Wanneer iemand jou aanval

2019-01-17
2 Timoteus 2:3 NLV

Daar is twee tipes kritiek: konstruktiewe kritiek en destruktiewe kritiek. Die een bou jou op en die ander een breek jou af. Wees slim oor hoe jy op ongegronde kritiek en skinderstories reageer. Wanneer jou kritici anoniem wil bly, is hulle nie jou reaksie waardig nie. Daar is ‘n verhaal van ‘n pastoor wat ‘n brief ontvang het met net een woord daarop – DWAAS! Die volgende Sondag het hy dit opgehou en vir sy gemeente gesê, ‘Ek het die vreemdste brief hierdie week ontvang. Die persoon wat dit geskryf het, het egter vergeet om die brief te onderteken!’ Jy sê: ‘Maar hulle probeer om my reputasie te beskadig.’ D.L. Moody het gesê: ‘As ek vir my karakter sorg, sal God vir my reputasie sorg’ (sien Jesaja 54:17). Enige tyd wanneer jy by ‘n waardige saak betrokke is, sal mense nie net probeer om jou af te breek nie, maar ook om jou op die grond te hou. Toe Paulus Timoteus vir die bediening opgelei het, het hy vir hom gesê: ‘Verduur saam met my lyding soos ‘n goeie soldaat van Christus Jesus.’ Moeilike mense word in ons pad geplaas, nie om ons te verslaan nie, maar om ons te ontwikkel. Leiers weet dit, dus bly hulle en maak die werk, ongeag die koste, klaar. Net soos die kaptein saam met die skip ondergaan, bly ‘n ware leier totdat die werk afgehandel is. Hoe moet jy dan reageer? Deur vir hulle te bid! Jesus het gesê, ‘Seën dié wat julle vervloek. Bid vir hulle wat julle seermaak…[Dan] sal julle werklik optree as kinders van die Allerhoogste…’ (Lukas 6:28, 35 NLV).

Sielskos: Jes 53-57; Luk 3:21-38; Ps 84; Spr 2:16-19

Droomdoders (2)

2019-01-08
Romeine 4:18 NLV

Die tweede droomdoder is: Teleurstelling. Teleurstelling is die spasie wat tussen verwagting en realiteit bestaan. Jy het seker al hierdie spasie teëgekom. Jy moes al met onvervulde begeertes saamleef en jou hoop is al vernietig, wat jou kon beskadig het. Mark Twain het gesê, ‘Ons moet versigtig wees om net die wysheid uit ‘n ervaring te haal en dan te stop. Anders word ons soos die kat wat op ‘n warm plaat gaan sit het. Sy sal nooit weer op ‘n warm plaat gaan sit nie – en dit is goed so – maar sy sal ook nooit weer op ‘n koue plaat gaan sit nie.’ Wanneer iets verkeerd gaan, sê ons: ‘Wel, ek gaan dit nooit weer doen nie!’ Dis ‘n fout, veral as dit by jou drome kom! Mislukking is die prys wat jy betaal om sukses te bereik. Soms moet jy dit herhaaldelik oorkom om vorentoe te kan beweeg en jou droom na te jaag. Abraham was geroep om die vader van ‘n nasie te wees. Voor Isak egter gebore is, het hy ongeduldig geword en is Ismael gebore, wat ‘n slegte situasie geskep het waarmee hy sy hele lewe moes saamleef. Hy het egter nooit opgehou om in sy God-gegewe droom te glo nie. Die Bybel sê: ‘Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie; inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat Hy beloof het’ (verse 20-21 NLV). Jy moet elke dag jou geloof versterk deur die Bybel te lees, te bid, aan God se goedheid te dink en jouself te herinner dat niks vir die Here te moelik is nie (sien Jeremia 32:17).

Sielskos: Jes 22-25; Luk 1:67-80; Ps 42:6-11; Spr 1:28-31

Jy kan die vesting breek!

2018-12-20
2 Korintiërs 10:4 NLV

Wanneer ‘n patroon van boosheid van een generasie na die volgende aangegee word, verwys die Bybel daarna as ‘n ‘vesting.’ Dawid het ‘n probleem met begeerte gehad, wat in die affair met ‘n ander man se vrou ontaard het. Dieselfde gees is aan Dawid se seun Amnon aangegee en hy het sy suster verkrag (sien 2 Samuel 13). Toe Dawid daarvan hoor was hy kwaad, maar hy het niks daaraan gedoen nie. Wat kon hy sê? Abraham het vir ‘n heidense koning gejok en gesê dat sy vrou sy suster is om so sy eie lewe te spaar (sien Genesis 20). Sy seun Isak het presies dieselfde ‘n paar hoofstukke later gedoen! (sien Genesis 26). Kundiges sê dat die kinders van alkoholiste vierhonderd keer meer geneig is om self alkoholiste te word; en dat meer as 80 persent van kindermolesteerders self as kind gemolesteer is. Soms kan jy die patroon van beide kante van die familie af sien kom. Daar is egter goeie nuus. God genees disfunksionele families – en die genesing kan met jou begin! Net omdat jou ouers emosioneel gevries was beteken nie dat jou kinders sonder liefde moet grootword nie. God kan jou leer om die vesting in jou familie te breek sodat jy vir jou kinders kan gee wat jy nooit self ontvang het nie. Gideon het die altaar van sy pa wat afgode aanbid het, afgebreek (sien Rigters 6:25) en deur God se genade kan jy dieselfde in jou familie doen! Bid oor jou kinders. Lê jou hande op hulle en verklaar dat die verlede nie die hede sal binneval nie; dat God se seën deur jou na hulle toe sal vloei. Doen dit en kyk wat gebeur.

Sielskos: Job 11-14; Luk 1:26-38; Ps 67; Pred 7:19-22

Wanneer jy teenstand kry

2018-12-10
Hebreërs 12:3 NLV

Jy gaan gereeld teenstand in jou lewe kry. Voor jy egter moedeloos word en tou opgooi, kyk weer na Jesus se lewe. Alhoewel Hy op alle maniere perfek was, is Hy deurlopend gekritiseer. Sy vyande het Hom ‘n ‘…vraat en ‘n dronklap…’ (Matteus 11:19 NLV) genoem. Hulle het Hom selfs daarvan beskuldig dat Hy van ‘n demoon besete was (sien Johannes 8:48). Tog het Hy nooit toegelaat dat bitterheid of ontmoediging Hom onderkry nie. Vir Hom was elke struikelblok ‘n geleentheid om genade en durf te bewys. Sy hart is deur diegene wat Hy liefgehad het gebreek, tog het Hy ander mense verstaan en hulle getroos. Hy het siekte as ‘n geleentheid om mense gesond te maak; haat as ‘n geleentheid om sy vyande lief te hê; versoeking as ‘n geleentheid om die vleeslike begeertes waarmee ons almal sukkel te oorkom; en oortreding as ‘n geleentheid vir vergifnis gesien. Hy het deur die lewe gegaan en toetse in seges verander – en Hy is ons voorbeeld. Die Bybel sê, ‘Dink aan Hom wat soveel vyandigheid van sondaarmense deurstaan het. Laat dit julle inspireer om nie uit te sak en tou op te gooi nie.’ Tel jou Bybel op en lees weer sy lesse. In sy beroemde Bergrede, het Jesus gesê: ‘Julle ken ook die ou opvatting: ‘Wees lief vir jou naaste. Haat jou vyand.’ Wel, dit is nie waar nie. Ek sê vandag vir julle dat julle ook julle vyande moet liefhê. Bid vir almal wat julle swaar laat kry en julle vervolg… As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra…’ (Matteus 5:43-48 DB). Dis hoe Jesus gelewe het – en dis hoe Hy wil hê dat jy ook moet lewe.

Sielskos: Gen 42-43; Joh 18:19-40; Ps 148:1-6; Pred 5:1-3

Dis ‘n keuse

2018-12-06
Habakuk 3:18 NLV

Pastoor Jim Penner sê: ‘Ek sal nooit vergeet waar ek as agtjarige op die trap sit toe my ma die deur vir twee mans oopmaak wat aan haar papiere oorhandig het nie. Geld was skaars, die bank is nie betaal nie en hulle het ons kar kom terugvat. Ek dra ook ‘n ander beeld van my ma wat in haar kamer bid, met my saam, wat ek tot vandag toe koester. In die aangesig van vrees het twee woorde deurgeskemer: ‘Dankie! Dankie!’ Ek het gedink, ‘Dankie? Jy het jou kar verloor; ons het nie geld nie; wat gaan met ons gebeur?’ Haar gebed het voortgegaan, ‘Dankie, Here, vir dit wat U voorsien het en dat ons vanaand iets het om te eet.’ As ek nou terugkyk, het ek ‘n leeftyd se wysheid in daardie kosbare minute gekry. My ma het vir my ‘n houding van dankbaarheid te midde van teenspoed geleer wat ek nooit sal vergeet nie. Die moeilike tye het nie oornag geëindig nie, maar in die jare daarna het God my ma vir haar standvastige geloof geseën.’ Dankbaarheid is nie ‘n natuurlike reaksie op teenspoed nie; dis ‘n dissipline wat jy ontwikkel. Te midde van teenspoed, wanneer jy dink dat God jou nie geseën het nie, gaan sit, onthou sy getrouheid en jy sal met vreugde vervul word. Habakuk het gesê, ‘Selfs al sal die vyebome nie bot nie en die wingerd sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale leeg, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here!..’ (Habakuk 3:17-18 NLV). Wanneer jy die tyd neem om dankie te sê vir die seëninge in jou lewe, sal dit jou uitkyk en jou houding verander.

Sielskos: Gen 35-36; Joh 16:19-33; Ps 2; Pred 3:1-4