‘n Verhoudingsverslaafde vind blywende bevrediging

2016-12-30
“Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word...” Johannes 4:14 NLV

Jesus het vir die vrou by die put vir water gevra om te drink. Verras dat ‘n Jood met ‘n Samaritaan sou praat, het sy Hom gevra hoekom Hy haar vir water gevra het. Hy het geantwoord: ‘…As jy maar net… geweet het wie dit is wat vir jou vra… sou jy Hóm gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het wat tot die ewige lewe lei… Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word…’ (verse 10, 13-14 NLV). Let op die onderskeid tussen ‘hierdie water’ en ‘die water wat Ek hom gee’. Jesus was nie besig om die kwaliteit van water in die verskillende streke te bespreek nie. Hy het van haar vyf mislukte huwelike en die man met wie sy huidiglik gewoon het, gepraat. Sy het geen idee gehad hoe of waar om die bevrediging te kry waarna sy gedors het nie. Een teleurstellende verhouding na die ander; dit maak nie saak hoe gereeld sy van ‘hierdie water’ gedrink het nie, haar dors kon nie geles word nie. Jesus het nie haar tekort aan morele waardes gekritiseer nie. Nee, Hy het aan haar die enigste ware oplossing vir leegheid gegee. ‘Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word…’ Waarna jy ook al vir vervulling draai – dwelms, alkohol, seks, pornografie, reeksverhoudings, geld, of populariteit – dis alles water wat nooit jou dors sal les nie. Deur jou lewe op Jesus te fokus, tyd saam met Hom te spandeer, met Hom te praat, en daagliks sy Woord ‘in te drink’, sal verseker die leemte binne in jou vul.