Dis ‘n interne belewenis (2)

2018-12-02
Johannes 16:7 NLV

Selfs toe die dissipels se harte seer was oor Jesus se vertrek, het Hy hulle verseker dat dit tot hulle voordeel was, omdat dit ‘n nuwe era van mag en outoriteit aan hulle sou bekendmaak (sien Johannes 14:12). Dit was nie die einde nie, maar ‘n voortsetting van Christus se bediening, soos die Heilige Gees die aflosstokkie uit die Seun se hand geneem het en dit in hulle hande geplaas het. Die Seun sou weggaan, maar die Gees sou ‘…vir altyd by [hulle] wees…’ (Johannes 14:16 NLV). Dit was hulle ‘voordeel’. Die Gees sou hulle menslike liggame binnegaan en permanent in hulle woon! Dis God se Gees wat ons as sy permanente woonplek kies. Het jy al ooit nagedink oor die ‘voordeel’ wat dit vir jou beteken? Jy mag dalk byvoorbeeld môre wakker word en gestres, moeg en geïrriteerd voel en hierdie gevoelens kan maklik jou dag dikteer. Omdat die Gees egter in jou woon, hoef hierdie dinge jou nie te beheer nie. Paulus skryf, ‘Of verstaan julle nie dat julle liggame ‘n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon… nie?..’ (1 Korintiërs 6:19 NLV). Sodra jy daardie belofte deur geloof aanneem, word jy God se tempel. Jy kan by die werk wees, jou kinders skool toe vat, met die hond stap, wag vir die biopsie se resultate, of die begrafnis van jou beste vriend bywoon en God se Gees sal elke sekonde saam met jou wees. Kan jy nou sien hoekom Jesus vir sy dissipels gesê het dat dit goed is dat Hy weggaan en vir hulle die Heilige Gees stuur? Wat jy ookal doen, moenie dat hierdie lewensveranderende waarheid by jou verbygaan nie!

Sielskos: Luk 10:38-42; Joh 11:1-44; Joh 12:1-3

Laat God dit wat jy reeds het, gebruik

2018-10-20
Eksodus 4:2 NLV

Die Bybel sê, “Moses het egter nog verder teëgestribbel: ‘Hulle sal my nooit glo nie! Hulle sal nie doen wat ek vir hulle sê nie. Hulle sal sommer sê: ‘Jy het nie regtig die Here ontmoet nie.'” Toe vra die Here vir hom: ‘Wat het jy daar in jou hand?’ “‘n Herderstok,’ antwoord Moses. ‘Gooi dit op die grond neer,’ het die Here vir hom gesê. Hy gooi dit toe op die grond en dit het ‘n slang geword…” (verse 1-3 NLV). Om jou herderstok, die ding waarop jy leun, neer te gooi, is vreesaanjaend en teen al jou beginsels wanneer jy ‘n beheervraat is. Solank as wat jy egter daaraan vasklou en dit probeer beheer, kan God dit nie gebruik nie. Moses se herderstok het sy identiteit en sekuriteit verteenwoordig. Dis hoe hy ‘n lewe as ‘n herder gemaak het en homself en sy kudde beskerm het. Toe God dus vir hom sê om dit neer te gooi, het Hy vir Moses gevra om dit wie hy was en dit wat hy gehad het, te laat gaan. Wat is jy nie gewillig om van af te sien nie? Jy beheer nie dit waaraan jy vashou nie, dit beheer jou. As jy dit nie neergooi nie, sal jou herderstok altyd net ‘n herderstok bly. As jy egter die moed het om dit aan God oor te gee, kan dit die geleier van sy wonderbaarlike mag word. Wat is vandag in jou hand? Jy kan daaraan vasklou en kyk wat jy daarmee kan doen, of jy kan dit oorhandig en sien wat God daarmee kan doen. Laat God dit wat jy reeds het, vandag gebruik.

Sielskos: Eks 36-38; Joh 4:39-54; Ps 87; Spr 27:4-6

Moenie ‘n blameerder wees nie (1)

2018-10-10
Romeine 14:12 NLV

In plaas daarvan om verantwoordelikheid vir hulle dade en besluite te neem wanneer die lewe verkeerd gaan, plaas blameerders die skuld daarvoor op ander mense. Daar is ook nie ‘n tekort aan sondebokke nie. Byvoorbeeld: My besigheid sou suksesvol gewees het as die bank net meer geld aan my wou leen… Ek wou deel van die bedieningspan wees, maar my man hou nie van die idee nie… Die dokter het ‘n gemors van die operasie gemaak. Daar is egter nie plek vir die verskuiwing van blaam in God se Woord nie: ‘Elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God verantwoording moet doen.’ Die probleem met die verskuiwing van blaam is dat dit jou daarvan weerhou om konstruktiewe aksie te neem en met jou lewe aan te beweeg. Soos die sielkundige, dr Brenda Shoshanna, opmerk: ‘Elke persoon wat jy blameer hou ‘n deel van jou persoonlike krag en selfrespek vas. Om verantwoordelikheid vir dit wat in jou lewe gebeur te neem, is een van die mees bemagtigende dinge wat jy kan doen. Nuwe keuses word beskikbaar… jou woede neem af… jy sien mense en gebeurtenisse met nuwe oë. Onthou, verantwoordelikheid kan ook as ver-antwoord-elikheid gelees word: dis die vermoë om te antwoord eerder as om net te reageer.’ Ja, dit kan intimiderend wees om beheer van jou eie lewe te neem, maar jy sal verwonderd wees oor die vreugde en vryheid wat dit meebring. Sal jy langs die pad foute maak? Natuurlik! Sal jy struikel en val? Verseker! Daar is egter niks soos die gevoel om in geloof, met God se hulp, die volgende tree te neem nie.

Sielskos: Eks 10-12; Joh 1:29-42; Ps 29; Spr 26:4-6

Hou aan verbeter

2018-04-29
1 Korintiërs 9:27 NLV

Paulus skryf: ‘Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop só dat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Húlle doen dit om ‘n prys te wen wat gou sal vergaan. Maar óns doen dit vir ‘n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos ‘n bokser wat met elke hou tref. Ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie, terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie’ (verse 24-27 NLV). Tensy jy beheer van jou lewe neem, sal jy altyd met die wete lewe dat jy nie aan jouself behoort nie. Jy behoort aan wie of wat ook al jou beheer. Om te verbeter, moet jy probeer om hierdie drie dinge altyd voor oë te hou: 1) Lees. Dawid het gesê, ‘Hoe lief het ek u gebooie! Ek oordink dit die hele dag’ (Psalm 119:97 NLV). Dissiplineer jouself om elke dag iets te lees wat jou geestelik, emosioneel, verhoudingsgewys en beroepsgewys sal help. Plaas jou Bybel bo-aan die lysie van dit wat jy wil lees. 2) Belonings. Die skrywer Mike Delaney het opgemerk, ‘Enige besigheid of industrie wat die luiaards en die ywerige werkers ewe veel beloon, sal vind dat hulle kort voor lank met meer luiaards as ywerige werkers sit.’ 3) Resultate. Die volgende keer wat jy voor ‘n taak te staan kom en aan dit wat gemaklik is om te doen eerder as wat reg is dink, verander jou fokus. Tel die voordele daaraan verbonde om te doen wat reg is en begin met die taak. Moenie op die werk fokus nie, fokus op die resultate.

Sielskos: Gal 5:22; Luk 10:25-37; Ef 4:31-32; Spr 2:4

Geheime vir selfbeheersing (3)

2018-03-02
Titus 2:12 DB

Praat terug met jou gevoelens. Ons sit heeltemal te veel klem op ons gevoelens. Ons dink dat alles moet goed voel, so nie is dit nie die moeite werd nie. Ons sê dinge soos, ‘Ek voel nie lus om te werk nie… Ek voel nie lus om my Bybel te lees nie.’ Of, ‘Ek voel of ek nog ‘n drankie wil drink… Ek is lus om tot laatoggend te slaap.’ Moenie jou gevoelens so baie outoriteit gee nie. Gevoelens is hoogs onbetroubaar; as jy hulle toelaat, sal hulle jou beheer en manipuleer. God wil nie hê dat jy deur jou gevoelens beheer moet word nie. Hy wil hê dat jy jou buie moet bemeester. Met Christus as die Heerser van jou lewe, kan jy jou gevoelens beheer. Praat terug met hulle. God sê dat Hy wil hê dat jy moet leer om jou emosies uit te daag. ‘Nou wys Hy vir ons hoe om ‘n Godlose leefstyl te systap en hoe om vernietigende begeertes te laat staan. Hy laat ons met wysheid en opregtheid leef…’ God se genade gee jou die krag om te doen wat reg is. Dit gee jou die vermoë om nee te sê vir daardie gevoel, daardie begeerte, daardie impuls. Sukkel jy met jou gewig? Voor jy die yskas oopmaak, het jy reeds met jouself oor kos begin praat. As jy ernstig is, sal jy sommige van hierdie onderbewustelike houdings teenoor kos moet begin uitdaag. Wanneer jy jou gevoelens hoor sê, ‘Ek moet net ietsie eet of ek gaan doodgaan,’ moet jy antwoord, ‘Nee, ek gaan nie doodgaan nie. Ek gaan inderwaarheid gesonder wees as ek nie nou iets eet nie.’ Die feit is: God se bonatuurlike krag kan jou help om jou buie, gedagtes en begeertes te bemeester.

Sielskos: 1 Kon 18:16-20:43; Matt 19:15-30; Ps 66:1-12; Spr 6:20-22