Verstaan God se wil (3)

2017-08-28
Handelinge 20:23 NLV

Omtrent 75 persent van gelowiges woon nou in Derde Wêreld lande, dikwels in anti-Christen omgewings. Xu Yonghai is een van hulle. Hy het gepoog dat huiskerke in China gewettig word. Die regering het daarop gereageer deur hom vir twee jaar in ‘n 2.5m by 2.5m sel in ‘n tronk in Beijing op te sluit. Daar was nie ‘n badkamer nie, net ‘n pyp waaruit water op die betonvloer gevloei het. ‘My sel was die laaste stop vir gevangenes wat tot die dood veroordeel is,’ het hy gesê. ‘By tye was daar soveel as drie gevangenes in die klein, klam kamertjie wat op hulle afspraak met die laksman gewag het.’ Yonghai het dit deur gebed, meditasie en skryf oorleef. Deur ‘n stukkie seep te gebruik om op die mure van sy sel te skryf, het hy die hooftrekke van ‘n boek oor God uitgelê. Toe hy klaar was, het hy die punte gememoriseer en toe hy vrygelaat is, het hy sy notas in ‘n boek van vyftigduisend woorde, God the Creator, omskep. Meer dikwels as nie, bevestig jou moeilike omstandighede dat jy binne die wil van God leef! Paulus skryf: ‘Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien’ (verse 23-24 NLV). Dit maak nie saak hoe moeilik die wil van God is nie, jy kan dit bereik deur elke dag krag uit sy oneindige genade te put.

Sielskos: 2 Kron 35-36; 2 Joh; Mark 8:14-26; Ps 119:169-176; Spr 22:20-23

Wees wys en innemend

2017-08-25
Spreuke 11:30 NLV

Die Bybel sê, ‘Hou op om die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. As iemand die wêreld liefhet, is hy beslis ook nie lief vir die Vader nie’ (1 Johannes 2:15 NLV). Sommige van ons se optrede wys egter dat ons dink dat wanneer ons God meer lief het, beteken dit dat ons diegene rondom ons minder moet liefhê. Ons mag dalk ongemaklik rondom hulle voel, of nie weet hoe om met hulle te kommunikeer nie, of optree asof ons geestelik verhewe bo hulle is. Jy is egter geroep om vreugde aan ander mense te bring, nie om hulle te veroordeel nie. God het alreeds ‘n plek en tyd vir die oordeelsdag bevestig en jy gaan nie op die troon wees wanneer dit aanbreek nie! Jesus word ‘die Goeie Herder’ (Johannes 10:11) genoem, en die Griekse woord vir ‘goeie’ beteken letterlik ‘innemend, bekoorlik, aantreklik’. Christus was so innemend dat mense outomaties tot hom aangetrokke was. Is hulle tot jou aangetrokke? Jesus het gesê dat ons geroep is om die sout en die lig van die aarde te wees. Sout laat kos beter proe en lig wys vir mense die regte pad om te loop. Omdat hulle wys en innemend was, het Jesaja die profeet inspraak in die lewe van konings gehad, het die drie Hebreeuse kinders die Babiloniese politiek verander en het Josef Egipte van hongersnood gered. Ja, Satan is aan die werk om Christus uit Kersfees, gebed uit skole en God uit die regering te haal. Hy sal egter nie wen nie, en hy weet dit (sien Openbaring 12:12). Sy strategie is egter om ons te laat glo dat hy kan wen. Werk dus vandag daaraan om wys en innemend te wees sodat jy mense na Christus toe kan lei.

Sielskos: 2 Kron 29-31; Mark 7:24-37; Ps 119:145-160; Spr 22:14-16

Raak ontslae van geestelike gemors!

2017-07-03
Kolossense 3:14 NLV

As jy die tipe persoon is wat wrokke koester en aan foute van die verlede vashou – selfs jou eie – weet jy hoe dit voel om deur geestelike gemors afgerem te word. Dit is moeilik vir verhoudings om te oorleef wanneer die partye dit wat in die verlede gebeur het, nie verwerk het nie. Soos blaam, bind geestelike gemors jou vas. As ‘n ou geliefde jou byvoorbeeld seergemaak het en jy dit nooit laat gaan het nie, sal jy elke keer wanneer jou huidige maat soortgelyk optree, verwoed reageer, asof hy of sy die oorspronklike persoon is wat jou seergemaak het. Wanneer dit gebeur, kan jou buitensporige reaksie op ‘n oënskynlike klein foutjie jou maat ontstel en verwar. Net soos jy jou huis van ongewensde gemors skoonmaak, moet jy jou geestelike en emosionele huis skoon en in orde hou. Gebed, leesstof, berading, meditasie en oefening is goeie maniere om te help dat kwessies van die verlede nie na jou huidige verhouding oorloop nie. Wanneer hierdie kwessies egter van tyd tot tyd opduik, is dit die beste dat jy met jou maat daaroor praat. Maak net seker dat jy dit met deernis, waarheid en eerlikheid doen. Liefde beteken nie dat jy nooit jammer hoef te sê nie! ‘n Skriftuurlike motto om geestelike en emosionele gemors in die asblik, waar dit hoort, te hou, is die volgende: ‘…Moenie tot die aand toe kwaad bly… nie’ (Efesiërs 4:26 NLV). Die Bybel sê, ‘…Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar… Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het…Die liefde bind alles volmaak saam’ (Kolossense 3:12-14 NLV).

Sielskos: 1 Sam 16-17; Mat 23:1-12; Ps 102:12-17; Spr 17:7-10

Wanneer Jesus gebid het (5)

2017-06-30
Lukas 22:41-42 NLV

Jesus het gebid voor Hy voor die grootste krisis in sy lewe te staan gekom het. Die Bybel sê: ‘Jesus het uit die stad gegaan na die Olyfberg, soos Hy gewoond was om te doen. En die dissipels het Hom gevolg… Jesus het Hom toe van hulle afgesonder… Daar het Hy gekniel en gebid: ‘Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geld!’ Daar het ‘n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en Hom versterk’ (verse 39-43 NLV). Jesus het nie gewag tot die uur van sy grootste krisis aanbreek, voor Hy gebid het nie. Vir drie-en-‘n-half jaar gedurende sy aardse bediening, het Hy ‘n lewe van gebed gebou. Voor Hy Lasarus uit die dood opgewek het, lees ons, ‘…Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê: ‘Vader, Ek is dankbaar teenoor U dat U na My geluister het. Ek weet dat U altyd na My luister…’ (Johannes 11:41-42 NLV). Jesus het so ‘n intieme verhouding met sy Vader gehad dat Hy in tye van druk en pyn na God toe kon gaan, met die vertroue dat Hy sy ondersteunende genade sou ontvang. Totdat jy dieselfde kan doen, sal jy weerloos teenoor ander mense en situasies buite jou beheer wees. Dink jy Jesus het so baie gebid omdat Hy wou, of omdat Hy gedink het dat Hy veronderstel is om dit te doen? Hy wou! Mense wat baie bid weet: Hoe minder jy bid, hoe minder wil jy bid en hoe meer jy bid, hoe meer wil jy bid. Die krag agter Christus se wonderbaarlike sukses was die krag van gebed. Begin vandag en wy jouself daaraan toe om elke dag te bid.

Sielskos: 1 Sam 11-13; Mat 22:23-33; Ps 98; Spr 17:1-3

Wanneer Jesus gebid het (4)

2017-06-29
Lukas 22:31-32 NLV

Wanneer Jesus gebid het, was Hy bekommerd oor die mense wat Hy liefgehad het. Hy het vir Petrus gesê: ‘…Satan het ernstig geëis om julle soos koring te kan sif, maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges gaan ondersteun.’ Petrus het weer tot inkeer gekom. Die dissipel wat sy Here in ‘n oomblik van swakheid verloën het, het uiteindelik voor skares van duisende mense gestaan en die evangelie aan hulle verkondig; en drieduisend van hulle is vir Christus gewen. Jesus het nie net sy dissipels geleer nie, Hy het hulle ook oor gevaar gewaarsku. Hy het egter besef dat die grootste geskenk wat Hy vir hulle kon gee, was om vir hulle te bid. Dit is ongelukkig ‘n waarheid wat ons gewoonlik later, eerder as vroeër, besef. Ons belowe, ons red, ons dreig en wanneer al ons ander pogings misluk het, bid ons. Gebed moet nie jou laaste uitweg wees nie, dit moet jou eerste reaksie wees. Gebed neem die situasie uit jou hande en plaas dit in God s’n. Onthou jy die vier mans wat hulle siek vriend gedra het en hom voor Jesus se voete neergelê het? (sien Markus 2:3-5). Dit is wat jy doen wanneer jy vir iemand bid. Dit is nie maklik om die gewig van iemand anders op te tel en hulle elke dag in gebed na God toe te dra nie. Dit is egter die effektiefste guns wat jy vir hulle kan doen. Wanneer ‘n geliefde jou teleurstel of seermaak, lig hulle in gebed op eerder as wat jy hulle terug kwets. Nooi God in die situasie in en staan dan terug en laat Hom toe om te werk.

Sielskos: 1 Sam 8-10; Mat 22:15-22; Ps 95; Spr 16:31-33