Jy is geroep om te oorwin

2020-07-22
Openbaring 2:7 NLV

Niks is groot as dit nie eers iets oorwin nie. Paulus skryf: ‘want hier staan nou ‘n wye deur vir my oop en daar is baie mense wat reageer. Daar is egter ook baie teenstanders’ (1 Korintiërs 16:9 NLV). Groot deure van geleentheid gaan met groot uitdagings gepaard, wat jou geloof sal strek. As uitstekende sukses maklik bekombaar was, sou almal dit bereik het. Hoe ontwikkel ‘n wurm in ‘n skoenlapper? Deur die kokon te oorwin. Sou dit makliker gewees het om in die gemak van die kokon te bly? Sommige dae is die stryd so groot, dat die wurm dit sekerlik dink. Die prys vir vryheid, die vermoë om te vlieg en te ontdek, is egter stoei, ontwikkeling en deurbraak. Daar is nie ‘n ander manier nie. Hoekom het Jesus sy dissipels in die storm op die see van Galilea uitgestuur? Om hulle te leer om Hom in elke situasie van die lewe te vertrou. Hy sou hulle binnekort verlaat het, dus het Hy moeilike situasies gebruik om hulle vir die toekoms toe te rus. Wat probeer jy vandag oorwin? In plaas daarvan om daaroor te kla, of God te vra om dit van jou weg te neem, probeer dit sien as voorbereiding vir dit waartoe Hy jou geroep het. Lees hierdie Skrifgedeeltes: ‘Gelukkig is die mens wat in beproewing volhard!..’ (Jakobus 1:12 NLV). ‘Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want hulle het deel aan sy koninkryk’ (Matteus 5:10 NLV). ‘Moenie toelaat dat die slegte julle onderkry nie, maar deur goed te doen moet julle die slegte hokslaan’ (Romeine 12:21 NLV). ‘Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied…’ (Efesiërs 6:11 NLV). Jy is vandag geroepe om ‘n oorwinnaar te wees.

Sielskos: Hand 12-13; Luk 9:1-17; Ps 65; Spr 16:8-9

Staan op jou oortuigings en God sal jou eer

2020-07-02
Rigters 11:35 NLV

Vir maande lank het Eric Liddell vir die 1924 Olimpiese Spele geoefen. Hy het sy hart daarop gesit om die 100 meter wedloop te wen. Die meeste sportskrywers het voorspel dat hy gaan wen. Liddell het egter by die Spele agtergekom dat die 100 meter wedloop geskeduleer was om op ‘n Sondag plaas te vind. Dit was ‘n baie groot probleem vir hom, omdat hy geglo het dat hy nie God kon eer deur op die Here se dag deel te neem nie. Hy het homself aan die wedloop onttrek en sy aanhangers was verstom. Sommige mense wat hom in die verlede geprys het, het hom nou ‘n dwaas genoem. Toe ‘n naelloper homself aan die 400 meter wedloop, wat op ‘n weeksdag geval het, onttrek het, is Liddell die geleentheid gegee om sy plek te vul. Dit was nie regtig sy tipe wedloop nie. Die afstand was vier keer so lank as die een waarvoor hy ywerig geoefen het. Hy het egter die 400 meter wedloop gewen en ‘n nuwe rekord van 47.6 sekondes in die proses opgestel. Hy het sy Olimpiese goue medajle verdien en ‘n onwrikbare standpunt vir sy geloof ingeneem, wat in die rolprent Chariots of Fire oorvertel is. Liddell het egter ook ‘n groter aanspraak op roem. Hy het ‘n sendeling in China geword, waar hy as krygsgevangene in 1945 oorlede is. Hy is soos Jefta, wat gesê het: ‘…Ek het aan die Here ‘n gelofte gemaak en ek kan dit nie terugtrek nie.’ Die les wat ons uit hierdie man se lewe kan leer is hard en duidelik – staan op jou oortuigings, en God sal jou eer.

Sielskos: Jer 18-21; Luk 4:14-30; Ps 102:1-11; Spr 14:35-15:2

Vertraagde geestelike ontwikkeling (1)

2020-06-04
Hebreërs 5:12 NLV

Paulus het vir die vroeë kerk gesê: ‘Ek kan nog baie hieroor sê, maar dit is vir my moeilik om dit behoorlik by julle tuis te bring, omdat julle nie eintlik wil luister nie. Om die waarheid te sê, behoort julle eintlik self al mense te gewees het wat ander van die dieper dinge van die godsdiens kon vertel. Maar kyk net na julle: ‘n mens moet julle weer van die begin af al die basiese dinge oor God en sy boodskap leer. Op geestelike gebied is julle soos regte babatjies wat net melk drink en geen vaste kos kan eet nie…’ (Hebreërs 5:11-13 DB). Dit staan as ‘vertraagde ontwikkeling’ bekend en kan met enigeen van ons gebeur. Een van die eerste bewyse dat ‘n kind gesond is en goed groei, is wanneer hulle nie meer nodig het om uit ‘n bottel te drink nie en kan begin om vaste kos te eet. As die enigste tyd wanneer jy geestelik gevoed word Sondagoggend in die kerk is, hoekom is jy dan verras wanneer jy nie die geloof om God vir antwoorde op jou gebede te glo, die krag om versoeking te weerstaan of ‘n sin van God se leiding in jou lewe, het nie? Hoe lank dink jy sal jy hou as jy net een keer ‘n week eet? Dawid het gesê: ‘Hoe aangenaam is u woorde vir my; dis soeter as heuning in my mond’ (Psalm 119:103 NLV). Jeremia het geskryf: ‘Toe U met my gepraat het, was u woorde vir my soos kos wat ek kon eet. Ek was bly, want Here, God wat oor alles regeer, U het gesê ek behoort aan U’ (Jeremia 15:16 ABA). Om geestelik te groei, het jy die ‘vaste kos’ van God se Woord nodig (sien Hebreërs 5:14 NLV).

Sielskos: 1 Kon 18:16-20:43; Mark 14:12-26; Ps 124; Spr 12:26

Geloof

2020-05-10
Romeine 10:17 NLV

Kom ons definieer die woord ‘geloof’ duideliker. Die Bybel sê geloof is: ‘…die vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak’ (Hebreërs 11:1 NLV). Geloof is nie ‘n leë hoop of ‘n positiewe belydenis van iets wat ons graag wil hê waar moet wees nie. Geloof is die erkenning van iets wat reeds ‘n realiteit is, ten spyte van die feit dat dit nog nie gesien kan word nie. Die Bybel sê dat Abraham in God geglo het, wat deur: ‘…sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie, aanspreek asof hulle reeds werklikheid is’ (Romeine 4:17 NLV). Abraham het eenvoudig vir God geglo, volgens sy belofte opgetree en gevolglik is Isak gebore. ‘En Abraham se geloof het nie verswak nie, al het hy baie goed besef dat sy eie liggaamlike vermoëns alreeds gedaan was – hy was al omtrent 100 jaar oud – en dat sy vrou Sara nie meer kinders kon hê nie. Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie; inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat Hy beloof het’ (verse 19-21 NLV). Jou geloof moet in God wees, nie in jou geloof nie! Op sy eie, het geloof geen kreatiewe krag nie; dit bevestig net wat reeds in die onsigbare wêreld bestaan en dit wat God beloof het, met die wete dat dit in sy tyd tot stand sal kom, omdat dit sy wil is. Wat jy ook al in geloof opeis, moet op dit wat God reeds in sy Woord aan jou beloof het, gebaseer wees. Hoe ontwikkel jy hierdie tipe geloof? Lees die Woord! ‘Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap…’

Sielskos: Matt 5:10; 1 Tess 2:13-3:5; 1 Kor 4:11-13; Op 6:9-11

Satan wil jou keer (2)

2020-04-14
Sagaria 3:1 NLV

Soms is Satan se aanvalle voor die handliggend. In die Ou Testament, skryf die profeet Sagaria: ‘Die engel het Jesua die hoëpriester vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan het regs van die engel gestaan, besig om Jesua van baie dinge aan te kla.’ Satan verkies gewoonlik om incognito te werk, dus sal hy jou deur middel van mense aanval – dikwels die mense naaste aan jou. Die Bybel sê vir ons: ‘Gedurende die aandete het die duiwel alreeds ‘n saadjie in die hart van Judas… geplant om Jesus uit te lewer’ (Johannes 13:2 NLV). Wat is dus jou beste lyn van verdediging? Die lewende Woord van God. Jesus het voor meer versoekings as wat enigeen van ons kan verduur, te staan gekom en drie keer die Satan afgeweer deur die Skrif vir hom aan te haal. Wanneer Satan jou gedagtes met versoeking, veroordeling, vertwyfeling en minderwaardige gevoelens aanval, is God se Woord ‘n skild wat hy nie kan deurdring nie. Let op wat gebeur het nadat Jesus die geveg met die Vyand gewen het: ‘Daarna het die duiwel die aftog geblaas. En daar het engele na Hom toe gekom en Hom versorg’ (Matteus 4:11 NLV). Jy is nie alleen nie. God het ‘n skare engele rondom jou geplaas om jou te versterk en jou te beskerm. ‘Die engele is tog maar net diensknegte. Hulle is geestelike wesens wat God uitstuur in belang van daardie mense wat gered gaan word’ (Hebreërs 1:14 NLV). Gedurende seisoene van teëspoed, moet jy onthou dat jy ‘n oorwinnaar en nie ‘n slagoffer is nie. Straal geloof uit. Verwag dat jou geloof bonatuurlik geëer sal word deur die God wat belowe het om in te tree wanneer jy Hom die nodigste het (sien Jesaja 59:19).

Sielskos: Lev 13:38-14:57; Mark 1:1-8; Ps 50:16-23; Spr 10:4-7