Wees daar in ‘n krisis (3)

2019-05-18
2 Korintiërs 1:4 DB

In ‘n krisis sien mense dikwels nie die hulpbronne wat God aan hulle beskikbaar gestel het raak nie. Hier is drie tipes: 1) Geestelike hulpbronne. ‘God is ons toevlug en ons krag; in nood is Hy gereed om te help’ (Psalm 46:2 NLV). God verlig ons donkerte en verwarring. Sy liefde is die bron van alle bemoediging (sien 2 Korintiërs 1:3). Sy teenwoordigheid spreek ons eensaamheid en sy krag ons hulpeloosheid aan. 2) Persoonlike hulpbronne. Mense in krisis vergeet dikwels dat God hulle kragte en vermoëns gegee het wat geloof, vaardighede, herinneringe van oorwinnings in die verlede, bemagtigende houdings en aansporings insluit. Deur hulle daaraan te herinner, moedig jy hulle aan om hulle mag terug te neem. 3) Interpersoonlike hulpbronne. Die meeste mense het reeds ondersteuningstelsels; hulle moet net geaktiveer word. Daar is familielede, vriende, besigheidsvennote en bure wat gewillig is om bystand te verleen wanneer hulle gevra word. Die kerk kan ook maniere vind om die belangrikste gebod in krisistye toe te pas (sien Matteus 22:36-39). Lidmate kan uitgenooi word om te bid, geld te gee, of om praktiese bystand soos om etes te voorsien, met die kinders uit te help, te help met vervoer, ens te verleen. Mense is huiwerig om hulp te vra omdat hulle skaam is en voel dat hulle hul eie probleme moet oplos, of omdat hulle dink hulle misluk wanneer hulle bystand aanvaar. Help hulle om te verstaan dat mense graag wil help en dat hulle eendag die seëning kan terugbetaal.

Sielskos: 1 Kon 6-7; Mark 8:1-13; Ps 97; Spr 12:1-3

Denke deur die Gees gelei

2019-04-26
1 Korintiërs 2:16 NLV

Die Bybel sê: ‘…’Wat geen oog gesien het; wat geen oor gehoor het; wat in niemand se hart opgekom het nie – dit het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet.’ Maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekendgemaak het…’ (1 Korintiërs 2:9-10 NLV). Het jy God lief? As jy het, sal Hy sy gedagtes aan jou bekend maak. Wat ‘n voordeel! Paulus skryf: ‘As ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het in die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom om geestelike waarhede te verduidelik’ (vers 13 NLV). Moenie dink dat hierdie ‘geestelike dinge’ net tot gebed, Bybelstudie en kerk aktiwiteite beperk word nie. Hierdie belofte is van toepassing op elke area van jou lewe, insluitend jou familie, finansies, jou loopbaan ens. Die Bybel sê: ‘…ons is ingestel om soos Christus te dink.’ Dit beteken dat wanneer jy voor ‘n probleem te staan kom, jy kan bid: ‘Here, help my om hierdie te sien soos U dit sien.’ Wanneer jy ‘n belangrike besluit moet neem, kan jy bid: ‘Here, openbaar dit wat ek nie weet nie aan my en leer my wat ek nodig het om te weet, sodat my besluit in lyn met u wil en die beste vir almal betrokke sal wees.’ In plaas daarvan om God tot die kerk en sogenaamde ‘geestelike aktiwiteite’ te beperk, vra sy hulp in elke area van jou lewe. Psalm 46:11 sê: ‘Wees stil en weet Ek is God!..’ (NLV). Dit beteken dat jy lank genoeg stil moet wees sodat Hy sy denke in jou gedagtes kan plaas. Wanneer dit gebeur – en dit sal – sal jy nooit enige ander manier wil dink nie.

Sielskos: Num 8-10; Mark 2:1-17; Ps 35; Spr 10:28-29

Vriende met God (3)

2019-04-13
Psalm 103:7 NLV

Kom ons luister weer as Moses met God praat. ‘As dit dan so is, sê asseblief wat u planne is sodat ek kan weet wat U van my verwag…’ (Eksodus 33:13 NLV). Israel was midde-in ‘n krisis wat hulle verhouding met God bedreig het, maar waarvoor het Moses gebid? Nie, ‘Here, U moet hierdie probleem vir my oplos!’ nie. Hy het eerder gebid: ‘…sê asseblief wat u planne is sodat ek kan weet wat U van my verwag…’ Hy wou meer as net inligting van God gehad het, hy wou intimiteit met Hom gehad het: om sy hart en gedagtes te ken – hoe Hy oor die situasie gedink en gevoel het. God se guns en om Hom te ken sou al die ander dinge wat hy nodig gehad het meebring, insluitend ‘n oplossing vir die krisis. God het hom gegee wat hy gevra het. ‘Hy het sy wil aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel.’ God het op Moses se versoek as volg gereageer: “…’Moet Ek dan self saamgaan sodat jou hart kan rus?'” (Eksodus 33:14 NLV). In die Hebreeuse teks is die woord ‘jou’ ook enkelvoudig. God het beloof om saam met Moses te gaan en slegs aan hom rus te gee. Enigiemand anders sou dit dankbaar aanvaar het, maar nie Moses nie! Sy gebed het sy eie belange oortref: “…’As U nie saam met ons gaan nie, moet U ons nie eers ‘n tree van hier af laat beweeg nie'” (vers 15 NLV). Is jou gebede groter as jouself en jou eie behoeftes? Die Bybel sê: ‘God het die mensewêreld só liefgehad…’ (Johannes 3:16 NLV). Bid dus dat jou familie, jou dorp en ‘n verlore wêreld nie sal vergaan nie, maar die ewige lewe sal hê!

Sielskos: Dan 5-7; Luk 22:47-53; Ps 103:1-12; Spr 10:13

Vriende met God (2)

2019-04-12
Eksodus 33:12 NLV

Ons het gesien hoe Moses met God soos ‘n vriend praat en sê wat hy waarlik voel en dink. God wou dit so gehad het. Kom ons luister na hulle gesprek. Toe Moses vir God gesê het: ‘…U het vir my gesê om hierdie volk te lei… U het wel vir my gesê dat U my baie goed ken en dat ek u goedkeuring wegdra’ (vers 12 NLV), was hy besig om te herhaal wat God so pas vir hom gesê het. Kan jy dink aan ‘n keer toe jy vir jou eggenoot of vriend gesê het: ‘Jy was die een wat …. gesê het!’? Dis wat Moses hier doen – hy herinner God aan sy eie woorde. God wil hê dat jy sy beloftes onthou en hulle in gebed spreek. Nie omdat jy Hom daaraan moet herinner nie, maar om jouself daaraan te herinner. Wanneer jy God se Woord in gebed verbaliseer, bid jy volgens sy wil en word jy ‘n gunstige reaksie gewaarborg. Memoriseer dus Skrifgedeeltes wat met jou behoeftes en begeertes verband hou. Klee jou petisies in sy beloftes. Wanneer jy byvoorbeeld sê: ‘Here, U het gesê dat wanneer ek iets in gebed vra en glo dat ek dit reeds ontvang het, sal U dit vir my doen’ (sien Markus 11:23 NLV), bekragtig dit jou gebed. Hoe meer jy van God se Woord leer, hoe meer sal jou gebedstyd in lyn met sy Woord kom en hoe nader sal jy aan Hom voel. Hou jou Bybel byderhand wanneer jy met God praat, sodat Hy jou gedagtes na die woorde wat Hy wil hê jy moet bid, kan rig.

Sielskos: Dan 3-4; Luk 22:39-46; Ps 130; Spr 10:12

Bewys God se liefde (2)

2019-03-28
Matteus 5:46 DB

John Walker skryf: ‘Stuur foto en ek sal antwoord. Dis ‘n algemene boodskap in persoonlike advertensies. Wanneer dit egter daarby kom om ander mense lief te hê, sê jy ook: Stuur eers foto? Ons almal sê dit op verskillende maniere. ‘Ek moet eers sien of jy goed genoeg is… Ek is nie seker jy is my liefde werd nie… Jy moet eers volgens my verwagtinge optree voordat ek vir jou sal lief wees.’ Dis tyd dat ons ophou om mense ‘…volgens ‘n menslike maatstaf…’ (2 Korintiërs 5:16 NLV), te beoordeel. Jesus het in die Bergrede gesê: ‘…[God] doen goeie dinge vir almal. Hy laat die son skyn oor goeie mense en oor slegte mense… As julle net daardie mense liefhet met wie julle goed oor die weg kom, moet julle nie verwag om daarvoor ‘n medalje vir goeie diens by God te kry nie. Almal doen dit tog, ook slegte mense wat nie in God glo nie. As julle net julle familie en vriende groet, het julle nog niks spesiaals gedoen nie. Selfs die grootste sondaars groet ook hulle vriende. Julle moet soos julle hemelse Vader wees…’ (Matteus 5:45-48 DB). God se liefde vir ons is perfek, omdat dit onvoorwaardelik en nie veroordelend is nie. Die Bybel sê dat toe ons sy vyande was, het God sy liefde laat blyk ‘…daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was’ (Romeine 5:8 NLV). Is daar iemand in jou lewe wat jou seergemaak het en nou sukkel jy om vir hom/haar lief te wees? Bid dan: ‘Vader, ek sukkel om [naam] lief te hê. Help my om die oordeel en blaam te laat gaan; en om hom of haar lief te hê soos U my liefhet.’

Sielskos: 2 Tess 1-3; Luk 20:9-19; Ps 18:30-50; Spr 8:32-33