Moenie terugkyk nie

2016-12-29
“...Enigiemand wat... terugkyk, is nie geskik vir die koningsheerskappy van God nie.” Lukas 9:62 NLV

Jesus het mense uitgesoek wat bereid was om meer te doen as om net in Hom te glo – Hy wou mense gehad het wat gewillig was om Hom te volg. Sy vroeë bediening is deur mense soos Andreas, Petrus, Filippus en Natanael geken (Sien Johannes 1:35-52); mense wat bereid was om alles wat hulle was en besit het agter te laat om Hom te volg. Jesus het mense tot ‘n lewe van radikale toewyding geroep. ‘Toe roep Jesus sy dissipels en die skare na Hom toe en sê vir hulle: ‘As enigeen van julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis opneem en agter My aankom’’ (Markus 8:34 NLV). Geen halfhartige pogings nie, maar ‘n bereidwilligheid om Hom voltyds te volg. Om op Jesus te vertrou sal jou in die hemel kry, maar niks minder as om Hom daagliks te volg, sal jou bruikbaar vir sy koninkryk hier op aarde maak nie. Drie verskillende mans het vir Jesus gesê, ‘…’Ja, Here, ek sal U volg…’’ (Lukas 9:61 NLV), maar hulle was nie bereid om die prioriteite van hulle ou lewens te laat staan nie (Sien vers 62). Jesus het met hierdie kragtige metafoor gereageer: ‘…Enigiemand wat ‘n hand aan die ploeg slaan en dan terugkyk, is nie geskik vir die koningsheerskappy van God nie.’ Om Jesus te volg beteken dat wat ook al daar agter is, daar agter bly – ou verbintenisse, onsekerhede en lewenstyle. Jy kan nie die reguit sloot van dissipelskap ploeg deur na die verlede te kyk nie. Moenie dat ou mislukkings, skuldgevoelens, vrese, skaamte, verraad, verlies, misbruik, verwerping, wrokke en onvergifnis jou toekoms ruїneer nie. Sny die koord; sluit aan by diegene wat ‘…die Lam [volg] waar Hy ook al lei…’ (Openbaring 14:4 NLV).