Volharding

2020-07-18
Hebreërs 12:2 NLV

Jakobus skryf: ‘Gelukkig is die mens wat in beproewings volhard! As die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang…’ (Jakobus 1:12 NLV). Dink jy daaraan om tou op te gooi? As jy egter jou huwelik, jou loopbaan of jou droom laat vaar, mag jy dalk vir die res van jou lewe daaroor spyt wees. God kan jou versterk en jou ‘n wenner maak, maar slegs wanneer jy op die pad bly. F.B. Meyer het gesê: ‘Jy kan nie die hulpbronne van God toets, as jy nooit die onmoontlike aanpak nie.’ Om tou op te gooi bou nie karakter nie, maar volharding doen. Dit ontwikkel iets in jou wat niks anders kan nie; dis hoekom God dit as iets goeds sien (sien Jakobus 5:11 NLV). Dit ontwikkel moed en dissipline en verander drome in realiteit. Niemand het meer as Jesus van volharding geweet nie. Hy het al die pad tot by Golgota volhard; waar hulle die hare uit sy gesig gepluk het, waar hulle sy vlees met ‘n sweep verskeur het, waar hulle Hom aan die kruis vasgespyker het, waar sy vriende Hom verlaat het, waar omstanders Hom gespot het, waar God sy gesig weggedraai het en waar die hel opgedoem het en geroep het: ‘Gee op!’ Die Bybel sê: ‘…Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur…’ God beloon diegene wat Hom daadwerklik soek (sien Hebreërs 11:6). Hy beloof dat jy Hom sal vind as jy Hom met jou hele hart soek (sien Jeremia 29:13). Hierdie belofte is op jou van toepassing. Sê dus vir God: ‘Ek is van plan om aan te hou en U te vertrou vir die krag om ‘n deurbraak te maak.’ Wanneer jy so bid, sal jy vind dat dit nie so maklik is om tou op te gooi nie.

Sielskos: Hand 6-7; Luk 8:16-25; Ps 140; Spr 16:3

Bid vir geestelike insig

2020-07-17
Spreuke 20:5 NLV

Die mense wat Simon geken het, het geweet dat hy impulsief was en geneig was om te praat voor hy dink. Jesus het egter iets anders in hom gesien; dis hoekom Hy hom Petrus hernoem het, met die implikasie dat hy ‘n rots is wat vir ‘n fondasie geskik was. Kan jy jou die kyk op die ander dissipels se gesigte indink toe Jesus gesê het: ‘…Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie’ (Matteus 16:18 NLV)? Petrus het toe ‘n steunpilaar, ‘n gerespekteerde leier en stigter van die kerk geword, as gevolg van Christus se vermoë om verby die oppervlak te kyk en te sien wat aan die binnekant is. Ons het wonderbaarlike potensiaal omdat ons volgens God se ewebeeld gemaak is, maar soms moet ‘n ‘verstandige’ persoon dit herken en na vore bring. Te veel van ons sien net wat op die oppervlak is. Ons is dus vinning om iemand as arrogant, of humeurig, of swak te etiketteer. Wanneer jy egter geestelike insig het, kyk jy verby dit, na die hoop en vrese agter die persoon se gedrag. Ons het nie nog selfaangestelde kritici nodig nie, ons het die volgende nodig: 1) Ouers wat vir hulle kinders bid, verby hulle foute kyk en hulle uniekheid na vore bring. 2) Eggenote wat na die verborge skatte in hulle huweliksmaats soek. 3) Besigheidsleiers wat hulle werkers met respek behandel en hulle verantwoordelikhede by hulle talente laat pas. 4) Gelowiges wat onvolwasse, struikelende mede-Christene vergewe en werk om hulle te ontwikkel. 5) Gelowiges wat verlore mense deur Jesus se oë sien en weet wat sy transformerende krag kan vermag. Bid dus vir geestelike insig.

Sielskos: Hand 3:11-5:42; Luk 8:1-15; Ps 133; Spr 16:2

Dis nie te laat nie (2)

2020-07-07
Joël 2:28 NLV

Die wêreldkampioen bokser, George Foreman, is in ‘n Christelike huis grootgemaak en het uiteindelik na sy wortels teruggekeer – maar nie voor hy in ‘n wêreld van bendes, dwelms en geweld vasgevang geraak het nie. ‘n Vriend het sy potensiaal raakgesien en hom aangemoedig om by ‘n plaaslike gym aan te sluit om sodoende sy aggressie op ‘n meer konstruktiewe manier uit te laat. Dit het daartoe gelei dat hy ‘n swaargewig wêreldkampioen bokser geword het en miljoene dollars gemaak het. Die loopbaan van ‘n wêreldkampioen bokser is egter relatief kort en uiteindelik het Foreman, ouer en oorgewig, die punt bereik waar hy net in gevegte wat ‘n paar duisend dollar betaal het, begin veg het. Hy moes dringend gewig verloor en fiks word. ‘n Vriend het hom aan ‘n gesonde dieet voorgestel en as deel van sy nuwe eetplan, moes Foreman ‘n klein braaipan gebruik. Een dag het Foreman se vrou voorgestel dat hy sy naam op die klein braaipan moet aanbring en dat ander mense dit sou koop. Hulle het! Daar is al oor die 100 miljoen George Foreman braaipanne verkoop en mense koop dit steeds. Dink daaraan. George Foreman het meer geld met sy klein braaipan as met al sy prysgevegte gemaak. Die Bybel sê dat wanneer die Heilige Gees hulle bemagtig, ‘…Julle oumense sal drome droom…’ Ten spyte van jou ouderdom, is dit nie vir jou te laat nie. Gaan net vandag op jou knieë en bid: ‘Here, alles wat ek het en alles wat ek is, gee ek ten volle aan U. Gebruik my soos U dit goed dink.’ Wanneer Hy antwoord, moet jy voorbereid wees dat Hy jou in ‘n hele nuwe rigting mag neem.

Sielskos: Jer 31-32; Luk 5:27-39; Ps 122; Spr 15:10-14

Wanneer jou kind buite beheer is

2020-06-08
Jesaja 54:13 AFR53

Min dinge kan jou hart so breek soos ‘n kind wat op dwelms is, of met die verkeerde vriende meng en by aktiwiteite wat hulle lewens kan vernietig, betrokke raak. Wat moet jy as ouer doen? Eerstens, moet jy vir hulle bid en God se beloftes oor hulle uitspreek. Jy mag dalk nie in staat wees om hulle te verander nie, maar God kan. Sy Woord sê: ‘En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.’ Wat as jou kind buite beheer is, maar nog in die ouerhuis bly? Dan het jy ‘n groot uitdaging wat God se hulp benodig. Soms is jou ‘probleemkind,’ ‘n kind met ‘n groot roeping en toekoms en Satan weet dit. God het ‘n roeping op hulle lewe geplaas en dis waaroor die stryd gaan! Jy het as ouer God se wysheid nodig wanneer dit by die volgende kom: 1) Om duidelike grense te stel met gepaste en konsekwente nagevolge. Die Bybel sê: ‘Tug is nodig! As ‘n kind toegelaat word om te doen net wat hy wil, loop dinge verkeerd. Dissipline verdryf stoutighede’ (Spreuke 22:15 DB). 2) Om die vrees te oorkom dat jou kind jou sal verwerp wanneer jy ‘n onpopulêre, maar wyse besluit maak. Satan sal jou probeer oortuig dat jy hulle sal verloor wanneer jy hulle dissiplineer. Die waarheid is dat jy hulle sal verloor indien jy hulle nie dissiplineer nie! Onthou: ‘Want God het ons nie ‘n gees van skugterheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing’ (2 Timoteus 1:7 NLV). Twee van die grootste wapens wat jy kan gebruik om Satan oor jou kind se toekoms te beveg, is gebed en deur vas op God se Woord te staan. As jy getrou aan God bly – sal jy wen.

Sielskos: Op 5-9; Mark 14:53-65; Ps 48; Spr 13:2-3

God en jou geld (3)

2020-05-20
Hebreërs 4:16 NLV

Wanneer jy ‘n geestelike, fisiese, finansiële of verhoudingsbehoefte het, sê God dat Hy dit sal vervul. Sommige van ons vind dit egter moeilik om te glo. Jesus het immers die ryk man veroordeel wat die arm man wat by sy deur gesit het, geïgnoreer het. God het nie sy standpunt daaroor verander nie. Jesus het die verhaal vertel van ‘n man wat so besig was om geld te maak, dat hy nie tyd vir God gehad het nie. ‘Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas! Jy sal vannag nog sterf. Wie sal dan alles kry?’ Ja, ‘n mens is ‘n dwaas as jy net aardse rykdom versamel, maar nie ‘n ryk verhouding met God het nie’ (Lukas 12:20-21 NLV). Hy het ook nie sy standpunt hieroor verander nie. Jesus het die geldwisselaars uit die tempel uitgegooi omdat hulle die mense verkul het. Hy het sover gegaan as om hulle ‘n ‘rowersnes’ te noem (sien Markus 11:17 NLV). Beteken dit dat God aan ons geestelike behoeftes wil voldoen, maar nie aan ons materiële behoeftes nie? Kom ons wees duidelik: Jou geestelike behoeftes moet altyd jou eerste prioriteit wees, maar kom ons laat die Skrif toe om die vraag self te antwoord: ‘Moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat sal ons tog eet?’ of: ‘Wat sal ons drink?’ of: ‘Wat sal ons aantrek?’ nie. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor Hom reg is, julle prioriteit; dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg’ (Matteus 6:31-33 NLV). Let op die woorde: ‘al hierdie ander dinge.’ As jy geregverdig voor God is, kan jy met vertroue bid en Hom vra om jou in alle dinge te seën!

Sielskos: Heb 1-4; Mark 10:13-22; Ps 88:9b-18; Spr 11:27-29