Hoe om die lewe se gevegte te wen (1)

2020-02-17
2 Kronieke 20:12 NLV

Met God se hulp, het koning Josafat nie net een leërmag oorwin nie, maar drie! Sy oorwinning leer ons hoe ons die lewe se gevegte kan wen. Eerstens, identifiseer die vyand. Baie van ons het nie die vaagste benul wie die ware vyand is nie. Ons dink dis die persoon wat ons werk, ons eggenoot of ons geld wil wegneem. Baie keer is die vyand egter ons eie houding! Dis nie soseer dit wat gebeur wat ons onderkry nie, maar ons reaksie op die situasie. Voor jy op ‘n persoonlike vlak kan wen, moet jy eers die vyand identifiseer. Let op hoe Josafat gereageer het toe hy gehoor het dat ‘n groot leërmag teen hom opgetrek het. Hy was ‘baie ontsteld’ (verse 2-3 NLV). Dis ‘n tipiese menslike reaksie. Ons sien ‘n groot probleem en raak paniekerig en vreesbevange oor wat met ons gaan gebeur. Vrees is inderwaarheid nie net sleg nie, tensy ons dit op die verkeerde manier hanteer. Ons kan dit gebruik om ons te motiveer om die probleem te oorwin en ons nader aan God te bring. Dis wanneer ons moedeloos raak, tou opgooi, kwaad word en begin vra: ‘Hoekom ek, Here?’ wat vrees ons verslaan. As jy vandag in ‘n situasie is wat jou met vrees en angs vul, onthou – God reageer nie op behoefte nie; Hy reageer op geloof. Plaas dus vandag jou geloof in sy onwrikbare Woord en staan op sy belofte: ‘Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek hou jou vas met my reddende regterhand’ (Jesaja 41:10 NLV). Onwrikbare vertroue in God se Woord is wat sy hulp meebring.

Sielskos: Rom 9:17-11:36; Matt 14:22-36; Ps 149; Spr 4:25-27

Wanneer jy nie met jou geld kan uitkom nie

2019-12-10
Psalm 34:11 NLV

Het jy jou werk verloor? Staar die moontlikheid om jou huis te verloor of bankrotskap jou in die gesig? Is jy op die moeilikste plek waar jy al ooit was? Paulus het ‘…alles as verlies afgeskryf…’ (Filippense 3:8 NLV), maar hy het nie daar gebly nie. Hy gaan voort om te sê: ‘…my God [sal] uit sy ontsaglike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het’ (Filippense 4:19 NLV). God kan dit vir jou doen – met of sonder ‘n salaristjek of ‘n ander verwagte bron van inkomste. Die Psalmdigter het gesê: ‘…wie op die Here vertrou, kort niks wat goed is nie…’ Een ding waarvoor jy op jou hoede moet wees is Satan se praatjies oor wat in die ergste geval kan gebeur. As jy dit toelaat, sal hy vir jou denkbeeldige prente skets waar jy in ‘n kartonboks onder ‘n brug woon. Staan vandag op God se Woord en verklaar: ‘Here, U het gesê dat indien ek gewillig en gehoorsaam is, sal ek die beste van dit wat U kan bied, geniet (sien Jesaja 1:19). U beloof om my met guns te omring (sien Psalm 5:12). U Woord sê dat U deur u krag wat in ons werk, meer kan doen as wat ek ooit sou kon vra of dink (sien Efesiërs 3:20). Selfs al lyk dit of niks tans vir my uitwerk nie, gee my die geloof om U vir goeie dinge en beter dae te glo. U Woord sê vir my om oor niks angstig te wees nie, maar om my versoeke deur gebed en smeking en met danksegging, aan U bekend te maak. Dat u vrede, wat menslike verstand te bowe gaan, my hart en gedagtes sal beskerm (sien Filippense 4:6-7). Here, eer u Woord vandag, in die Naam van Jesus, Amen.’

Sielskos: Neh 8-10; Joh 18:25-40; Ps 105:1-7; Spr 30:1-4

Jou tyd het aangebreek

2019-12-06
Ester 4:14 NLV

Ester het haar bediening as tienermeisie begin. Toe sy die woorde van Mordegai hoor – ‘…Wie weet, of dit nie miskien juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie is dat jy koningin geword het nie!’ – kon sy maklik gesê het: ‘Gee my tyd om groot te word, te trou, kinders te kry en my drome te vervul voor jy my vra om my lewe op die spel te plaas om die Joodse volk te red.’ Sy het dit egter nie gedoen nie. Sy het gesê: ‘…Al is dit in stryd met die wette sal ek na die koning toe gaan. As ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar sterf’ (vers 16 NLV). Dikwels is dit wat God in jou doen terwyl jy wag, belangriker as dit waarvoor jy wag. Soms dink jy jy is gereed, maar God weet jy is nie, daarom plaas Hy jou in die skool van geloof. Dis daar waar jy leer om na die onderwyser (die Heilige Gees) te luister, jou lesse te leer, die toetse te slaag en graad te ontvang sodat God jou kan gebruik. Dis nie ‘n gemaklike plek om te wees nie, maar God is meer in jou karakter as in jou gemak geïnteresseerd. Die sendeling Nancy Cockrell skryf: ‘Dit was al die tyd God se plan om jou tot hier te bring om Hom te dien, deur jou gawes te gebruik om ander te bedien. Hy het jou die genade gegee om op die liefde en karakter van Christus te reflekteer, om ‘n lig in ‘n donker wêreld te wees. Jy het ‘n unieke plek van diens in God se koninkryk, waar jy lewens aanraak soos net jy kan – alles vir ‘n tyd soos hierdie.’ Die vraag is dus: Sê God vandag vir jou dat jou tyd aangebreek het?

Sielskos: Kol 3-4; Filemon; Joh 17:13-26; Ps 148:1-6; Spr 29:11-15

Neem verantwoordelikheid en risiko’s (2)

2019-11-29
Matteus 25:23 NLV

In 1975 het ‘n lae-vlak Hewlett Packard ingenieur genaamd Steve Wozniak, van wie niemand al gehoor het nie, ‘n droom met sy vriend, Steve Jobs, gedeel. Dit het gegaan oor om ‘n verbruikersvriendelike persoonlike rekenaar te bou en dit aan die massas regoor die wêreld te verkoop. Die twee vriende het maande aaneen gewerk om hulle eie kompakte persoonlike rekenaar te skep. Toe hulle dit egter aan Hewlett Packard, een van die wêreld se grootste maatskappye, aangebied het, het die grootkoppe in die maatskappy nie die ontsaglike potensiaal daarvan raakgesien nie en het hulle dit afgekeur. Wozniak en Jobs het toe op hulle eie aangegaan en ‘n klein maatskappy genaamd Apple Computers gestig – en die rekenaarindustrie op sy kop gekeer! Daar is nie ‘n tekort aan mense wat vir jou sal sê: ‘Dit kan nie gedoen word,’ of ‘Dit kan nie werk,’ nie. Sulke mense word ‘droommoordenaars’ genoem – en as jy na hulle luister sal jy tou opgooi nog voor jy begin het. Agter elke groot prestasie sal jy gewone mense met drome, wat gewillig is om die verantwoordelikheid en risiko’s te neem, vind. Hulle is die mense wat die belonings sal geniet! Jesus het een van sy gelykenisse met die volgende woorde geëindig: ‘…Uitstekend! Jy is ‘n voortreflike slaaf; een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees.’ As jy gewillig is om ten spyte van jou mislukkings, jou stryd en jou beperkinge, die negatiewe kritiek te ignoreer, in geloof uit te tree en die gawes wat God jou gegee het te gebruik, sal Hy seker maak dat jy sukses behaal.

Sielskos: Jos 11-13; Joh 15:5-17; Ps 14; Spr 28:13-16

Hoe om jou berg te beweeg

2019-11-02
Markus 11:23 NLV

Jesus het gesê: ‘Dit verseker Ek julle, julle kan vir hierdie berg sê: ‘Mag God jou oplig en in die see gooi,’ en dit sal so gebeur. Al wat nodig is, is dat julle regtig sal glo en nie in julle harte twyfel nie. Daarom verklaar Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou’ (verse 23-24 NLV). Jesus het egter nie fisiese berge gedurende sy bediening beweeg nie, so waarvan het Hy hier gepraat? Die probleme waarvoor ons in die lewe te staan kom! Let iets belangriks op: Hy sê net een keer dat ons geloof moet hê, maar drie keer dat ons sy Woord moet spreek. Hoekom? Want as jy nie genoeg geloof het om jou mond te beweeg en God se Woord te spreek nie, sal jy nie genoeg geloof hê om jou berg te verskuif nie! Die Bybel sê: ‘Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die Goeie Nuus wat handel oor Christus’ (Romeine 10:17 NLV). Iets wonderlikbaarliks gebeur wanneer jy God se Woord verbaliseer. Jou ore hoor dit, jou gedagtes word vernuwe, jou fokus verander, en die ding waarop God reageer – geloof – bruis binne-in jou op. Wanneer jy dan daardie posisie van geloof behou en aanhou om God se Woord te spreek, sal die berg in jou lewe begin verskuif. So lank as wat jy aanhou sê wat jy in jou natuurlike gedagtes dink en voel, sal die berg soos ‘n onbeweeglike objek bly staan. Wanneer jy egter op God se beloftes staan en verklaar: ‘Ek mag dalk nie weet hoe of wanneer nie, maar ek weet dat jy in die Naam van Jesus sal ineentuimel,’ sal jou berg beweeg!

Sielskos: 1 Kro 6:1-7:19; Joh 8:21-30; Ps 86; Spr 25:8-12