Jou persoonlike voorsiener

2018-06-24
Psalm 23:5 NLV

Toe die Psalmdigter gesê het, ‘Die Here is my herder…’ (vers 1 NLV), het hy bevestig dat hy ‘n baie persoonlike verhouding met God gehad het; een wat uniek was. God het vir elkeen van ons ‘n unieke persoonlikheid, gawes, doelwitte en roeping gegee. Hy wil met jou ‘n verhouding hê wat heeltemal anders is as die verhouding wat Hy met enigiemand anders het. Net soos jou vingerafdrukke uniek is, so is God se interaksie met jou uniek. Jy moet dus leer hoe om sy stem te hoor en te weet wanneer Hy spesifiek met jou praat. Die Psalmdigter gaan voort om te sê, ‘U berei vir my ‘n feesmaal voor…’ Dink so daaroor na. Wanneer jy by ‘n restaurant vir ‘n tafel wag en jou naam is op die waglys, gee die gasvrou soms vir jou ‘n toestel om vas te hou. Wanneer daar vir jou ‘n tafel oopgaan, sal hierdie toestel vibreer of ‘n liggie laat flikker. Intussen is jy seker dat hulle besig is om vir jou ‘n tafel voor te berei en as jy geduldig is, sal die toestel, wanneer die tafel gereed is, begin vibreer en jou laat weet. Kry jy die idee? As jy God se Woord lees en tyd met Hom in gebed spandeer, begin iets in jou gees vibreer en laat dit liggies flikker. Dis God se ‘toestel’ wat jou lei, rig en die omstandighede vir jou voorberei. Paulus skryf, ‘Omdat Christus Jesus dit verdien het, sal my God uit sy ontsaglike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het’ (Filippense 4:19 NLV). Hoeveel van jou persoonlike behoeftes sal God voorsien? Almal van hulle! Hou dus op om jouself so baie te bekommer en plaas jou vertroue in Hom!

Sielskos: Matt 5:5; Num 12:1-15; Ps 37:1-9; Fil 2:5-11

Wees daar (3)

2018-05-27
2 Korintiërs 1:4 DB

Een manier om ‘n vriend in krisis te help is om hulle te help om belangrike hulpbronne te identifiseer – geestelik, persoonlik en interpersoonlik. 1) Geestelike hulpbronne. ‘God is ons toevlug en ons krag; in nood is Hy gereed om te help’ (Psalm 46:1 NLV). God se Woord verlig die donkerte en verwarring. Sy Gees is die bron van alle troos – Hy gee ‘…vrede… wonderliker as wat ‘n mens ooit kan dink…’ (Filippense 4:7 NLV). Sy teenwoordigheid spreek die eensaamheid aan en sy krag help ‘n seer hart om gevoelens van hulpeloosheid te oorkom. Mense wat in krisis verkeer is dikwels gedisoriënteerd, wat veroorsaak dat hulle vergeet wat God hulle reeds gegee het. 2) Persoonlike hulpbronne. Herinner hulle aan hulle unieke sterkpunte en vaardighede. Help hulle om oorwinnings wat hulle in die verlede suksesvol in moeilike tye genavigeer het, te onthou. Moedig ‘n positiewe houding aan wat na die toekoms kyk eerder as om deur die huidige pyn verlam te word. Die belangrikste is egter om hulle geloof met gebed en waarhede uit God se Woord te versterk. Laaste maar nie die minste nie, herinner hulle aan jou ondersteuning. 3) Interpersoonlike hulpbronne. Familielede, vriende, kollegas en bure sal heel waarskynlik ondersteundend wees, en gemeenskapshulpbronne is ook vir mediese, finansiële en materiële hulp beskikbaar. Die plaaslike kerk is nog ‘n bron van hulp. Mense wat in krisis verkeer, is dikwels skaam om vir hulp te vra; hulle voel dat hulle hulle probleme self behoort te hanteer. Help hulle verstaan dat jy geseën word deur te gee en dat hulle eendag ook die geleentheid sal hê om iemand te ‘…help en troos wanneer hulle swaarkry…’

Sielskos: Gal 5:23; Jes 40:9-11; Jes 42:1-4; Ps 18:31-35

‘n Gebed vir sukses by die werk

2018-05-24
Spreuke 22:29 NLV

Hier is ‘n gebed vir sukses by die werk: ‘Here, ek dank U vir die manier wat U my gemaak het, vir die baie gawes en talente wat U in my geplaas het en ek vertrou dat ek die beste persoon vir die werk is. Ek is dankbaar vir ieder en elke persoonlikheid waarmee ek werk, selfs diegene wat ek nie regtig van hou of verstaan nie. Ek vra dat my fokus gedurende my tyd in hierdie posisie, op die doelwitte wat U vir my gestel het, sal wees. Gee my die wysheid en insig om die werk te kan doen, selfs te midde van ‘n vyandige omgewing. Help my om te verstaan wat U my hier wil leer en gee my geduld soos U my vir die toekoms voorberei. Help my om my beste te lewer en altyd positief en hoopvol te bly. Stil die klagtes en teleurstellings van my hart deur U perfekte vrede en laat my toe om U met my werk te vertrou. Klee my in die kledingstukke van lof en die regverdigheid van Christus sodat ek U by die werk kan verheerlik. Laat my toe om my ware identiteit te ken, om in U guns te wandel en om U, meer as die mense waarmee ek werk, te probeer tevrede stel. Waar daar twis is, laat my ‘n vredemaker wees. Waar daar bedrog is, laat my die waarheid praat. Waar daar wanhoop is, laat my hoop bring. Waar daar vrees is, laat my geloof bring. Waar daar donkerte is, laat my lig bring. Waar daar hartseer is, laat my vreugde bring. Hierdie dinge vra ek in Jesus se Naam. Amen.’

Sielskos: Rig 9:34-11:40; Mark 10:35-52; Ps 129; Spr 20:25; Pred 5:4-6

S.O.S. gebede

2018-03-23
Psalm 46:1-2 NLV

Een dag het ‘n vrou deur die platteland gery toe sy ‘n tornado sien aankom. Sy het agter haar kar weggekruip en gekyk hoe dit ‘n huis platvee. Toe die tornado verby is, het sy soontoe gehardloop waar daar nou net ‘n gat in die aarde was en ‘n man gesien wat gehurk met sy oë toegeknyp in die tornadoskuiling sit. ‘Is jy okay? Is daar enigiemand anders daar saam met jou?’ het sy gevra. ‘Nee,’ het hy geantwoord. ‘Net ek en God, besig om ‘n dringende gesprek te hê!’ Niks vuur gebed soos ware nood aan nie; in ‘n krisis sal selfs ongelowiges bid. Daar is sekere kwessies in ons lewe wat ons eenvouding nie self kan oplos nie, dus het die Psalmdigter geskryf, ‘In tye van nood sal ek U aanroep, en U sal my antwoord’ (Psalm 86:7 NLV). Wanneer jy uit opsies gehardloop het, ontwikkel jou geloof vinnig en word noodgevalle geleenthede om God se genade en krag op ‘n groter skaal te ervaar. As jy dus vandag in ‘n S.O.S. situasie is, is hier ‘n gebed wat God sal beantwoord: ‘Vader, dit voel asof ek in ‘n onmoontlike situasie is met geen manier daaruit nie. Laat my toe om u teenwoordigheid en die bemoediging van die Gees aan te voel. Herinner my dat met U, alle dinge moontlik is vir diegene wat glo. Van waar ek staan, lyk dinge hopeloos. U is egter die God wat die aarde uit niks geskep het en die Rooi See teruggerol het sodat u kinders dit veilig kon oorsteek. U het die blindes laat sien, die kreupeles laat loop en die dowes laat hoor. Vandag dank ek U dat u my God is en dat U altyd gereed is om in nood te help.’

Sielskos: Hos 6-10; Matt 26:47-56; Ps 116:12-19; Spr 8:10-13

Die kuur vir kommer

2018-03-15
Filippense 4:6 DB

Die Bybel sê, ‘Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor… Jy sal dan verlig en tevrede voel…Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor af begin bekommer’ (verse 6-7 DB). Wanneer jy bid, bekommer jy jou minder. In gebed gee jy die probleem vir God, dus ervaar jy vrede. Beteken dit dat jy jou glad nie meer oor die probleem sal bekommer nie? Nee, dit beteken net dat jy jou minder sal bekommer. As dit jou doelwit is om dit volkome aan God te gee en jou glad nie daaroor te bekommer nie, sal jy net stap vir stap daar kom. God verwag nie van jou om in ‘n staat van ontkenning te lewe nie. Van jou bekommernisse is ernstige sake. God verwag nie van jou om skielik nie meer daaroor om te gee nie. Hy bied egter ‘n alternatief tot die nuttelose en uitputtende gewoonte van kommer: ‘Moenie ophou bid nie’ (1 Tessalonisense 5:17 NLV). Beteken dit dat jy met ‘n vinnige dertig sekonde gebedjie van al jou angs ontslae sal raak? Nee, dit beteken dat jy jou dag met gebed moet begin en aan en af deur die dag moet bid. Bid terwyl jy bestuur. Bid by die werk. Bid wanneer jy ‘n moeilike telefoonoproep kry. Bid wanneer jy deur iets teleurgestel word. Bid wanneer iets jou verras. Bid wanneer jy oorwinning behaal. Bid te midde van pynlike nuus. Moet letterlik nie ophou bid nie. Jou hemelse Vader, wat diep deur jou stryd aangeraak word, is lief daarvoor wanneer jy na Hom toe kom om raad te vra. Hy staan gereed om in te tree. Nooi Hom net uit om dit te doen.

Sielskos: 2 Kon 11-12; Matt 23:29-24:2; Ps 135; Spr 7:21-23