S.O.S. gebede

2018-03-23
Psalm 46:1-2 NLV

Een dag het ‘n vrou deur die platteland gery toe sy ‘n tornado sien aankom. Sy het agter haar kar weggekruip en gekyk hoe dit ‘n huis platvee. Toe die tornado verby is, het sy soontoe gehardloop waar daar nou net ‘n gat in die aarde was en ‘n man gesien wat gehurk met sy oë toegeknyp in die tornadoskuiling sit. ‘Is jy okay? Is daar enigiemand anders daar saam met jou?’ het sy gevra. ‘Nee,’ het hy geantwoord. ‘Net ek en God, besig om ‘n dringende gesprek te hê!’ Niks vuur gebed soos ware nood aan nie; in ‘n krisis sal selfs ongelowiges bid. Daar is sekere kwessies in ons lewe wat ons eenvouding nie self kan oplos nie, dus het die Psalmdigter geskryf, ‘In tye van nood sal ek U aanroep, en U sal my antwoord’ (Psalm 86:7 NLV). Wanneer jy uit opsies gehardloop het, ontwikkel jou geloof vinnig en word noodgevalle geleenthede om God se genade en krag op ‘n groter skaal te ervaar. As jy dus vandag in ‘n S.O.S. situasie is, is hier ‘n gebed wat God sal beantwoord: ‘Vader, dit voel asof ek in ‘n onmoontlike situasie is met geen manier daaruit nie. Laat my toe om u teenwoordigheid en die bemoediging van die Gees aan te voel. Herinner my dat met U, alle dinge moontlik is vir diegene wat glo. Van waar ek staan, lyk dinge hopeloos. U is egter die God wat die aarde uit niks geskep het en die Rooi See teruggerol het sodat u kinders dit veilig kon oorsteek. U het die blindes laat sien, die kreupeles laat loop en die dowes laat hoor. Vandag dank ek U dat u my God is en dat U altyd gereed is om in nood te help.’

Sielskos: Hos 6-10; Matt 26:47-56; Ps 116:12-19; Spr 8:10-13

Die kuur vir kommer

2018-03-15
Filippense 4:6 DB

Die Bybel sê, ‘Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor… Jy sal dan verlig en tevrede voel…Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor af begin bekommer’ (verse 6-7 DB). Wanneer jy bid, bekommer jy jou minder. In gebed gee jy die probleem vir God, dus ervaar jy vrede. Beteken dit dat jy jou glad nie meer oor die probleem sal bekommer nie? Nee, dit beteken net dat jy jou minder sal bekommer. As dit jou doelwit is om dit volkome aan God te gee en jou glad nie daaroor te bekommer nie, sal jy net stap vir stap daar kom. God verwag nie van jou om in ‘n staat van ontkenning te lewe nie. Van jou bekommernisse is ernstige sake. God verwag nie van jou om skielik nie meer daaroor om te gee nie. Hy bied egter ‘n alternatief tot die nuttelose en uitputtende gewoonte van kommer: ‘Moenie ophou bid nie’ (1 Tessalonisense 5:17 NLV). Beteken dit dat jy met ‘n vinnige dertig sekonde gebedjie van al jou angs ontslae sal raak? Nee, dit beteken dat jy jou dag met gebed moet begin en aan en af deur die dag moet bid. Bid terwyl jy bestuur. Bid by die werk. Bid wanneer jy ‘n moeilike telefoonoproep kry. Bid wanneer jy deur iets teleurgestel word. Bid wanneer iets jou verras. Bid wanneer jy oorwinning behaal. Bid te midde van pynlike nuus. Moet letterlik nie ophou bid nie. Jou hemelse Vader, wat diep deur jou stryd aangeraak word, is lief daarvoor wanneer jy na Hom toe kom om raad te vra. Hy staan gereed om in te tree. Nooi Hom net uit om dit te doen.

Sielskos: 2 Kon 11-12; Matt 23:29-24:2; Ps 135; Spr 7:21-23

Die verskil tussen Simson en Samuel (5)

2018-01-21
Jeremia 15:1 DB

Die vyfde verskil: Gebed. Die Bybel noem net twee geleenthede waar Simson gebid het: eerstens, toe hy gedink het hy is besig om van dors dood te gaan (Rigters 15:18); tweedens, in die laaste oomblikke van sy lewe nadat hy alles verloor het en in die tronk opgeëindig het (sien Rigters 16:28). Hy was soos die klein seuntjie aan wie gevra is, ‘Sê jy elke aand jou gebedjie op?’ Hy het geantwoord, ‘Nee, partykeer het ek niks nodig nie.’ Aan die ander kant sê die Bybel, ‘Toe roep Samuel die Here aan en die Here het donderweer en reën gestuur. Almal was verskrik voor die Here en vir Samuel’ (1 Samuel 12:18 NLV). Een van die grootste eerbewyse wat aan enigiemand in die Skrif bewys is, is toe God rakende Samuel se gebedslewe gesê het: ‘Die Here het vir my gesê: ‘Selfs al het Moses en Samuel voor My gestaan om hierdie mense se saak te stel, sou Ek hulle nie jammer gekry het nie’…’ Dis hoeveel ‘invloed’ Samuel by God gehad het! Die Bybel praat ook baie oor Jesus se gebedslewe. Soms het Hy regdeur die nag gebid, ander kere was Hy voor sonsopkoms al besig om te bid. Dit was sy geheim tot sy effektiewe bediening. Hy het gereelde beleggings in gebed gemaak sodat Hy gereelde onttrekkings van krag kon maak wanneer Hy dit nodig gehad het. Jy sal ook opmerk dat Hy selde vir enigiemand gebid het wat Hy genees het. Hoekom? Omdat Hy reeds tyd in gebed daaroor spandeer het. Dit is die geheim tot ‘n oorwinnende Christelike lewe.

Sielskos: Eks 20:7; Jes 29:22-24; Matt 6:9; Fil 2:5-11

Verstaan God se wil (3)

2017-08-28
Handelinge 20:23 NLV

Omtrent 75 persent van gelowiges woon nou in Derde Wêreld lande, dikwels in anti-Christen omgewings. Xu Yonghai is een van hulle. Hy het gepoog dat huiskerke in China gewettig word. Die regering het daarop gereageer deur hom vir twee jaar in ‘n 2.5m by 2.5m sel in ‘n tronk in Beijing op te sluit. Daar was nie ‘n badkamer nie, net ‘n pyp waaruit water op die betonvloer gevloei het. ‘My sel was die laaste stop vir gevangenes wat tot die dood veroordeel is,’ het hy gesê. ‘By tye was daar soveel as drie gevangenes in die klein, klam kamertjie wat op hulle afspraak met die laksman gewag het.’ Yonghai het dit deur gebed, meditasie en skryf oorleef. Deur ‘n stukkie seep te gebruik om op die mure van sy sel te skryf, het hy die hooftrekke van ‘n boek oor God uitgelê. Toe hy klaar was, het hy die punte gememoriseer en toe hy vrygelaat is, het hy sy notas in ‘n boek van vyftigduisend woorde, God the Creator, omskep. Meer dikwels as nie, bevestig jou moeilike omstandighede dat jy binne die wil van God leef! Paulus skryf: ‘Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien’ (verse 23-24 NLV). Dit maak nie saak hoe moeilik die wil van God is nie, jy kan dit bereik deur elke dag krag uit sy oneindige genade te put.

Sielskos: 2 Kron 35-36; 2 Joh; Mark 8:14-26; Ps 119:169-176; Spr 22:20-23

Wees wys en innemend

2017-08-25
Spreuke 11:30 NLV

Die Bybel sê, ‘Hou op om die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. As iemand die wêreld liefhet, is hy beslis ook nie lief vir die Vader nie’ (1 Johannes 2:15 NLV). Sommige van ons se optrede wys egter dat ons dink dat wanneer ons God meer lief het, beteken dit dat ons diegene rondom ons minder moet liefhê. Ons mag dalk ongemaklik rondom hulle voel, of nie weet hoe om met hulle te kommunikeer nie, of optree asof ons geestelik verhewe bo hulle is. Jy is egter geroep om vreugde aan ander mense te bring, nie om hulle te veroordeel nie. God het alreeds ‘n plek en tyd vir die oordeelsdag bevestig en jy gaan nie op die troon wees wanneer dit aanbreek nie! Jesus word ‘die Goeie Herder’ (Johannes 10:11) genoem, en die Griekse woord vir ‘goeie’ beteken letterlik ‘innemend, bekoorlik, aantreklik’. Christus was so innemend dat mense outomaties tot hom aangetrokke was. Is hulle tot jou aangetrokke? Jesus het gesê dat ons geroep is om die sout en die lig van die aarde te wees. Sout laat kos beter proe en lig wys vir mense die regte pad om te loop. Omdat hulle wys en innemend was, het Jesaja die profeet inspraak in die lewe van konings gehad, het die drie Hebreeuse kinders die Babiloniese politiek verander en het Josef Egipte van hongersnood gered. Ja, Satan is aan die werk om Christus uit Kersfees, gebed uit skole en God uit die regering te haal. Hy sal egter nie wen nie, en hy weet dit (sien Openbaring 12:12). Sy strategie is egter om ons te laat glo dat hy kan wen. Werk dus vandag daaraan om wys en innemend te wees sodat jy mense na Christus toe kan lei.

Sielskos: 2 Kron 29-31; Mark 7:24-37; Ps 119:145-160; Spr 22:14-16