Hoe om jouself te vergewe

2021-12-27
Jesaja 43:25 NLV

God sê in sy Woord: ‘Ek, ja, Ek alleen, is die Een wat julle sondes uitwis. Ek doen dit ter wille van Myself en dink nie weer daaraan nie. Dink saam met My oor die verlede. Laat ons hierdie saak uitpraat. Stel julle saak en regverdig julleself’ (verse 25-26 NLV). Indien jy vandag jouself veroordeel omdat jy dink dat jou sondes te groot is om God se genade te verdien, gaan terug en lees hierdie Skrifgedeeltes weer aandagtig deur. Hoekom het God gesê Hy sal jou sondes vergewe? ‘…ter wille van Myself…’ Wat moet jy dus doen? ‘…Stel julle saak en regverdig julleself.’ Hoekom vind ons dit so moeilik om God se vergifnis te aanvaar?

1) Omdat ons in sekere gevalle voel dat ons maai wat ons gesaai het.

2) Omdat ons al iemand anders vir presies dieselfde ding wat ons self gedoen het, veroordeel het.

3) Omdat ons dink dat God daarvan hou om ons aan ‘n lyntjie te hou, sodat ons twee keer sal dink voor ons weer dieselfde sonde pleeg.

4) Omdat ons ouers, toe ons ongehoorsaam was, sekere voorregte weggeneem het totdat ons onsself weer bewys het.

5) Omdat ons dink dat ons God se genade moet verdien.

Wanneer jy egter weier om jouself te vergewe, gee jy te kenne dat jou oortredings buite die bestek van God se genade val. Trots is ‘n groot sonde! Hier is nog ‘n gedagte. Wanneer jy altyd ‘n probleem met ander mense het, mag jy dalk iemand soek wat jou aanstoot kan gee. Op hierdie manier kan jy uitwys hoe sleg die ander persoon is en beter oor jouself voel. Wanneer jy egter ‘n nederige houding inneem en daaraan werk om jouself te vergewe omdat God jou vrygespreek het, is dit makliker om ander mense se foute te vergewe.

Sielskos: 1 Kor 7-9; Matt 2:1-8; Ps 97; Spr 31:22-24

Vergewe omdat jy vergewe is

2021-02-05
Matteus 18:33 NLV

Jesus het gesê: ‘Om hierdie rede kan God se koningsheerskappy vergelyk word met ‘n koning wat besluit het om na te gaan wat sy amptenare hom skuld. Skaars het die ondersoek begin of een word na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Toe hy dit nie kon bybring nie, gee die koning opdrag dat hy, sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer en smeek hom: ‘Gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal.’ Daarop het die koning hom innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe die amptenaar daarvandaan weggaan, loop hy egter een van sy medeamptenare raak wat hom net ‘n paar rand geskuld het. Hy… sê: ‘Betaal jou skuld!’ Sy medeamptenaar val toe voor hom neer en smeek hom: ‘Gee my kans, ek sal alles aan jou terugbetaal.’ Maar daarvan wou sy skuldeiser nie hoor nie. Hy is daar weg en het hom in die tronk laat gooi… Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle uitermate ontsteld. Hulle het alles wat gebeur het toe aan die koning gaan vertel. Daarop het die koning daardie man laat roep en vir hom gesê: ‘Jou ellendige vent! Toe jy my gesoebat het, het ek vir jou al jou skuld afgeskryf. Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek vir jou jammer gekry het nie?’ Woedend het die koning hom toe oorgegee aan die folteraars om elke sent uit hom te pers totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe’ (verse 23-35 NLV).

As jy vandag wraak in jou hart koester en weier om iemand te vergewe, lees weer hierdie verhaal. Dis die woord vir jou vandag!

Sielskos: Jes 63-66; Matt 12:38-50; Ps 120; Spr 3:33-35

Vergewe hulle

2020-11-09
Lukas 6:35 NLV

In sy boek, Beneath the Cross of Jesus, vertel A. Leonard Griffith die verhaal van ‘n jong Koreaanse uitruilstudent wat ‘n leier in die Christelike kringe by die Universiteit van Pennsylvania was. Hy het sy woonstel die aand van 25 April, 1958 verlaat om ‘n brief aan sy ouers te pos. Toe hy by die posbus omdraai, het elf tienerseuns met leerbaadjies hom ingewag. Sonder om ‘n woord te sê het hulle hom met ‘n domkrag, pyp en hulle stewels en vuiste begin aanrand en hom vir dood op die sypaadjie agtergelaat. Die gemeenskap in Philadelphia het wraak geëis en die distriksaanklaer het op televisie aangekondig dat hy die doodstraf in die saak sou vra.

Toe het die volgende brief, wat deur die seun se ouers en twintig ander familielede in Korea onderteken is, gearriveer: ‘Ons familie het bymekaar gekom en besluit om hierdie petisie op te stel sodat diegene wat hierdie misdaad gepleeg het, die vrygewigste behandeling moontlik binne die wette van julle regering kry. Om bewys van ons opregte hoop wat in hierdie petisie vervat is te lewer, het ons begin geld spaar om ‘n fonds te skep vir die geestelike, opvoedkundige, professionele en sosiale leiding vir hierdie seuns wanneer hulle vrygelaat word. Ons hoop dit met die gees wat ons van die evangelie van ons Redder, Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, ontvang het.’

Hierdie verhaal neem vergifnis na die volgende vlak toe! Dit leer ons ook dat wanneer jy vergewe, jy die sitplek van die slagoffer prysgee en die sitplek van die oorwinnaar inneem. Dis wat Jesus ook vir jou vandag in gedagte het!

Sielskos: 1 Kro 6:1-7:19; Joh 9:13-23; Ps 115; Spr 25:23-25

Vergewe en beweeg aan (2)

2020-08-12
Lukas 9:62 NLV

As jy wys is, sal jy vier dinge doen: 1) Fokus op die pad vorentoe. Deur in die truspieëltjie in plaas van die pad vorentoe te kyk, sal jy die volgende afdraai mis en in ‘n sloot beland. Fokus op die feit dat jy oorleef het; en dit wat jy uit die ervaring geleer het. God het jou vir ‘n rede gespaar, vind dus uit wat dit is en wy jouself daaraan toe. 2) Hou op om maklike antwoorde te soek. Jy sal by enige boekwinkel rakke vol boeke vind met titels wat vyf sleutels tot sukses of twaalf eenvoudige strategieë vir gesondheid, rykdom en lewensvervulling belowe. Jammer, maar dit werk nie so nie. Die lewe is moeilik en diep binne-in ons weet ons dat daardie vereenvoudige benaderings nie werk nie. Die feit dat jou lewe moeilik is beteken egter nie dat jy op die verkeerde pad is nie. Soos die ou plattelandse prediker gesê het: ‘As jy nie soms van aangesig tot aangesig met die Duiwel kom nie, beweeg jy sekerlik in dieselfde rigting as hy.’ 3) Bly op jou pad – nie almal sal saam met jou stap nie. Sommige van jou naaste vriende is mense wat nooit sal verander nie en hulle hou nie van diegene wat dit wel doen nie. Jy moet nietemin daaraan toegewyd wees om te groei, jou kennis en ervarings te verbreed en na die volgende vlak te beweeg. 4) Glo in jouself – God doen! Wanneer iemand vir jou sê dat jy nooit iets sal bereik nie, glimlag en hou aan. God alleenlik ken jou potensiaal en as jy gewillig is om Hom te vertrou en hard te werk, sal Hy jou help om dit te vervul. Sukses is ‘n argument wat jou vyande en kritici nie kan weerlê nie.

Sielskos: Deut 30:1-32:28; Luk 12:49-59; Ps 119:49-56; Spr 17:18-21

Vergewe en beweeg aan (1)

2020-08-11
Filippense 3:13-14 NLV

Hoe groter die oortreding, hoe moeiliker is dit om te vergewe – maar jy moet. Dit wat jy weier om te vergewe en te laat gaan, dra jy met jou saam. Dit sal soos ‘n albatros om jou nek wees. Het iemand jou misbruik, jou verkul, oor jou gelieg, jou afgedank of op ‘n ander wyse sleg behandel? Het jy jouself gefaal? Wat jou spesifieke seer ook al mag wees, die oplossing is nie om dit te voed of dit te ontken nie. Jy moet dit vergewe en laat gaan, andersins sal jy aanhou om jouself seer te maak. Iemand het gesê deur te kies om nie ‘n ander persoon te vergewe nie, is soos om gif te eet en te verwag dat die ander persoon sal doodgaan. Om vorentoe te beweeg, moet jy ‘laat gaan’ en vrede met die verlede maak. Paulus kon maklik toegelaat het dat die herinnering aan die Christene wat hy vervolg het voor hy Christus begin volg het, hom vernietig en sy lewensdoel by hom steel. In plaas daarvan het hy geskryf: ‘Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit; maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeefgeloop het nie. Soos ‘n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in: ek wíl die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na Hom toe roep omdat ek aan Jesus behoort’ (verse 13-14 DB). Hier is nog ‘n Skrifgedeelte: ‘…vergewe eers enigeen teenoor wie julle ‘n grief het. Dan sal julle hemelse Vader ook julle oortredings vergewe’ (Markus 11:25 NLV). Vergewe dus en beweeg aan.

Sielskos: Deut 28-29; Luk 12:35-48; Ps 119:41-48; Spr 17:17