wil julle saam met my bid?’ het ek gevra. ‘Ja,’ het hy geantwoord. Dus het ek gesê, ‘Here, ons vra U vir ‘n wonderwerk. Red ons asseblief.’ Ons het gewag, maar niemand het gekom nie. Ek het gedreineerd gevoel. Geen kos en water vir vier-en-twintig uur nie en ek het ‘n dokter nodig gehad. Ek het my oë toegemaak, seker dat ek hulle nooit weer sou oopmaak nie. ‘n Stem het uitgeroep en ek het wakker geskrik. ‘n Oorlewende het deur ‘n klein gaatjie met ‘n reddingspan kontak gemaak. ‘n Uur het verbygegaan, en toe twee. ‘Ek gaan hier doodgaan en daar is niks wat ek daaraan kan doen nie.’ Toe het ‘n gedagte by my opgekom: Loof My. Ek het begin sing: ‘Great is Thy faithfulness; morning by morning new mercies I see. Be still my soul.’ Lofprysingsgesange aan die Een wat presies geweet het waar ek is. Ek het God se teenwoordigheid aangevoel en Hom hoor fluister, ‘Vertrou My met alles,’ en ek het dit alles laat gaan. ‘Laat u wil geskied, Here.’ Ure later het ‘n span reddingswerkers my na veiligheid opgetrek en my na die hospitaal toe geneem waar my vrou gewag het. ‘Ek het gedink jy is dood,’ het sy gesê. ‘Ek ook,’ het ek gefluister. Ek sou dood gewees het as dit nie was vir dit wat ek saam met my in daardie donker plek gehad het nie – my geloof wat lewendiger as ooit is.’

Sielskos: Lev 23:33-44; Joh 7:1-40; Sag 14:16-21