Wie is jou ‘Jona’?

2019-03-12
Jona 1:12 NLV

Toe Jona op ‘n skip geklim het wat in die teenoorgestelde rigting van God se wil gevaar het, het die bemanning ontdek dat daar ‘n hoë prys te betaal is wanneer jy die verkeerde persoon in jou lewe toelaat. God het jou nie die magtiging gegee om iemand anders se lewensondersteuningstelsel te wees nie. Veral as hulle besig is om van Hom weg te hardloop en jou gebruik om dit te doen! Met Jesus aan boord kan jy dit deur enige storm maak. Wanneer jy egter vir Jona aan boord toelaat, sal hy jou lewe omkeer en jy sal die risiko loop om alles te verloor. Dink jy regtig dat jy jou ‘Jona’ kan regruk? Nee. ‘Toe stuur die Here ‘n groot vis om Jona in te sluk…’ (Jona 1:17 NLV). Soms is die beste ding wat jy vir iemand kan doen om hom oor boord te gooi. So lank as wat jy aanhou om hom te red, staan jy in God se pad. Kyk na Jona – terwyl die bemanning desperaat besig was om goed oor boord te gooi, was hy besig om te slaap! Hy wou nie reggehelp word nie, hy wou gemaklik wees! Ken jy so iemand? Die rede hoekom hulle nie verander nie, is omdat hulle nie gereed is om te verander nie! Jona was so hardkoppig dat hy drie dae in die vis se maag deurgebring het, voor hy begin bid het. As dit jy was, sou jy die oomblik wat jy die vis gesien het begin bid het, nie waar nie? Dit mag dalk moeilik wees om aan te hoor, maar soms is die beste ding wat jy vir jou ‘Jona’ – en jouself – kan doen, om hulle oor boord te gooi en God hulle te laat red.

Sielskos: Job 5-7; Luk 16:19-31; Ps 26; Spr 7:26-27

Sommige mense kan nie gehelp word nie (1)

2019-03-08
Jeremia 32:33 NLV

Daar is mense wat jy nie kan help nie – ten minste nie nou dadelik nie. Let op wat God oor die Israeliete gesê het: ‘…Dit het nie eers gehelp dat Ek hulle aanhou en aanhou leer om tussen reg en verkeerd te onderskei nie. Hulle het hulle nie aan My gesteur deur op onderwysing ag te slaan nie.’ Kom ons kyk na hierdie mense wat gewoonlik nie gehelp kan word nie: 1) Mense wat aanhou verskonings maak. Verskonings is ‘n kruk vir ‘n gebrek aan toewyding en ‘n rookskerm vir selfregverdiging. Jy kan nie iemand help totdat hulle gewillig is om verantwoordelikheid vir hulle lewe te aanvaar en die oplossings van die Skrif toe te pas nie. As hulle nie na God wil luister nie, watse verskil gaan jou opinie dan maak? 2) Mense wat in die verkeerde sirkels beweeg. Die Bybel sê: ‘…slegte geselskap bederf goeie gewoontes’ (1 Korintiërs 15:33 NLV). Daar is mense wat eenvoudig nie in jou lewe hoort nie en jy kan nie vorentoe beweeg totdat jy die skakel breek nie. Die geselskap wat jy hou, beïnvloed jou optrede, karakter en toekoms. 3) Mense wat God vir hulle probleme blameer. Wanneer moeilikheid opdaag, vra hulle: ‘Hoekom laat God toe dat dit met my gebeur?’ Die feit is dat jy nooit God as jou oplossing sal sien, totdat jy ophou om Hom as jou probleem te sien nie. God het dit duidelik vir sy mense uitgestippel: ‘Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek… Mag jy tog die lewe kies…’ (Deuteronomium 30:19 NLV). As jy moedeloosheid wil verhinder, moet jy mense liefhê en vir hulle bid, maar jou tyd met diegene wat bereid is om gehelp te word, spandeer.

Sielskos: Eks 36-38; Luk 15:1-10; Ps 27; Spr 7:10-20

Radikale toewyding (2)

2019-02-16
Lukas 9:23 NLV

Kom ons kyk na die volgende: 1) Toewyding by die werk. In die verlede het werkgewers hulle werknemers waardeer en andersom. Vandag se werkplek word egter toenemend vyandig, met werknemers wat hulle base kwalik neem en die absolute minimum doen, terwyl base dikwels veeleisend is en hulle werkers as vanselfsprekend aanvaar. God se manier verwag wedersydse toewyding. ‘Moenie net hard werk as jou baas vir jou kyk om in sy goeie boekies te kom nie. Werk liewer hard omdat julle aan Christus behoort en doen wat God van julle vra so goed julle kan. Julle werk mos nie eintlik vir mense nie, maar vir die Here…’ (Efesiërs 6:6-7 DB). Let op – as jy ‘n werkgewer is, verteenwoordig jy God. 2) Toewyding by die kerk. Baie mense het ‘n informele benadering tot die kerk: Hulle kies waarvan hulle hou en los dit waarvan hulle nie hou nie. Jesus het gesê: ‘…Ek [sal] my kerk oprig…’ (Matteus 16:18 NLV). Lidmaatskap in die kerk verg ‘n verbondsverhouding tussen gelowiges: een waarin ons instem om mekaar te bemoedig, te versorg, te beskerm, te koester, vir mekaar te bid en ons roepings saam te vervul (sien 1 Korintiërs 12:12-31). 3) Toewyding aan Christus. Jesus het ‘n radikale toewyding aan ons deur sy geboorte, lewe, lyding, kruisiging en dood gemaak; en Hy vra dat ons onsself radikaal aan Hom sal toewy. “Toe het Hy vir die skare gesê: ‘As enigeen van julle my dissipel wil word, moet jy jou selfsugtige ambisie aflê, elke dag jou kruis opneem en My volg.'” Dit beteken dat jy nie langer jou eie wil of wense volg nie, maar dat jy die Here en sy wense en wil volg. Dit is radikale toewyding; en dis wat God van jou verwag.

Sielskos: Gen 40-41; Luk 10:13-24; Ps 28; Spr 5:3-6

Bemoedig jou pastoor

2019-02-14
1 Tessalonisense 5:12 NLV

As jy jou pastoor wil bemoedig, is daar ‘n paar dinge wat jy kan doen: 1) Hou op kritiseer. Die meeste mense se werksprestasies word op ‘n jaarlikse basis beoordeel, maar pastore word elke week beoordeel. Onthou, as ‘n preek nie by jou byval vind nie, is die kans goed dat iemand anders dit moes hoor. 2) ‘Onthou julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het…’ (Hebreërs 13:7 NLV), en bid vir hulle geestelike groei. Goethe het gesê: ‘As jy ‘n persoon behandel soos hy is, sal hy so bly. As jy hom egter behandel soos hy behoort te wees, sal hy word wat hy behoort te wees en wat hy kan wees.’ 3) Skryf ‘n nota. Veral wanneer iets wat jou leier sê of doen by jou aanklank vind. Verbale bemoediging is goed, maar ‘n nota kan herhaaldelik gelees word. 4) Begin met jou talente woeker. As jy byvoorbeeld meganies aangelê is, diens jou pastoor se kar. As jy goed is met tegnologie, help jou pastoor om sy rekenaarvaardighede te verbeter. Vra waar jou vaardighede die nodigste is en word ‘n aktiewe deelnemer. 5) Vermy skinderstories. Jakobus het gesê: ‘As jy dink jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdiens is niks werd nie’ (Jakobus 1:26 NLV). Werk negatiewe praatjies met positiewe opmerkings teë en korrigeer verkeerde inligting met die waarheid. As alles egter faal – loop weg! 6) Wees openlik deelnemend. Niks bemoedig leiers meer as om te sien hoe mense op hulle preke en lesse reageer nie. 7) Verloor die maatstaf. In plaas daarvan om te verwag dat hulle ‘n spieëlbeeld van hulle voorganger moet wees, dank God vir jou pastoor se individuele styl om behoeftige mense te bedien.

Sielskos: Gen 35-36; Luk 9:57-62; Ps 149; Spr 4:25-27

Voor jy leen

2019-02-02
Spreuke 30:8 NLV

Wanneer jy daaroor besin, kan jou rykdom op twee maniere bepaal word: óf die hoeveelheid wat jy besit, óf die hoeveelheid waarmee jy tevrede is. Baie van die huidige skuldkrisis is deur ons onvermoë om met genoeg tevrede te wees, veroorsaak. In ‘n briljante deel van Spreuke vind ons hierdie gebed: ‘Twee dinge wil ek van U vra. Moenie dit weier solank ek leef nie. In die eerste plek, keer tog dat ek lieg. In die tweede plek, laat my nie arm of ryk wees nie. Gee asseblief vir my net dit wat reg is. As ek te veel het, sal ek U verloën en vra: ‘Nou wie is die Here?’ As ek te arm is, sal ek steel en God se Naam beswadder’ (verse 7-9 NLV). Na aanleiding van hierdie Skrifgedeelte, moet ons die volgende ses riglyne volg wanneer ons geld wil leen. Skuld is verkeerd: 1) Wanneer jy dit nie op ‘n tydige basis kan terugbetaal nie. 2) Wanneer dit jou daarvan weerhou om God se regmatige deel vir Hom te gee. 3) Wanneer die skuldlas so swaar is dat jy nie vir die toekoms kan spaar nie. 4) Wanneer dit vir die luukshede in die lewe gebruik word. 5) Wanneer jy ander mense in gevaar stel deur hulle vir jou te laat borg staan (sien Spreuke 6:1-5). 6) Wanneer dit jou huwelik onder finansiële druk plaas. Die finansiële kundige, Larry Burkett, het gesê dat skuld die motiverende faktor in amper 80 persent van alle skeisake is. Dit beteken egter nie dat jy nie familieprobleme sal hê as jy ryk is nie. Dit beteken eenvoudig dat wanneer jy geld eerste en jou familie tweede stel, dit jou niks meer as ‘n ryk mislukking kan maak nie. Voor jy dus geld leen, bid en vra God vir wysheid.

Sielskos: Gen 7-9; Luk 7:36-50; Ps 111; Spr 3:29-30