Verstaan jou kind

2018-11-14
Psalm 139:15 DB

Die Psalmdigter het geskryf: ‘Daar is nie ‘n been in my wat uit sy plek is nie. U ken my totaal. Alles is soos U dit wil hê. U het my gemaak. Toe ek grootgeword het, het U vir my gesorg. U beheer ook my hele lewe. Nog voordat ek mens geword het, het U my al beplan. U het my lewe toe al in u hand gehou. En U het besluit wat met my sou gebeur’ (verse 15-16 DB). God het reeds jou kind se potensiaal bepaal, dit is nou jou werk om hom of haar te help om dit te ontdek en te ontwikkel. Jy sal dit in hulle temperament, hulle gawes en hulle belangstellings sien. Weerstaan die versoeking om al jou kinders op dieselfde manier te behandel; hulle verskil van mekaar! Kaïn was ‘n boer en Abel was ‘n skaapwagter. Jakob en Esau was ‘n tweeling, maar hulle kon nie meer verskillend gewees het nie. Jy moet elkeen van jou kinders onvoorwaardelik liefhê, maar hulle individueel ontwikkel. Wie is hulle? Waarvan hou hulle? Waarin behaal hulle sukses? Hoe hanteer hulle verandering? Hoe tree hulle op wanneer hulle alleen is? Begin om te luister na dit wat jou kinders kosbaar vind, dit wat hulle vrees en dit wat hulle benodig. Maak seker dat hulle geestelik in God se Woord geanker is. Moet hulle nie op die pad forseer wat jy gewens het hulle moet stap nie. As dit beteken dat jy vir ‘n tydperk jou eie drome op ys moet sit, doen dit. Jy sal nooit daaroor spyt wees nie. Die bome wat ons vandag plant produseer die vrugte wat ons môre sal eet. Bid dus en vra vir God om jou te help om jou kind te verstaan.

Sielskos: Rom 7:1-9:16; Joh 10:11-21; Ps 83:1-8; Spr 29:19-22

Raak eerlik met God

2018-11-13
Klaagliedere 3:40 NLV

Wanneer jy bid, ‘Here, maak my ‘n beter persoon,’ in watter spesifieke areas wil jy verander, groei en volwasse word? Om eerlik met God te wees, moet jy hierdie twaalf vrae versigtig en met gebed beantwoord: 1) Is ek eerlik en bo verdenking in al my finansiële sake? Dit sluit die gee van jou tiende aan God in. 2) Plaas ek myself in seksuele onvanpaste situasies, of stel ek myself bloot aan skadelike materiaal? 3) Spandeer ek genoeg tyd saam met my familie en sal hulle sê dat ek dit doen? 4) Praat ek die waarheid, selfs wanneer dit my seermaak of kritiek meebring? 5) Vind ek dit maklik om te sê, ‘Ek was verkeerd, ek is regtig jammer,’ of hou ek wrokke? 6) Bring ek enige deel van my lewe willens en wetends onder verdenking, of weier ek om die nagevolge van my aksies te aanvaar? 7) Het ek gewoontes gevorm wat nadelig vir my gesondheid, my familie of my pad met Christus is? 8) Is ek trots, selfsugtig of arrogant? 9) Het ek krediet geneem vir dinge wat ander mense gedoen het en waarvoor hulle beloon moes word? 10) Het ek gefaal daarin om iets aan iemand te bely wat van my verkeerde dade moet weet? 11) Was ek al onsensitief of beledigend teenoor my geliefdes? En as ek was, wat is ek gewillig om daaraan te doen? 12) Spandeer ek genoeg tyd in gebed en met die Skrif? ‘Laat ons eerder gaan kyk na wat ons gedoen het en daaroor nadink sodat ons kan omdraai na die Here toe.’ Die woord vir jou vandag is: Raak eerlik met God!

Sielskos: Rom 3:21-6:23; Joh 10:1-10; Ps 133; Spr 29:15-18

Josef se drie kledingstukke (1)

2018-11-03
Genesis 37:3 NLV

Kom ons kyk na die drie verskillende kledingstukke wat Josef gedra het, soos dit jou lewe as Christen verteenwoordig. Eerstens, die kleed van verlossing. Let op, dit was ‘n ‘geskenk’ van sy pa; Josef het nooit ‘n sent daarvoor betaal, of ‘n enkele steek daarvan gestik; of ‘n sentimeter materiaal daarvoor verskaf nie. Dis die verhaal van ons verlossing, nie waar nie? Die Bybel sê, ‘Dit is mos dié onverdiende goedheid wat julle gered het toe julle tot geloof gekom het. En julle geloof kom nie uit julleself nie, maar is ‘n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor grootpraat nie’ (Efesiërs 2:8-9 NV). Gemotiveer deur jaloesie en wrokkigheid, het Josef se broers hom in ‘n put gegooi en sy kleed in ‘n bok se bloed gedoop om hulle pa te oortuig dat hy deur ‘n wilde dier opgeëet is. Kry jy die prentjie? ‘…die bloed van Jesus, sy Seun, maak ons skoon van alle sonde’ (1 Johannes 1:7 NLV). In die Ou Testament se tyd, wanneer iemand gesondig het, het hulle ‘n offerlam na die altaar toe gebring waar die priester die lam se bloed as betaling van hulle sondes geoffer het. Die priester het egter nie die persoon ondersoek nie, hy het die lam ondersoek. As die lam ‘waardig’ was, is die persoon aanvaar en is daar vir hulle sondes boete gedoen. Die oomblik wat jy dus jou sonde bely en bid, ‘Vader, ek kom na U in die naam van Jesus, die Lam van God,’ is jy heeltemal vergewe en aanvaarbaar. ‘Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word’ (Hebreërs 4:16 NLV).

Sielskos: Jes 38-41; Joh 7:45-53; Ps 9; Spr 28:13-16

Die strik van vergelyking (2)

2018-09-13
2 Korintiërs 10:12 DB

As jy jou vreugde in die dien van die Here verloor het, is dit dalk omdat jy jouself met ander vergelyk en soos hulle probeer wees. Paulus het gesê, ‘Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets… sonder om julle met iemand anders te vergelyk’ (Galasiërs 6:4 NLV). Paulus het aanhoudend kritiek gekry. Sy reaksie was altyd dieselfde: Vermy vergelykings, weerstaan versoekings en soek slegs God se lof. Hy het geweier om deur kritiek ontmoedig te word, of om sy bediening te vergelyk, of om by vrugtelose debatte betrokke te raak. Die skrywer John Bunyan het gesê dat as sy lewe vrugteloos was, sou dit nie saak maak wie hom prys nie en as dit betekenisvol was, sou dit nie saak maak wie hom kritiseer nie. Die spreker en skrywer Anne Peterson voeg by: ‘Maak die drake van vergelyking dood. Wanneer ek iets sien wat my ontstel, bid ek vir daardie persoon. Dis makliker wanneer ek eerlik is met God – Hy weet in elk geval hoe ek voel. Dan begin ek Hom loof en prys. Ek sing ou gesange wat vol waarhede oor die Here is. In plaas daarvan om te wonder of ek dit waarna ek toe werk, sal bereik, dink ek eerder aan die wonderlike dinge wat God alreeds gedoen het. Tevredenheid is beskikbaar, solank as wat ons ons oë op die Koning van konings hou.’ ‘n Onbekende digter het geskryf: ‘The stick I made for measuring, I used most every day. It helped me to compare myself with others on my way. I watched all those behind me, or further down the road, and I would readjust my pace or lighten up my load. The most important drawback with how I ran my race, was watching everything around-except my Savior’s face!’

Sielskos: Kol 3-4; Filemon; Luk 21:1-11; Ps 78:9-16; Spr 23:22-25

Jaïrus (4)

2018-07-21
2 Timoteus 1:10 NLV

Dis geen verrassing dat God ‘n hart het vir ouers wat seer het nie. God is immers self ‘n Vader. Mishandel iemand jou kind? Hulle het sy kind gespot en geboelie. Maak iemand misbruik van jou kind? Jesus is deur vals getuienis veroordeel en deur ‘n gierige volgeling verraai. Word jy geforseer om toe te kyk hoe jou kind ly? God het sy Seun op die kruis gesien. Vind jy dat jy jou kind van al die seer in die wêreld wil spaar? God het ook so gevoel, maar, ‘As God werklikwaar nie sy eie Seun gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons aan die dood oorgegee het, is daar tog geen manier waarop Hy nie ook alle ander goeie dinge aan ons sal skenk nie’ (Romeine 8:32 NLV). Daar is niks wat God nie in antwoord op gebed kan doen nie! Miskien het jy gebid, maar jou kind het gesterf. Daar is geen pyn wat met die verlies van ‘n kind vergelyk kan word nie. Miskien het jy gesê, ‘Jesus het Jaïrus se kind uit die dood gered, hoekom het Hy myne nie gered nie? God verstaan jou vraag. Hy het ook sy kind begrawe. Hy haat ook die dood. Dis hoekom Hy ‘…die mag van die dood verbreek het en aan ons… die weg gewys het na die onverganklike lewe.’ Vir diegene wat op Christus vertrou, is die dood niks meer as ‘n oorgang na die hemel toe nie. Jou kind mag dalk nie vandag in jou arms wees nie, maar is veilig in God se arms. Nadat hy sy seun by geboorte verloor het, het Dawid met hoop vorentoe gekyk en gesê, ‘…Eendag sal ek na hom toe gaan…’ (2 Samuel 12:23 NLV). Jy sal ook.

Sielskos: 2 Sam 22:31-24:25; Luk 8:26-39; Ps 140; Spr 18:21-22