Wanneer jou familie jou nie verstaan nie

2021-03-03
Markus 3:35 DB

Die Bybel sê: ‘Die mense het om Jesus gesit toe hulle Hom kom roep. ‘Jou ma en broers wag hier buite vir jou,’ sê hulle. Jesus sê toe: ‘Wie is regtig my ma en broers?’ Hy kyk toe na die mense wat om Hom sit en sê: ‘Hier is my regte familie. Elkeen wat doen wat God van hom verwag, is deel van my familie. Hulle is regtig my broer, my suster, my ma’ (verse 32-35 DB).

Een van die grootste toetse van jou geloof sal familielede wees wat nie jou waardes of visie verstaan of deel nie. Dit sal wysheid en genade van jou kant af verg. Ten spyte van sy familie se onvermoë om Hom te verstaan, het Jesus aangehou om vir hulle om te gee en hulle te respekteer. Hy het egter geweier dat hulle Hom voorsê of om sy opdrag van God, te verander. Sy prioriteit was die mense wat byeen gekom het om te hoor wat Hy vir hulle wou sê.

Voel jy vandag verwerp en misken deur jou familie? Bid dan die volgende gebed: ‘Vader, help my om te lewe soos Jesus geleef het; deur diegene wat my misverstaan in die oë te kyk. Deur hulle woorde aan te hoor en die angel van hulle beskuldigings te voel, maar te leer om dit te bowe te kom. Help my om genadig teenoor die een te wees wie se lewe deur wrokkigheid verteer word en deur vrees verlam word. Bring my volsirkel na ‘n plek van vrede, sodat dit nie sal saak maak wie my misverstaan nie, maar dat ek in staat sal wees om aan te gaan soos Jesus aangegaan het – al die pad na die kruis, die opstanding en die prys toe. In Christus se naam bid ek dit. Amen.’

Sielskos: Gen 35-36; Matt 20:17-28; Ps 77; Spr 6:29

Dink realisties (1)

2021-01-27
Lukas 14:28 NLV

Realiteit is die verskil tussen dit waarvoor jy wens – en dit wat is. As jy van nature ‘n optimistiese persoon is, mag jy dit moeilik vind om realisties te dink. Jy mag inderwaarheid dink dat dit die teenoorgestelde van geloof is. Nee, geloof ontken nie die probleem nie, dit konnekteer jou met God deur wie se krag jy dit kan oorkom. Hier is twee dinge wat realistiese denke vir jou sal doen:

1) Onnodige risiko’s minimaliseer. Alle aksies het gevolge. Realistiese denke kan jou help om te bepaal wat daardie gevolge mag wees. Dis veral belangrik wanneer jou aksies ander mense affekteer. Die ou gesegde: ‘Verwag die beste maar beplan vir die ergste,’ het waarde. Deur so te dink, minimaliseer jy onnodige risiko’s. Dit gee jou ‘n doelwit, met ‘n plan om dit te bereik. Hier is die goeie nuus: Jy het ‘n sin van hoop nodig om sukses te behaal. Hier is die slegte nuus: Hoop is nie ‘n strategie nie.

2) Jou wys wat verander moet word. Mense wat alleenlik op hoop vir hulle sukses vertrou, maak selde verandering ‘n hoë prioriteit. As jy slegs hoop het, impliseer jy dat sukses uit jou hande is. Dis ‘n saak van kanse en geluk – hoekom sal jy dus verander? Daar is niks soos realiteit wat jou in die gesig staar, wat jou help sien wat verander moet word nie. Verandering alleen bring nie groei mee nie, maar jy kan nie groei sonder verandering nie.

Om Christus te volg is die mees geseënde en vreugdevolle lewe wat jy kan lei, maar daar is ‘n prys aan verbonde. Jesus was realisties daaroor: ‘En jy kan nie my dissipel wees as jy nie jou eie kruis dra en My volg nie. Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie…’ (verse 27-28 NLV).

Sielskos: Jes 30-33; Matt 10:21-31; Ps 104:24-35; Spr 3:11-12

God is goed – die hele tyd!

2020-11-22
Psalm 34:9 NLV

Die Psalmdigter het gesê: ‘Beproef en sien dat die Here goed is…’ Wat jy van God glo, sal in die manier waarop jy jou lewe lei, manifesteer. Wat beteken dit om ‘goed’ te wees? Dit beteken dat jy jou lewe op die beste manier wat jy kan, lei. Omdat God alwetend is, weet Hy wat jou beste is! Sy goedheid kan nie bevraagteken word nie. Omdat God goed is – nie net op ‘n vroom manier nie, maar waarlik, prakties, konsekwent goed is – kan jou sin van welstand, sekuriteit, vrede, selfvertroue en vreugde oorvloedig wees. ‘n Goeie God kan nie sy belofte verbreek, sy kinders verlaat of hulle nie liefhê en seën nie. Jy kan verseker wees dat Hy jou in elke omstandigheid op die beste moontlike manier sal behandel.

Wanneer dit voel of jou lewe uitmekaar val, is dit soms moeilik om God se goedheid raak te sien of te voel dat dinge beter sal raak. Dis wanneer jy die geloof wat God reeds vir jou gegee het moet gebruik en deur ‘n daad van jou wil op Hom moet vertrou (sien Romeine 12:3).

‘n Wyse pastoor is een keer deur ‘n moedelose gemeentelid gevra: ‘Pastoor, lyk die wêreld ook vir jou soos ‘n wrak?’ Hy het geantwoord: ‘Ja, soos die wrak van ‘n gebarste saad!’ Sonder om deur die ‘wrak’ stadium te gaan, waar die wêreld letterlik uitmekaar val, kan die akker nooit aan die eikeboom lewe gee nie.

Omhels dus God se wil gedurende hierdie toets, omdat dit ‘goed en aanvaarbaar en volmaak is,’ ongeag hoe dit tans vir jou voel (sien Romeine 12:2). Uiteindelik sal jy ‘sien dat die Here goed is. Geseënd is die persoon wat op Hom vertrou!’

Sielskos: Gen 24:1-51; 2 Kor 6:14-7:1

Leer om ‘reg’ te dink

2020-10-18
Spreuke 12:5 ABA

Jou gedagtes kan vir of teen jou werk. Wanneer dit vir jou werk, help dit jou om positief te bly, jou doelwitte te bereik en elke dag te geniet. Wanneer dit egter teen jou werk, kan dit jou negatief en moedeloos laat voel, jou terughou en jou gedagtes laat dink wat self-sabotasie tot gevolg het. Leer dus jou gedagtes om vir jou en nie teen jou nie, te werk.

‘n Belangrike manier om dit te doen, is om ‘n bewustelike besluit te neem om positief te begin dink – in terme van geloof en nie van vrees nie. Jou brein sal nie hierdie nuwe rol oornag begin vervul nie. Jy verwag dalk van jou brein om ‘n radikale transformasie te ondergaan, wat tyd sal neem. Besluit egter dat tesame met jou ywer en God se hulp, jou brein vir jou sal begin werk en ‘n positiewe dryfkrag in jou lewe sal word.

Dr Caroline Leaf, ‘n kognitiewe neurowetenskaplike, wys uit dat die brein agtien jaar neem om volwasse te word en ‘n leeftyd neem om te groei. Moenie die punt mis nie! Terwyl elke orgaan in jou liggaam tydens jou geboorte ten volle gevorm was en groter geword het soos jou liggaam gegroei het, het jou brein ‘n volle agtien jaar nodig gehad om volwasse te word. Sodra dit volledig gevorm is, hou dit aan groei – maak nie saak hoe oud jy is nie. Dis wonderlike nuus, omdat dit beteken dat jy nie in ‘n ou of verkeerde gedagtepatroon vasgevang hoef te bly nie. Jou brein groei steeds, wat beteken dat jy steeds jou denke kan verbeter.

Soos die Bybel sê: ‘Mense wat reg lewe, dink reg…’

Sielskos: Matt 21:18-22; Matt 8:5-13; Mark 6:1-6

Lag meer!

2020-10-17
Psalm 126:2 NLV

God het elke menslike emosie wat jy voel, geskep. Hy het jou ontwerp om te huil wanneer jy hartseer is en te lag wanneer jy gelukkig is: ‘Daar is ‘n vaste tyd vir alles… ‘n Tyd om te huil en ‘n tyd om te lag…” (Prediker 3:1,4 NLV). Jesus het gesê: ‘Dit het Ek vir julle gesê sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees’ (Johannes 15:11 NLV).

Vraag: Hoe gereeld lag jy? Dokters sê dat lag ‘n wonderlike genesende effek op jou liggaam het. Dit het ook wonderlike genesende effekte op jou gedagtes en siel. Stop en dink aan die dae wat jy gelag het, selfs al het jy nie regtig iets gehad om oor te lag nie. Jy was ver van God af en deur jou sondige gewoontes gebonde, maar Hy het jou vrygemaak, nie waar nie?

In die Ou Testament lees ons: ‘Toe die Here die bannelinge teruggebring het na Sion toe, was dit soos ‘n droom. Ons het gelag en van vreugde gesing. Die ander nasies het gesê: ‘Die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen.’ Die Here het groot dinge vir ons gedoen en ons is vol vreugde!’ (Psalm 126:1-3 NLV).

As God jou vrygemaak het, het jy waarlik iets om oor te lag. Hou op om so hard op jouself te wees – omdat jy nie perfek is nie, jou stadige groei in God, jou gebedslewe wat aandag kort, dat jy nie meer Skrifgedeeltes kan memoriseer nie, jou vrees om jou geloof met ander te deel, ens. Ons dra sulke swaar laste rond. Dis maklik om baie dinge te vind om oor bekommerd te wees, maar jy moet soms ‘n bietjie daaraan werk om gelukkig te wees. Die woord vir jou vandag is dus – lag meer!

Sielskos: 2 Sam 14:21-17:13; Joh 4:27-38; Ps 87; Spr 24:1-4