Spandeer meer tyd in gebed

2019-07-18
1 Kronieke 16:11 NLV

In Catherine Marshal se boek, A Closer Walk, skryf haar man Leonard LeSourd oor die begin van hulle huwelik. ‘Catherine het groot aanpassings gehad om te maak. Sy het haar droomhuis in Washington verkoop en na Chappaqua getrek, sodat ek kon aanhou om na my werk in New York te pendel. My kinders – Linda, tien; Chester, ses; Jeffrey, drie – is deur ‘n paar ontstellende jare waar hulle aan ‘n verskeidenheid huishoudsters gewoond moes raak. Hulle het gemengde gevoelens gehad om na ‘n nuwe huis toe te trek en veral teenoor ‘die nuwe ma wat Pappa gaan huis toe bring.’ Catherine se seun, Peter, wat negentien was, was besig om deur ‘n rebelse tyd by Yale Universiteit te gaan. Catherine en ek het so baie dinge gehad om oor te bid dat ons begin het om ‘n uur vroeër in die oggende op te staan om die Bybel te lees en saam antwoorde te soek. Haar dagboek het langs ons oop gelê in daardie tye wat ons voor sonsopkoms gebid het, waarin sy ons veranderende behoeftes en God se onveranderlike getrouheid neergeskryf het.’ Soos die lewensdruk meer word, moet jy meer bid, nie minder nie. Jesus het voor sonop opgestaan om te bid. Soms het Hy deurnag gebid. Ander kere het Hy die eise van die skare agtergelaat om te gaan bid. Hoekom? Omdat jou krag, vrede, vreugde en effektiwiteit direk aan die tyd wat jy in gebed spandeer, gekoppel is. Hoekom bid ons dan nie daagliks nie? Vir dieselfde rede wat mense by ‘n gym in Januarie aansluit en teen Februarie nie meer gaan nie. Gebed verg dissipline wat slegs jy in plek kan stel. Dit bring egter groot belonings mee.

Sielskos: Hand 20-21; Matt 10:21-31; Ps 14; Spr 16:6-7

‘n Gebed vir jou kinders

2019-07-15
Psalm 127:3 NLV

Wanneer iemand jou lief genoeg het om aan jou ‘n geskenk of nalatenskap te gee, moet jy dit veilig bewaar en dit op ‘n manier hanteer wat hulle eer. Die Bybel sê dat jou kinders ‘n geskenk van die Here is. Dus is hier ‘n gebed vir hulle: ‘Here, ek kan nie begin om vir U te sê hoe geseënd en dankbaar ek vir my kinders is nie. Ek herken hulle as ‘n beeldskone gawe van U. U het hulle vir my gegee om lief te hê en te versorg, om te geniet en te vier, om groot te maak sodat hulle U as die grootste nalatenskap van alles sal leer ken. Dankie dat niemand, nie eens ek nie, ooit so goed vir hulle kan wees soos U nie. Omdat U vir my die voorreg en verantwoordelikheid gegee het om hulle na U toe te bring, leer my die belangrikheid daarvan om hulle elke dag voor U in gebed op te hef. Hou hulle in die middel van u liefde en die doel wat U vir hulle het. Seën hulle met die kennis van wie U is. Help hulle om hulle vertroue in U te plaas en op die lewenspad wat U vir hulle gekies het, te bly. Stel hulle in staat om die gawes en die roeping wat U in hulle geplaas het te herken en om u leiding soos U hulle ontwikkel en hulle vir u verheerliking gebruik, te volg. Laat u genade by hulle wees en u liefde hulle omring. In Jesus se Naam bid ek dit, amen.’ Dien jou kinders die Here? Indien nie, staan op hierdie Bybelse belofte: “‘Daar is hoop vir die toekoms,’ sê die Here. ‘Jou kinders sal terugkom na hulle land toe'” (Jeremia 31:17 NLV).

Sielskos: Hand 14-15; Matt 9:27-38; Ps 133; Spr 16:2

Wees daar in ‘n krisis (3)

2019-05-18
2 Korintiërs 1:4 DB

In ‘n krisis sien mense dikwels nie die hulpbronne wat God aan hulle beskikbaar gestel het raak nie. Hier is drie tipes: 1) Geestelike hulpbronne. ‘God is ons toevlug en ons krag; in nood is Hy gereed om te help’ (Psalm 46:2 NLV). God verlig ons donkerte en verwarring. Sy liefde is die bron van alle bemoediging (sien 2 Korintiërs 1:3). Sy teenwoordigheid spreek ons eensaamheid en sy krag ons hulpeloosheid aan. 2) Persoonlike hulpbronne. Mense in krisis vergeet dikwels dat God hulle kragte en vermoëns gegee het wat geloof, vaardighede, herinneringe van oorwinnings in die verlede, bemagtigende houdings en aansporings insluit. Deur hulle daaraan te herinner, moedig jy hulle aan om hulle mag terug te neem. 3) Interpersoonlike hulpbronne. Die meeste mense het reeds ondersteuningstelsels; hulle moet net geaktiveer word. Daar is familielede, vriende, besigheidsvennote en bure wat gewillig is om bystand te verleen wanneer hulle gevra word. Die kerk kan ook maniere vind om die belangrikste gebod in krisistye toe te pas (sien Matteus 22:36-39). Lidmate kan uitgenooi word om te bid, geld te gee, of om praktiese bystand soos om etes te voorsien, met die kinders uit te help, te help met vervoer, ens te verleen. Mense is huiwerig om hulp te vra omdat hulle skaam is en voel dat hulle hul eie probleme moet oplos, of omdat hulle dink hulle misluk wanneer hulle bystand aanvaar. Help hulle om te verstaan dat mense graag wil help en dat hulle eendag die seëning kan terugbetaal.

Sielskos: 1 Kon 6-7; Mark 8:1-13; Ps 97; Spr 12:1-3

Denke deur die Gees gelei

2019-04-26
1 Korintiërs 2:16 NLV

Die Bybel sê: ‘…’Wat geen oog gesien het; wat geen oor gehoor het; wat in niemand se hart opgekom het nie – dit het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet.’ Maar ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekendgemaak het…’ (1 Korintiërs 2:9-10 NLV). Het jy God lief? As jy het, sal Hy sy gedagtes aan jou bekend maak. Wat ‘n voordeel! Paulus skryf: ‘As ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het in die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom om geestelike waarhede te verduidelik’ (vers 13 NLV). Moenie dink dat hierdie ‘geestelike dinge’ net tot gebed, Bybelstudie en kerk aktiwiteite beperk word nie. Hierdie belofte is van toepassing op elke area van jou lewe, insluitend jou familie, finansies, jou loopbaan ens. Die Bybel sê: ‘…ons is ingestel om soos Christus te dink.’ Dit beteken dat wanneer jy voor ‘n probleem te staan kom, jy kan bid: ‘Here, help my om hierdie te sien soos U dit sien.’ Wanneer jy ‘n belangrike besluit moet neem, kan jy bid: ‘Here, openbaar dit wat ek nie weet nie aan my en leer my wat ek nodig het om te weet, sodat my besluit in lyn met u wil en die beste vir almal betrokke sal wees.’ In plaas daarvan om God tot die kerk en sogenaamde ‘geestelike aktiwiteite’ te beperk, vra sy hulp in elke area van jou lewe. Psalm 46:11 sê: ‘Wees stil en weet Ek is God!..’ (NLV). Dit beteken dat jy lank genoeg stil moet wees sodat Hy sy denke in jou gedagtes kan plaas. Wanneer dit gebeur – en dit sal – sal jy nooit enige ander manier wil dink nie.

Sielskos: Num 8-10; Mark 2:1-17; Ps 35; Spr 10:28-29

Vriende met God (3)

2019-04-13
Psalm 103:7 NLV

Kom ons luister weer as Moses met God praat. ‘As dit dan so is, sê asseblief wat u planne is sodat ek kan weet wat U van my verwag…’ (Eksodus 33:13 NLV). Israel was midde-in ‘n krisis wat hulle verhouding met God bedreig het, maar waarvoor het Moses gebid? Nie, ‘Here, U moet hierdie probleem vir my oplos!’ nie. Hy het eerder gebid: ‘…sê asseblief wat u planne is sodat ek kan weet wat U van my verwag…’ Hy wou meer as net inligting van God gehad het, hy wou intimiteit met Hom gehad het: om sy hart en gedagtes te ken – hoe Hy oor die situasie gedink en gevoel het. God se guns en om Hom te ken sou al die ander dinge wat hy nodig gehad het meebring, insluitend ‘n oplossing vir die krisis. God het hom gegee wat hy gevra het. ‘Hy het sy wil aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel.’ God het op Moses se versoek as volg gereageer: “…’Moet Ek dan self saamgaan sodat jou hart kan rus?'” (Eksodus 33:14 NLV). In die Hebreeuse teks is die woord ‘jou’ ook enkelvoudig. God het beloof om saam met Moses te gaan en slegs aan hom rus te gee. Enigiemand anders sou dit dankbaar aanvaar het, maar nie Moses nie! Sy gebed het sy eie belange oortref: “…’As U nie saam met ons gaan nie, moet U ons nie eers ‘n tree van hier af laat beweeg nie'” (vers 15 NLV). Is jou gebede groter as jouself en jou eie behoeftes? Die Bybel sê: ‘God het die mensewêreld só liefgehad…’ (Johannes 3:16 NLV). Bid dus dat jou familie, jou dorp en ‘n verlore wêreld nie sal vergaan nie, maar die ewige lewe sal hê!

Sielskos: Dan 5-7; Luk 22:47-53; Ps 103:1-12; Spr 10:13