Gee oor aan God (5)

2019-03-18
Markus 14:36 NLV

Omdat oorgawe so naby aan ons wil verbind is, is daar dikwels ‘n prys daaraan verbonde. Jy kan toegewyd aan God voel, maar wanneer dit tyd is om op te tree, kan jy ontdek dat jou oorgawe net vel-diep is. Jesus het dikwels die spesifieke area waar oorgawe in iemand se lewe nodig was, geïdentifiseer. Vir die owerspelige vrou het Hy gesê: ‘…Ook Ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie’ (Johannes 8:11 NLV). Dit beteken dat jy al jou seksuele drange en begeertes aan God moet oorgee. Dikwels sal oorgawe geld behels, omdat geld oor vertroue en beheer gaan. Vir die ryk sakeman wat Hom wou volg het Jesus gesê: ‘…Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes…’ (Markus 10:21 NLV). Die man was egter onwillig om dit te doen. Oorgawe sal dikwels selfopenbaring oor ‘n wrok, houding, gewoonte of sonde behels. Wanneer jy by ‘n vertrouensvriend is, sal God jou dalk aanpor om oor ‘n geleentheid waar jy gesukkel het of selfs gefaal het, te praat. Ander kere kan jy dalk saam met iemand wees en die behoefte voel om hulle oor iets te troos, wat jou ongemaklik laat voel. Hier is dus die vraag: Sal jy oorgee, wanneer oorgawe beteken dat jy iets ongemakliks moet doen? As dit gemaklik was, sou dit nie oorgawe gewees het nie! Die uiterste voorbeeld van oorgawe is Christus wat in Getsemane bid: ‘…Laat nogtangs nie my wil nie, maar u wil geld!’ (Lukas 22:42 NLV). Dit was die moeilikste gebed wat Hy al ooit gebid het en die een wat Hom tot sy lotsbestemming gebring het. Wonderbaarlik is dit die gebed van oorgawe wat God se krag na vore bring.

Sielskos: Job 21-23; Luk 18:18-30; Ps 116:12-19; Spr 8:10-13

Gee oor aan God (1)

2019-03-14
Galasiërs 2:20 NLV

John Calvin het oorgawe as volg gedefinieer: ‘Om geen ander wil en geen ander wysheid te hê nie, en om die Here te volg waar Hy ook al lei.’ Om dit te doen, moet jy jou grootste vrees oorkom: Wie sal jou lewe bestuur? Dis heel handig om Jesus in die passasiersitplek te hê wanneer ons sy hulp nodig het. ‘Here, ek het ‘n gesondheidsprobleem en ek het U hulp nodig. Iets is by die werk aan die gang en ek sal dit graag anders wil hê. Ek voel angstig en ek het U vrede nodig. Ek voel hartseer en het bietjie hoop nodig. Ek is besig om dood te gaan en ek wil seker maak ek gaan hemel toe.’ Wanneer dit egter daarby kom om die stuurwiel vir Jesus te gee en Hom toe te laat om te bestuur, is ons nie so seker daarvan nie, want dan is ons nie meer in beheer nie. As Hy bestuur, is jy byvoorbeeld nie meer in beheer van jou beursie nie. Jy kan dan nie sê: ‘Ek sal iets gee wanneer ek vrygewig voel, maar ek behou die reg om my beursie toe te hou’ nie. Nou is dit Jesus se geld. Wanneer jy Jesus laat bestuur, is jy nie meer in beheer van jou ego nie. Jy het nie meer die reg om elke selfgesentreerde ambisie te vervul nie. Dis nou sy lewe. Jy is nie meer in beheer van jou mond nie. Jy kan nie meer skinder, vlei, mooipraat, jok, vloek, woedend wees, kul, intimideer, manipuleer, oordryf of dubbelsinnig wees nie. Dis nie meer jou mond nie – dis sy mond. Hier is dus die vraag: Het jy Jesus net vir die rit saamgenooi, of bestuur Hy? Die woord vir jou vandag is: Gee oor aan God.

Sielskos: Job 11-14; Luk 17:11-19; Ps 11; Spr 8:4-5

Weet verseker wie jy is

2019-02-23
Romeine 12:6 NLV

Onseker mense sê dikwels ja, wanneer hulle eintlik nee wil sê. Mense wat egter tevrede met hulself is, laat nie ander mense toe om hulle te beheer nie. Hulle sien hulself soos God hulle sien; hulle word dus deur sy Woord, in plaas van die vrees vir verwerping, gelei. Jy kan só hard probeer om almal gelukkig te hou, dat jy jouself verloor. Voel jy of jy nie alles kan wees wat mense wil hê jy moet wees nie? Wil jy nee sê, maar die vrees om ander mense te mishaag laat jou aanhou instem? Intussen bou die druk binne-in jou op en jy dink, ‘Ek kan hierdie nie meer doen nie’? Moenie vir die mense wat meer en meer eise aan jou stel kwaad word nie. Jy is die een wat verantwoordelik is om jou eie lewe te reël! Dit verg ‘n duidelike sin van jou eie waarde, jou roeping, jou rigting, jou doelwitte en jou prioriteite. ‘n Christelike skrywer sê: ‘Vir jare het ek onder die druk van almal se verwagtings geleef. Ek het gedink, ‘Wat as ek hulle in die steek laat?’ Ek het gedink dat hulle my onder druk plaas, terwyl dit egter my eie vrese en onsekerhede was wat my afgetrek het. ‘Gee jy dan nie om wat ander mense dink nie?’ vra jy. Wat ander mense dink is nie my probleem nie, tensy ek dit my probleem maak. My eerste prioriteit is om God te behaag en te wees wie Hy wil hê ek moet wees. As ek iemand anders probeer wees, sal ek sy seën prysgee, want God kan nie ‘n namaaksel seën nie.’ Die oplossing is om daaraan te werk om seker te wees wie jy in Christus is. Alles anders sal dan in plek val.

Sielskos: Eks 4-6; Luk 11:45-54; Ps 53; Spr 6:9-11

Rig jou gedagtes (3)

2019-02-08
Romeine 8:6 NLV

Sodra jy tot ‘stink gedagtes’ ingee, versuur jou bui, verloor jy energie, voel God ver, voel gebed nutteloos, lyk sonde aanloklik en word jou lewensuitkyk somber. Wanneer dit gebeur, word jy so gefokus op hoe jy voel, dat jy nie besef dat dit jou denke is wat veroorsaak dat jy so voel nie. Kyk na Elia die profeet. Die hoogtepunt van sy loopbaan was toe hy vuur uit die hemel laat afkom het en die profete van Baäl verslaan het. Dit was ‘n yslike oorwinning! Toe het koningin Isebel ‘n boodskap na Elia toe gestuur: ‘Jy het my profete doodgemaak. Raai wat? Ek gaan jou nou doodmaak’ (sien 1 Konings 19). Elia het toe kop eerste in vrees ingeduik. Hy het waardeloos gevoel: ‘…ek is niks beter as my voorouers nie’ (vers 4 NLV). Hopeloos: ‘Elia… het gevlug’ (vers 3 NLV). Geïsoleerd: ‘…Net ek alleen het oorgebly…’ Nie in staat om dit te hanteer nie: ‘…Ek het nou genoeg gehad…’ (vers 4 NLV). Hy wou doodgaan: ‘…Neem nou maar my lewe…’ (vers 4 NLV). Hoe het God op Elia gereageer? Op vier eenvoudige maniere: 1) Hy het hom gehelp om ordentlik te eet en genoeg rus te kry. 2) Hy het met Elia in ‘n ‘sagte fluistering’ (vers 12 NLV) gepraat om hom gerus te stel en hom moed te gee. 3) Hy het Elia verseker dat hy nie alleen is nie: ‘Nogtans sal Ek 7 000 in Israel laat oorbly, hulle wat nie voor Baäl gebuig en hom vereer het nie’ (vers 18 NLV). 4) Hy het vir hom nog ‘n opdrag gegee om te vervul. Daar sal altyd ‘n ‘Isebel’ wees wat dreig om jou beste pogings ongedaan te maak en jou af te breek. Die sleutel is om jou gedagtes te beheer!

Sielskos: Gen 24:1-25:18; Luk 9:1-17; Ps 134; Spr 4:5-13

Dis ‘n interne belewenis (2)

2018-12-02
Johannes 16:7 NLV

Selfs toe die dissipels se harte seer was oor Jesus se vertrek, het Hy hulle verseker dat dit tot hulle voordeel was, omdat dit ‘n nuwe era van mag en outoriteit aan hulle sou bekendmaak (sien Johannes 14:12). Dit was nie die einde nie, maar ‘n voortsetting van Christus se bediening, soos die Heilige Gees die aflosstokkie uit die Seun se hand geneem het en dit in hulle hande geplaas het. Die Seun sou weggaan, maar die Gees sou ‘…vir altyd by [hulle] wees…’ (Johannes 14:16 NLV). Dit was hulle ‘voordeel’. Die Gees sou hulle menslike liggame binnegaan en permanent in hulle woon! Dis God se Gees wat ons as sy permanente woonplek kies. Het jy al ooit nagedink oor die ‘voordeel’ wat dit vir jou beteken? Jy mag dalk byvoorbeeld môre wakker word en gestres, moeg en geïrriteerd voel en hierdie gevoelens kan maklik jou dag dikteer. Omdat die Gees egter in jou woon, hoef hierdie dinge jou nie te beheer nie. Paulus skryf, ‘Of verstaan julle nie dat julle liggame ‘n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon… nie?..’ (1 Korintiërs 6:19 NLV). Sodra jy daardie belofte deur geloof aanneem, word jy God se tempel. Jy kan by die werk wees, jou kinders skool toe vat, met die hond stap, wag vir die biopsie se resultate, of die begrafnis van jou beste vriend bywoon en God se Gees sal elke sekonde saam met jou wees. Kan jy nou sien hoekom Jesus vir sy dissipels gesê het dat dit goed is dat Hy weggaan en vir hulle die Heilige Gees stuur? Wat jy ookal doen, moenie dat hierdie lewensveranderende waarheid by jou verbygaan nie!

Sielskos: Luk 10:38-42; Joh 11:1-44; Joh 12:1-3